Tag Archief van: Business park Waarderpolder

Ondernemers Waarderpolder stemmen over verlenging BIZ

Op Waarderpolder Haarlem Business Park investeren ondernemers gezamenlijk in de veiligheid en uitstraling van het gebied. Dat wordt gedaan middels de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder. Vanaf deze week mogen ondernemers hun stem uitbrengen over voortzetting van het ondernemersfonds.

Bij alarm is de surveillant van de collectieve beveiliging Waarderpolder binnen drie minuten aanwezig om poolshoogte te nemen.

Tien jaar geleden startte de eerste BIZ-periode in de Waarderpolder. Daarmee was het bedrijventerrein een van de eerste – en lange tijd de grootste – Bedrijven Investeringszone van Nederland. In de BIZ staan de thema’s veiligheid en kwaliteit en uitstraling van het gebied centraal.

Veilig bedrijventerrein

Via de BIZ Waarderpolder organiseren de ondernemers gezamenlijk de collectieve beveiliging. Buiten kantoortijden rijdt een surveillant door het business park. Bij verdachte situaties of alarm bij een bedrijf, neemt de surveillant direct polshoogte. Daarnaast heeft de collectieve beveiliging een preventieve rol. En dat alles werkt: van ruim 200 inbraken per jaar vóór de start van de BIZ, waren dat er vorig jaar slechts vijf.

Het initiatief voor de BIZ is genomen door ondernemersvereniging Industriekring Haarlem (IKH), die de belangen vertegenwoordigt van de bedrijven op het business park. Voorzitter Bruno Giebels ziet de grote meerwaarde van de BIZ Waarderpolder, niet alleen op het gebied van veiligheid: ‘Kijk naar de aandacht die er nu bijvoorbeeld geschonken kan worden aan de uitstraling en de kwaliteit van de wegen, trottoirs en parkeerhavens. Ook hebben de ondernemers nu één loket voor al hun vragen. De BIZ is succesvol: met onze gezamenlijke aanpak is het goed ondernemen in de Waarderpolder én hebben we landelijk prijzen gewonnen.’

Verlenging met vijf jaar

Elke vijf jaar stemmen de ondernemers over de voortzetting van de BIZ. Als de meerderheid van de stemmen positief is, kan de Waarderpolder weer vijf jaar door met de collectieve beveiliging en de samenwerking op kwaliteit en uitstraling. Bruno Giebels hoopt dat alle ondernemers hun stem uitbrengen en het liefst vóór de BIZ stemmen: ‘Met veiligheid werkt het zo: je merkt er niets van als het goed gaat. Maar als het misgaat, zie je pas het belang van een goed georganiseerd en beveiligd bedrijventerrein.’

www.waarderpolder.nl

Iron Mountain onderzoekt hergebruik restwarmte

In het datacenter van Iron Mountain in de Waarderpolder wordt dagelijks gewerkt aan verduurzaming. Er zijn al enorme, technische, slagen gemaakt op het gebied van energie-efficiëntie. Momenteel wordt er groot ingezet op hergebruik van restwarmte, in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlem.

Eric Lisica, Operationeel Directeur WestEuropa bij Iron Mountain

Dat ‘dagelijkse werken aan verduurzaming’ wordt bij Iron Mountain heel letterlijk genomen. Zo komen er elke ochtend cijfers binnen over de energieprestaties bij Eric Lisica, vanuit het managementteam verantwoordelijk voor technische en operationele zaken in alle vestigingen in Europa.

Een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat, is hergebruik van restwarmte van datacenters. Alle ICT-apparatuur in het datacenter produceert warmte. Als je in staat bent deze warmte op te vangen en te transporteren kun je het bijvoorbeeld gebruiken voor het verwarmen van huizen en/of kantoren. Iron Mountain is als potentiële warmteleverancier nauw betrokken bij verschillende initiatieven op dit gebied.

‘Al jaren doen wij onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid om de restwarmte van onze datacenters te hergebruiken’, aldus Eric Lisica. ‘Deze onderzoeken richten zich enerzijds op de techniek, maar anderzijds ook op de economische haalbaarheid van de oplossingen. Wij zijn dan ook erg blij met de nauwe samenwerking met de gemeente, bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet door de Waarderpolder. De coördinerende rol van de gemeente is essentieel om aanbieders van restwarmte, zoals Iron Mountain, en de afnemers bij elkaar te brengen. Daarnaast is het van belang dat er een partij opstaat die de investeringen in een warmtenet wil dragen en verantwoordelijk wordt voor de exploitatie daarvan.’

Duurzame digitale economie
‘Iron Mountain participeert ook in het LEAP project van de Amsterdam Economic Board. Het doel van LEAP is om het potentieel van energiebesparing van ICT binnen datacenters te benutten en zo het tempo te versnellen naar een duurzame digitale economie. Momenteel wordt onder meer onderzocht of de totale hoeveelheid gebruikte stroom in het datacenter teruggebracht kan worden. Door meer gebruik te maken van de ‘idle’ mode van servers, waarbij de servers minder energie gebruiken.’

‘Over dergelijke onderwerpen en processen gaan we geregeld in gesprek met onze klanten, om op zijn minst een stuk bewustwording te realiseren, wat vervolgens moet leiden tot nog meer duurzame keuzes.’

www.ironmountain.nl

Banengroei Waarderpolder essentieel voor de stad

Om ook op lange termijn een aantrekkelijk en toonaangevend bedrijventerrein te waarborgen, heeft de gemeente Haarlem onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de Waarderpolder. Slimmer gebruik maken van de ruimte, verdere verduurzaming en inzetten op innovatie zijn de pijlers waarop verder moet worden gebouwd. Voorwaarden daarbij zijn onder meer een goede bereikbaarheid en het blijvend splitsen van wonen en werken.

Bruno Giebels: ‘De kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven.’

Het exclusief houden van de Waarderpolder voor bedrijven is één van de speerpunten van de Industriekring Haarlem (IKH). Omdat de stad Haarlem tegelijkertijd behoefte heeft aan meer woningen, kwamen IKH en gemeente tot het compromis om gedurende tien jaar geen woningbouw in de Waarderpolder toe te staan, met uitzondering van het Oostpoortgebied. IKH-voorzitter Bruno Giebels: ‘In dit onderzoek wordt nogmaals onderschreven dat het onverstandig is om wonen toe te staan in de Waarderpolder, ook ná die afgesproken tien jaar. Dat heeft enorme nadelige economische gevolgen.’

‘Gelet op de groei-ambitie van Haarlem, met 10.000 nieuwe woningen, is het zelfs noodzakelijk dat er banen bíjkomen om de verhouding inwonersbanen in Haarlem op peil te houden. Hier kan de Waarderpolder een zeer grote bijdrage aan leveren, als grootste bedrijvenpark van de stad.’

‘Om bij te kunnen dragen aan banengroei is het daarom van belang om naast het uitgeven van kavels slimmer gebruik te maken van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld door de hoogte in te gaan. Haarlem beschikt over een relatief hoogopgeleide bevolking die veelal buiten de stad werkt. Het realiseren van nieuwe, duurzame kantoorruimte in de Waarderpolder is daarom zeer noodzakelijk. Mooie voorbeelden zijn de geplande nieuwbouw van kantoorgebouwen aan de Oudeweg naast de Mercedes-dealer en het project Oostpoort. Ook al heeft het thuiswerken, met name de afgelopen maanden, een enorme vlucht genomen, we verwachten dat er nog altijd groei mogelijk is in dat segment.’

Kracht in diversiteit
‘Waar we als IKH altijd trots op zijn geweest, wordt in het onderzoek nog eens bevestigd: de kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven: maakindustrie, dienstverlening, handel, bouw en ga zo maar door. Daardoor zie je ook dat de impact van corona heel gebalanceerd is. Sommige bedrijven draaien omzetten als nooit tevoren, anderen hebben het echt heel erg zwaar. Vanuit de IKH wil ik die laatste groep een hart onder de riem steken en mijn bewondering uitspreken voor wat ik zie aan creativiteit en inzet om overeind te blijven. Maar voor de Waarderpolder als geheel toont het maar weer eens aan wat het belang van die diversiteit is.’

Bekijk het hele onderzoek op: www.industriekringhaarlem.nl

Parkmanagement Waarderpolder werkt door

Parkmanagement Waarderpolder houdt zich dagelijks bezig met onder meer de veiligheid, uitstraling en verduurzaming van business park de Waarderpolder. Maar ook in het gebied waar ruim 1100 ondernemers zijn gevestigd, is het met de huidige coronacrisis relatief stil op straat. De business verandert. Wat merkt Parkmanagement daarvan?

Het is rustig op straat, ook op Haarlem Business Park Waarderpolder.

Doordat veel kantoorpersoneel nu thuis werkt, is het ook in de Waarderpolder rustig op straat. Dit heeft als gevolg dat er minder sociale controle is, waardoor het risico op overlast en inbraken toeneemt. In de praktijk blijkt dat in de Waarderpolder gelukkig mee te vallen.

‘Parkmanagement is overdag aanwezig in het gebied, ’s nachts wordt via de collectieve beveiliging gesurveilleerd’, vertelt parkmanager Kees Goedknegt. ‘Het blijkt niet nodig te zijn om nu extra beveiliging in te zetten. We hebben ondernemers geïnformeerd over maatregelen die zij kunnen nemen bij het bedrijfspand. Samen houden we het gebied veilig.’

Dat medewerkers nu zoveel mogelijk thuis moeten werken en thuis moeten blijven bij ziekteverschijnselen, heeft veel impact op de bedrijven. Ariane Posthumus-Meyjes, HR-manager bij LEMO Connectors, wilde de uitdagingen die dit voor hun (productie-)bedrijf oplevert, graag bespreken met collega’s uit het HR-netwerk ‘De Waarderpolder Werkt’. Normaal gesproken ligt de kracht van dit netwerk in het ‘persoonlijk samenkomen’, en juist dát kan nu niet. ‘Ik werk volledig vanuit huis, en de visitekaartjes van de HR-collega’s liggen op kantoor.’ Hoe kunnen we ons netwerk toch nu benutten?, vroeg zij aan Parkmanagement. Daarom is vorige week een LinkedIngroep opgericht voor de aangesloten HR-managers waarin zij elkaar vragen kunnen stellen en kunnen ondersteunen. Erg fijn, vindt Ariane. Zij hoopt nu dat het een levendig forum wordt als substituut én aanvulling op de HR-bijeenkomsten.

Parkmanagement Waarderpolder probeert het ondernemersklimaat in de Waarderpolder ook in deze periode zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Niet alleen door de veiligheid nauw te blijven monitoren, maar ook door bedrijven met een hulpvraag zo goed mogelijk te helpen.

Vragen aan Parkmanagement? We zijn bereikbaar via info@waarderpolder.nl of 023-525 7826.

www.waarderpolder.nl