Tag Archief van: Business Studies

Studieopdracht ‘Onboarding’ omgezet in bedrijf

Eigenlijk waren Yorick Verhorst en Jesper Berg helemaal niet van plan om na de havo verder te studeren. Tot ze op de open dag van Hogeschool Inholland Haarlem hoorden over de opleiding Business Studies. In hun eerste opdracht moesten ze een onboarding magazine maken en dat beviel zo goed, dat ze er direct een bedrijf in begonnen: Yor-Onboard.

Jesper wilde altijd wel ‘de economische kant’ op, terwijl Yorick in 3-havo al zijn eerste bedrijf startte: Yorbizz, gericht op softwareontwikkeling, websites en ethisch hacken. Vanwege de brede basis die Business Studies biedt, was het de perfecte keuze voor hen. Yorick: ‘We zeiden al snel tegen elkaar dat onze eerste open dag meteen de laatste zou worden. Wat ons onder meer aansprak was het persoonlijke contact. Het is niet zo massaal en docenten kennen je bij naam.’

Yorick Verhorst en Jesper Berg: ondernemende studenten of studerende ondernemers?

Inzage in bedrijf
Direct na het starten met de opleiding, moesten Yorick en Jesper met groepsgenoten een onboarding magazine maken. Dat deden ze voor HappyKids, een grote kinderopvang in de Haarlemmermeer. Jesper: ‘Dat magazine werd ingezet voor nieuw personeel én personeelswerving. Voor beide doelen bleek het effectief. Het was voor ons heel leerzaam om te maken, want je leert veel over interne bedrijfsprocessen maar ook bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden en juridische zaken. Je krijgt echt inzage in een bedrijf, in de keuzes en in de gedachtes achter die keuzes. En het is ook nog eens leuk om te maken, je kunt er heel veel creativiteit in kwijt.’

Losse blaadjes
Er bleken bovendien weinig aanbieders te zijn van onboarding magazines. Yorick: ‘We maakten een rondje langs bedrijven uit mijn netwerk om feedback op te halen en er bleek wel behoefte aan te zijn. Veel bedrijven hebben ‘wat’ op papier staan voor onboarding, maar dat zijn dan losse blaadjes of inwerkprogramma’s. Met zo’n magazine bied je een compleet overzicht van A tot Z. Inmiddels hebben we een aantal tevreden klanten en mogen we voor een internationale retailketen aan de slag. Een geweldige manier om overal een kijkje in de keuken te nemen en ondertussen ons netwerk en onze portfolio verder uit te breiden.’

www.inholland.nl/businessstudies | www.yor-onboard.nl

 

 

Noord-Hollandse Ondernemers Zaak helpt zelfstandigen in nood

Ondernemers in financieel zwaar weer kunnen vanaf nu terecht bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak, een initiatief van Hogeschool Inholland, Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Stichting De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). De feestelijke opening vond afgelopen donderdag plaats bij Inholland Haarlem.

Het voltallige team van De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak: Hogeschool Inholland, Stichting OKB en De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). ‘Door studenten aan oud-ondernemers te koppelen combineren we kennis en ervaring.’

De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak is een nieuw leerwerkbedrijf van Hogeschool Inholland. Samen met ervaren OKB-adviseurs ondersteunen studenten van het domein Business, Finance & Law ondernemers met financiële, commerciële en fiscale vraagstukken om zo hun zaken weer op de rit te krijgen. Yasmin Kortselius is coördinator van het project vanuit Inholland. ‘Na de coronapandemie, grondstoffenschaarste en nu weer oplopende prijzen kunnen veel zelfstandigen wel wat hulp gebruiken. Door onze studenten aan oud-ondernemers te koppelen combineren we kennis en ervaring. Een mooi project, waarbij jong en oud elkaar prachtig aanvullen.’

Stichting DNZO heeft de ambitie om deze dienstverlening op steeds meer plekken in Nederland beschikbaar te maken, aldus voorzitter Rob Gringhuis. ‘In navolging van de succesvolle Rotterdamse Zaak (2012) zijn er al ‘Zaken’ in onder meer Friesland, Drenthe, Zeeland, Utrecht en Flevoland. Fijn dat de gemeente Haarlem, gemeente Hollands Kroon en Halte Werk Alkmaar voor een pilotfase bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak zijn aangesloten. Zij hebben een belangrijke doorverwijsfunctie, omdat een ondernemer in nood daar vaak als eerste aanklopt.’

Waardevolle praktijkervaring

De studenten helpen ondernemers door problemen praktisch aan te pakken. Zoals het op orde brengen van de boekhouding, het financieel voorbereiden van subsidie- of uitkeringsaanvragen of het opstellen van een doorstartplan. Yasmin: ‘De studenten zien daardoor hoe het wel en niet moet in het bedrijfsleven en doen enorm veel extra kennis op, direct uit het werkveld! Het helpt hen een eigen visie te creëren en te ontdekken wat voor soort ondernemer zij zelf (willen) zijn.’

Het werk bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak sluit perfect aan bij zijn opleiding, vindt stagiair Joost Castenmiller. Hij is derdejaarsstudent Business Studies met afstudeerrichting Ondernemen bij Inholland Haarlem. ‘We krijgen te maken met real life ondernemersvraagstukken, maken kennis met bepaalde systeemprocessen en leren hoe je problemen aanpakt, oplost en hoe je mensen daarin adviseert. En voor de ondernemer is het fijn dat er ook eens met andere ogen naar zijn bedrijfsvoering wordt gekeken. De verfrissende blik van studenten, gecombineerd met de diepe kennis van zaken van de OKB-adviseur, levert een mooi en volledig hulpplan op. Ik hoop dat de Noord-Hollandse ondernemers ons goed weten te vinden.’

nhz@inholland.nl
www.denederlandsezaakvoorondernemers.nl

Studenten en docenten ‘onboarden’ bij Business Studies 2.0

De start van het nieuwe studiejaar is ook écht een nieuwe start voor studenten en docenten van de opleiding Business Studies en Finance & Control. De opleiding van Hogeschool Inholland Haarlem heeft een totaal nieuwe opzet: dichter op de praktijk en met meer regie bij de student. De eerste week stond in het teken van ‘onboarding’ om iedereen direct in deze onderwijsvernieuwing mee te nemen.

‘Het gaat in het onderwijs vaak over ‘Flipping the classroom’ en dat is wat we nu daadwerkelijk doen, vertelt Merel Perquin, die als docent Business Studies en Finance & Control betrokken was bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs. ‘We zijn gewend dat de docent leidend is en de student volgend. Maar studenten zouden het niet voor míj moeten doen, of voor een cijfer op het  tentamen, maar omdat het van belang is voor hun eigen ontwikkeling en toekomst. Dat is wennen, want zowel in het middelbaar onderwijs als in het mbo waar onze studenten vandaan komen, wordt zo meestal niet gewerkt.’

De toon zetten
De noodzaak voor de vernieuwing van de opleiding is onder meer ingegeven door ontwikkelingen als digitalisering, technologische ontwikkelingen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en internationalisering. Dat vraagt, naast voldoende kennis om meer aandacht voor vaardigheden als aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden en teamwork. Merel Perquin: ‘In de  onboarding dompelen we de studenten onder in de nieuwe opzet en laten we ze de urgentie daarvan voelen. Daarbij is het wel belangrijk, zeker in het eerste jaar, dat we een duidelijke structuur bieden voor studenten en zeker ook voor docenten om zo te kúnnen werken, bijvoorbeeld met de digitale leeromgeving. Zo wordt vanaf dag één de toon gezet voor de rest van de opleiding.’

Businessproject
‘Ook zijn we direct praktisch aan de slag gegaan, met onder meer workshops netwerken en acquisitie en aandacht voor een professioneel LinkedIn-profiel. Daarnaast benaderen studenten meteen een bedrijf voor hun eerste businessproject: het maken van een onboarding magazine, gericht op nieuwe medewerkers. Daarin komen ze alle facetten van ondernemen tegen, van HRM tot  marketing tot financiën. Want daar waar de opleiding, gechargeerd gezegd, meer bestond uit ‘losse vakken’, hebben we nu een holistische benadering van ‘het vak business’. De opgedane kennis hebben de studenten letterlijk de volgende dag nodig. Daarbij wordt in iedere periode in teams gewerkt aan een businessproject: ‘meet a business’, ‘run & control a business’ en ‘start & finance a business’.’

Ondernemend vermogen
‘Dat businessproject is het meest zwaarwegend in studiepunten om het belang van toepassing in een business context te benadrukken. De. ‘kennis’, zoals financieel management en logistiek, en  ‘vaardigheden’ als ondernemend vermogen, flexibiliteit en teamwork vormen hiervoor de basis. Van docenten vraagt dit veel meer een rol als begeleider, dus coachen via feedback en aandacht  voor individuele ontwikkeling. Waarbij de vraag voor de student dus steeds is: wat heb jíj nodig om er aan het einde van deze studie te staan als startende zelfstandige business professional?’ Ongetwijfeld lopen we daarbij tegen dingen aan die achter de tekentafel goed bedacht zijn en die in de praktijk niet werken; daarbij zal de flexibiliteit van de docent ook getest worden. De start was in ieder geval enthousiast en veelbelovend.’

www.inholland.nl/bbs

Invictus Games als onderzoeksterrein voor Business Studies

Medio april was Den Haag de gaststad voor de 5e editie van de Invictus Games: een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. Vanuit Hogeschool Inholland Haarlem bezochten studenten Business Studies dit toernooi, met als doel om te adviseren of en hoe e-sport onderdeel kan worden van de Games.

Studenten van Hogeschool Inholland onderzochten of e-sport wellicht een aanvulling kan zijn voor de Invictus Games. ‘Het is iets waar ook mensen met een ernstige lichamelijke of een geestelijke beperking aan mee kunnen doen.´

Bij e-sport worden in wedstrijdverband computerspellen gespeeld, met FIFA (voetbal) en Forza (racen) als bekende voorbeelden. E-sport is al jaren aan een enorme opmars bezig, vertelt Inholland-docent Kees van Dam. ‘Iedere grote voetbalclub heeft al één of meerdere e-sporters onder contract staan en het aantal e-sport events is enorm gegroeid, met grote bezoekersaantallen en serieus prijzengeld. Er wordt zelfs bekeken of e-sport aan de Olympische Spelen kan worden toegevoegd.’

Op de Invictus Games werd al wel e-sport aangeboden, maar dan in het Fan Dorp als vermaak voor de ongeveer 100.000 bezoekers. Dit werd verzorgd door H20, het bedrijf van voormalig Inholland-student Matthijs Vink. Kees van Dam heeft nog geregeld contact met zijn oud-student en samen kwamen ze op het idee om studenten Business Studies te laten onderzoeken of e-sport toegevoegd kan worden aan het sportaanbod. Van Dam: ‘Het is iets waar ook mensen met een ernstige lichamelijke of een geestelijke beperking aan mee kunnen doen. Een ander voordeel is dat je niet per se zelf fysiek aanwezig hoeft te zijn op een toernooi, wat voor mensen met een beperking niet altijd mogelijk is.’

Community

‘We begonnen de opdracht met een briefing door Matthijs, samen met toernooi-organisator Samuel Newell. Vervolgens deden onze studenten onderzoek onder deelnemende militairen, bezoekers en sponsors. Dat leverde onder meer het inzicht op dat schietspelletjes voor veel militairen uit den boze zijn, vanwege de kans op herbeleving. Na het onderzoek gingen de groepjes werken aan hun idee, dat ze moesten pitchen. De winnende groep kwam met een plan om in verschillende landen pre-toernooien te houden, die tevens dienen als kwalificatietoernooi. Zo ontstaat onder spelers en fans al een community, wat een belangrijk aspect is bij e-sport én enthousiasme en betrokkenheid geeft richting het ‘hoofdtoernooi’. Daarnaast kwam een groep met de suggestie om bij de invoering van e-sport aandacht te hebben voor de verslavingsgevoeligheid van gamen, want ook dat is iets dat speelt.’

‘Al met al was het voor onze studenten een hele gave ervaring en waren ze vanuit de Invictus Games enthousiast over de ideeën, dus ik hoop dat we daar bij de editie van 2023 in Düsseldorf iets van terug zullen zien.’

www.inholland.nl

Werkveldconferentie op weg naar Business Studies 2.0

Mede door digitalisering, technologische ontwikkelingen en globalisering verandert ‘het werkveld’ in hoog tempo. Om daar op in te kunnen spelen, werkt Hogeschool Inholland aan een grondige vernieuwing van de opleiding Business Studies. Op de Werkveldconferentie werd de nieuwe conceptopzet voorgelegd aan onder meer alumni en ondernemers.

Tijdens de conferentie werden onder meer alumni geïnterviewd over hun ervaringen tijdens de opleiding Business Studies.

Patty van Asselt is vanuit Inholland projectleider van deze vernieuwing. ‘Natuurlijk blijft basiskennis altijd nodig. Tegelijkertijd zien we dat er meer en meer wordt gevraagd om professionals met een bepaalde houding en vaardigheden. Denk aan onderzoekend vermogen, kunnen analyseren, in staat zijn tot samenwerking… Dat vraagt om een andere manier van opleiden, nog veel meer gezamenlijk met het bedrijfsleven dan we nu al doen, zodat studenten al vanaf periode één ‘business’ leren ervaren.’

Nieuwe contouren opleiding

‘Bij de hele ontwikkeling van ‘Business Studies 2.0’ zijn studenten, docenten, onderzoekers én het bedrijfsleven betrokken. Zo organiseerden we eind maart een Werkveldconferentie. Alumni werden geïnterviewd over hoe zij de opleiding hebben ervaren én wat zij, nu ze zelf aan het ondernemen/werken zijn of carrière maken, hebben gemist. Daarnaast werden de nieuwe contouren van de opleiding voorgelegd aan ‘het werkveld’, met als belangrijkste vraag: sluit dit volgens jullie aan bij wat onze studenten straks nodig hebben om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt?’

‘In de nieuwe opzet, die in september van start gaat, werken de studenten het eerste jaar in drie periodes aan een beroepsproduct. Dat begint met het opstellen van een ‘onboarding magazine’ voor nieuwe medewerkers. Om daar te komen, moet je je eerst grondig verdiepen in een bedrijf en haar markt. De tweede periode is ‘Run & Control’, waarin je leert hoe een bedrijf werkt en succesvol kan zijn. Het beroepsproduct is hier een ‘dashboard’ met alle knoppen waaraan je binnen een bedrijf kunt draaien. In de derde periode starten studenten zelf een bedrijf, waarbij ze hun businessplan moeten pitchen voor een soort Dragons Den. Gedurende het hele jaar wordt er gewerkt aan Business Skills, vaardigheden rondom bijvoorbeeld communicatie en onderzoek.’

‘In het curriculum zit ook enige flexibiliteit. Horen we van een opdrachtgever dat studenten bepaalde skills missen? Kom een workshop geven! Zo kunnen we ook tijdens het jaar blijven bijsturen en blijven we met al onze zintuigen in het werkveld, om te zorgen dat onze studenten straks goed voorbereid de arbeidsmarkt opgaan.’

i Meer weten, samenwerken of opdrachtgever worden? patty.vanasselt@inholland.nl

 

Studenten Inholland verbeteren ketenregie luchtvracht Schiphol

Een pakketje vervoeren van A naar B. Het lijkt simpel en soms is het dat ook. Maar heel vaak betreft het interessante, complexe materie waar alles bij elkaar komt. Zeker bij de aan- en afvoer van vracht op Schiphol.

Inmiddels zijn 14 studenten actief, van de richting Business Studies en van Techniek, Ontwerpen en Informatica. Giovanni Douven (links op de foto): ‘Ze leren van en met elkaar, door samen te werken en kennis uit te wisselen.’

Studenten en onderzoekers van Business Studies Hogeschool Inholland werken sinds twee jaar samen met het bedrijfsleven aan het optimaliseren van de ketenregie op luchtvracht rond Schiphol. Mede dankzij een subsidie van 300.000 euro van Topsector Logistiek raakt dit project in 2022 in een stroomversnelling.

Twee jaar geleden besloten zes bedrijven op Schiphol de samenwerking te intensiveren. Nu is dat aantal al gegroeid naar 24, vertelt Giovanni Douven, die als Programma Manager bij Inholland dit project – genaamd Collaborative Decision Management@Airports – onder zijn hoede heeft. ‘We hebben te maken met een ingewikkeld ecosysteem, waarin bedrijven met elkaar samenwerken, maar ook elkaars concurrenten zijn. Dan moet er onderling vertrouwen zijn, evenals het besef dat het voor alle betrokken partijen een meerwaarde heeft. De samenwerking impliceert onder andere samen tot afgewogen besluitvorming te komen, het delen van logistieke data en het stappen maken op het gebied van duurzaamheid.’

Brede pilot

Inmiddels is de pilot breder van opzet. De eerste twee jaar waren er telkens zes studenten actief op en rond Schiphol, dat zijn er nu al 14. Naast negen onderzoekers. Bovendien zijn het niet alleen studenten van de studierichting Business Studies, maar ook studenten van het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) van Hogeschool Inholland. Ook is er sinds kort een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam.

Living Lab

Giovanni Douven: ‘De complexiteit van dit ‘wicked problem’ maakt het extra interessant. Studenten en onderzoekers gaan met echte data in een complex ecosysteem van bedrijven en instellingen aan de gang. Zo ontstaat er een Living Lab, een onderzoeksomgeving waarin studenten kunnen ‘spelen’ en ‘leren’ met data op het gebied van vrachtlogistiek. Ze leren van en met elkaar door samen te werken en kennis uit te wisselen. Logistiek pur sang, maar ook thema’s als Financiën, Big Data, Algoritmes, Governance, ICT, duurzaamheid, communicatie en CO2-reductie komen aan bod.’

www.inholland.nl

Efficiëntere luchtvaartlogistiek dankzij student Inholland

Om grote hoeveelheden vracht efficiënt in en uit een vliegtuig te laden, wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Unit Loading Devices (ULD’s). De registratie van deze aluminium platen vindt vaak handmatig plaats, met alle kans op fouten en het zoekraken van de (prijzige) platen. Inholland-student Dennis Borst onderzocht tijdens zijn afstudeerstage Business Studies (richting logistiek) hoe het ULD-proces beter kan. Inmiddels realiseert hij zijn verbeterplan daadwerkelijk in de praktijk.

‘Elke ULD is eigendom van een airline of leasemaatschappij en heeft een unieke registratiecode’, legt Dennis uit. ‘Die wordt handmatig op een papieren formulier geschreven en later, wederom handmatig, overgetikt en/of doorgebeld. Tijdrovend en foutgevoelig dus, waarbij er zomaar een ULD ‘kwijt’ kan raken. Door digitalisering en datadeling toe te passen bij in ontvangstname, retournering en voorraadbeheer, valt er enorme winst in het proces te halen. Denk aan een warehouse-systeem, met onder meer een mobiele app en barcodes. De uitdaging daarbij zit enerzijds in alle verschillende partijen en IT-systemen en anderzijds dat het voor bedrijven vaak een spannende stap is om hun data te delen.’

Optimaliseren processen
‘Het afstudeeronderzoek deed ik bij Cargohub BV, dat zich onder meer richt op het optimaliseren van logistieke processen. Zij zijn als centrale partij in staat alle data te ontvangen en te verdelen. Daarbij zagen ze meteen de mogelijkheden van deze digitale stroomlijning. Na het verdedigen van mijn scriptie en mijn afstuderen, bood Cargohub mij een baan aan om een digitaal ULD Care & Control-systeem op te zetten. Inmiddels hebben we met een agent de testfase doorlopen en zijn we een pilot aangegaan met Menzies Aviation, een grote internationale vrachtafhandelaar. Daarnaast zijn we in gesprek met veel partijen, die allemaal de potentie zien om op dit systeem aan te sluiten.’

Dennis Borst: ‘Ik heb echt een passie voor logistiek.’

‘Het mooie aan de opleiding Business Studies die ik heb gedaan, is dat je eerst twee jaar breed wordt opgeleid en met alle vakgebieden in aanraking komt. Zo kwam ik tot de conclusie dat ik echt een passie voor logistiek heb. Het is een sector die steeds complexer wordt, tegen een achtergrond van globalisering en toename van online bestellingen. Daardoor vindt er veel vernieuwing en digitalisering plaats, wat ik heel interessant vind. En wat ik tijdens mijn opleiding heb geleerd, bijvoorbeeld tijdens het semester over luchtvracht, zie ik terug in de praktijk. Die combinatie van in theorie leren en in de praktijk doen spreekt me sowieso erg aan en ik vind het heel gaaf dat mede dankzij mijn werk straks overal ter wereld mensen in de luchtvaartlogistiek sneller, beter en efficiënter kunnen werken.’

Unicum van innovatie
Projectleider Giovanni Douven is erg enthousiast over de uitkomst van het onderzoek van Dennis: ‘Dit is echt een staaltje goed nieuws, met Inholland aan de voorkant van innovatie in de luchtvrachtlogistiek. Een zeer mooi onderzoek en een unicum van innovatie! ULD care & control past goed in de trend van digitaal en duurzaam samenwerken tussen ketenpartners. Dit gaat door de internationale transportwereld groots worden opgepikt.’

Raoul Paul, directeur Cargohub BV: ‘Het komt niet vaak voor dat een student in de positie verkeert om vanuit onderzoek een bijdrage te leveren aan productontwikkeling én vervolgens zelf de mogelijkheid krijgt om dit product in de markt te lanceren. Dat biedt unieke kansen, als resultaat van de combinatie onderwijs, praktijkonderzoek en productontwikkeling met samenwerkende partners.’

Het afstudeeronderzoek van Dennis maakt deel uit van een langlopend onderzoekproject van Hogeschool Inholland Haarlem waarin werk wordt gemaakt van ketenregie in de luchtvaartlogistiek: www.inholland.nl/onderzoek

Proefstuderen in Escape Room bij Business Studies

Nu het onderwijs zich vrijwel uitsluitend digitaal kan presenteren, is het voor jongeren niet gemakkelijker geworden om een passende (vervolg)opleiding te kiezen. Vanuit de opleiding Business Studies aan Hogeschool Inholland Haarlem zijn daarom creatieve oplossingen bedacht om potentiële studenten zoveel als mogelijk persoonlijk kennis te laten maken met de opleiding, docenten en toekomstige medestudenten.

Lisa Ottolander

‘Normaal gesproken oriënteren studenten zich uiteraard bij ons in het gebouw tijdens een Open Dag’, vertelt Lisa Ottolander, docent Marketing en coördinator instroom & werving voor de opleiding Business Studies. ‘Dit jaar kan dat natuurlijk niet. Om te achterhalen waarom mensen enthousiast worden voor Inholland in het algemeen en Business Studies in het bijzonder, heb ik interviews gehouden met huidige studenten. Zij noemden daarbij met name de interactie met andere potentiële studenten én de persoonlijke ervaringen van ouderejaars. Ook is het belangrijk om gevoel te krijgen bij de docenten van de opleiding.’

Al denkend over hoe die elementen digitaal overgebracht konden worden, ontwikkelde Ottolander samen met collega-docent Erno Pickee een Escape Room. Daarin wordt de reis van een product gevolgd, van idee tot en met realisatie. Ottolander: ‘Dat doen we aan de hand van de vier thema’s uit jaar één van de opleiding: markt, business economics, mens en processen & systemen. Bij elk thema horen een kort weblecture en een opdracht. Deelnemers ontvangen thuis een pakket met informatie over Business Studies en een aantal QR-codes voor de weblectures. Tijdens het proefstuderen werken deelnemers in groepjes samen aan de opdrachten van de Escape Room, begeleid door een ouderejaars student. Het insturen van de oplossing levert een aanwijzing op voor de volgende opdracht.’

 

Online colleges volgen

‘Uiteraard worden er ook ‘gewoon’ online Open Dagen gehouden. Daar wordt een meer algemeen beeld gegeven van deze opleiding, waarbij je eerst twee jaar breed wordt opgeleid om je vervolgens twee jaar te specialiseren. Na de Open Dag kun je dus een dag proefstuderen in de vorm van een Escape Room, die wordt afgesloten met een drankje en een hapje dat we op voorhand naar iedereen opsturen. Daarnaast is het mogelijk om een dag mee te lopen en, gekoppeld aan een huidige student, alle online colleges te volgen om goed zicht te krijgen op de inhoud van de studie. Zo kunnen geïnteresseerden in onze opleiding toch een beeld krijgen van de mensen, sfeer en interactie hier en mogen we hopelijk weer een groot aantal nieuwe studenten begroeten.’

Proefstuderen kan onder meer op 2 maart, 17 maart, 20 april of 10 mei. Meer informatie en aanmelden op: www.inholland.nl/bbs

Ad Logistiek bewijst meerwaarde aan studenten en bedrijfsleven

Logistieke vraagstukken worden complexer, waardoor vanuit het logistieke werkveld behoefte ontstaat aan ‘mbo-plussers’: logistieke professionals die breed inzetbaar zijn en in staat zijn om bijvoorbeeld strategie, beleid en innovatie te vertalen naar de werkvloer.

Jasper Pot: ‘Ik heb vooral geleerd wat de achterliggende gedachtegang is bij logistieke beslissingen.’

Mede op basis van die vraag uit het werkveld startte Hogeschool Inholland Haarlem in 2017 met de tweejarige Associate-degree Logistiek. Toen de tweejarige opleiding van start ging, schreven zich 15 studenten in, dit studiejaar is dat aantal al gegroeid naar 50.

Ook voor Jasper Pot was juist de verdiepingsslag de reden om met de Ad Logistiek te starten. ‘Na mijn mbo-opleiding Transport & Logistiek had ik veel geleerd op operationeel niveau, maar had ik het gevoel dat ik wat miste op tactisch en strategisch vlak. Alleen vond ik nog eens vier jaar een hbo-opleiding doen best lang en was ik bang dat de stap naar het hbo te groot zou zijn. De Ad Logistiek was voor mij het ideale tussenstapje.’

‘Tijdens de Ad heb ik vooral geleerd wat de achterliggende gedachtegang is bij logistieke beslissingen. En daarmee ook om op voorhand te bedenken wat de consequenties zijn van keuzes die je maakt. Ik werk al een tijdje in ons familiebedrijf, dat zich al 116 jaar bezighoudt met verhuizen, transport en logistiek. Voordat ik deze opleiding deed, praatte ik vooral mee op basis van mijn ervaring op de werkvloer. Nu kan ik zaken ook cijfermatig onderbouwen en maak ik bijvoorbeeld alle begrotingen en calculaties.’

Van de afstudeerders van de Ad Logistiek gaat ongeveer de helft meteen aan het werk, vaak bij het bedrijf waar de afstudeerstage plaatsvond. Bijvoorbeeld op de bloemenveiling in Aalsmeer, in de luchtvaartlogistiek, bij verhuisbedrijven of bij bezorgdiensten als Picnic. De andere helft van de studenten stroomt in het derde jaar in bij de bacheloropleiding Business Studies, afstudeerrichting Logistiek. Die laatste keuze maakte ook Jasper. ‘Ik ben lid van netwerkvereniging Jong Logistiek Nederland en na het afronden van de Ad kreeg ik soms wel vijf vacatures op een dag aangeboden. Maar ik wilde mezelf eerst nog verder ontwikkelen, met name om breder te kijken dan ‘alleen’ logistiek, en had tijdens de Ad gemerkt dat ik prima mee kon komen.’

Logistieke termen

‘Wat ik merk ten opzichte van andere derdejaars, is dat we als Ad-ers een kleine vakinhoudelijke voorsprong hebben. Soms komen wij met bepaalde logistieke termen en dan zitten ze zo te kijken van ‘waar heb je het over?’ Andersom heb ik dat wel eens rondom onderzoeksvaardigheden. Onze groep krijgt daarom deels een ander college-aanbod, om ons op dat vlak bij te spijkeren. Daarnaast heb ik begrepen dat onderzoeksvaardigheden in de Ad Logistiek inmiddels een grotere plek hebben gekregen. Achteraf bekeken kan ik in ieder geval zeggen dat de Ad Logistiek mij zeker een meerwaarde heeft gegeven voor mijn persoonlijke ontwikkeling en verdere carrière.’

www.inholland.nl

Nieuwe lichting Business Studies enthousiast van start

De studenten van Hogeschool Inholland hebben de eerste weken er inmiddels opzitten. Zo ook de 300 eerstejaars van Business Studies. Ondanks de beperkingen die corona met zich meebrengt, zijn ze enthousiast over hun eerste kennismaking met de opleiding.

Matthijs Tijhuis

Daar waar de meeste studenten Business Studies direct van de middelbare school of het mbo komen, volgde Matthijs Tijhuis (26 jaar) uit IJmuiden een andere route. ‘Ik ben na de middelbare school gaan werken bij Domino’s Pizza. Begonnen op een scooter en doorgegroeid tot filiaalmanager. Omdat ik me verder wil ontwikkelen ben ik nu weer assistent-manager, zodat ik werken kan combineren met fulltime studeren. Ik heb voor deze opleiding gekozen om verder te leren over alle vakgebieden die met ondernemerschap te maken hebben en ondertussen de zaken waar ik niet zo sterk in ben te verbeteren.’

De introductieweek vond volledig digitaal plaats, met onder meer dagelijkse posts op Instagram, een online Kahoot-quiz, YouTube-introductievideo’s en online bijeenkomsten via Teams. ‘Vrienden die eerder hebben gestudeerd, vertellen allemaal mooie verhalen over hun introweek’, vertelt Matthijs. ‘Het is een moment om elkaar te leren kennen en een band met elkaar te krijgen, dat moeten we nog maar eens inhalen’, zegt hij met een lach. ‘Het is voor mij zeven jaar geleden dat ik op school zat, dus ik moet er weer even inkomen en mis het in de klas zitten met elkaar. Al vind ik dat de docenten het werken via Teams goed oppakken en heel interactief maken. En gelukkig zijn we regelmatig op school, zo is er wekelijks een contactmoment om medestudenten en docenten te ontmoeten. De klassen zijn in drie leerteams verdeeld, die een lokaal voor zichzelf hebben, zo leer je ook je medestudent goed kennen.’

Nienke Heck

Ook komen studenten in kleine groepjes bij elkaar, bijvoorbeeld om te werken aan hun beroepsproduct, vult Nienke Heck uit Hillegom aan. ‘Zo gaat mijn groepje in opdracht van een café in Haarlem een wensen- en behoeftenonderzoek uitvoeren. Op basis daarvan brengen we adviezen uit om meer klanten in de zaak te krijgen. Erg leuk om meteen zo concreet en praktijkgericht aan de slag te gaan. We hebben al afgesproken dat we een keer bij dat café gaan eten, even mysterieshoppen!’

Specialiseren

De 18-jarige Nienke rondde eerder met succes de versnelde variant van de opleiding marketing-communicatie aan het Nova College af. ‘Ik wist daarna niet zo goed wat ik precies wilde gaan doen en het leek me goed om de basis mee te krijgen van alle ondernemersvakken. Bij deze opleiding krijg je die brede basis in de eerste twee jaar, om vervolgens te kiezen voor een specialisatie. Ondanks dat mijn vader accountant is, ben ik zelf niet zo goed met cijfers. Dus die richting zal het zeker niet worden haha. Marketing vind ik juist erg leuk en daar ben ik ook goed in, maar wie weet spreekt een ander vak me nog meer aan. De eerste weken waren alvast leuk en interessant, dat belooft wat voor de rest van het jaar.’

www.inholland.nl/bbs