Tag Archief van: duurzaam

Grote stap in verduurzaming: Haarlemse Waarderpolder krijgt warmtenet

Een belangrijke stap op weg naar een warmtenet Waarderpolder is gezet. De gemeente Haarlem en de Industriekring Haarlem (IKH) sluiten een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf Polderwarmte. Het is de bedoeling dat in 2040 minimaal 80% van de bedrijven in de Waarderpolder is aangesloten op dit duurzame warmtenet.

Warmtenet voor 30 jaar
Polderwarmte heeft twee jaar de tijd om een plan te maken, waarin staat hoe zij het warmtenet gaan aanleggen en hoe ze de aanleg en exploitatie gaan financieren. Ook gaan ze met de bedrijven in de Waarderpolder afspraken maken over het leveren van warmte. Als het plan voldoet aan de eisen die de gemeente en IKH gesteld hebben, krijgt Polderwarmte over twee jaar een concessie. Dat betekent dat zij het alleenrecht krijgen voor het aanbieden van warmte in de Waarderpolder via het warmtenet voor een periode van 30 jaar.

De komst van een warmtenet in de Haarlemse Waarderpolder is een belangrijke stap naar een aardgasvrij bedrijventerrein ©Regionaal Energieloket

Hernieuwbare energie en circulair ondernemerschap
Bruno Giebels, voorzitter van de Industriekring Haarlem: ‘Dit is een belangrijke stap naar een eigen warmtenet voor bedrijven in de Waarderpolder. We zijn op weg naar een aardgasvrij bedrijventerrein en een flinke vermindering van de CO2-uitstoot. Dat we zover zijn gekomen toont de kracht van onze manier van werken. Ondernemers en de gemeente Haarlem maken concrete afspraken over gedeelde belangen en een sterk parkmanagement voert de afspraken uit. Dat werkt al meer dan 15 jaar uitstekend, ook als het gaat om hernieuwbare energie en circulair ondernemerschap.’

Duurzaam industrieterrein Waarderpolder
Wethouder Robbert Berkhout: ‘Een duurzaam industrieterrein Waarderpolder is een belangrijke stap in ons streven om in 2040 een aardgasvrije, duurzame stad te zijn. We zijn er trots op dat hiermee de komst van een nieuw warmtenet binnen Haarlem een feit is.’

Ondernemersvereniging IKH, de gemeente Haarlem en het bedrijf Polderwarmte ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst tijdens de Polderborrel op 7 juli bij gastbedrijf Iron Mountain. De Polderborrel is het netwerkevent van Waarderpolder Haarlem Business Park.

Meer info: www.waarderpolder.nl/actueel/de-polderborrel-bij-iron-mountain

Hogeschool Inholland lanceert Sustainable Fashion Lab

De kledingindustrie is wereldwijd één van de meest vervuilende industrieën. Om een bijdrage te leveren aan een duurzamere kledingsector is bij Hogeschool Inholland het Sustainable Fashion Lab van start gegaan. Daar gaan studenten, samen met docenten, onderzoekers en het bedrijfsleven, aan de slag om te komen tot een structureel schonere inrichting van de sector.

De studenten Business, Finance & Law van het Sustainable Fashion Lab. ‘De studenten van vandaag zijn de changemakers van morgen. Daarom zetten we niet het product of de dienst centraal, maar de verandering die de student zelf teweeg wil brengen.’

De kledingsector zorgt in totaal voor meer dan 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is de veroorzaker van de helft van het afvalwaterprobleem. Eén van de problemen bij het verduurzamen van de keten zijn de bestaande verdienmodellen. Het Sustainable Fashion Lab richt zich dan ook met name op duurzame businessmodellen, vertelt Nahied Rezwani, directeur van het domein Business, Finance & Law waar het lab onder valt. ‘Kleding is relatief goedkoop en wordt soms zelfs gekocht om maar één keer te dragen. Dat is niet alleen een Europees probleem, ook in bijvoorbeeld Zuid-Amerika gebeurt dat in toenemende mate. Er ligt daarom vooral een enorme uitdaging om te komen met haalbare financiële modellen.’

Changemakers van morgen

Mede daarom vindt Inholland de opleidingen die onder Business, Finance & Law vallen bij uitstek geschikt om met deze problematiek aan de gang te gaan. Rezwani: ‘De studenten van vandaag zijn de changemakers van morgen. Daarom zetten we niet het product of de dienst centraal, maar de verandering die de student zelf teweeg wil brengen. Een product wordt daarmee meer een middel in plaats van een doel op zich, zodat we toewerken naar een economie die mag bloeien in plaats van groeien. Dat willen we onze studenten meegeven. Een Living Lab is heel geschikt om je daarin te ontwikkelen. Het is een nieuwe vorm van onderwijs, waar lesgeven en leren wordt vormgegeven in samenwerking met het beroepenveld.’

Slow fashion city marketing

‘Het voorgaande studiejaar hebben we op kleine schaal de eerste stappen gezet richting het Sustainable Fashion Lab. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken gedaan naar Slow fashion city marketing, bewustwording van het koopgedrag van jongvolwassenen en storytelling, als middel om de duurzame fashionketen transparant te maken. Dit jaar is in die zin de echte start van het Lab, waar studenten van de locaties Haarlem en Alkmaar aan deelnemen. Eerlijk gezegd ben ik een beetje jaloers op deze vorm van onderwijs, in mijn tijd was het luisteren naar de docent en kennis uit je boek leren. In het Sustainable Fashion Lab hebben studenten veel meer regie over hun eigen opleiding en ontwikkeling, doen ze kennis op over de markt én kunnen ze vanuit hun toekomstige vakgebied direct bijdragen aan actuele uitdagingen.´

www.inholland.nl

 

 

Verpakkingstax economische motor voor verduurzaming

Een Nederlander opent dagelijks gemiddeld zeven verpakkingen en dat zorgt voor veel afval. Zwager Techniek in Beverwijk is importeur en producent van geavanceerde verpakkingsmachines en maakte de afgelopen periode een succesvolle omslag naar duurzaam.

Peter Paul Zwager: ‘Verpakking is een extra toegevoegde waarde aan het product en steeds meer klanten kijken ook naar de invloed daarvan op het milieu.’

Zonder verpakkingen kan onze samenleving niet bestaan. Denk aan alle voedingsmiddelen die dankzij de verpakking langer houdbaar blijven en makkelijker vervoerd kunnen worden, zoals doosjes aardbeien of bakjes blauwe bessen. Een voor het milieu belangrijk positief neveneffect, want hoe langer voedsel houdbaar is, hoe minder er wordt verspild en weggegooid.

Peter Paul Zwager, directeur van Zwager Techniek: ‘Bij verpakkingsmachines ging het in eerste instantie vooral om het verlengen van de houdbaarheid en het verbeteren van de hygiëne. Daar is duurzaamheid als belangrijke derde component bijgekomen. Verpakking is een extra toegevoegde waarde aan het product en steeds meer klanten kijken ook naar de invloed daarvan op het milieu.’

Verpakkingstax

Economische motieven spelen daarbij zeker een rol, vertelt Peter Paul Zwager. ‘Zo wordt binnenkort de verpakkingstax ingevoerd. Hoe duurzamer het verpakkingsmateriaal, hoe lager de kosten. Kijk maar naar de doosjes in de supermarkt. Je ziet steeds minder dekseltjes en steeds meer folie als alternatief voor de bovenzijde. Dat geldt ook voor de verpakking van vlees. Folie voegt zich als een tweede huid over het product. Er wordt geen gas meer ingespoten en er kan meer vervoerd worden. Dus minder CO2-uitstoot. Het één hangt nauw samen met het ander.’

Zwager Techniek importeert, naast de productie in eigen huis, ook verpakkingsmachines. ‘De fabrikant levert in dat geval pas als wij hebben betaald. Dat moet soms worden voorgefinancierd. De accountmanagers van de Rabobank denken met ons mee. Dat deden ze ook toen we een bedrijfspand kochten. Ik werd op dat moment heel goed geholpen en geadviseerd. Vertrouwen, weten dat je op de bank kunt rekenen, is voor onze bedrijfsvoering essentieel.’

Maaltijdbezorging

En COVID-19? Wat had dat voor invloed op Zwager Techniek? ‘Positief en negatief. Onze monteurs mochten vrijwel nergens voor onderhoud naar binnen; alleen als er sprake was van een calamiteit. Dat was vervelend. Aan de andere kant was er een grote vraag naar manieren om producten extra hygiënisch te verpakken. We kregen veel nieuwe klanten, vooral uit de hoek van de maaltijdbezorging. We hebben hier in elk geval niet stil gezeten.’

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Economische visie Haarlem: meer inwoners, meer werkgelegenheid

Haarlem groeit, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aantal banen in verhouding mee kan groeien met het aantal inwoners? En zorgen we voor een gezonde arbeidsmarkt, waar we talent kunnen behouden, aantrekken en ontwikkelen? Hoe gaan we de transitie naar een circulaire en duurzame economie maken?

De economie is een cruciaal onderdeel van de groei van de stad. Robbert Berkhout, wethouder van economische zaken, gaf daarom opdracht voor het schrijven van een economische visie, die eind februari werd gepubliceerd. Een visie, inclusief uitvoeringsagenda, die mede tot stand kwam via sessies met ondernemers en kennis- en onderwijsinstellingen. Vanaf deze week ligt de visie ter inspraak.

Tijdens het proces stond participatie voorop, zegt Robbert Berkhout: ‘We hebben onze oren te luisteren gelegd in de stad. En we hebben samen met ondernemers een aantal uitdagingen weten te benoemen. Denk aan de beschikbare ruimte, personeelstekorten in bijvoorbeeld de sectoren ICT en techniek en welk type werkgelegenheid past bij onze stad. We gaan in de visie op zoek naar oplossingen voor deze uitdagingen.’

De Economische visie Haarlem moet richting geven aan het economisch beleid op de lange termijn. En zet in op versterking van het ondernemings- en vestigingsklimaat. Doel is het behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid.

Groeibepalende factoren
Haarlem heeft een goede positie voor dienstverlenende, creatieve en kennisintensieve bedrijven, waaronder ICT. We zetten vol in op een circulaire, digitale economie in onder andere de sector gezondheid. Met Haarlem als creatieve stad van toegepaste innovatie. Een proeftuin om innovatie te testen, op te schalen en te vermarkten. Een aantal factoren is volgens de visie cruciaal voor het ondernemers- en vestigingsklimaat van de toekomst, namelijk: ruimte, talent, innovatie, ondernemerschap en profilering. Het een kan ook niet zonder het ander. ‘Het is belangrijk dat er ruimte is voor bedrijven zodat zij niet hoeven te vertrekken uit Haarlem’, aldus Robbert Berkhout. ‘Maar ook dat zij personeel en talent in eigen stad kunnen vinden. Het profiel van de beschikbare banen en de beroepsbevolking sluiten nog onvoldoende op elkaar aan. Door in te zetten op het aantrekken van meer kennisintensieve bedrijvigheid en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren, willen we deze mismatch verkleinen. Door een gezamenlijke focus op innovatie trekken we weer talent en ondernemers aan. En tenslotte moeten we niet vergeten met trots ons verhaal ook naar buiten te brengen.’

De Economische visie Haarlem is vrijgegeven voor inspraak, van 9 maart tot en met 19 april. Daarna wordt de visie, met eventuele wijzigingen, definitief vastgesteld. Op 24 maart wordt een informatiesessie gehouden. Aanmelden en meer info: www.haarlem.nl/economischevisie.