Tag Archief van: Finance & Law

Hogeschool Inholland lanceert Sustainable Fashion Lab

De kledingindustrie is wereldwijd één van de meest vervuilende industrieën. Om een bijdrage te leveren aan een duurzamere kledingsector is bij Hogeschool Inholland het Sustainable Fashion Lab van start gegaan. Daar gaan studenten, samen met docenten, onderzoekers en het bedrijfsleven, aan de slag om te komen tot een structureel schonere inrichting van de sector.

De studenten Business, Finance & Law van het Sustainable Fashion Lab. ‘De studenten van vandaag zijn de changemakers van morgen. Daarom zetten we niet het product of de dienst centraal, maar de verandering die de student zelf teweeg wil brengen.’

De kledingsector zorgt in totaal voor meer dan 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is de veroorzaker van de helft van het afvalwaterprobleem. Eén van de problemen bij het verduurzamen van de keten zijn de bestaande verdienmodellen. Het Sustainable Fashion Lab richt zich dan ook met name op duurzame businessmodellen, vertelt Nahied Rezwani, directeur van het domein Business, Finance & Law waar het lab onder valt. ‘Kleding is relatief goedkoop en wordt soms zelfs gekocht om maar één keer te dragen. Dat is niet alleen een Europees probleem, ook in bijvoorbeeld Zuid-Amerika gebeurt dat in toenemende mate. Er ligt daarom vooral een enorme uitdaging om te komen met haalbare financiële modellen.’

Changemakers van morgen

Mede daarom vindt Inholland de opleidingen die onder Business, Finance & Law vallen bij uitstek geschikt om met deze problematiek aan de gang te gaan. Rezwani: ‘De studenten van vandaag zijn de changemakers van morgen. Daarom zetten we niet het product of de dienst centraal, maar de verandering die de student zelf teweeg wil brengen. Een product wordt daarmee meer een middel in plaats van een doel op zich, zodat we toewerken naar een economie die mag bloeien in plaats van groeien. Dat willen we onze studenten meegeven. Een Living Lab is heel geschikt om je daarin te ontwikkelen. Het is een nieuwe vorm van onderwijs, waar lesgeven en leren wordt vormgegeven in samenwerking met het beroepenveld.’

Slow fashion city marketing

‘Het voorgaande studiejaar hebben we op kleine schaal de eerste stappen gezet richting het Sustainable Fashion Lab. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken gedaan naar Slow fashion city marketing, bewustwording van het koopgedrag van jongvolwassenen en storytelling, als middel om de duurzame fashionketen transparant te maken. Dit jaar is in die zin de echte start van het Lab, waar studenten van de locaties Haarlem en Alkmaar aan deelnemen. Eerlijk gezegd ben ik een beetje jaloers op deze vorm van onderwijs, in mijn tijd was het luisteren naar de docent en kennis uit je boek leren. In het Sustainable Fashion Lab hebben studenten veel meer regie over hun eigen opleiding en ontwikkeling, doen ze kennis op over de markt én kunnen ze vanuit hun toekomstige vakgebied direct bijdragen aan actuele uitdagingen.´

www.inholland.nl

 

 

Noord-Hollandse Ondernemers Zaak helpt zelfstandigen in nood

Ondernemers in financieel zwaar weer kunnen vanaf nu terecht bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak, een initiatief van Hogeschool Inholland, Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Stichting De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). De feestelijke opening vond afgelopen donderdag plaats bij Inholland Haarlem.

Het voltallige team van De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak: Hogeschool Inholland, Stichting OKB en De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). ‘Door studenten aan oud-ondernemers te koppelen combineren we kennis en ervaring.’

De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak is een nieuw leerwerkbedrijf van Hogeschool Inholland. Samen met ervaren OKB-adviseurs ondersteunen studenten van het domein Business, Finance & Law ondernemers met financiële, commerciële en fiscale vraagstukken om zo hun zaken weer op de rit te krijgen. Yasmin Kortselius is coördinator van het project vanuit Inholland. ‘Na de coronapandemie, grondstoffenschaarste en nu weer oplopende prijzen kunnen veel zelfstandigen wel wat hulp gebruiken. Door onze studenten aan oud-ondernemers te koppelen combineren we kennis en ervaring. Een mooi project, waarbij jong en oud elkaar prachtig aanvullen.’

Stichting DNZO heeft de ambitie om deze dienstverlening op steeds meer plekken in Nederland beschikbaar te maken, aldus voorzitter Rob Gringhuis. ‘In navolging van de succesvolle Rotterdamse Zaak (2012) zijn er al ‘Zaken’ in onder meer Friesland, Drenthe, Zeeland, Utrecht en Flevoland. Fijn dat de gemeente Haarlem, gemeente Hollands Kroon en Halte Werk Alkmaar voor een pilotfase bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak zijn aangesloten. Zij hebben een belangrijke doorverwijsfunctie, omdat een ondernemer in nood daar vaak als eerste aanklopt.’

Waardevolle praktijkervaring

De studenten helpen ondernemers door problemen praktisch aan te pakken. Zoals het op orde brengen van de boekhouding, het financieel voorbereiden van subsidie- of uitkeringsaanvragen of het opstellen van een doorstartplan. Yasmin: ‘De studenten zien daardoor hoe het wel en niet moet in het bedrijfsleven en doen enorm veel extra kennis op, direct uit het werkveld! Het helpt hen een eigen visie te creëren en te ontdekken wat voor soort ondernemer zij zelf (willen) zijn.’

Het werk bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak sluit perfect aan bij zijn opleiding, vindt stagiair Joost Castenmiller. Hij is derdejaarsstudent Business Studies met afstudeerrichting Ondernemen bij Inholland Haarlem. ‘We krijgen te maken met real life ondernemersvraagstukken, maken kennis met bepaalde systeemprocessen en leren hoe je problemen aanpakt, oplost en hoe je mensen daarin adviseert. En voor de ondernemer is het fijn dat er ook eens met andere ogen naar zijn bedrijfsvoering wordt gekeken. De verfrissende blik van studenten, gecombineerd met de diepe kennis van zaken van de OKB-adviseur, levert een mooi en volledig hulpplan op. Ik hoop dat de Noord-Hollandse ondernemers ons goed weten te vinden.’

nhz@inholland.nl
www.denederlandsezaakvoorondernemers.nl

Living LAB: Haarlem op weg naar Sustainable Shopping Stad

Zou je meer uitgeven aan een t-shirt als je weet dat het duurzaam geproduceerd is? ‘Nee’, zegt zeventig procent van de jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de studenten die de afgelopen maanden deelnamen aan het Living LAB Sustainable Fashion van Hogeschool Inholland.

De studenten van Inholland keken naar duurzaam koopgedrag. Hun conclusie: jongeren hebben behoefte aan meer informatie over de productie en het materiaal van kleding.

Hoe zien duurzame verdienmodellen eruit in de mode- en textielindustrie en wat is de nieuwe rol van marketing hierin? Dat is de vraag die wordt onderzocht binnen dit Living LAB van het domein Business, Finance & Law.

Er blijkt nog een lange weg te gaan als het gaat om het koopgedrag van jongeren. Kim en Kiki zijn twee van de in totaal zeven studenten die in de Haarlemse Koepel de bevindingen van hun onderzoek presenteren. Hoe kun je de kledingkast van jongeren verduurzamen, vroegen zij zich af. Ze interviewden de doelgroep en gingen naar vier bedrijven om antwoorden te vinden.

Hun conclusie: jongeren hebben behoefte aan meer informatie over de productie en het materiaal van kleding. Ze gaan in de winkel niet zelf op zoek maar zijn wel bereid om de aanschaf te overwegen als het in een winkel overzichtelijk bij elkaar hangt. Zeventig procent van de jongeren is overigens niet bereid om er meer voor te betalen. Saillant detail daarbij is dat duurzame kleding past in de range die zij willen uitgeven voor een t-shirt (tussen 20 en 60 euro).

Straatbeeld
Lars en Cheline onderzochten hoe de gemeente Haarlem het gebruik van duurzame kleding zou kunnen promoten. Hun aanbeveling luidt: Haarlem zou zich moeten positioneren als Sustainable Shopping Stad. Samen met lokale ondernemers kan de gemeente er zo voor zorgen dat er meer bewustwording bij jongeren ontstaat en ‘slow fashion’ uiteindelijk ‘hot’ wordt bij de doelgroep. Jongeren bepalen de trends in het straatbeeld en nemen zo ook de rest van de Haarlemmers mee in hun duurzame gedrag.

De derde groep studenten, Thomas, Vincent en Timo, maakte een video over het onderwerp. Die toont jongeren die eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn in duurzame kleding, maar laat ook beelden zien van de kledingfabriek in Bangladesh die in 2013 instortte. Een ramp die genadeloos blootlegde hoe slecht de arbeidsomstandigheden in dit soort fabrieken vaak zijn. Zij hopen de video aan zoveel mogelijk jongeren te tonen en hen over te halen om bewuster te gaan shoppen.

Goed salaris
Het Living LAB gaat in september verder. Een nieuwe groep duikt dan nog dieper in het onderwerp. En de studenten zelf, kopen zij duurzame kleding? “Nou, eigenlijk niet. Maar als ik in de toekomst een goed salaris heb, ga ik dat zeker doen”, aldus één van hen. De rest knikt instemmend.

www.inholland.nl