Tag Archief van: Fred Nessen

OKB: nog nauwelijks reserves bij ondernemers

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) deed in 2021 landelijk 2885 klankbordtrajecten. Daarvan hadden er 1355 betrekking op faillissementspreventie. Verder was er 808 keer sprake van reguliere bedrijfsbegeleiding en werd 625 keer geadviseerd over het stárten van een bedrijf. Fred Nessen van het OKB-regioteam Haarlem verwacht dat in 2022 faillissementspreventie weer hoog op de agenda staat. Veel ondernemers hebben nauwelijks financiële reserves en een slechte liquiditeit.

Niet alle mensen die in 2021 een bedrijf startten deden dat volgens Nessen uit eigen wil: ‘Er waren ook starters die hun baan in loondienst verloren en min of meer veroordeeld waren om als zelfstandige verder te gaan. Wij denken dat deze categorie in 2022 weer vaak om advies bij ons aan zal kloppen.’

Dat geldt eveneens voor ondernemers die in de gevarenzone dreigen te komen. Want het corona-slot mag dan stapsgewijs van de deur gaan, het leed is nog lang niet geleden. Nessen: ´Ondernemers die door hun financiële reserves heen zijn, hebben onvoldoende of géén werkkapitaal om de zaak op te starten. Met nul euro eigen vermogen is het bijna niet te doen om een voorraad op te bouwen of uitgestelde betalingen te doen. De oplopende inflatie en vele prijsstijgingen maken het er voor ondernemers nóg moeilijker op.’

Door met steun van een ervaren OKB-adviseur op tijd de bakens te verzetten, kan zakelijk en ook persoonlijk onheil worden voorkomen. Nessen: ‘Juist als de zaak onder spanning staat, is het belangrijk om te sparren met oud-ondernemers of managers, die vrijwillig en onpartijdig hun kennis en ervaring delen.’

De begeleiding door OKB-adviseurs gebeurt in klankbordtrajecten van een half jaar. Om de toegang voor ondernemers zo laagdrempelig mogelijk te houden, besloot OKB in overleg met het ministerie van Economische Zaken de gebruikelijke ondernemersdonatie van 200 euro in 2022 tijdelijk achterwege te laten. De klankbordtrajecten zijn vooralsnog dus gratis.

www.ondernemersklankbord.nl

 

Mogelijkheden om een dreigend faillissement te voorkomen

Failliet gaan is het laatste punt waar je als ondernemer naartoe wilt. Want al wordt een faillissement ‘bij gebrek aan baten’ opgeheven, de schulden komen nooit te vervallen. Zaak dus om dit te allen tijde te proberen te voorkomen. Maar wat zijn daarbij de mogelijkheden?

Fred Nessen: ‘OKB-adviseurs zijn bij uitstek geschikt om als sparringpartner te dienen.’

‘Schakel tijdig hulp in’, zegt Fred Nessen, adviseur bij Stichting Ondernemersklankbord en gespecialiseerd in faillissementspreventie. ‘Wordt er op tijd actie ondernomen, dan is afwenden van faillissement in veel gevallen goed mogelijk en veelal de beste optie voor alle partijen.’

Rechtsvorm van de onderneming

‘Ga je als natuurlijk persoon failliet, met een eenmanszaak of vof, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming’, zegt Nessen. ‘Dat betekent dat er aanspraak gemaakt kan worden op je privévermogen, zoals overwaarde op je woonhuis. Een risico dat je overigens niet loopt met een bv, nv of stichting, zolang je tenminste alles volgens de regelen der kunst afhandelt. Houd je daarom aan wettelijke afspraken, meld betalingsachterstanden en betalingsonmacht en ga geen verplichtingen aan in het besef dat je niet meer kan terugbetalen. Anders ga je alsnog voor de bijl.’

‘Heb je in de basis een gezond businessmodel, maar inmiddels een dermate hoge schuldpositie dat je er op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kan je een beroep doen op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)’, legt Nessen uit. ‘De WHOA is een nieuw instrument binnen de faillissementswet, met het doel om een dreigend faillissement af te wenden door schulden te reorganiseren en te saneren. Na financiële herstructurering is je onderneming gezond en kan je weer verder.’

Zelf stoppen zonder faillissement

Een andere optie is stoppen met je bedrijf zonder failliet te gaan. Nessen: ‘Kijk dan of je als ondernemer in aanmerking komt voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Er wordt een gedeelte van je inkomen vrijgelaten om vaste lasten en boodschappen te betalen, de rest wordt verdeeld over alle schuldenaren. Je bent dan ondernemer af, maar na 36 maanden begin je met een schone lei en de schuld achtervolgt je niet meer.’

Nessen: ‘Wees niet terughoudend, maar blijf steeds open communiceren. Zeg hoe het met je gaat en leg dat vast, dan kan je later in procedures niets verweten worden. En kijk ook eens goed naar de inrichting van je bedrijfsvoering, zijn er andere verdienmodellen mogelijk? OKB-adviseurs zijn bij uitstek geschikt om als sparringpartner te dienen, want wij kennen de uitdagingen van het ondernemerschap uit eigen ervaring. Een ondernemer in nood ziet zichzelf soms op de rand van een klif staan, gedwongen om naar beneden te duiken. En dan is het prettig als iemand hem wijst waar het veilig is en waar onder water de rotsen liggen.’

www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord bewijst waarde in onrustige tijden

Als het Corona-jaar 2020 één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat ondernemers in Kennemerland inventief op de crisis hebben ingespeeld. ‘Daardoor is het aantal faillissementen in deze regio tot nu toe gelukkig beperkt gebleven’, stel Anton Bouman namens het Regioteam Haarlem van stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Anton Bouman (links) met OKB-adviseur Fred Nessen: ‘Wij konden afgelopen jaar vooral ondersteuning bieden als een ondernemer het helemaal over een andere boeg wilde gooien.´

Al ruim veertig jaar kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf voor advies terecht bij het OKB. Bouman: ‘Ons regioteam telt nu elf adviseurs, mensen uit het bedrijfsleven en met een diverse achtergrond. Afhankelijk van de vraag van een ondernemer zoeken we een adviseur die het beste bij hem of haar past. Door de Coronacrisis hadden we een grote toename verwacht van het aantal vragen, maar dat viel mee, zeker in vergelijking met andere regio’s. De ondernemers in deze regio, die zich uitstrekt van Lisse tot en met Uitgeest, waren redelijk inventief in het bedenken van een manier waarop ze het hoofd boven water konden houden. Ze zijn volwassen omgegaan met de situatie.’

Team van specialisten
De adviesvragen die binnenkwamen, hadden vooral betrekking op de ondersteuningsregelingen van de overheid, zoals de TOZO en de NOW-regeling. Bouman: ‘Dan luidde de vraag: ik moet dicht, hoe ga ik dat financieel regelen? Voor een antwoord konden wij ondernemers doorsluizen naar partners als de Kamer van Koophandel of de afdeling Economische Zaken van een gemeente.’

‘Veel vragen kwamen van horecaondernemers. Een van onze adviseurs is een voormalig horecaman, die kon ondernemers goed verder helpen. Wij konden vooral ondersteuning bieden als een ondernemer het helemaal over een andere boeg wilde gooien. Voor zo’n switch kunnen wij een format aanleveren, we kunnen aangeven hoe je dat kunt financieren of hoe je je kunt onderscheiden. We beschikken over een heel gevarieerd team van specialisten, mensen die van wanten weten en contacten hebben. Daarmee heeft het OKB zeker een functie in deze Coronatijd.’

Een van die specialisten is Fred Nessen, met een verleden in de bancaire wereld. Hij maakt ook deel uit van het landelijke expertteam van Ondernemersklankbord, dat zich richt op advies over inkomensondersteunende maatregelen. ‘Een van onze kerntaken is faillissementspreventie’, zegt Nessen. ‘We wijzen ondernemers op de maatregelen die hen ten dienste staan om op de been te blijven. We
proberen ze in veilige haven te brengen door een route aan te geven. Ook de banken hebben zich de afgelopen tijd soepeler opgesteld, door rente en aflossingsverplichtingen op te schorten. Dankzij de vele en ruimhartige maatregelen, met name vanuit de overheid, zijn er gelukkig weinig faillissementen.’ Het OKB draagt zelf ook financieel een steentje bij, door pro deo te werken in plaats van de gebruikelijke fee van 200 euro te vragen.

Het einde van de Coronacrisis komt dankzij de vaccinatie in zicht, voorziet Bouman. ‘Komend jaar willen we onze samenwerking met partners als de Kamer van Koophandel, Economische Zaken of Inholland optimaliseren, zodat we ondernemers nog beter kunnen adviseren.’

www.ondernemersklankbord.nl