Mogelijkheden om een dreigend faillissement te voorkomen

Failliet gaan is het laatste punt waar je als ondernemer naartoe wilt. Want al wordt een faillissement ‘bij gebrek aan baten’ opgeheven, de schulden komen nooit te vervallen. Zaak dus om dit te allen tijde te proberen te voorkomen. Maar wat zijn daarbij de mogelijkheden?

Fred Nessen: ‘OKB-adviseurs zijn bij uitstek geschikt om als sparringpartner te dienen.’

‘Schakel tijdig hulp in’, zegt Fred Nessen, adviseur bij Stichting Ondernemersklankbord en gespecialiseerd in faillissementspreventie. ‘Wordt er op tijd actie ondernomen, dan is afwenden van faillissement in veel gevallen goed mogelijk en veelal de beste optie voor alle partijen.’

Rechtsvorm van de onderneming

‘Ga je als natuurlijk persoon failliet, met een eenmanszaak of vof, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming’, zegt Nessen. ‘Dat betekent dat er aanspraak gemaakt kan worden op je privévermogen, zoals overwaarde op je woonhuis. Een risico dat je overigens niet loopt met een bv, nv of stichting, zolang je tenminste alles volgens de regelen der kunst afhandelt. Houd je daarom aan wettelijke afspraken, meld betalingsachterstanden en betalingsonmacht en ga geen verplichtingen aan in het besef dat je niet meer kan terugbetalen. Anders ga je alsnog voor de bijl.’

‘Heb je in de basis een gezond businessmodel, maar inmiddels een dermate hoge schuldpositie dat je er op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kan je een beroep doen op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)’, legt Nessen uit. ‘De WHOA is een nieuw instrument binnen de faillissementswet, met het doel om een dreigend faillissement af te wenden door schulden te reorganiseren en te saneren. Na financiële herstructurering is je onderneming gezond en kan je weer verder.’

Zelf stoppen zonder faillissement

Een andere optie is stoppen met je bedrijf zonder failliet te gaan. Nessen: ‘Kijk dan of je als ondernemer in aanmerking komt voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Er wordt een gedeelte van je inkomen vrijgelaten om vaste lasten en boodschappen te betalen, de rest wordt verdeeld over alle schuldenaren. Je bent dan ondernemer af, maar na 36 maanden begin je met een schone lei en de schuld achtervolgt je niet meer.’

Nessen: ‘Wees niet terughoudend, maar blijf steeds open communiceren. Zeg hoe het met je gaat en leg dat vast, dan kan je later in procedures niets verweten worden. En kijk ook eens goed naar de inrichting van je bedrijfsvoering, zijn er andere verdienmodellen mogelijk? OKB-adviseurs zijn bij uitstek geschikt om als sparringpartner te dienen, want wij kennen de uitdagingen van het ondernemerschap uit eigen ervaring. Een ondernemer in nood ziet zichzelf soms op de rand van een klif staan, gedwongen om naar beneden te duiken. En dan is het prettig als iemand hem wijst waar het veilig is en waar onder water de rotsen liggen.’

www.ondernemersklankbord.nl