Berichten

Dak verzilveren met zonnepanelen

De gemeente Haarlem en Parkmanagement Waarderpolder willen ondernemers stimuleren zonnepanelen op het dak te plaatsen, op weg naar een energieneutrale stad. Eigenaren van bedrijfspanden met een dak van minimaal 500 m² worden gratis begeleid bij het indienen van een subsidieaanvraag en bij de eerste stappen voor het regelen van een zonnestroominstallatie.

Met het project ‘Verzilver uw dak’ geeft de provincie Noord-Holland een impuls aan de ontwikkeling en realisatie van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken. Ondernemers kunnen een gratis dakscan aanvragen, waardoor duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn. Voorwaarde is wel dat er een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) aanwezig is of dat de eigenaar bereid is die te plaatsen. Eind september is een online informatiebijeenkomst gepland voor geïnteresseerden.

www.overmorgen.nl/verzilveruwdak

Circulair vliegwiel komt in Haarlem steeds meer op gang

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om over twintig jaar helemaal circulair te zijn. Dat betekent concreet dat er in 2040 alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt en herbruikbare reststoffen worden geproduceerd. Een pittige uitdaging, waar Martijn van Minderhout dagelijks mee bezig is.

Martijn van Minderhout, kijkend naar de circulaire toekomst: ‘Niet langer zien we dat de prijs, maar juist de kwaliteit bepalend is.’

‘Haarlem is klaar voor de circulaire vervolgstap.’ Martijn van Minderhout is als coördinator duurzaamheid en technisch adviseur werkzaam bij de gemeente Haarlem. ‘De wereld is aan het kantelen. Het gaat traag, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Ik houd me bezig met circulaire, duurzame eisen, wensen en ambities voor partijen die werkzaam zijn in de openbare ruimte en woningbouw. Ik verbind partijen binnen en buiten de gemeente met elkaar. Krachtenbundeling, samenwerken en netwerken zorgt ervoor dat we circulariteit op de politieke agenda krijgen. De markt is helemaal klaar voor verandering. De wensen en ambities van nu zijn de nieuwe wetten van de toekomst. Ik weet zeker dat over vijf jaar de wet- en regelgeving in de (woning)bouw is aangepast.’

Landelijke wetgeving
Een goed voorbeeld noemt Martijn van Minderhout het bouwafval, dat overblijft na de sloop van gebouwen. ‘Daar is nu geen wetgeving voor. Bedrijven mogen zelf weten hoe ze dat afvoeren. Toch zijn steeds meer partijen bereid om daarover na te denken. Niet langer zien we dat de prijs, maar juist de kwaliteit bepalend is. Het liefst wil je daar natuurlijk landelijke wetgeving voor, dan is er ook geen ruimte voor discussie. In Haarlem kennen we momenteel acht ontwikkelzones: gebieden waar ontwikkelaars en investeerders plannen hebben om te willen bouwen. Een daarvan is de Europaweg, waarvoor we nu een ‘spoorboekje’ maken, dat straks model staat voor de andere zones. Daarin omschrijven we de afvalstromen, de bouwplaatsinrichting, bouwlogistiek, de energietransitie en mobiliteit. Maar ook hoe we de wijk erbij gaan betrekken. Door te evalueren en te leren hebben de andere zones daar straks profijt van.’

Partners pushen ook
In het circulaire veranderproces zijn de vaste partners van de gemeente, onder meer in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), ontzettend belangrijk. ‘Zonder de partners krijgen we de boel niet zo snel voor elkaar’, benadrukt Martijn van Minderhout. ‘Ook van de kant van onze partners wordt er flink gepusht. Zo kwam Oosterhof Holmann met een track & trace module die bijhoudt waar onze bouwmaterialen blijven. Veel partners hebben een eigen beleid voor circulariteit en duurzaamheid. Juist door elkaar te beïnvloeden, komen plannen in een stroomversnelling. Daar zijn we als gemeente ontzettend blij mee.’

www.haarlem.nl/degroenemug

Inspiratiemarkt de Egelantier

Ondernemers die zich willen presenteren als mogelijke initiatiefnemer in de Egelantier, op welk vlak dan ook, kunnen zich aanmelden voor de inspiratiemarkt woensdag 18 september. Potentiële investeerders, ontwikkelaars, hoteliers en cultureelmaatschappelijke organisaties komen samen tijdens de markt om ideeën te delen over de nieuwe invulling van de Egelantier, waar in de toekomst hotel, woningen en cultuur bij elkaar komen.

Gastheer en organisator van de inspiratiemarkt, in het Egelantiersgebouw aan de Gasthuisvest, is de gemeente Haarlem en de opening is in handen van wethouders Jur Botter en Marie-Thérèse Meijs. Aanmelden kan tot 30 augustus via projecten@haarlem.nl.

Meer informatie over het project: www.haarlem.nl/egelantier-ontwikkeling