Tag Archief van: Industriekring Haarlem (IKH)

Grote stap in verduurzaming: Haarlemse Waarderpolder krijgt warmtenet

Een belangrijke stap op weg naar een warmtenet Waarderpolder is gezet. De gemeente Haarlem en de Industriekring Haarlem (IKH) sluiten een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf Polderwarmte. Het is de bedoeling dat in 2040 minimaal 80% van de bedrijven in de Waarderpolder is aangesloten op dit duurzame warmtenet.

Warmtenet voor 30 jaar
Polderwarmte heeft twee jaar de tijd om een plan te maken, waarin staat hoe zij het warmtenet gaan aanleggen en hoe ze de aanleg en exploitatie gaan financieren. Ook gaan ze met de bedrijven in de Waarderpolder afspraken maken over het leveren van warmte. Als het plan voldoet aan de eisen die de gemeente en IKH gesteld hebben, krijgt Polderwarmte over twee jaar een concessie. Dat betekent dat zij het alleenrecht krijgen voor het aanbieden van warmte in de Waarderpolder via het warmtenet voor een periode van 30 jaar.

De komst van een warmtenet in de Haarlemse Waarderpolder is een belangrijke stap naar een aardgasvrij bedrijventerrein ©Regionaal Energieloket

Hernieuwbare energie en circulair ondernemerschap
Bruno Giebels, voorzitter van de Industriekring Haarlem: ‘Dit is een belangrijke stap naar een eigen warmtenet voor bedrijven in de Waarderpolder. We zijn op weg naar een aardgasvrij bedrijventerrein en een flinke vermindering van de CO2-uitstoot. Dat we zover zijn gekomen toont de kracht van onze manier van werken. Ondernemers en de gemeente Haarlem maken concrete afspraken over gedeelde belangen en een sterk parkmanagement voert de afspraken uit. Dat werkt al meer dan 15 jaar uitstekend, ook als het gaat om hernieuwbare energie en circulair ondernemerschap.’

Duurzaam industrieterrein Waarderpolder
Wethouder Robbert Berkhout: ‘Een duurzaam industrieterrein Waarderpolder is een belangrijke stap in ons streven om in 2040 een aardgasvrije, duurzame stad te zijn. We zijn er trots op dat hiermee de komst van een nieuw warmtenet binnen Haarlem een feit is.’

Ondernemersvereniging IKH, de gemeente Haarlem en het bedrijf Polderwarmte ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst tijdens de Polderborrel op 7 juli bij gastbedrijf Iron Mountain. De Polderborrel is het netwerkevent van Waarderpolder Haarlem Business Park.

Meer info: www.waarderpolder.nl/actueel/de-polderborrel-bij-iron-mountain

Ondernemers Waarderpolder stemmen over verlenging BIZ

Op Waarderpolder Haarlem Business Park investeren ondernemers gezamenlijk in de veiligheid en uitstraling van het gebied. Dat wordt gedaan middels de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder. Vanaf deze week mogen ondernemers hun stem uitbrengen over voortzetting van het ondernemersfonds.

Bij alarm is de surveillant van de collectieve beveiliging Waarderpolder binnen drie minuten aanwezig om poolshoogte te nemen.

Tien jaar geleden startte de eerste BIZ-periode in de Waarderpolder. Daarmee was het bedrijventerrein een van de eerste – en lange tijd de grootste – Bedrijven Investeringszone van Nederland. In de BIZ staan de thema’s veiligheid en kwaliteit en uitstraling van het gebied centraal.

Veilig bedrijventerrein

Via de BIZ Waarderpolder organiseren de ondernemers gezamenlijk de collectieve beveiliging. Buiten kantoortijden rijdt een surveillant door het business park. Bij verdachte situaties of alarm bij een bedrijf, neemt de surveillant direct polshoogte. Daarnaast heeft de collectieve beveiliging een preventieve rol. En dat alles werkt: van ruim 200 inbraken per jaar vóór de start van de BIZ, waren dat er vorig jaar slechts vijf.

Het initiatief voor de BIZ is genomen door ondernemersvereniging Industriekring Haarlem (IKH), die de belangen vertegenwoordigt van de bedrijven op het business park. Voorzitter Bruno Giebels ziet de grote meerwaarde van de BIZ Waarderpolder, niet alleen op het gebied van veiligheid: ‘Kijk naar de aandacht die er nu bijvoorbeeld geschonken kan worden aan de uitstraling en de kwaliteit van de wegen, trottoirs en parkeerhavens. Ook hebben de ondernemers nu één loket voor al hun vragen. De BIZ is succesvol: met onze gezamenlijke aanpak is het goed ondernemen in de Waarderpolder én hebben we landelijk prijzen gewonnen.’

Verlenging met vijf jaar

Elke vijf jaar stemmen de ondernemers over de voortzetting van de BIZ. Als de meerderheid van de stemmen positief is, kan de Waarderpolder weer vijf jaar door met de collectieve beveiliging en de samenwerking op kwaliteit en uitstraling. Bruno Giebels hoopt dat alle ondernemers hun stem uitbrengen en het liefst vóór de BIZ stemmen: ‘Met veiligheid werkt het zo: je merkt er niets van als het goed gaat. Maar als het misgaat, zie je pas het belang van een goed georganiseerd en beveiligd bedrijventerrein.’

www.waarderpolder.nl