Tag Archief van: Kamer van Koophandel

Verplichte ubo-registratie bij KvK ingevoerd

Sinds maart 2022 is het voor de meer dan 1,5 miljoen in Nederland gevestigde organisaties verplicht hun ubo in het ubo-register bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te hebben.

Xander Stuijt

Ubo is de afkorting voor ultimate beneficial owner, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Dat zegt nog niet zo veel. Niet iedere persoon die aandelen heeft in een BV is een ubo en ook een stichting kan een ubo hebben. In verband met de regelgeving in Europa op het gebied van het tegengaan van fraude en vooral het voorkomen van witwassen, moet inzichtelijk worden wie er aan de touwtjes trekt in een organisatie. Dat kan iemand zijn die in financiële zin profijt heeft van de organisatie of binnen de organisatie de beslissingen neemt.

Aandelen en stemrecht

Om erachter te komen wie de uiteindelijk belanghebbende is, zijn in de wet criteria opgenomen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden wie de ubo is. Bij een BV is dat degene die meer dan 25% van de aandelen bezit of het stemrecht heeft. Is er niemand op wie de criteria van toepassing zijn? Dan worden de bestuurders als ubo ingeschreven in het ubo-register. Een organisatie kan meerdere ubo’s hebben. Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet worden ingeschreven.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst, de instelling die verantwoordelijk is voor de handhaving van de ubo-registraties, is begonnen met het versturen van een allerlaatste herinnering aan organisaties die nog geen ubo geregistreerd hebben of waarvan de registratie niet volledig is. Wie hierop niet reageert, riskeert een boete of dwangsom. De boete kan oplopen tot 22.500 euro.

Voorkomen is beter dan genezen, dus organisaties die nog geen ubo geregistreerd hebben, doen er verstandig aan dit alsnog te doen. Krans Notarissen is goed op de hoogte van de nieuwe spelregels rond de ubo-registratie. Als u daarover vragen hebt, helpen onze specialisten u graag. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt
www.kransnotarissen.nl

KVK Business Challenge

Op zoek naar nieuwe business? De Kamer van Koophandel organiseert het hele jaar door Business Challenges. KVK Business Challenge is een open waarop corporates uitdagingen aanbieden. Grote bedrijven die op zoek zijn naar denkkracht en expertise, leggen uitdagingen voor waar ze zelf niet uitkomen en waarbij ze de hulp van innovatieve ondernemers nodig hebben om samen tot een oplossing te komen.

Iedere vier weken komen er nieuwe challenges online, waarbij ondernemers de gelegenheid krijgen om te chatten met innovatiemanagers van de corporates. Na een kennismaking en probleemverkenning, worden er verdiepende vragen gesteld en oplossingsrichtingen gedeeld, waarin de deelnemende ondernemer laat zien welke rol zij kan spelen.

www.kvk.nl/businesschallenge

UBO-register voor uiteindelijk belanghebbende

Na het passeren van de akte van oprichting van zijn bv bleef meneer A. nog even zitten. ‘Zeg notaris, hoe zit dat nu met dat UBO-register. Moet ik daar nu iets mee?’ Jazeker, en niet alleen bij de oprichting van een bv.

Xander Stuijt

Laat ik het uitleggen. Sinds 27 september 2020 is er een UBO-register. Met de afkorting bedoelen we de Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Het UBO-register moet inzichtelijk maken wie bij juridische entiteiten in Nederland de dienst uit maakt. Bij een bv is dat degene die meer dan 25% van de aandelen heeft of meer dan een kwart van het stemrecht.

In het geval van meneer A. is hij dus de UBO van zijn bv en dat wordt geregistreerd in het register bij de Kamer van Koophandel. Ook stichtingen en verenigingen moeten een UBO registreren. De vereniging van eigenaren hoeft dat juist weer niet te doen. En een rechtspersoon kan meer dan één UBO hebben.

‘Zo, juist ja en hoe gaat dat dan in zijn werk?’, vroeg meneer A. In dit geval had hij niet alleen de formulieren voor de inschrijving van de bv in het handelsregister getekend, maar ook de UBO-verklaring. Daarmee melden wij straks meneer A. eerst als UBO aan bij de Kamer van Koophandel en daarna schrijven we de opgerichte bv in. Als meneer A. over een tijdje terugkomt, voor de overdracht van het nieuwe kantoorpand aan de bv, dan zullen we nog een keer vragen wie de UBO van de bv is. Vervolgens controleren we in het register of de gegevens die hij opgeeft actueel zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan actualiseren we de gegevens bij de Kamer van Koophandel.

Xander Stuijt

Krans Notarissen is goed op de hoogte van de nieuwe spelregels bij de Kamer van Koophandel. Als u daarover vragen hebt, helpen wij u graag. Neem contact met ons op via:
notarissen@kransnotarissen.nl