Verplichte ubo-registratie bij KvK ingevoerd

Sinds maart 2022 is het voor de meer dan 1,5 miljoen in Nederland gevestigde organisaties verplicht hun ubo in het ubo-register bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te hebben.

Xander Stuijt

Ubo is de afkorting voor ultimate beneficial owner, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Dat zegt nog niet zo veel. Niet iedere persoon die aandelen heeft in een BV is een ubo en ook een stichting kan een ubo hebben. In verband met de regelgeving in Europa op het gebied van het tegengaan van fraude en vooral het voorkomen van witwassen, moet inzichtelijk worden wie er aan de touwtjes trekt in een organisatie. Dat kan iemand zijn die in financiële zin profijt heeft van de organisatie of binnen de organisatie de beslissingen neemt.

Aandelen en stemrecht

Om erachter te komen wie de uiteindelijk belanghebbende is, zijn in de wet criteria opgenomen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden wie de ubo is. Bij een BV is dat degene die meer dan 25% van de aandelen bezit of het stemrecht heeft. Is er niemand op wie de criteria van toepassing zijn? Dan worden de bestuurders als ubo ingeschreven in het ubo-register. Een organisatie kan meerdere ubo’s hebben. Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet worden ingeschreven.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst, de instelling die verantwoordelijk is voor de handhaving van de ubo-registraties, is begonnen met het versturen van een allerlaatste herinnering aan organisaties die nog geen ubo geregistreerd hebben of waarvan de registratie niet volledig is. Wie hierop niet reageert, riskeert een boete of dwangsom. De boete kan oplopen tot 22.500 euro.

Voorkomen is beter dan genezen, dus organisaties die nog geen ubo geregistreerd hebben, doen er verstandig aan dit alsnog te doen. Krans Notarissen is goed op de hoogte van de nieuwe spelregels rond de ubo-registratie. Als u daarover vragen hebt, helpen onze specialisten u graag. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt
www.kransnotarissen.nl