Tag Archief van: Logistiek

Studenten Inholland verbeteren ketenregie luchtvracht Schiphol

Een pakketje vervoeren van A naar B. Het lijkt simpel en soms is het dat ook. Maar heel vaak betreft het interessante, complexe materie waar alles bij elkaar komt. Zeker bij de aan- en afvoer van vracht op Schiphol.

Inmiddels zijn 14 studenten actief, van de richting Business Studies en van Techniek, Ontwerpen en Informatica. Giovanni Douven (links op de foto): ‘Ze leren van en met elkaar, door samen te werken en kennis uit te wisselen.’

Studenten en onderzoekers van Business Studies Hogeschool Inholland werken sinds twee jaar samen met het bedrijfsleven aan het optimaliseren van de ketenregie op luchtvracht rond Schiphol. Mede dankzij een subsidie van 300.000 euro van Topsector Logistiek raakt dit project in 2022 in een stroomversnelling.

Twee jaar geleden besloten zes bedrijven op Schiphol de samenwerking te intensiveren. Nu is dat aantal al gegroeid naar 24, vertelt Giovanni Douven, die als Programma Manager bij Inholland dit project – genaamd Collaborative Decision Management@Airports – onder zijn hoede heeft. ‘We hebben te maken met een ingewikkeld ecosysteem, waarin bedrijven met elkaar samenwerken, maar ook elkaars concurrenten zijn. Dan moet er onderling vertrouwen zijn, evenals het besef dat het voor alle betrokken partijen een meerwaarde heeft. De samenwerking impliceert onder andere samen tot afgewogen besluitvorming te komen, het delen van logistieke data en het stappen maken op het gebied van duurzaamheid.’

Brede pilot

Inmiddels is de pilot breder van opzet. De eerste twee jaar waren er telkens zes studenten actief op en rond Schiphol, dat zijn er nu al 14. Naast negen onderzoekers. Bovendien zijn het niet alleen studenten van de studierichting Business Studies, maar ook studenten van het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) van Hogeschool Inholland. Ook is er sinds kort een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam.

Living Lab

Giovanni Douven: ‘De complexiteit van dit ‘wicked problem’ maakt het extra interessant. Studenten en onderzoekers gaan met echte data in een complex ecosysteem van bedrijven en instellingen aan de gang. Zo ontstaat er een Living Lab, een onderzoeksomgeving waarin studenten kunnen ‘spelen’ en ‘leren’ met data op het gebied van vrachtlogistiek. Ze leren van en met elkaar door samen te werken en kennis uit te wisselen. Logistiek pur sang, maar ook thema’s als Financiën, Big Data, Algoritmes, Governance, ICT, duurzaamheid, communicatie en CO2-reductie komen aan bod.’

www.inholland.nl

Band tussen onderwijs en ondernemers steeds hechter

Om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, is samenwerking tussen ondernemers en overheid een must. Arthur Sevenstern, teamleider Business Studies bij Hogeschool Inholland Haarlem, wil bedrijven dan ook uitnodigen én uitdagen om die samenwerking aan te gaan.

Arthur Sevenstern: ‘Het is prachtig om bij veel bedrijven een bepaalde ‘gretigheid’ te zien om een grotere rol te gaan spelen in het onderwijs.’

Sevenstern is sinds vorig jaar teamleader van Business Studies, nadat hij al een paar jaar als docent aan de opleiding verbonden was. Sevenstern: ‘Met name door de invloed van internationalisering, digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt, verandert het beroepenveld waarvoor wij opleiden in rap tempo. Vanuit het bedrijfsleven krijg ik wel eens de opmerking dat het onderwijs achterloopt bij het werkveld. Dat klopt ook, want als wij nú ons curriculum aanpassen, komen de eerste studenten die daarmee worden opgeleid op zijn vroegst over vier jaar op school. Om daar sneller in te kunnen schakelen, zijn we momenteel bezig onze opleiding anders in te richten. Daarin worden, naast ‘kennis’, zaken als houding en vaardigheden veel belangrijker.’

Gastcolleges en bedrijfsbezoeken

‘Nu werken we gelukkig al samen met heel veel bedrijven, en die band tussen onderwijs en ondernemers wordt steeds hechter. Het is prachtig om bij veel bedrijven een bepaalde ‘gretigheid’ te zien om een grotere rol te gaan spelen in het onderwijs. Sommigen doen dat door mee te praten over de ontwikkeling en inrichting van onze opleiding, anderen helpen met gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Misschien wel het belangrijkste zijn natuurlijk de stages en onderzoeksopdrachten: dáár gaan onze studenten het ‘echte’ praktijkwerk doen.’

‘Zo zijn onze studenten momenteel druk op zoek naar stage- en afstudeeropdrachten die ze vanaf februari gaan invullen. Derdejaars draaien mee in de dagelijkse operatie, waarbij ze daarnaast een ‘klein’ project of onderzoek uitvoeren. Zoals het in kaart brengen van een bedrijfsproces, of een (onderdeel van) een marktonderzoek. Bij afstudeerders draait het bij de stage juist alleen maar om het onderzoek of project. Deze studenten hebben alles in huis om op hbo-niveau te werken, ze hebben alleen hun diploma nog niet. De afstudeeropdracht is hun proeve van bekwaamheid. Denk aan een marketeer die een online marketingstrategie opzet, of iemand van logistiek die aan de slag gaat met de herindeling van een magazijn en bijbehorende processen. Denk verder aan zaken als het verhogen van productiesnelheid, of juist het aantal handelingen en/of de kosten naar beneden brengen.’

Praktijkvraagstuk

‘Zo’n onderzoek levert de organisatie eigenlijk altijd wat op. Afstudeer-studenten houden zich bezig met een relevant praktijkvraagstuk en beschikken over de kennis en vaardigheden om met een goede oplossing te komen. Het is dan ook niet zo vreemd dat afstudeerders vaak blijven werken bij het bedrijf waar ze afgestudeerd zijn. Zeker gelet op de krapte op de arbeidsmarkt dus een mooie kans om goede mensen aan je te binden. Maar niet té vroeg natuurlijk, want op de lange termijn zijn zowel student als bedrijf er bij gebaat dat de opleiding wel wordt afgerond.’

Geïnteresseerden in samenwerking kunnen contact opnemen met Arthur Sevenstern via
arthur.sevenstern@inholland.nl

Vervolgonderzoek Inholland in ‘groot complex mierennest’

Op basis van een grootschalig onderzoeksproject van Hogeschool Inholland Haarlem is er een start gemaakt met ketenregie voor vrachtvervoer van en naar Schiphol. Als vervolg hierop gaan de studenten van Business Studies aan de slag om de gehele im- en export van vracht op de luchthaven in kaart te brengen. Ook hier met als doel om de keten efficiënter, effectiever en duurzamer te maken.

Giovanni Douven: ‘Op basis van onderzoek van onze studenten is er een overkoepelende IT-omgeving opgezet, een TruckingCDM-platform. Een enorme slag in efficiency.’

‘Logistiek gezien is Schiphol één groot complex mierennest waar allerlei partijen actief zijn’, vertelt projectleider Giovanni Douven, docent en Research Fellow bij Inholland. ‘Het functioneert, maar alle partijen hebben zo hun eigen belang en werken met verschillende systemen, die ook nog eens aan uiteenlopende normen moeten voldoen. Een simpel voorbeeld: twee verschillende vervoerders rijden naar Schiphol om een pakje op te halen. Daar aangekomen wachten ze tot ze aan de beurt zijn, soms tot wel drie uur, en rijden vervolgens beide met een halfvolle wagen terug. Dat lijkt simpel op te lossen, maar in de praktijk is het een enorme complexe puzzel. Bij uitstek een vraagstuk voor onze studenten, die worden opgeleid tot logistieke professionals die in staat zijn om logistieke uitdagingen als deze naar IT-oplossingen te vertalen.’

Real time informatie

‘Op basis van onderzoek van onze studenten is er een overkoepelende IT-omgeving opgezet, een TruckingCDM-platform. Door daar real time informatie te delen, sluit de planning van de genoemde vrachtvervoerder aan op die van de afhandelaar op Schiphol. Zo staat er geen truck met ronkende motoren te wachten. Bovendien hebben alle betrokken partijen steeds in beeld waar vracht is, terwijl anders de afhandelaar de vracht ‘kwijt’ is op het moment dat de laadklep van de vrachtwagen dichtgaat. Zo realiseren we een enorme slag in efficiency, maar ook in dienstverlening.’

‘De tweede fase van het onderzoek gaat deze maand van start. Een team van negen vierdejaarsstudenten van Business Studies, afstudeerrichting logistiek en finance, begint met het in beeld brengen van de import- en exportstromen van containers en vrachtplaten met kapitaalgoederen. Met de onderzoeksresultaten wordt het al opgezette TruckingCDM-platform verder ontwikkeld, waarna alle betrokken partijen dit kunnen implementeren in hun eigen werkwijze. Daarbij is de neutraliteit van het platform enorm belangrijk, zodat niet één partij bevoordeeld wordt. Gelukkig merken we, ondanks de concurrentiegevoeligheid die er ook is, dat steeds meer partijen de operationele noodzaak zien van deze horizontale samenwerking.’

Interessant én relevant

‘Mede dankzij de positieve resultaten zien we steeds meer partners aanhaken, denk aan luchtvrachtmaatschappijen, afhandelaars zoals Menzies en dnata maar ook grote vrachtvervoerders zoals UPS en CEVA Logistics. Ook de ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland en ACN zijn betrokken. De gehele Topsector Logistiek volgt het innovatieve project op de voet. En voor onze studenten is dit natuurlijk een waanzinnig interessant én relevant project in het hart van het logistieke werkveld, met bovendien een enorme positieve en duurzame impact op de hele logistieke keten op en om Schiphol.’

www.inholland.nl/onderzoek

 

Business Studies aan de slag met ketenregie luchtvaartsector

De aan- en afvoer van vracht van en naar Schiphol kan een stuk efficiënter. Nu zijn daar een groot aantal partijen bij betrokken als expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en wegvervoerders. Die hebben allemaal hun eigen belang en richten zich doorgaans vooral op de optimalisatie van hun eigen organisatie, proces of verdienmodel. Op basis van de onderzoeksresultaten van studenten Business Studies van Hogeschool Inholland Haarlem ontstaat er nu echter ketenregie – waar alle individuele partijen baat bij hebben.

Giovanni Douven: ‘Studenten Business Studies leren bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken.’

‘Vrachtwagens die komen laden of lossen, staan soms tot wel 170 minuten te wachten’, vertelt Giovanni Douven, die als docent en Research Fellow bij Inholland dit project onder zijn hoede heeft. ‘Dat kan efficiënter, effectiever en vooral duurzamer. Zoiets blijft echter liggen omdat niemand het voortouw neemt. Daar kunnen wij als kennis- en onderwijsinstelling een grote rol in spelen. In de opleiding Business Studies leren studenten bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken: eerst word je twee jaar breed opgeleid, waarna je je gaat specialiseren. Dat geeft een stevige basis voor je kennisniveau rondom de vele disciplines waarmee je in de praktijk te maken krijgt en geeft bovendien een bredere kijk- en denkrichting. Precies wat nodig is bij een veelomvattend vraagstuk waarbij zoveel partijen betrokken zijn.’

Informatie verbinden

‘Bij dit project hebben vijf studenten van de afstudeerrichting logistiek en één van de afstudeerrichting ondernemen stage gelopen bij alle verschillende partijen die bij de vrachtafhandeling betrokken zijn. Ze hebben op bedrijfsniveau informatie opgehaald en dat met elkaar verbonden, om vandaaruit te werken aan creatieve en innovatieve oplossingen. Zoals de inrichting van een zogenoemd Cross Chain Control Center. Dat is als het ware een virtuele verkeerstoren voor het vrachtverkeer, waar alle informatie samenkomt over onder meer tijden, locaties en lading van aanrijdende vrachtwagens. Zo ontstaat er ketenregie, wat bijdraagt aan een betere planning, een snellere doorloop, kortere wachttijden, lagere werkdruk, minder papierwerk en zeker niet te vergeten: een lagere CO2-uitstoot. Zo leveren onze studenten een maatschappelijke bijdrage die direct impact heeft.’

‘Momenteel werken we met alle betrokken partners, twee nieuwe 3e jaars-studenten en vier nieuwe 4e jaars-studenten marketing en ondernemen, aan de implementatie van het systeem. Oftewel: kijken of het in de praktijk werkt zoals we het bedacht hebben en tegen welke zaken we aanlopen. Daarnaast gaan onze studenten ook de komende jaren aan de slag met stages en afstudeer- en onderzoeksopdrachten die bijdragen aan optimalisatie van het luchtvrachtproces en de verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector.’

www.inholland.nl/bbs

Meer informatie over dit onderzoeksproject is op deze pagina te vinden.
Net als in de YouTube-video over het project.

 

 

Docenten Inholland vertalen beroepspraktijk naar het onderwijs

Yolande den Braber is coördinator van de afstudeerrichting Logistiek binnen de opleiding Business Studies van Hogeschool Inholland. Om te zorgen dat de studenten na hun afstuderen klaar zijn voor de steeds veranderende arbeidsmarkt, vindt ze het essentieel dat zij en haar collega’s in de beroepspraktijk aanwezig zijn.

Yolande den Braber: ‘Als docenten binnen Business Studies moeten we goed luisteren naar wat er speelt in het bedrijfsleven en waar de behoefte ligt.’

Zo volgde Den Braber onlangs een opleiding binnen Slimstock, een bedrijf dat is gespecialiseerd in IT software op het gebied van voorraadbeheer. ‘Binnen de logistiek gebeurt er momenteel heel veel op IT-gebied’, vertelt Yolande. ‘Voor ons als opleiders is het belangrijk om te weten wat er in het bedrijfsleven gaande is, zodat we dit kunnen vertalen naar ons onderwijs én onze studenten hierop voor kunnen bereiden.’

Parameters
‘In dit geval gaat het om de inzet van IT-middelen die support geven aan het proces waarover wij lesgeven. Daarbij gaat het er niet zo zeer om dat we uit kunnen leggen hoe dit specifieke systeem werkt. Van belang is vooral dat we studenten leren hoe je zulke systemen implementeert en welke gevolgen dat heeft voor het hele logistieke proces. Met welke parameters stuur ik een bevoorradingssysteem aan en wat zijn de consequenties als één van die parameters verandert? Dat is binnen ons werkveld belangrijker dan de vraag op welk knopje je precies moet drukken. Het gaat om ‘de vraag achter de vraag’. Welk probleem los je op, en waarom, met de invoering van bijvoorbeeld een nieuw systeem of het gebruik van bepaalde software. Daarbij kijk je niet op microniveau, maar naar de gevolgen voor de hele supply chain.’

‘Het succes van de implementatie van veranderingen in je logistiek proces valt of staat met de mensen die ermee moeten werken. Als zij het middel niet begrijpen of ondersteunen, creëer je alleen maar een hoge kostenpost. Op zulke manieren nadenken over de inrichting en werking van logistieke processen is iets dat we onze studenten leren. Dan leveren ze ook meerwaarde aan het bedrijf waar ze stage lopen of straks werken. Als docenten binnen Business Studies moeten we daarom goed luisteren naar wat er speelt in het bedrijfsleven en waar de behoefte ligt, zodat wij onze studenten de competenties kunnen aanleren die ze nodig hebben op de arbeidsmarkt.’

Op 14 december kunnen potentiële studenten en andere geïnteresseerden op de Open Dag kennismaken met Business Studies/Finance & Control.

www.inholland.nl/bbs