Tag Archief van: Parkmanagement

Parkmanagement Waarderpolder werkt door

Parkmanagement Waarderpolder houdt zich dagelijks bezig met onder meer de veiligheid, uitstraling en verduurzaming van business park de Waarderpolder. Maar ook in het gebied waar ruim 1100 ondernemers zijn gevestigd, is het met de huidige coronacrisis relatief stil op straat. De business verandert. Wat merkt Parkmanagement daarvan?

Het is rustig op straat, ook op Haarlem Business Park Waarderpolder.

Doordat veel kantoorpersoneel nu thuis werkt, is het ook in de Waarderpolder rustig op straat. Dit heeft als gevolg dat er minder sociale controle is, waardoor het risico op overlast en inbraken toeneemt. In de praktijk blijkt dat in de Waarderpolder gelukkig mee te vallen.

‘Parkmanagement is overdag aanwezig in het gebied, ’s nachts wordt via de collectieve beveiliging gesurveilleerd’, vertelt parkmanager Kees Goedknegt. ‘Het blijkt niet nodig te zijn om nu extra beveiliging in te zetten. We hebben ondernemers geïnformeerd over maatregelen die zij kunnen nemen bij het bedrijfspand. Samen houden we het gebied veilig.’

Dat medewerkers nu zoveel mogelijk thuis moeten werken en thuis moeten blijven bij ziekteverschijnselen, heeft veel impact op de bedrijven. Ariane Posthumus-Meyjes, HR-manager bij LEMO Connectors, wilde de uitdagingen die dit voor hun (productie-)bedrijf oplevert, graag bespreken met collega’s uit het HR-netwerk ‘De Waarderpolder Werkt’. Normaal gesproken ligt de kracht van dit netwerk in het ‘persoonlijk samenkomen’, en juist dát kan nu niet. ‘Ik werk volledig vanuit huis, en de visitekaartjes van de HR-collega’s liggen op kantoor.’ Hoe kunnen we ons netwerk toch nu benutten?, vroeg zij aan Parkmanagement. Daarom is vorige week een LinkedIngroep opgericht voor de aangesloten HR-managers waarin zij elkaar vragen kunnen stellen en kunnen ondersteunen. Erg fijn, vindt Ariane. Zij hoopt nu dat het een levendig forum wordt als substituut én aanvulling op de HR-bijeenkomsten.

Parkmanagement Waarderpolder probeert het ondernemersklimaat in de Waarderpolder ook in deze periode zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Niet alleen door de veiligheid nauw te blijven monitoren, maar ook door bedrijven met een hulpvraag zo goed mogelijk te helpen.

Vragen aan Parkmanagement? We zijn bereikbaar via info@waarderpolder.nl of 023-525 7826.

www.waarderpolder.nl

HR-netwerk Waarderpolder: de kracht van samenwerken

Hoe kun je elkaar helpen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt? En hoe ga je aan de slag met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Op de Dag van de Ondernemer organiseerde Parkmanagement Waarderpolder een HR-ontbijt als kick-off voor een lokaal HR-netwerk. Tijdens de bijeenkomst stelden de aanwezigen elkaar vragen en gaven ze elkaar ook de eerste tips.

De aanwezigen waren blij met het initiatief van De Waarderpolder Werkt; nog voor het einde van het jaar gaan de chefs personeelszaken verder kennismaken met elkaar.

Het nieuwe HR-netwerk, De Waarderpolder Werkt, is bedoeld om de ‘chefs personeelszaken’ in de Waarderpolder samen te brengen. Parkmanagement merkt dat veel bedrijven op het businesspark met dezelfde personeelsgerelateerde vraagstukken zitten. Maar ook dat bedrijven daar mooie oplossingen voor hebben gevonden. Door hen met elkaar in verbinding te brengen, kunnen ze van elkaar leren.

Het initiatief van Parkmanagement voor een lokaal HR-netwerk is niet nieuw. Eerder werden door andere partijen enkele soortgelijke netwerken opgericht, maar geen daarvan hield stand. Voor dit nieuwe HR-netwerk is bewust gekozen voor een andere aanpak. Zonder onnodig ingewikkelde bijzaken, maar gewoon wat een netwerk in de kern moet zijn: contact maken en onderhouden.

Persoonlijke verbinding
‘Met De Waarderpolder Werkt willen we vasthouden aan de kracht van een persoonlijke verbinding. Als de chefs personeelszaken van verschillende bedrijven elkaar kennen en weten wat er speelt bij het bedrijf van de ander, kunnen ze elkaar helpen, hun vragen aan elkaar stellen, of juist adviseren. Gewoon bij elkaar aan tafel’, aldus Ruud Meijer van Parkmanagement Waarderpolder.

De aanwezigen waren blij met het initiatief en de aanpak voor het verder doorontwikkelen van het netwerk. Er werd meteen een nieuwe HR-bijeenkomst gepland. De chefs personeelszaken gaan in december verder kennismaken en met elkaar kijken hoe zij elkaar, nog voor het einde van het jaar, kunnen helpen met de nieuwe WAB. Want ook dat kun je beter samen dan alleen.

www.waarderpolder.nl

Waarderpolder landingsplek voor circulaire bedrijven

‘De Waarderpolder is als bestaand bedrijventerrein volop in beweging naar een circulair businesspark’, zegt Stan Verstraete, projectleider duurzaam en circulair ondernemen bij Parkmanagement Waarderpolder.

Stan Verstraete: ‘Van de ervaringen die hier worden opgedaan, kunnen nieuwe vestigers in de Waarderpolder straks gebruik maken.’

Bedrijven zetten zelf stappen naar circulair ondernemen, de gemeente stimuleert bedrijven ook om dat te doen. Een nieuwe maatregel is dat de gemeente circulaire vestigingsvoorwaarden stelt, aan bedrijven die zich vestigen op een gemeentelijke bedrijfskavel. Verstraete: ‘De circulaire vestigingsvoorwaarden zorgen ervoor dat bedrijven al zo vroeg mogelijk nadenken over hoe zij hun pand zo duurzaam en circulair mogelijk kunnen bouwen.’ Parkmanagement Waarderpolder heeft de circulaire voorwaarden opgesteld, samen met de gemeente Haarlem en adviesbureau C -Creators.

Biodiversiteit
‘In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven zo veel mogelijk energie besparen en de energie die zij nodig hebben via zonnepanelen opwekken’, vertelt Verstraete. Verder wordt het pand zo veel als mogelijk gebouwd met hergebruikte materialen. Ook wordt verwacht dat de bouwer gebruik maakt van een materialenpaspoort, zodat vastligt welke materialen in het gebouw zijn verwerkt. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd en dat geldt ook voor elektrisch (deel)vervoer. De biodiversiteit in de Waarderpolder wordt gestimuleerd door het aanleggen van een groen dak en planten op het terrein die insecten aantrekken.

‘Dat zijn allemaal maatregelen waarmee we bedrijfspanden en het bedrijventerrein circulair en toekomstbestendig maken.’ Een goed voorbeeld wordt de nieuwbouw van het bedrijf ABI. Dit bedrijf heeft een hoog ambitieniveau wat betreft de circulaire ontwikkeling van het pand en de kavel waarop deze wordt gebouwd. ‘Van de ervaringen die hier worden opgedaan, kunnen nieuwe vestigers in de Waarderpolder straks gebruik maken’, zegt Verstraete.

Eigenaren van (private) kavels in de Waarderpolder kunnen voor advies over duurzaam en circulair bouwen contact opnemen met Stan Verstrate, via stan@waarderpolder.nl

‘Samenwerken is de sleutel voor circulair ondernemerschap’

Waarderpolder Haarlem Business Park krijgt steeds meer circulaire ondernemers. Stan Verstraete, projectleider Groene Connecties bij Parkmanagement Waarderpolder, adviseert over investeren in verduurzamen en circulair ondernemen. ‘Grondstoffen zijn eindig en raken op. Als we daar slimmer mee omgaan, blijft onze economie duurzaam en sterk. Daarom moeten producten en materialen een zo hoog mogelijke waarde behouden en na gebruik opnieuw als grondstoffen worden benut.’

Stan Verstraete: ‘ Duurzaamheid en circulair ondernemen betekent ook dat je open staat voor je omgeving.’

Die manier van ondernemen zien we steeds vaker in de Waarderpolder. Verstraete: ‘Mooi voorbeeld is het grondstoffencollectief, dat rond het MAAKterrein aan het ontstaan is. Stichting ’t Vuilrak koppelt bedrijven met rest-stromen aan andere bedrijven. Bijna 10.000 m2 vloerdelen uit oude NS-treinen hebben zo een nieuwe bestemming gekregen als design pingpong- of vergadertafel. Of als bouwmateriaal bij woningbouwprojecten door heel Nederland.’

Beton blijft beton
Ander voorbeeld is het bedrijf Cementbouw uit de Waarderpolder. De productie van beton is verantwoordelijk voor circa 5 procent van de CO2- uitstoot in Nederland. ‘Cementbouw wil daarom meer gerecyclede beton gebruiken voor de productie en gaat op hun locatie aan de Ir. Lelyweg lokaal betonpuin verwerken tot herbruikbaar beton voor bedrijven uit de regio’, aldus Verstraete. ‘Wat je steeds ziet, is dat samenwerken de sleutel is in de ontwikkelingen naar circulair ondernemen. De gemeente Haarlem, die in 2040 een circulaire gemeente wil zijn, en ook parkmanagement willen dat stimuleren. De gemeente gaat circulaire verkoopvoorwaarden stellen bij de verkoop van haar eigen kavels. Nu is het realiseren van 8 arbeidsplaatsen per 1.000m2 een verkoopvoorwaarde. Daar kunnen in de toekomst voorwaarden bijkomen zoals een materialenpaspoort voor je bedrijfspand, watercompensatie of zonnepanelen.’

Circulaire voorwaarden kunnen ook specifiek gaan over samenwerken met collega-ondernemers. Verstraete: ‘Denk aan deelmobiliteit, het delen van parkeerplekken of ruimtes in je pand. Duurzaamheid en circulair ondernemen betekent zorgvuldig omgaan met materialen, maar ook dat je open staat voor je omgeving. Vanuit Parkmanagement zijn wij gewend ondernemers juist op het gebied van samenwerken te ondersteunen. Verbindingen leggen om verder te komen.’

www.waarderpolder.nl