Tag Archief van: privacy

Regels rond privacy zieke werknemers

Sinds 2002 is het ziekteverzuim nog nooit zo hoog geweest. Wat mag u als werkgever (niet) vragen aan uw zieke werknemer?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt scherp in de gaten wat u als werkgever vraagt en of u daarmee de regels overtreedt. Wanneer dat gebeurt, kan de AP een dwangsom opleggen die kan oplopen tot enkele tonnen of 10% van de totale omzet. Daarom hier kort op een rijtje wat u wel of niet mag vragen.

De hoofdlijnen
Welke gegevens mag de werkgever wel vragen en/of vastleggen?
– telefoonnummer en (verpleeg) adres;
– vermoedelijke duur van het verzuim;
– lopende afspraken en werkzaamheden;
– of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
– of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
– of er sprake is van een verkeersongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Welke gegevens mag de werkgever niet vragen en/of vastleggen?
– (spontaan vertelde) oorzaak van verzuim;
– beperkingen en mogelijkheden van de werknemer;
– eigen waarneming over de gezondheidstoestand van de werknemer;
– informatie over therapieën;
– afspraken met artsen, therapeuten of begeleiders;
– problemen uit het verleden of in de privésfeer.

Andere gegevens over de zieke werknemer mogen door de werkgever niet worden verwerkt. Ook niet met toestemming van de werknemer. In geval van het noodzakelijkheidsvereiste, zoals bij ernstige epilepsie of suikerziekte, kan hierop met uiterste discretie een uitzondering worden gemaakt.

Om een goed oordeel te vormen over de arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding en re-integratie zal de bedrijfsarts de werknemer moeten uitvragen over de relevante medische en sociale gegevens. Alleen de informatie die nodig is om een beslissing te nemen over loonbetaling, verzuimbegeleiding of re-integratie mag de bedrijfsarts aan de werkgever verschaffen.

Werkgever, schakel altijd zo snel mogelijk de bedrijfsarts in, zodat je weet of het om kortdurend of langdurig ziekteverzuim gaat en hoe je dient te handelen.

Philippine Hoyng

www.hoyngdemonnink.nl

Privacy versus registratie contactgegevens

Sinds 10 augustus zijn horecaondernemers verplicht gasten te vragen hun naam en contactgegevens achter te laten. Hoe verhoudt dit zich met de privacy van de gasten?

Als gevolg van de COVID-19-maatregelen moet de horeca zowel binnen als buiten, ongeacht de grootte van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering. Dat kan vooraf of aan de deur. Daarnaast dienen zij een gezondheidscheck, zonder registratie van de antwoorden, uit te voeren en dienen zij gasten een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar toe te kennen. En last but not least zijn horecaondernemers verplicht de bezoekers te vragen om contactgegevens, waaronder naam en telefoonnummer.

Deze maatregelen roepen veel vragen op, bij zowel horecaondernemers als horecabezoekers. Ben je als gast verplicht je contactgegevens daadwerkelijk achter te laten? Wat doe je als horecaondernemer als een gast dat weigert? Hoe lang moeten de gegevens bewaard worden en waarvoor mogen ze worden gebruikt?

Je bent als gast op grond van de privacywetgeving niet verplicht je naam en contactgegevens te verstrekken. Registratie vindt puur en alleen op vrijwillige basis plaats. Wanneer een gast weigert zich te registreren dan mag je als horecaondernemer de betreffende bezoeker dan ook niet weigeren.

De registratie van de naam en contactgegevens is bedoeld om contactonderzoek door de GGD makkelijk te maken bij een corona-uitbraak. Nu de quarantainetijd is verminderd naar 10 dagen is de termijn voor het bewaren van deze gegevens ook nog maar 10 dagen. Is er door deze maatregelen sprake van schending van de privacy van de bezoekers? Nee, voor corona reserveerde je als gast ook al vaak van tevoren onder achterlating van je naam en telefoonnummer. Daarbij is registratie niet verplicht, maar wel verstandig.

Blijf gezond en vooral verstandig!

Philippine Hoyng
HoyngDeMönnink
Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl