Tag Archief van: Time 2 Shine

Jongeren ondersteunen vanuit vertrouwen en met een frisse blik

Niet iedere jongere in Nederland gaat het voor de wind. Opgroeien in een slechte, onveilige thuissituatie is daar een voorbeeld van. Neem kinderen die zich onzeker voelen, totaal geen netwerk hebben, niet gesteund worden, dak- of thuisloos zijn.

Het mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving, met Luc van Tongeren (links) als een van de mentoren, helpt jongeren de weg te vinden in onze maatschappij.

Via het mentorproject Time 2 Shine steunt Bedrijf & Samenleving jongeren in Haarlem die in een dergelijke situatie verkeren. Vrijwilligers maken wekelijks tijd vrij om jongeren het spreekwoordelijke duwtje in de goede richting te geven. Het mentorproject is bedoeld voor jongeren van 16-27 jaar, die om wat voor reden dan ook, de benodigde ondersteuning niet kunnen krijgen. Ze worden door Bedrijf & Samenleving aan een mentor gekoppeld. Die beantwoordt allerlei vragen zoals over schoolkeuze, beroepskeuze, bijbaan, werk of een dak boven hun hoofd.

Netwerk en stageplek

Desiree Terwee is namens Bedrijf & Samenleving de drijvende kracht achter het project. ‘Gewoon iets voor een kind regelen, ze verder helpen, meegaan naar een open dag van een vervolgopleiding. Het zijn van die vanzelfsprekende dingen. Toch is er een aantal jongeren dat er alleen voor staat. Die geen hulp krijgen, niet gebruik kunnen maken van een netwerk voor bijvoorbeeld een stageplek. Die hebben een steuntje in de rug extra hard nodig.’

Mentoren bieden daarvoor de helpende hand. Mannen en vrouwen die het leuk en uitdagend vinden om het verschil te maken. Desiree: ‘We zijn altijd op zoek naar mentoren die in Haarlem of omgeving wonen. Ze worden niet in het diepe gegooid. Ze krijgen eerst een training van twee avonden en daarnaast is er elke maand een bijeenkomst voor intervisie. Ook zijn er avonden waar sprekers vertellen over hun expertise. Bovendien zijn wij altijd bereikbaar. En we beschikken als organisatie over ons eigen netwerk dat we voor mentoren en hun jongeren kunnen inzetten.’

Verschillende vragen

Desiree benadrukt dat bij het mentorproject de match voorop staat. ‘De vragen van jongeren zijn heel verschillend. Van welke opleiding kan ik volgen tot hoe geef ik mijn leven een zinvolle invulling. De mentor is de onafhankelijke persoon die met een frisse blik tegen bepaalde zaken aankijkt. Een mentor is geen hulpverlener, jongeren kunnen in alle openheid over allerlei zaken praten. De vertrouwensband is het allerbelangrijkst.’

Voor meer informatie: desiree@bedrijfensamenleving.nl

Nominatie Appeltje van Oranje voor Time 2 Shine

Time 2 Shine, het mentorproject van Bedrijf & Samenleving, is één van de genomineerden voor de Appeltjes van Oranje. Zo een appeltje is goed voor 15.000 euro.

Desiree Terwee: ‘We proberen jongeren via een steuntje in de rug weer in het leven te zetten.’

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten, die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de samenleving. Desiree Terwee van Bedrijf & Samenleving stond twaalf jaar geleden mede aan de wieg van Time 2 Shine. ‘Het project is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die door omstandigheden hun leven niet op de rails krijgen. De basis ontbreekt, bijvoorbeeld omdat hun familie niet thuis geeft. De projecten worden uitgevoerd door mentoren. Op dit moment telt het project circa 70 koppels. Als mentor ben je meestal een uurtje in de week bezig met de jongere die je onder je hoede hebt genomen.’

Natuurlijk komt het niet met alle jongeren die meedoen aan Time 2 Shine meteen weer goed, vertelt Desiree Terwee. ‘Dat is een utopie. We proberen jongeren via een steuntje in de rug weer in het leven te zetten. Sommigen zwerven al drie jaar over straat, anderen zijn schoolverlaters en weer anderen hebben schulden. Gelukkig gaat het heel vaak wel goed. Dan is het mooi om door een vent van dertig op straat te worden gegroet, die daar met zijn vrouw en twee kinderen loopt en die tien jaar geleden door ons aan een mentor is gekoppeld omdat hij diep in de problemen zat.’

‘Het feit dat een mentor tegen een jongere zegt ‘dat heb je goed gedaan’ helpt al. Het betreft vaak jongeren waar een negatieve sfeer omheen hangt, die nooit een compliment kregen, nooit positief zijn benaderd. Dan ga je op den duur zelf geloven dat je niets voorstelt.´

Maatjes
En daar zijn de Appeltjes van Oranje 2020 precies voor bedoeld. Ze staan immers in het teken van sociale projecten die maatjes voor langere tijd bij elkaar brengen. En dan vooral mensen die elkaar niet zomaar vanzelfsprekend ontmoeten. Ze leren van elkaar, trekken samen op en zetten echt stappen om beter ‘samen te leven’ in onze samenleving. Mentoren zijn geen hulpverleners, legt Desiree Terwee uit. ‘Ze ondersteunen, helpen, betekenen iets voor jongeren die het zelf niet redden. Ze bieden een luisterend oor, zetten hun netwerk in om een jongere de weg te wijzen, stimuleren jongeren om hun dromen waar te maken. We trainen mentoren, we geven advies, zodat zij hun rol zo goed mogelijk in kunnen vullen en een positieve, levensbepalende bijdrage kunnen leveren aan die jongeren die dat het hardst nodig hebben. Mede daarom zouden die 15.000 euro meer dan welkom zijn.’

De stemtiendaagse voor de genomineerde projecten is inmiddels gestart. Koningin Maxima reikt de prijzen uit. Stemmen voor Time 2 Shine kan via:
https://bit.ly/2MTDGrd

 

Ondernemers helpen jongeren talenten te ontdekken

Er zijn kinderen en jongeren die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Omdat, om wat voor reden dan ook, van huis uit geen hulp kan worden geboden. Een mentor kan in dat geval uitkomst bieden. Bedrijf & Samenleving heeft twee mentor projecten, Time 2 Shine jongeren en Time 2 Shine Kids, die jongeren helpen hun talenten te ontdekken. De projecten worden uitgevoerd door mentoren, van wie een groot aantal afkomstig is uit het bedrijfsleven.

Mariëlle de Wildt: ´De ondersteuning kent vele variaties. Van een wandeling in de duinen, via een gesprek in de bibliotheek, tot samen naar het café.´

De meeste mentoren willen, zoals projectleider Mariëlle de Wildt van het mentorproject Time 2 Shine Kids het omschrijft, ‘iets doen voor de samenleving’. ‘Ondernemers zeggen tegen ons: ‘We zijn de hele dag bezig met presteren en organiseren, maar wat doen we zelf voor de samenleving?’ Wij zoeken voor het kind en de mentor een passende match en maken de afstemming met de mentoren. De één wil een avond in de week vrijmaken, de ander een dagdeel in het weekeinde. Het is allemaal mogelijk. De ondersteuning kent vele variaties. Van een wandeling in de duinen, via een gesprek in de bibliotheek, tot samen naar het café.’

Mariëlle de Wildt en Desiree Terwee, projectleider Time 2 Shine Jongeren, krijgen regelmatig de vraag voorgelegd: wat heb ik te bieden, heb ik tijd genoeg, kan ik dat wel? Twijfel dus. ‘We hebben circa 120 mentoren die kinderen en jongeren ondersteunen. Ondernemers, mensen die actief in het arbeidsproces zitten, maar ook mensen die gepensioneerd zijn, ze hebben allen een schat aan levenservaring. Dat telt. Veel mentoren begeleiden een aantal jaren een jongere of een kind, ze maken samen van alles met ze mee.’

Dromen
Daarbij gaat het verder dan alleen helpen met huiswerk vertelt Mariëlle. ‘Mentoren zijn geen hulpverleners. Ze ondersteunen, ze helpen, ze betekenen iets voor jongeren die het zelf niet redden. Ze bieden een luisterend oor, zetten hun netwerk in om een jongere de weg te wijzen, ze stimuleren jongeren om hun dromen waar te maken. We trainen mentoren, we geven advies. Het belangrijkste is en blijft natuurlijk de klik tussen de mentor en de jongere. Onderling vertrouwen vormt de basis. Als dat er is, kan er iets moois ontstaan.’

Meer informatie mentorenproject Kids en mentorproject Jongeren:
www.time2shinehaarlem.nl