Jongeren ondersteunen vanuit vertrouwen en met een frisse blik

Niet iedere jongere in Nederland gaat het voor de wind. Opgroeien in een slechte, onveilige thuissituatie is daar een voorbeeld van. Neem kinderen die zich onzeker voelen, totaal geen netwerk hebben, niet gesteund worden, dak- of thuisloos zijn.

Het mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving, met Luc van Tongeren (links) als een van de mentoren, helpt jongeren de weg te vinden in onze maatschappij.

Via het mentorproject Time 2 Shine steunt Bedrijf & Samenleving jongeren in Haarlem die in een dergelijke situatie verkeren. Vrijwilligers maken wekelijks tijd vrij om jongeren het spreekwoordelijke duwtje in de goede richting te geven. Het mentorproject is bedoeld voor jongeren van 16-27 jaar, die om wat voor reden dan ook, de benodigde ondersteuning niet kunnen krijgen. Ze worden door Bedrijf & Samenleving aan een mentor gekoppeld. Die beantwoordt allerlei vragen zoals over schoolkeuze, beroepskeuze, bijbaan, werk of een dak boven hun hoofd.

Netwerk en stageplek

Desiree Terwee is namens Bedrijf & Samenleving de drijvende kracht achter het project. ‘Gewoon iets voor een kind regelen, ze verder helpen, meegaan naar een open dag van een vervolgopleiding. Het zijn van die vanzelfsprekende dingen. Toch is er een aantal jongeren dat er alleen voor staat. Die geen hulp krijgen, niet gebruik kunnen maken van een netwerk voor bijvoorbeeld een stageplek. Die hebben een steuntje in de rug extra hard nodig.’

Mentoren bieden daarvoor de helpende hand. Mannen en vrouwen die het leuk en uitdagend vinden om het verschil te maken. Desiree: ‘We zijn altijd op zoek naar mentoren die in Haarlem of omgeving wonen. Ze worden niet in het diepe gegooid. Ze krijgen eerst een training van twee avonden en daarnaast is er elke maand een bijeenkomst voor intervisie. Ook zijn er avonden waar sprekers vertellen over hun expertise. Bovendien zijn wij altijd bereikbaar. En we beschikken als organisatie over ons eigen netwerk dat we voor mentoren en hun jongeren kunnen inzetten.’

Verschillende vragen

Desiree benadrukt dat bij het mentorproject de match voorop staat. ‘De vragen van jongeren zijn heel verschillend. Van welke opleiding kan ik volgen tot hoe geef ik mijn leven een zinvolle invulling. De mentor is de onafhankelijke persoon die met een frisse blik tegen bepaalde zaken aankijkt. Een mentor is geen hulpverlener, jongeren kunnen in alle openheid over allerlei zaken praten. De vertrouwensband is het allerbelangrijkst.’

Voor meer informatie: desiree@bedrijfensamenleving.nl