Tag Archief van: Time2Shine

Bedrijf & Samenleving op zoek naar mentoren

De lockdown heeft niet alleen economische gevolgen. Deze periode van verplichte sociale onthouding komt misschien wel het hardst aan bij jongeren. Welzijnsorganisaties en scholen nemen steeds vaker contact op met Bedrijf & Samenleving om deze jongeren te ondersteunen en te begeleiden.

Het mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving, met Luc van Tongeren (links) als een van de mentoren, helpt jongeren hun weg te vinden in onze maatschappij.

Mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving helpt jongeren hun weg te vinden in onze maatschappij. Door de groeiende vraag naar hulp zijn er meer mentoren nodig. De nood is hoog, stelt Desiree Terwee, die het project onder haar hoede heeft. ‘We worden benaderd door onder andere Centrum Jeugd & Gezin, het sociaal wijkteam, leerplein, school of reclassering, om jongeren tussen de 16 en 27 jaar weer op weg te helpen. Een grote groep ziet het echt niet meer zitten. Wij vragen bij een intake altijd aan jongeren: wat is je droom? Steeds vaker is het antwoord: ik heb geen dromen meer. Dat is toch vreselijk.’

Die negatieve gevoelens worden versterkt door de lockdown. Door de online lessen vereenzamen jongeren of zwerven ze op straat, omdat de thuissituatie niet meer te harden is. Wie geluk heeft en opgroeit in een stabiel gezin met leuke broertjes en zusjes overleeft het wel. Maar dat geluk is niet voor alle jongeren weggelegd. Desiree: ‘Een mentor kan een jongere weer vertrouwen geven, het is iemand die naar je luistert en je helpt. In feite heeft een mentor voor zijn taak slechts twee belangrijke eigenschappen nodig: gezond verstand en een hart voor kinderen. Samen een wandeling maken, een plan maken, samen zorgen dat de jongen of het meisje die jij begeleidt weer vertrouwen in de toekomst krijgt. Daar houdt een mentor zich een uur in de week mee bezig.’

Niet voor de leeuwen gegooid

Een mentor doet het niet alleen, iemand die zich aanmeldt wordt zeker niet voor de leeuwen gegooid, benadrukt Desiree Terwee. ‘Nieuwe mentoren krijgen een training, er is een intakegesprek en wij staan altijd klaar als achterwacht. Dat geldt eveneens voor ons Kids-project voor jongeren uit groep 8 van de basisschool. Ze worden door hun school opgegeven, omdat ze bij hun overstap naar de middelbare school een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Want niet elk kind krijgt van thuis mee hoe een PowerPoint presentatie gemaakt moet worden. Mentoren vormen een essentiële schakel om deze twee groepen kinderen een kans op een toekomst te geven.’

Opgeven als mentor of meer informatie: Desiree@bedrijfensamenleving.nl

2020 bewogen jaar voor Bedrijf & Samenleving

Hetzelfde blijven doen, maar dan nog beter. Dat is het voornemen van Bedrijf & Samenleving, vertellen Desiree Terwee en Marijke Aukema. Een doelstelling waaruit ambitie blijkt. En dat in een jaar waarin de organisatie, uit handen van Koningin Maxima, een Appeltje van Oranje kreeg uitgereikt voor het project Time2Shine.

Van links naar rechts Marijke Aukema, Desiree Terwee en mentor Jan Willem van Hal.

Mentoren, werkzaam in het bedrijfsleven, die worden gekoppeld aan jongeren die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dat vormt de basis voor het Time2Shine project, waar Bedrijf & Samenleving al jaren stevig mee aan de weg timmert. Afgelopen donderdag 3 december werden de mentoren in Sociëteit Vereeniging in Haarlem getrakteerd op een leerzame bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst werd onder andere een door vijf senior mentoren samengestelde Toolkit gepresenteerd. Mentor Jan Willem van Hal: ‘We werken met jongeren die individueel een verschillende achtergrond en problematiek hebben. De Toolkit vormt voor een mentor een handvat hoe hij een bepaald probleem kan aanpakken. Wat moet je doen als een jongere diep in de schulden zit, hoe ga je een gesprek aan over verslavingsproblematiek? Ik ben al een flink aantal jaren mentor. Het heeft me veel gebracht. Het ene contact loopt beter dan het andere natuurlijk. Mentoren vormen met hun achtergrond en ervaring een meerwaarde voor jongeren met problemen.’

Picknicktafel
Het project werd, zo zeggen Marijke en Desiree, nauwelijks gehinderd door de Corona-crisis. ‘Mentoren en jongeren bleken heel creatief in het bedenken van oplossingen. Er werd gewandeld en gesprekken verhuisden van de woonkamer naar een picknicktafel in het park. Onze stageprojecten daarentegen moesten we voor een deel wel aflasten. We zagen overigens zeker in deze tijd dat veel jongeren zich eenzaam voelden. Of dat ze tijdens de eerste lockdown de lessen thuis niet digitaal konden volgen, omdat er geen laptop was. Daarop zijn we het laptopproject gestart, met steun van onder andere Rabobank en de Rotary’s. Plus ICT-dienstverlener Reuzado, die het aantal beschikbaar gestelde laptops verdubbelde en ze nakeek en gebruiksklaar maakte.’

www.bedrijfensamenleving.nl

Bedrijf & Samenleving wint Appeltje van Oranje

Twaalf jaar geleden zette Bedrijf & Samenleving het mentorproject Time2Shine op. Mensen uit het bedrijfsleven nemen jongeren onder hun hoede, die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Het project sloot naadloos aan bij het thema van het Oranjefonds 2020: ‘maatjes ben je samen’. Koningin Maxima maakte persoonlijk de drie winnaars van het Appeltje van Oranje bekend. Eén van de drie was Bedrijf & Samenleving.

Koningin Maxima maakte tijdens de digitale prijsuitreiking de winnaars bekend van de Appeltjes van Oranje.

Koningin Maxima sprak via een livestream de twaalf genomineerden toe. Marijke Aukema en Desiree Terwee van Bedrijf & Samenleving keken, samen met een veertigtal jongeren en mentoren, naar de uitzending in Sociëteit Vereeniging. Marijke Aukema: ‘Wat we niet wisten, was dat beneden twee vertegenwoordigers van het Oranjefonds zaten om de prijs uit te reiken, 15.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Dat was voor ons een complete verrassing.’

Pitchen
Naast Bedrijf & Samenleving wonnen SOVEE en jongerenforum Villa Pinedo een Appeltje van Oranje. Aan de prijs ging een lang traject vooraf, vertelt Marijke Aukema. ‘Na een eerste selectie bleven veertig organisaties over. Die moesten pitchen. Er werden uiteindelijk twaalf kandidaten geselecteerd. Leden van de jury zijn bovendien bij ons op bezoek geweest om met jongeren en mentoren te praten. Het was zeker geen tombola.’

Het juryrapport vermeldt dat Time2Shine al ruim twaalf jaar met succes draait, dat het om langdurige projecten gaat en dat er wordt samen gewerkt met mensen uit het bedrijfsleven. Marijke Aukema: ‘Onze mentoren staan vol in het leven. Ze werken en hebben een uitgebreid netwerk, waardoor ze jongeren beter aan een stageplek of werk kunnen helpen. De onderlinge band is hecht. Ook in corona-tijd werd er samen gewandeld en gesproken. Onze jongeren komen bijna allemaal uit een omgeving die ze niet kan of wil helpen. Ze willen een baan, een opleiding, een toekomst. Gewoon huisje, boompje, beestje. Het viel ons bovendien op dat ze vaak eenzaam zijn. Een deel van het prijzengeld besteden we daarom om onze jongeren ook met elkaar in contact te brengen, zodat ze aan een eigen netwerk kunnen bouwen.’

www.bedrijfensamenleving.nl