Bedrijf & Samenleving op zoek naar mentoren

De lockdown heeft niet alleen economische gevolgen. Deze periode van verplichte sociale onthouding komt misschien wel het hardst aan bij jongeren. Welzijnsorganisaties en scholen nemen steeds vaker contact op met Bedrijf & Samenleving om deze jongeren te ondersteunen en te begeleiden.

Het mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving, met Luc van Tongeren (links) als een van de mentoren, helpt jongeren hun weg te vinden in onze maatschappij.

Mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving helpt jongeren hun weg te vinden in onze maatschappij. Door de groeiende vraag naar hulp zijn er meer mentoren nodig. De nood is hoog, stelt Desiree Terwee, die het project onder haar hoede heeft. ‘We worden benaderd door onder andere Centrum Jeugd & Gezin, het sociaal wijkteam, leerplein, school of reclassering, om jongeren tussen de 16 en 27 jaar weer op weg te helpen. Een grote groep ziet het echt niet meer zitten. Wij vragen bij een intake altijd aan jongeren: wat is je droom? Steeds vaker is het antwoord: ik heb geen dromen meer. Dat is toch vreselijk.’

Die negatieve gevoelens worden versterkt door de lockdown. Door de online lessen vereenzamen jongeren of zwerven ze op straat, omdat de thuissituatie niet meer te harden is. Wie geluk heeft en opgroeit in een stabiel gezin met leuke broertjes en zusjes overleeft het wel. Maar dat geluk is niet voor alle jongeren weggelegd. Desiree: ‘Een mentor kan een jongere weer vertrouwen geven, het is iemand die naar je luistert en je helpt. In feite heeft een mentor voor zijn taak slechts twee belangrijke eigenschappen nodig: gezond verstand en een hart voor kinderen. Samen een wandeling maken, een plan maken, samen zorgen dat de jongen of het meisje die jij begeleidt weer vertrouwen in de toekomst krijgt. Daar houdt een mentor zich een uur in de week mee bezig.’

Niet voor de leeuwen gegooid

Een mentor doet het niet alleen, iemand die zich aanmeldt wordt zeker niet voor de leeuwen gegooid, benadrukt Desiree Terwee. ‘Nieuwe mentoren krijgen een training, er is een intakegesprek en wij staan altijd klaar als achterwacht. Dat geldt eveneens voor ons Kids-project voor jongeren uit groep 8 van de basisschool. Ze worden door hun school opgegeven, omdat ze bij hun overstap naar de middelbare school een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Want niet elk kind krijgt van thuis mee hoe een PowerPoint presentatie gemaakt moet worden. Mentoren vormen een essentiële schakel om deze twee groepen kinderen een kans op een toekomst te geven.’

Opgeven als mentor of meer informatie: Desiree@bedrijfensamenleving.nl