Een uur per week kan het verschil maken

Bedrijf & Samenleving staat aan de basis van een aantal maatschappelijke projecten. Met steun van onder meer het lokale bedrijfsleven krijgen met name jongeren een positief duwtje in de rug. Mentoren project Kids is daar een sprekend voorbeeld van.

Hilly de Jong van Bedrijf & Samenleving: ‘De hulp van een mentor die begrijpt wat er gezegd wordt, die dingen kan uitleggen, is essentieel.’

Lang niet ieder kind groeit op in een stabiele omgeving of wordt thuis gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te halen. Het mentoren project Kids is bedoeld voor leerlingen uit de laatste groep van het basisonderwijs. De leerkracht meldt een leerling aan omdat hij of zij zich zorgen maakt of de leerling de overstap naar de middelbare school wel aan kan.

Digitale open dagen

Die overstap is niet voor alle leerlingen even makkelijk, vertelt Hilly de Jong die namens Bedrijf & Samenleving leiding geeft aan dit mentoren project. ‘De afgelopen weken kregen we bijvoorbeeld veel aanmeldingen. Onder andere door COVID-19 is het voor leerlingen waar thuis slecht Nederlands wordt gesproken best gecompliceerd de juiste keuze te maken voor een vervolgopleiding. Een school met een sport- of huiswerkklas? Wat kies je, wat past het best bij je? De open dagen zijn nu vaak digitaal. Dan is de hulp van een mentor die begrijpt wat er gezegd wordt, die dingen kan uitleggen, essentieel. Dat is maar een deel van wat een mentor doet.’

Het verschil maken

Hilly de Jong benadrukt het belang van een begeleider. ‘Het gaat om een uurtje in de week. Niet zomaar een uurtje, want die zestig minuten kunnen echt het verschil maken. Het belangrijkst is natuurlijk de klik tussen het kind en de mentor. Mentoren zijn geen hulpverleners, maar ze worden door ons niet in het diepe gegooid. Er is een training van twee dagdelen, er zijn intervisiebijeenkomsten en we organiseren workshops, zoals laatst over het puberbrein. Dat was heel informatief. Mentoren verzuchten wel eens dat een kind wat koeltjes reageert, zijn waardering niet laat blijken. Dat is dus inherent aan het puberbrein.’

Een aantal mentoren is afkomstig uit het bedrijfsleven, vertelt Hilly: ‘Het zijn mensen die keihard werken, vooral met hun bedrijf bezig zijn. Die willen zich ook een deel van de week nuttig maken voor de samenleving, iets voor een ander betekenen. Daar is dit mentoren project Kids uitermate geschikt voor. Ik praat eerst met het kind, vervolgens probeer ik een koppeling met de juiste mentor te maken. Het is echt geweldig om te doen!’

Ook mentor worden? Mail dan naar: desiree@bedrijfensamenleving.nl