Industriekring Haarlem: ruimte om te ondernemen

In de Waarderpolder zijn ruim 1.100 bedrijven gevestigd die met elkaar zo’n 14.000 werknemers in dienst hebben. De Industriekring Haarlem (IKH) zet zich er als belangenvereniging voor in dat die bedrijven de ruimte hebben én houden om te ondernemen.

De Industriekring Haarlem (IKH) zet zich er voor in dat de Waarderpolder dé plek blijft om te ondernemen in Haarlem.

‘Bedrijven hebben die ruimte namelijk hard nodig’, vertelt IKH-voorzitter Bruno Giebels. ‘In letterlijke zin, voldoende vierkante meters, maar ook in figuurlijke zin. Daarmee bedoel ik dat er zo min mogelijk belemmeringen moeten zijn, denk aan onnodige regelgeving die in de weg kan zitten. Of aan de discussie eerder dit jaar over wonen in de Waarderpolder. Dat was heel slecht geweest voor het vestigingsklimaat, omdat bewoners die overlast ervaren het altijd ‘winnen’ van bedrijven. Daarom hebben we ons als IKH – met succes – hard gemaakt om te zorgen dat de Waarderpolder dé plek blijft om te ondernemen in Haarlem. Dus exclusief voor bedrijven.’

De speerpunten van de IKH zijn schoon, heel, veilig, innovatief en bereikbaar. Giebels: ‘Rondom dat laatste punt is er hard gewerkt aan de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en met de fiets, zie de recente opening van de Figeebrug. Ook de ontsluiting voor autoverkeer heeft onze volle aandacht. Verder werken we er aan dat bedrijven in de Waarderpolder inspiratie op kunnen doen, elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Denk aan de HUBvorming die plaatsvindt, onder meer rondom food, pharma, 3D-printing en de metaalverwerking, dat ondersteunen we van harte.’

Metropoolregio

‘We doen al dit werk natuurlijk alleen voor, of beter gezegd namens, onze leden. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven uit de Waarderpolder zich aansluiten bij de IKH. Die gezamenlijkheid geeft ons een sterkere positie als gesprekspartner. Met de gemeente en binnen de Metropoolregio Amsterdam. Maar ook met partijen als Haarlem Marketing, Koninklijke Horeca, VNO-NCW, Stagebureau Connectie en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gaat dan over ontwikkelingen en beslissingen waar je als individuele ondernemer niet of nauwelijks invloed op hebt, maar als collectief wel. Hoe bedrijven hun onderneming en ondernemerschap invullen is geheel aan henzelf, wij zetten ons in voor de ideale randvoorwaarden.’

www.ikhwaarderpolder.nl