Onderzoek naar de toekomst van de Waarderpolder

De ruimte op Waarderpolder Haarlem Business Park is schaars en de bedrijfskavels zijn bijna op. Hoe houden we ruimte voor nieuwe bedrijvigheid Welke strategie heeft de gemeente Haarlem voor bedrijven die willen groeien of zich willen vestigen? Ruud Meijer, bestuurslid van Parkmanagement Waarderpolder namens de gemeente Haarlem, kijkt vooruit.

Ruud Meijer: ‘Innovaties en nieuwe productietechnieken bieden de mogelijkheid voor maakbedrijven om de hoogte in te gaan.´

‘In het coalitieakkoord staat dat er een onderzoek komt naar de toekomst van de Waarderpolder. Dat onderzoek start begin 2019. We stellen daarin de vraag welk type bedrijven en welk type werkgelegenheid in Haarlem nodig zijn voor de groeiende stad. Hoe kunnen we de beschikbare ruimte beter benutten? Maar ook: wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om een duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein te stimuleren? Moet de gemeente bijvoorbeeld actief vrijkomende bedrijfsgebouwen kopen?’

Door ruimtegebrek komt er in Haarlem meer hoogbouw. Is dat ook een optie voor het Business Park?

‘Er zijn nu drie locaties waar hoogteaccenten kunnen in de Waarderpolder: de Oostpoort bij het NS station, de kop van Figee langs het Spaarne en de kop van het Waarderveld langs de doorgaande Waarderweg. Daar mag tot 40 meter hoogte gebouwd worden. Langs de Oudeweg en de Waarderweg mag al tot 20 meter gebouwd worden. Of meer hoogte nodig is, is onderdeel van het onderzoek.’

Betekent hoogbouw meer kantoren?

‘Niet per se. De klassieke gedachte is dat bedrijven niet de hoogte in kunnen vanwege zware machinerie. Innovaties en nieuwe productietechnieken bieden de mogelijkheid voor maakbedrijven om wel de hoogte in te gaan. Daarnaast zien we dat de opkomende circulaire economie veel milieuruimte vraagt. Denk aan NS Treinmodernisering. Dat is voor 96% een circulair bedrijf, waar oude treinen een nieuw leven krijgen. Maar de aard van de werkzaamheden die daar plaatsvinden, vraagt om milieuruimte. In dat opzicht is het dus slim en zinvol om de bestaande milieuzones (categorie 5.1) te behouden. Parkmanagement kijkt uit naar wat het onderzoek over deze thema’s gaat zeggen.’

www.waarderpolder.nl