Krans Notarissen: verdieping over de volle breedte

Tijdens een bijeenkomst in de Philharmonie in Haarlem begonnen notaris Tessa Bos en haar collega Xander Stuijt van Krans Notarissen uit Haarlem onlangs aan een nieuw hoofdstuk van hun kantoor. De per 15 maart bij Koninklijk Besluit tot notaris benoemde Tessa neemt de plaats in van Adriaan Helmig, die na ruim veertig jaar stopt als notaris, advocaat en mediator. Hij blijft als kandidaat-notaris aan het kantoor verbonden. De bedrijfsnaam is veranderd in Krans Notarissen. Dat behoort met 20 medewerkers tot de grotere notariskantoren in de regio, bestrijkt de volle breedte van het notariaat en focust met name op het MKB.

Tessa Bos werkt bijna achttien jaar bij het kantoor, waarvan de laatste tweeënhalf jaar als toegevoegd notaris. Xander Stuijt is er sinds 1997 als notaris aan verbonden. Krans Notarissen heeft veel kennis in huis, onder meer op het gebied van het ondernemingsrecht. Geen wonder dus dat in de klantenkring nogal wat MKB-ondernemers te vinden zijn. ‘Wij hebben per notarieel rechtsgebied een sectie met gespecialiseerde juristen. Dankzij onze grootte is het mogelijk om over de volle breedte inhoudelijk op elk rechtsgebied de diepte in te gaan’, zegt Xander Stuijt.

Volgens Tessa Bos vereist goede advisering van ondernemers meer dan alleen kennis van het ondernemingsrecht: ‘Het gaat om een totaalpakket. Denk aan zaken als vastgoed, estate planning en familierecht, zoals het opmaken van huwelijkse voorwaarden en testamenten. Men realiseert zich niet altijd dat bij het adviseren van ondernemers de nodige raakvlakken tussen al deze notariële rechtsgebieden bestaan. Wij adviseren in samenhang over álle aspecten.’

Tijdens de door 160 relaties bezochte bijeenkomst in de Philharmonie werd gesproken over onder meer de digitalisering van het notariaat, de opkomst van de vrouwelijke notaris en over de noodzaak voor notarissen om  ondernemend te zijn. Dat laatste tot plezier van Xander Stuijt: ‘Ondernemen vinden Tessa en ik leuk en uitdagend. Wat dat betreft kunnen wij ons goed inleven in de behoeften en vragen van ‘onze’ ondernemers. Dat vergemakkelijkt een goede advisering.’

www.kransnotarissen.nl