Van verzuim naar werkkracht

‘Iedereen wil gezond zijn’. Dat is het vertrekpunt van het werk van Sandra Koning en haar team met IDEO advies. Daarmee verschuift de focus van ‘verzuimpreventie’ naar het gezamenlijke belang van werkgever en werknemer om een gezonde werkomgeving te creëren.

Werkgevers denken bij woorden als arbodienst en re-integratie al snel aan langlopende trajecten met veel papierwerk en hoge kosten. Werknemers denken op hun beurt bij verzuimpreventie aan ‘niet ziek mogen zijn’ en bezuinigingsmaatregelen.

Sandra Koning wil bij beide beelden ver weg blijven. ‘Als iemand gezondheidsproblemen heeft, ga je daarmee natuurlijk aan de slag’, vertelt ze. ‘Maar veel liever dan dat, voorkom je – met elkaar – dat iemand gezondheidsproblemen krijgt. Daarbij kijken wij altijd naar de specifieke context van een bedrijf. Is er veel stressvol werk, hoe is de sfeer, is er sprake van fysieke belasting, zijn er grote veranderingen op komst, hoe gaat het bedrijf om met tegenslag, enzovoorts… Gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van ziekte.’

‘Verzuim en inzetbaarheid zijn eerder een leiderschapsvraagstuk dan een medische kwestie. Als twee mensen dezelfde ziekte hebben, maar de een vindt zijn werk leuk en de ander niet, zal de eerste veel sneller weer aan het werk zijn. Goed werkgeverschap vraagt daarom vooral aandacht voor ‘gezondheid in bedrijf’. Dat is waar wij organisaties in verder helpen. Zo werken we nu een aantal jaar voor Rexel, een groothandel in elektrotechniek. Het verzuim is daar teruggegaan van bijna zeven naar onder de drie procent. Mede omdat het management er tijd en aandacht voor heeft om de organisatie gezonder te laten worden.’

‘Zeker nu het economisch beter gaat wordt er – gelukkig – meer geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zijn dan ook steeds meer bezig met zaken als health checks onder werknemers en advisering rondom veiligheid en gezondheid. Natuurlijk kun je niet alles voor zijn. Maar de focus leggen op gezondheid en met plezier werken, we weten dat daar verzuimpreventie begint.’

http://ideobv.nl/