Mantelzorgbeleid op basis van vertrouwen en solidariteit

Ongeveer een kwart van de werknemers is mantelzorger. Dat heeft, zeker wanneer de mantelzorg meer dan 8 uur per week beslaat, invloed op de kwaliteit van het werk. Marièlle Beek van de bedrijven East Side en Perspekt Studio’s ziet het als haar taak en plicht om medewerkers daarvoor de ruimte te geven.

Marièlle Beek: ‘Alleen met openheid van zaken krijg je als mantelzorger begrip binnen je team.’

Perspekt bedenkt, ontwerpt en realiseert ruimtelijke projecten, East Side is het Haarlemse bureau voor Live Communicatie & Events. Bij de twee bedrijven uit de Waarderpolder werken 15 mensen. ‘Ieder van ons krijgt ooit met mantelzorg te maken’, vertelt Marièlle Beek. ‘Dat realiseert iedereen zich hier heel goed en dat maakt dat er onderling begrip is wanneer iemand daar tijd en ruimte voor nodig heeft. We hebben daarbij bewust niet gekozen voor ingewikkeld beleid, maar werken op basis van onderling vertrouwen.’

Dat klinkt vrijblijvend, maar er zitten grenzen aan deze vrijheid. ‘Het geldt alleen voor mantelzorg in de eerste graad, dus voor ouders, een kind of een broer of zus. Een andere eis is dat een medewerker volstrekt open moet zijn. We kunnen dit alleen realiseren op basis van onderlinge solidariteit en vertrouwen. Daarmee bereik je dat collega’s betrokken zijn bij wat de mantelzorger aan het doen is. Een medewerker die mantelzorgt is er wel eens niet op tijden dat het een collega slecht uitkomt. Maar wij werken hier met scherpe deadlines en die moeten gehaald worden. Alleen met volledige openheid van zaken krijg je als mantelzorger begrip binnen je team.’

thumbnail of Tandem kolom_02

Werkgevers doen er goed aan om preventief te werk te gaan, vervolgt Beek. ‘Het is belangrijk dat er iemand beschikbaar is die de taak van een ander kan overnemen. Je hebt als werkgever een grotere verantwoordelijkheid dan alleen het belang van één werknemer. Als je baas bent van een pindakaasfabriek moeten die tienduizend potten aan het eind van de dag klaar staan. En een verpleegkundige of arts kan tijdens een langdurige operatie niet plotseling naar huis voor mantelzorg. Aan de andere kant is het voor een werkgever essentieel dat zijn team optimaal functioneert. Daarbij, als je mensen de ruimte geeft om te kunnen zorgen, stappen ze daarna meteen harder.’