Nieuwe wethouder Economie gelooft in Haarlemse samenwerking

Robbert Berkhout heeft zijn eerste maand als wethouder er net opzitten. Die tijd, en ook de maanden daarvoor, heeft de geboren Haarlemmer vooral gebruikt om zich in te lezen, kennis te maken met belangenverenigingen en in gesprek te gaan met ondernemers.

Robbert Berkhout: ‘Je moet doelen niet doordrukken, maar bekijken hoe je samen ergens kunt komen. Luisteren, belangen horen, verbindingen leggen.’

Zo ging hij langs bij de Industriekring Haarlem en de Centrummanagement Groep. Berkhout: ‘Zulke samenwerkingsverbanden zijn uniek voor Haarlem, en van grote waarde. Wat je veelal ziet, is dat een gemeente ‘iets wil’ en dat naar buiten brengt. Dan sta je vaak al tegenover elkaar, ga je de loopgraven in. Ik ben zelf geen ondernemer, dus laat ondernemers maar vertellen hoe het volgens hen werkt en wat zij nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat álles kan, wel dat je de belangen mee kunt wegen in de besluitvorming. En beter het hoe en waarom uit kunt leggen als iets niet kan.’

Groeiende stad

‘Onderwerpen die duidelijk naar voren kwamen in de gesprekken, zijn werkgelegenheid en het vele woonwerkverkeer. Dat raakt ook aan het type werkgelegenheid dat we in Haarlem nodig hebben, zeker met het oog op de groeiende stad. Als Haarlem als woon- én als werkstad aantrekkelijk is, scheelt dat elke dag veel autoverkeer dat de stad in en uit gaat. Een ander thema is het contact tussen bedrijfsleven en onderwijs. Ik speel graag een rol om dat verder te versterken en geloof dat we Haarlem daarmee op de kaart kunnen zetten.’

Retail in een dal

Berkhout heeft stadsdeel Waarderpolder als aandachtsgebied, maar werkt vanuit zijn portefeuille Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit natuurlijk voor de hele stad. Zo volgt hij de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Amsterdamstraat en de Cronjéstraat op de voet en bracht hij een werkbezoek aan Schalkwijk. ‘In Schalkwijk heb je geen belangenvereniging of BIZ, dat zou naar mijn mening wel een goede stap zijn. De retail zit momenteel in het algemeen in een dal, dan vind ik het mijn rol om te bekijken wat we als gemeente kunnen doen om daarbij te helpen.’

‘Ik vind het een interessante tijd om wethouder Economie te zijn, vooral door de innovatie en snelle ontwikkeling. In Haarlem gebeurt veel op het gebied van circulaire economie, het zal niemand verbazen dat ik daar erg enthousiast over ben. Tegelijkertijd ben ik pragmatisch. Als je net een langlopend contract met een distributeur hebt gesloten, snap ik dat je de stap naar elektrisch rijden niet in een week kunt maken, om maar wat te noemen. Dan wil ik het gesprek aangaan over de vraag wanneer dat wél kan. Je moet doelen niet doordrukken, maar bekijken hoe je samen ergens kunt komen. Luisteren, belangen horen, verbindingen leggen. En dan kijken: hoe houd je de win-win. Dat vind ik persoonlijk een fijne rol om te hebben.’

Op maandag 11 maart is Robbert Berkhout te gast in ondernemerstalkshow NV Haarlem.
Meer informatie en aanmelden op: www.nvhaarlem.nl.