50% meer trajecten OKB in 2020

De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen waren voor veel ondernemers ingrijpend. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) zag het aantal adviestrajecten in 2020 dan ook stijgen tot 3.400. In 2019 waren dat er nog 2.200. Omdat een groeiend aantal vragen betrekking had op de coronaproblematiek, is binnen OKB een team geformeerd van adviseurs die veel van deze materie weten.

Aan ondernemers die het zakelijk zwaar hebben (of krijgen) adviseert OKB: ‘Meld je tijdig bij ons, óók als het zakelijk gezien nog redelijk lijkt te gaan. Wacht niet tot vijf voor twaalf, als het bedrijf misschien al op het randje van de afgrond balanceert. Kom om half elf, als er nog wat vet op de botten zit en er wellicht ruimte is om de bakens te verzetten.’

OKB brengt sinds maart 2020 geen advieskosten in rekening en geeft ook in 2021 gratis advies.

www.ondernemersklankbord.nl/corona