Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen

Veel bestuurders van verenigingen en stichtingen hebben het waarschijnlijk al gemerkt: er komt een nieuwe wet, die het bestuur en het toezicht binnen hun organisatie of (sport)club verandert. Bij Krans Notarissen in Haarlem merkt men dat de wijziging veel betrokkenen bezighoudt. ‘We worden vaak gebeld door bestuursleden die zich afvragen of ze iets moeten veranderen aan hun statuten, de ‘spelregels’ van hun organisatie of club’, aldus notaris Xander Stuijt.

Xander Stuijt van Krans Notarissen: ´Er is nog genoeg tijd om een en ander aan te passen.´

Statuten goed doorlopen

‘De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2021´, vervolgt Xander Stuijt. ´Dat betekent niet per se dat een stichting of vereniging vóór die datum de statuten al bij de notaris gewijzigd moet hebben. Er is dus tijd om een en ander aan te passen. Het is tevens een goed moment om de statuten in zijn geheel nog eens goed door te lopen en te bekijken of sommige statutaire bepalingen nog wel passen. Zo kan het zijn dat de doelomschrijving niet meer geheel overeenkomt met de feitelijke activiteiten. Het is dan ook goed om de tijd te nemen om in één keer grondig naar de statuten te kijken.’

Stappenplan en scan

Notaris Stuijt geeft aan dat zijn kantoor daarbij op meerdere manieren kan helpen. ‘Om een indicatie te krijgen van wat er aan de statuten veranderd zou kunnen worden, kan het bestuur de gratis online test doen op statutentest.nl. Daarnaast kan de organisatie bij ons een stappenplan opvragen of ons opdracht geven een scan van de statuten te doen. Het stappenplan is kosteloos; aan de scan kunnen kosten zijn verbonden, waarbij het uitgangspunt is dat we die zo laag mogelijk willen houden.’

Digitaal rechtsgeldig

Ten slotte heeft Xander Stuijt nog een tip, die niet alleen geldt voor verenigingen en stichtingen, maar ook voor BV’s. ‘Voor het geval u binnenkort nog een vergadering wilt organiseren: op basis van de tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 kan dat digitaal rechtsgeldig gebeuren, ook al staat dat niet in uw statuten vermeld. De wet wordt, zolang de overheid het niet wenselijk vindt dat grotere groepen bij elkaar komen, steeds per twee maanden verlengd. Wij hebben een handige handleiding voor het digitaal vergaderen. U kunt deze kosteloos bij ons aanvragen. Verder kan een organisatie vanwege de COVID-maatregelen de termijn verlengen voor het opstellen van een jaarverslag en financieel overzicht over het afgelopen boekjaar.‘

Het stappenplan en de handleiding kunt u opvragen via notarissen@kransnotarissen.nl. Wilt u een scan van uw statuten laten maken of heeft u andere vragen? Krans Notarissen helpt u graag.

www.kransnotarissen.nl