Te veel lenen van uw eigen bv leidt tot belastingheffing

Al eerder schreven we op deze pagina Goede Zaken over het wetsvoorstel om bovenmatig lenen van geld van de eigen bv tegen te gaan. Op 13 september 2022 is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de wet per 1 januari 2023 in werking treedt.

Kort gezegd houdt de nieuwe regeling in dat inkomstenbelasting moet worden betaald als een aandeelhouder meer dan 700.000 euro bij de eigen bv heeft geleend. Het maakt daarbij niet uit wat voor type lening het is, bijvoorbeeld een langlopende lening of in rekening-courant. Er geldt wel een uitzondering als het geld is gebruikt voor een eigen woning, mits aan alle voorwaarden (waaronder renteaftrek in box 1) wordt voldaan. Vanaf 2023 geldt bovendien dat als geld geleend wordt van de eigen bv voor de aankoop van een eigen woning, een hypotheek moet worden gevestigd ten behoeve van die bv. Die hypotheek geeft de bv zekerheid voor de terugbetaling van de lening.

Eerste peilmoment

Wil een directeur-grootaandeelhouder die heffing voorkomen dan moet hij tijdig en vóór 31 december 2023 maatregelen nemen, dat is namelijk het eerste peilmoment. Zo niet, dan zal een aanmerkelijk heffing van (nu) 26,9% worden geheven bij de directeur- groot aandeelhouder over het bedrag van de schuld voor zover hoger dan 700.000 euro.

Een van de methoden om de schuld terug te brengen is het terugbetalen van aandelenkapitaal, waarbij verrekening kan plaatsvinden met de uitstaande schuld. Of het aflossen op de schuld door het overdragen van de privé effectenportefeuille of onroerend goed aan de bv. Herfinancieren van de schuld aan de bv. bij een bank is ook een mogelijkheid.

Het is dus belangrijk tijdig in actie te komen en in overleg met uw belastingadviseur en notaris een actieplan op te stellen. Immers effecten of onroerend goed kunnen nu veel waarde vertegenwoordigen, maar is dat ultimo 2023 ook nog zo? Die waarde kan immers fluctueren als gevolg van economische ontwikkelingen.

Xander Stuijt

Krans Notarissen denkt hierover graag met u mee. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl