Haarlemse hotelier van bed & breakfast naar Chateau

Erik Kuiper-van den Berg verhuurde via Airbnb twee slaapkamers die hij en zijn man over hadden in hun huis aan de Haarlemse Kinderhuisvest. Dat werd zo’n succes, dat ze het naastgelegen pand kochten en een drietal kamers toe konden voegen. Kuiper-van den Berg stopte als zelfstandig consulent en werd fulltime gastheer. Nauwelijks drie jaar later […]

Mentoren gezocht voor jongeren

Bedrijf & Samenleving is op zoek naar mentoren die zich vrijwillig inzetten voor jongeren die om welke reden dan ook dreigen uit te vallen op school. Het zijn jongeren zonder startkwalificatie, die maar heel moeilijk werk of een stageplaats vinden. Daarnaast zijn er vaak problemen in de sociale sfeer. Ruim 100 mentoren zetten zich inmiddels […]

Participatieprijs werkgevers 2018

Welke werkgever levert een topprestatie bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Werkzoekenden die zelf niet zo gemakkelijk een betaalde baan kunnen vinden (bijstand, sociale werkvoorziening, Wajong, participatiebanen etc.) hebben een steuntje in de rug nodig. Hen aan het werk helpen èn houden gaat niet vanzelf. Het vraagt om echte motivatie […]

Leuk en leerzaam: Rabo miniMaster Ondernemers

Directeur Dennis de Leeuw van Melgers Dranken uit Haarlem deed mee aan de Rabo miniMaster Ondernemers. Samen met 14 andere ondernemers friste hij zijn kennis op. Het ging over persoonlijk leiderschap, social media, branding, financieel management, personeel, strategie en innovatie. Het door de Rabo Ondernemers Academie ontwikkelde lesprogramma was voor De Leeuw een schot in […]

Initiatievencafé richt zich op duurzame voedselvoorziening

De productie en consumptie van voedsel belasten het milieu zwaar. In Haarlem en omgeving zijn de nodige projecten gericht op een ‘groenere’ voedselketen. De derde editie van het Initiatievencafé, donderdag 21 juni, haakt hierbij aan en staat in het teken van duurzame voedselvoorziening. Het initiatievencafé is opgezet door de gemeente Haarlem om mensen met een […]

´BIZ zorgt voor verbinding in de binnenstad´

De komende weken stemmen ondernemers in de binnenstad over invoering van de BIZ, de bedrijveninvesteringszone. De BIZ vervangt het huidige stelsel van de reclamebelasting. Patrick Hulsman, voorzitter van de ondernemersvereniging in de Zijlstraat, is voorstander van de invoering. ´De BIZ zorgt voor verbinding in de binnenstad. Bovendien wordt het voor ondernemers duidelijk waarvoor ze betalen […]