Verplichtstelling Corona-vaccinatie mogelijk?

Een veel gehoorde recatie op die vraag is: ‘Nee’, want is een grondrecht van mij om zelf te bepalen wat er met mijn lichaam gebeurt. Dit is echter maar ten dele waar. Een werkgever kan onder bepaalde omstandigheden werknemers verplichten om zich te laten vaccineren.

De Grondwet geldt tussen overheden en burgers en dus niet tussen werkgever en werknemer. Een werknemer kan dus niet tegen een werkgever zeggen dat hij zich beroept op de Grondwet.

Goed werkgeverschap

De werkgever moet, op grond van goed werkgeverschap, maatregelen nemen om de risico’s voor werknemers bij de uitvoering van de werkzaamheden te beperken. De instructies baseert de werkgever op zijn zorgplicht voor een gezonde werkomgeving. Vaccinaties tegen ziekte aanbieden kan een maatregel zijn die de werkgever moet aanbieden. Maar kan een werkgever de vaccinaties ook verplicht stellen?

Afweging van belangen

Uit jurisprudentie blijkt dat grondrechten wel doorwerken in de arbeidsverhouding. Rechters zullen de belangen van beide partijen moeten wegen. De afweging die gemaakt wordt is: in hoeverre weegt het belang dat de werkgever meent te hebben op tegen het belang van de werknemer om dat niet te willen doen?

Noodzaak vaccinatie

De noodzaak van vaccinatie zal hierbij een grote rol spelen. De vraag die daarbij beantwoord moet worden is of het ontbreken van een vaccinatie de uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk maakt.

Een luchtvaartmaatschappij kan het vliegend personeel dus wel verplichten zich te laten vaccineren, omdat de kans bestaat dat de medewerkers een bepaald land anders niet in mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Een werknemer met een kantoorbaan zal niet snel verplicht kunnen worden om zich te laten vaccineren. Het ontbreken van een vaccinatie maakt de uitvoering van de werkzaamheden immers niet onmogelijk.

Twijfelt u of u de vaccinatie verplicht kan stellen voor uw werknemers? Bel of mail mij.

Philippine Hoyng
www.hoyngdemonnink.nl