BeterBusiness behind the scenes bij Bevrijdingspop

Bevrijdingspop 2024 was een groot succes, mede dankzij het mooie weer. Want het weer, dat is en blijft de meest onvoorspelbare factor voor het verder tot in de puntjes voorbereide festival. Op de vrijdag voor Bevrijdingspop kregen de leden van ondernemersnetwerk BeterBusiness een speciale ‘behind the scenes’ rondleiding.

De deelnemers kregen een inkijkje in wat er zoal bij komt kijken om een gratis toegankelijk festival van deze omvang te organiseren. Zoals vuistdikke vergunningsaanvragen en veiligheidsplannen. Een medewerkerskeuken onder leiding van een chef-kok waar op 5 mei 1.000 maaltijden worden uitgeserveerd. Een omwonendenavond waar op huis- of zelfs op boomniveau wordt besproken waar een extra hek moet komen. De eigen weerman/meteoroloog die met zijn voorspellingen vaak betrouwbaarder is gebleken dan het landelijke weerbericht. De voor- en naschouw van de bomen in het park, zowel uit veiligheidsoverwegingen (loshangende takken) als ter bescherming van de natuur in het eeuwenoude Haarlemse stadspark.

 Bier in de file
Tijdens de rondleiding kwamen er, naast uitleg over logistiek, crowdmanagement, veiligheid, organisatie en financiën, ook de nodige anekdotes aan bod. Zoals die keer dat de bierwagen vaststond in het verkeer en de taps op Bevrijdingspop droog dreigden te vallen. Los van de stilvallende verkoop ook een mogelijk veiligheidsrisico. Dus uiteindelijk werd de bierwagen onder politiebegeleiding tussen de files door geloodst. Op dezelfde wijze werden er wel eens artiesten uit het stilstaande verkeer geplukt om op tijd op het podium te staan.

De organisatie van Bevrijdingspop loopt het hele jaar door en steunt op honderden vrijwilligers, van wie er veel een paar dagen of zelfs weken vrij nemen. Hoeveel tijd het exact kost, wilde rondleider Jitse van der Wal niet zeggen (“ik stel mezelf die vraag nooit en wil het eigenlijk ook niet weten!”). Wel deelt hij zijn motivatie, namelijk dat hij het belangrijk vindt om gevallenen te herdenken én de vrijheid te vieren. ‘Ik weet van veel anderen dat dat ook de reden is dat ze dit doen. Naast dat het natuurlijk enorm gaaf is om eraan bij te dragen dat meer dan 140.000 mensen hier een topfestival hebben.’ En passant valt het oog van Jitse op een hek dat scheef staat en snel tussendoor terug op zijn plek wordt gezet.

Foto ©Molina Backx

 

BeterBusiness on stage
Aan het eind van de rondleiding mocht de BeterBusiness-groep bij uitzondering even op het hoofdpodium staan, terwijl ondertussen de techniek werd ingehangen en getest. Op het Vlooienveld stond toen uiteraard nog geen publiek, maar met enige fantasie was voor te stellen hoe het moet zijn om voor tienduizenden bezoekers op te treden. Artiesten als Merol, Kraantje Pappie, Wende, Danny Vera en Chef’Special deden dat twee dagen later ook daadwerkelijk en maken er een groot feest van –de weergoden hielpen gelukkig een handje mee.

Als om middernacht de laatste klanken van dj’s Vera Siemons en Liza van den Brink hebben geklonken, zit het festival er weer op. Ook zijn dan gedurende de dag op het grote scherm de namen van álle Nederlandse gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog langsgekomen. Terwijl de mensenmassa weer huiswaarts gaat, staan de vrijwilligers alweer op te ruimen én gaan ze natuurlijk nog even gezellig ‘nazitten’. Ook de twee dagen daarna is er nog werk aan de winkel, want alles op het terrein moet in twee dagen tijd weer volledig zijn afgebouwd. Waarna vrijwel direct de voorbereidingen voor de (jubileum)editie van 2025 zijn begonnen. De deelnemende leden van BeterBusiness kunnen er inmiddels een klein beetje over meepraten na deze gezellige en geslaagde rondleiding.

De rondleiding was een initiatief van BeterBusiness-lid Joost Beers van De Hooge Waerder, die sinds 2016 als vrijwilliger actief is in het bestuur van Bevrijdingspop (portefeuilles financiën en productie).

 

Bijeenkomst warmtenet

Vertegenwoordigers van zo’n 15 bedrijven kwamen bij elkaar voor de eerste informatiebijeenkomst over het warmtenet Waarderpolder. De komst daarvan is namelijk weer een stukje dichterbij na onder meer een haalbaarheidsonderzoek, marktconsultatie, aanbesteding en het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Haarlem, IndustrieKring Haarlem en Polderwarmte.

Polderwarmte vertelde tijdens de bijeenkomst onder meer over de techniek van een warmtenet, de warmtebron(nen) en de warmte-afleverset die je als bedrijf dient te installeren om aan te koppelen op het warmtenet. Ook werd ingegaan op het verschil tussen het warmtenet Waarderpolder en de warmtenetten die momenteel veel in het nieuws zijn. Ondernemers in de zaal waren onder andere benieuwd naar de kosten voor aansluiting. Dit is één van de zaken die bij de volgende bijeenkomst in het najaar concreet aan bod komt.
Meer informatie over het warmtenet is onder meer te vinden op www.waarderpolder.nl/warmtenet.

Verdienmodel met Impact

In de huidige wereld, waar economische vooruitgang vaak op gespannen voet staat met maatschappelijke behoeften, staan sociale ondernemers op de voorgrond om deze uitdagingen aan te pakken.

Tijdens de masterclass ‘Verdienmodel met Impact’ duiken toekomstige en huidige sociale ondernemers aan de hand van praktijkvoorbeelden in de kernprincipes van sociale ondernemingen. Daarmee worden zij voorzien van de nodige inzichten en strategieën om de delicate balans tussen ‘financieel rendabel en maatschappelijk impactvol’ succesvol te beheren. De workshop wordt gegeven door Edwin Teljeur, een ervaren impact ondernemer en coach van Kennemer Impact. Tijdens de masterclass is veel ruimte voor interactie, na afloop is er een netwerkborrel.

Datum: 25 april (13:30-16:00 uur), locatie is het Seinwezen. Eigen bijdrage: 50 euro. Meer info en aanmelden: www.kennemer.impacthelpdesk.nl.

 

Officiële eindpresentatie CDM@Airports

Op 21 maart vond bij Inholland Haarlem de feestelijke presentatie plaats van het eindrapport van CDM@Airports, een meerjarig onderzoeksproject waarvan Hogeschool Inholland penvoerder was. Bij het project waren diverse bedrijven uit de luchtvrachtsector, meerdere onderzoekers en ruim vijftig studenten betrokken. Centrale onderzoeksthema’s waren het samen tot afgewogen besluiten komen (Collaborative Decision Making), het delen van logistieke data, en duurzaamheid. De eindresultaten werden officieel overhandigd aan de Topsector Logistiek en de consortiumpartners.

Giovanni Douven, programmamanager van CDM@Airports, benadrukt het belang van vertrouwen en samenwerken voor toekomstige ontwikkelingen. Het delen van kennis en maximaal adopteren van resultaten door relevante partijen is cruciaal om bij te dragen aan verbeteringen waaronder emissiereductie. ‘De manier waarop onderzoek, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven samen naar oplossingen zochten, is een enorme inspiratie geweest. We hebben een rijke leeromgeving kunnen creëren, waarin je zowel bedrijven als studenten zag floreren. Op deze manier dragen we als onderzoeksinstelling bij aan verbetering van de maatschappij als geheel.’

Meer over het onderzoeksproject CDM@Airports vind je op deze website.

 

 

BeterBusiness meetup @ Nova Techniek Campus Beverwijk

Onder leiding van Mike Rijkers – voorzitter van BeterBusiness – bezochten op 5 maart diverse mkb-ondernemers uit de regio Haarlem-IJmond de Nova Techniek Campus in Beverwijk. Het betreft een meetup met docenten, studenten en bestuur van de Campus. Doel van de bijeenkomst is het in gesprek gaan over het belang van goed en passend onderwijs voor de transitie naar een duurzame, circulaire en digitale economie. ‘Het is effectief maar 15 km van De Koepel in Haarlem naar de Techniek Campus; maar onbekend maakt onbemind’, stelt Mike resoluut.

De ondernemers kregen een uitgebreide inkijk in de keuken van deze technische talentenfabriek. Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Allround operationeel technicus, zijn de corebusiness op deze vestiging. Duurzaamheid, circulariteit en digitalisering vormen hierbij de centrale thema’s. Onderwerpen die de ondernemer ook voor grote uitdagingen stellen. En hierin ligt nu juist de gezamenlijke groeipotentie voor bedrijf en onderwijs: hoe synchroniseren wij het opleidingstraject van technisch talent met de circulariteitsagenda van het mkb, en vice versa?

Studenten verder helpen
Het presentatiegedeelte werd geopend door Edward Straus, Programmamanager & Opleidingsmanager bij het Nova. De nadruk lag op Publiek-Private Samenwerking (PPS) en de Triple Helix. Straus acht, binnen de context van de maakindustrie, het ‘leven lang leren en ontwikkelen’ van wezenlijk belang voor het succes van de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Vervolgens nam Rob Dresken van Mytec-bedrijven het presentatiestokje over en gaf de aanwezigen een inkijk in de wereld van Mytec. Deze stichting heeft tot doel ‘om het kwantitatieve en kwalitatieve gat tussen afgestudeerde technici en bedrijven te vullen en zo onze deelnemers en de studenten verder te helpen in de wereld van morgen.’ Grote namen die zich hebben gecommitteerd aan de doelstellingen van Mytec, zijn onder meer PWN, MSD, Vattenfall, Waternet, Equinix en Crown Van Gelder. Mytec en partners faciliteren ten slotte ruim 200 stageplekken in de regio.

Insta en TikTok
Last but not least werd het publiek door drie derdejaarsstudenten voorgeschoteld hoe de stagepraktijk en -begeleiding bij het Nova hun (in)zicht in hun toekomst en carrièrepad hebben fijngeslepen. Erdogan Ozturk – Opleidingsmanager Elektro- & Installatietechniek, Mytec Opleidingen – stelt ten slotte resoluut en trots dat door de samenwerking met Mytec de informatiekloof tussen bedrijf en kennisinstellingen gereduceerd is tot nul jaren: ‘Het onderwijs liep voorheen structureel vijf tot tien jaar achter op de stand van de techniek in het werkveld’. Voor het sluiten van de markt en de start van de borrel, drukken de drie derdejaarsstudenten eensluidend de aanwezigen op het hart, dat hun generatie toch echt andere digitale platformen gebruikt om zich op de arbeidsmarkt te oriënteren. Insta en TikTok voeren de boventoon; een mooi leermoment voor de aanwezige ondernemers.

De Kloosterkeuken volledig vernieuwd

Restaurant De Kloosterkeuken is weer helemaal ‘up and running’. Na een maandenlange verbouwing is het volledig vernieuwd. Het restaurant onderging een metamorfose en de keuken is voorzien van alle moderne equipement. De eerste gasten van de afgelopen weken waren heel enthousiast over de vernieuwing. De Kloosterkeuken is gevestigd in het monumentale Rosenstock-Huessy Huis. Dit pand in de Hagestraat in het centrum van Haarlem stamt oorspronkelijk uit de 15-de eeuw. Hier ligt de oorsprong van het Sint Jacobs Godshuis. Het complex is in de loop van de historie gasthuis, armenhuis, weeshuis en bejaardenhuis geweest. Restaurant de Kloosterkeuken is hier sinds 24 jaar gevestigd. Het is een leerwerkrestaurant voor jongeren die met praktijkgerichte scholing met wat extra begeleiding werken aan een mooie toekomst. Elk jaar slagen hier studenten voor certificaten en mbo-diploma’s onder de bezielende begeleiding van docenten, leermeesters en jeugdadviseurs. De Kloosterkeuken is open van dinsdag tot en met vrijdag voor diner.

www.dekloosterkeuken.nl

BeterBusiness meetup @ Nova Techniek Campus Beverwijk

Onder leiding van Mike Rijkers – voorzitter van BeterBusiness – bezochten op 5 maart diverse mkb-ondernemers uit de regio Haarlem-IJmond de Nova Techniek Campus in Beverwijk. Het betreft een meetup met docenten, studenten en bestuur van de Campus. Doel van de bijeenkomst is het in gesprek gaan over het belang van goed en passend onderwijs voor de transitie naar een duurzame, circulaire en digitale economie. ‘Het is effectief maar 15 km van De Koepel in Haarlem naar de Techniek Campus; maar onbekend maakt onbemind’, stelt Mike resoluut.

De ondernemers kregen een uitgebreide inkijk in de keuken van deze technische talentenfabriek. Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Allround operationeel technicus, zijn de corebusiness op deze vestiging. Duurzaamheid, circulariteit en digitalisering vormen hierbij de centrale thema’s. Onderwerpen die de ondernemer ook voor grote uitdagingen stellen. En hierin ligt nu juist de gezamenlijke groeipotentie voor bedrijf en onderwijs: hoe synchroniseren wij het opleidingstraject van technisch talent met de circulariteitsagenda van het mkb, en vice versa?

Het leven lang ontwikkelen
Het presentatiegedeelte werd geopend door Edward Strauss, Programmamanager & Opleidingsmanager bij het Nova. De nadruk lag op Publiek-Private Samenwerking (PPS) en de Triple Helix. Strauss acht, binnen de context van de maakindustrie, het ‘leven lang leren en ontwikkelen’ van wezenlijk belang voor het succes van de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven.

Vervolgens nam Rob Dresken van Mytec-bedrijven het presentatiestokje over en gaf de aanwezigen een inkijk in de wereld van Mytec. Deze stichting heeft tot doel ‘om het kwantitatieve en kwalitatieve gat tussen afgestudeerde technici en bedrijven te vullen en zo onze deelnemers en de studenten verder te helpen in de wereld van morgen.’ Grote namen die zich hebben gecommitteerd aan de doelstellingen van Mytec, zijn onder meer PWN, MSD, Vattenfall, Waternet, Equinix en Crown Van Gelder. Mytec en partners faciliteren ten slotte ruim 200 stageplekken in de regio.

Informatiekloof tussen bedrijf kennisinstellingen
Last but not least werd het publiek door drie derdejaarsstudenten voorgeschoteld hoe de stagepraktijk en -begeleiding bij het Nova hun (in)zicht in hun toekomst en carrièrepad hebben fijngeslepen. Erdogan Ozturk – Opleidingsmanager Elektro- & Installatietechniek, Mytec Opleidingen – stelt ten slotte resoluut en trots dat door de samenwerking met Mytec de informatiekloof tussen bedrijf en kennisinstellingen gereduceerd is tot nul jaren: ‘Het onderwijs liep voorheen structureel vijf tot tien jaar achter op de stand van de techniek in het werkveld’.

Voor het sluiten van de markt en de start van de borrel, drukken de drie derdejaarsstudenten eensluidend de aanwezigen op het hart, dat hun generatie toch echt andere digitale platformen gebruikt om zich op de arbeidsmarkt te oriënteren. Insta en TikTok voeren de boventoon; een mooi leermoment voor de aanwezige ondernemers.

Infosessie CSRD

Grote bedrijven zijn volop aan de slag met het maken, meten en rapporteren van maatschappelijke impact. Zeker nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU is ingegaan. Maar wat als je een zzp’er of mkb’er bent? Wat wordt er van je verwacht? Hoe kun jij aan de slag met maatschappelijke impact? En wat zijn de eerste logische stappen?

Laat je informeren en praat mee op 15 februari bij de bijeenkomst van Sparkz Networking i.s.m. Stadsgarage / Kennemer Impact in het Seinwezen. Spreker Kirsten Ottens heeft meer dan 20 jaar ervaring in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als Impact Expert werkt ze zowel met grote bedrijven, MKB en sociaal ondernemers. Op 15 februari neemt zij je mee in hoe je jouw onderneming ook op het gebied van duurzaamheid verder toekomstbestendig kunt maken.

Na de informatiesessie is er een netwerkborrel & hapjes. De bijeenkomst vindt plaats van 17.30 tot circa 19.30 uur in het Seinwezen in Haarlem. Meer informatie en aanmelden: www.sparkznetworking.nl.

 

Talent voor de toekomst

De IJmond blinkt uit in het opleiden van technisch talent. Met de haven van IJmuiden en alle bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied is goed en passend onderwijs essentieel om het regionale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden. We bevinden ons in een transitie naar een duurzame, circulaire en digitale economie. Om succesvol te kunnen transformeren moet vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. De Nova Techniek Campus in Beverwijk is hiermee een belangrijke schakel in dit proces. Hoe zorgen zij voor voldoende en passend talent voor de banen van de toekomst? En hoe activeren bedrijven nieuw talent?

Hierover organiseert BeterBusiness een bijeenkomst, waarin ‘bedrijf en onderwijs’ het gesprek met elkaar aangaan. De bijeenkomst vindt plaats op 5 maart. Vanaf 15:00 uur rondleiding over de campus (optioneel), 16:00 uur aanvang programma. Locatie is de Nova Techniek Campus in Beverwijk.

Aanmelden en meer informatie via Stichting Beter Business.

 

250e pagina Goede Zaken

Van snackfabrikant tot vibratorvorst, van vastgoedmagnaat tot avocadokoningin. Ondernemers zijn er in alle soorten en maten. Allemaal met hun eigen verhaal, hun eigen kansen en uitdagingen en hun eigen – vooruit, laten we dat woord ook maar eens gebruiken op deze pagina – passie. Goede Zaken biedt al jaren een podium aan ondernemers om hún verhaal te vertellen, zich te presenteren en te ontwikkelingen in hun bedrijf, branche of vakgebied te delen.

In eerste instantie was Goede Zaken een uitgave van Haarlems Dagblad, in 2018 nam het Haarlemse communicatiebureau De Coalitie de productie van Goede Zaken over. Naast de pagina is er sindsdien sterk ingezet op de online kanalen (website en socials) en zijn er een aantal evenementen toegevoegd, zoals Goede Zaken Innovatief. De pagina van vandaag is de 250e pagina die De Coalitie uitgeeft. Een bescheiden mijlpaal zo vlak voor het einde van het jaar, die we niet helemaal ongemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom geven we driemaal het boek ‘Eigen Zaak’ weg, waarin journalist/schrijver John Schoorl sterke ondernemersverhalen vertelt. Onder meer van die snackfabrikant, vibratorvorst, vastgoedmagnaat en avocadokoningin. Het zijn verhalen vol worstelingen, angsten, successen en mislukkingen, die gezamenlijk een portret van ondernemend Nederland vormen.

Interesse in het boek? Mail ons op info@goedezaken.nu. Onder de inzenders worden drie boeken verloot.