E-boeken Servicepunt

Het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond trekt, samen met GGZ InGeest, Parnassia, Roads en de gemeenten in onze regio op om te voorkomen dat werkgevers en werknemers te maken krijgen met psychische klachten. Door het coronavirus gelden nieuwe regels, verloopt het werkproces anders en zijn er minder mensen om het werk te doen. Dat zorgt voor spanningen, zo blijkt, en een hoger ziekteverzuim.

Onder de noemer Re>Mind zijn twee digitale, korte en krachtige boeken te downloaden op de website. Het eerste specifiek over corona: wat kun je als werknemer of werkgever doen om uitval te voorkomen? De ander over het voorkomen van burn-out en het omgaan met werknemers met een psychische kwetsbaarheid.

www.wspzkij.nl

BouwLab Connect sessie

De bouwwereld staat voor grote veranderingen op technologisch gebied en als het gaat om innovatie. Ondernemers en docenten gaan daarover 24 september in gesprek met experts uit de bouwsector, tijdens de BouwLab Connect sessie. Met als belangrijkste onderwerp wat de veranderingen concreet betekenen voor bedrijven en onderwijs in de bouwsector.

De BouwLab Connect sessie en discussie over digitalisering & BIM (Building Information Modeling) is zowel online als offline te bezoeken en te volgen. Tafeldame Annette Beerepoot gaat bij de 3D Makers Zone in gesprek met Arjan Wallinga van Bouwend Nederland, Ramon Vlaar van Inholland, Richard de Nier van de HVA en een bouwbedrijf uit Noord-Holland. De Connect sessie staat op de agenda voor donderdag 24 september, van 15.00 tot 17.00 uur.

https://2020.3dmakerszone.com

Vernieuwend Innovatiecafé

Vrijdagmiddag 25 september ontvangt gastheer Jaap Sluis tijdens het Innovatiecafé weer diverse vernieuwers uit het bedrijfsleven. De vier gasten gaan, behalve met Jaap Sluis, ook in gesprek met elkaar. Algemeen directeur Jan Heeremans van Hoorne Vastgoed spreekt over vernieuwende vastgoedontwikkeling, Laura Lemmers van WijnSpijs verzette de bakens in coronatijd en Toby Timmers van ’t Klaslokaal heeft een primeur in Nederland met hightech corona-proof ventilatie en verlichting. HMK Medical bouwde de productielijn om naar het maken van mondkapjes en komt ook langs.

Het Innovatiecafé is gratis toegankelijk en bedoeld voor ondernemers en beleidsmakers uit Haarlem en omstreken, die werk maken van vernieuwing. Ook ondernemende mensen zónder eigen bedrijf zijn van harte welkom. Aanmelden via de website is verplicht, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Inloop vanaf 15.30 uur, interviews van 16.00 tot 17.00 uur, aansluitend wordt er nagepraat en geborreld.

www.societeitvereeniging.nl/agenda

Bijzonder ondernemersnetwerk

De Haarlemse afdeling van GIDSnetwerk, een landelijk netwerk van christelijke ondernemers en leidinggevenden, komt in september weer fysiek bij elkaar. De laatste bijeenkomst was begin maart, kort voor de lockdown.

GIDSnetwerk is een bijzondere eend in de bijt van ondernemersnetwerken en organiseert, vanuit christelijke normen en waarden, zowel landelijk als lokaal diverse evenementen. Daarbij wordt samen gewerkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen: het activeren en stimuleren van de ontwikkeling van ondernemers en leidinggevenden in de samenleving.

Deelnemers ontwikkelen hun talent via GIDSacademy, waarin relevante trainingen, een leergang, coaching en events worden aangeboden. Zij zetten hun talent vervolgens in hun omgeving in. Voor een duurzame maatschappij, vanuit een ‘warm hart’. ‘GIDSnetwerk maakt concreet werk van een vitale, lokale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden’, aldus de website. ‘Dat realiseren we met een stevig netwerk van mensen in de stad, dat dienstbaar is aan de zwaksten in de eigen buurt. Lokale netwerken verbinden en activeren mensen uit het bedrijfsleven, kerken, politiek, media, maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn, onderwijs en kunst en cultuur.’

Maandag 21 september:
netwerkborrel ‘Geloof in crisis’
Vrijdag 13 november:
netwerkontbijt ‘Leiderschap in Corona-tijd’

www.gidsnetwerk.nl

Kennemer Business en PlaZand annuleren Beach Borrel

De aangekondigde Beach Borrel op maandag 31 augustus gaat definitief niet door. Organisator Kennemer Business zakennetwerk en gastlocatie PlaZand in Zandvoort hebben dit gezamenlijk besloten. Zij vinden het niet verantwoord en onhaalbaar om dit zomerevenement voor zakenmensen op dit moment te houden.

De reden hiervoor laat zich raden: de corona-crisis. De combinatie van besmettingsrisico’s bij samenkomsten, de aantallen besmette personen, de strikte regelgeving, de dagelijkse praktijk bij allerlei samenkomsten en de discrepantie tussen de zomerse sfeer bij de Beach Borrel en de corona-regels voor samenkomsten maken het onverstandig om dit evenement door te laten gaan. Kennemer Business en PlaZand hebben steeds het belang van alle gasten en hun privé- en zakelijke omgeving voor ogen gehad. Ze nemen met deze beslissing hun verantwoordelijkheid. Het besluit is met pijn in hun harten genomen, want in de bijzondere en zware situatie voor heel veel ondernemers, bedrijven en werkgevers zijn collegiale ontmoetingen heel belangrijk. De Beach Borrel is al twaalf jaar het eerste zakenevenement na de zomervakantie.

www.kennemerbusiness.nl

 

Inschrijving open Prinsjesdag Lunch

De zevende editie van de Haarlemse Prinsjesdag Lunch gaat dit jaar gewoon door, wel met corona-gebonden beperkingen, en staat op de agenda voor dinsdag 15 september. Het Haarlemse evenement met een knipoog naar Den Haag wordt dit jaar gehouden bij Van der Valk Hotel Haarlem op de geheel vernieuwde etage op de tweede verdieping.

ROC Nova College zal in samenwerking met Hotel Haarlem de lunch verzorgen en gastspreker is deze editie Bas Jacobs, als econoom verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De gastencapaciteit is door de corona-spelregels dit jaar beperkt. Tickets zijn daarom nu al te bestellen via de website en de organisatie adviseert iedereen dat op tijd te doen. De Prinsjesdag Lunch wordt georganiseerd door Kennemer Business zakennetwerk, in samenwerking met Industriekring Haarlem en verschillende ondernemers en bedrijven.

haarlemseprinsjesdaglunch.nl

Dak verzilveren met zonnepanelen

De gemeente Haarlem en Parkmanagement Waarderpolder willen ondernemers stimuleren zonnepanelen op het dak te plaatsen, op weg naar een energieneutrale stad. Eigenaren van bedrijfspanden met een dak van minimaal 500 m² worden gratis begeleid bij het indienen van een subsidieaanvraag en bij de eerste stappen voor het regelen van een zonnestroominstallatie.

Met het project ‘Verzilver uw dak’ geeft de provincie Noord-Holland een impuls aan de ontwikkeling en realisatie van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken. Ondernemers kunnen een gratis dakscan aanvragen, waardoor duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn. Voorwaarde is wel dat er een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) aanwezig is of dat de eigenaar bereid is die te plaatsen. Eind september is een online informatiebijeenkomst gepland voor geïnteresseerden.

www.overmorgen.nl/verzilveruwdak

Netwerken met een Sparkz

Afgelopen week kwamen voor de eerste keer sinds de lockdown de leden van Sparkz Networking weer bij elkaar. Voor een borrel en diner bij Landgoed Groenendaal. Precies op 1 juli, zodat 100 mensen welkom waren voor het live event van het in 2014 opgerichte netwerk voor ondernemers en beleidsmakers. ‘De netwerkhonger bleek groot’, aldus voorzitter Luuk Rensen. ‘De aanmeldingen kwamen heel snel binnen.’

Sparkz Networking – met rond de 110 leden – is een actieve club, die maandelijks bij elkaar komt. De Zeepkist is een vast onderdeel van de bijeenkomsten en ook 1 juli werd daarvan veel gebruik gemaakt. Met als thema ‘De Corona Business Blues’; ervaringen van ondernemers tijdens de afgelopen periode. Wat ging goed? Wat ging fout? En wat zijn je post-corona voornemens? Luuk Rensen: ‘Het waren mooie, soms trieste, maar altijd inspirerende verhalen. Het gaf veel stof tot discussie tijdens het diner.’

www.sparkznetworking.nl

TOFA voor flexwerkers

Ook voor flexwerkers met gederfde inkomsten over de periode maart, april en mei 2020 is er nu een noodsteunregeling: de TOFA. Via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming krijgen van in totaal 1.650 euro bruto.

Met de regeling worden flexwerkers geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW of Wajong. Het drempelbedrag om in aanmerking te komen voor de noodsteun is vastgesteld op een inkomen van minimaal 400 euro bruto in februari, waardoor onder meer studenten van de regeling gebruik kunnen maken. De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van drie maanden, maar wordt in een keer uitbetaald. De TOFA wordt uitgevoerd door het UWV en de aanvraagprocedure staat 3 weken open, tot en met 12 juli.

www.kvk.nl/corona

Aandelen in strijd tegen corona

Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk wil met de opbrengst van een aandelenemissie de coronacrisis overleven. Directeur/eigenaar Erik Kuiper van den Berg vertelt aan Goede Zaken TV dat hij voor 500.000 tot 750.000 euro aan certificaten verkoopt en zo structureel het financieel fundament van zijn bedrijf verstevigt: ‘Ik verlaag de schulden, bouw reserves op en ben in de toekomst minder kwetsbaar voor eventuele tegenvallers.’

Haarlemmer Erik Kuiper-van den Berg exploiteert sinds 2018 met zijn bedrijf Relaxed Hospitality Group (RHG) een restaurant, evenementenlocatie en een 65 kamers tellend hotel op het landgoed in Heemskerk. Om de corona-klap op te kunnen vangen kiest hij voor een radicale koerswijziging: ‘Met het oog op de toekomst wil ik mijn financieringslasten structureel verlagen, reserves opbouwen en de organisatie stabieler maken. De aandelenuitgifte moet mij in staat stellen om zelf het stuur in handen te houden.’ Een certificaat kost 100 euro.

Het interview is te zien op: www.linkedin.com/company/goede-zaken