Netwerken met een Sparkz

Afgelopen week kwamen voor de eerste keer sinds de lockdown de leden van Sparkz Networking weer bij elkaar. Voor een borrel en diner bij Landgoed Groenendaal. Precies op 1 juli, zodat 100 mensen welkom waren voor het live event van het in 2014 opgerichte netwerk voor ondernemers en beleidsmakers. ‘De netwerkhonger bleek groot’, aldus voorzitter Luuk Rensen. ‘De aanmeldingen kwamen heel snel binnen.’

Sparkz Networking – met rond de 110 leden – is een actieve club, die maandelijks bij elkaar komt. De Zeepkist is een vast onderdeel van de bijeenkomsten en ook 1 juli werd daarvan veel gebruik gemaakt. Met als thema ‘De Corona Business Blues’; ervaringen van ondernemers tijdens de afgelopen periode. Wat ging goed? Wat ging fout? En wat zijn je post-corona voornemens? Luuk Rensen: ‘Het waren mooie, soms trieste, maar altijd inspirerende verhalen. Het gaf veel stof tot discussie tijdens het diner.’

www.sparkznetworking.nl

TOFA voor flexwerkers

Ook voor flexwerkers met gederfde inkomsten over de periode maart, april en mei 2020 is er nu een noodsteunregeling: de TOFA. Via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming krijgen van in totaal 1.650 euro bruto.

Met de regeling worden flexwerkers geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW of Wajong. Het drempelbedrag om in aanmerking te komen voor de noodsteun is vastgesteld op een inkomen van minimaal 400 euro bruto in februari, waardoor onder meer studenten van de regeling gebruik kunnen maken. De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van drie maanden, maar wordt in een keer uitbetaald. De TOFA wordt uitgevoerd door het UWV en de aanvraagprocedure staat 3 weken open, tot en met 12 juli.

www.kvk.nl/corona

Aandelen in strijd tegen corona

Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk wil met de opbrengst van een aandelenemissie de coronacrisis overleven. Directeur/eigenaar Erik Kuiper van den Berg vertelt aan Goede Zaken TV dat hij voor 500.000 tot 750.000 euro aan certificaten verkoopt en zo structureel het financieel fundament van zijn bedrijf verstevigt: ‘Ik verlaag de schulden, bouw reserves op en ben in de toekomst minder kwetsbaar voor eventuele tegenvallers.’

Haarlemmer Erik Kuiper-van den Berg exploiteert sinds 2018 met zijn bedrijf Relaxed Hospitality Group (RHG) een restaurant, evenementenlocatie en een 65 kamers tellend hotel op het landgoed in Heemskerk. Om de corona-klap op te kunnen vangen kiest hij voor een radicale koerswijziging: ‘Met het oog op de toekomst wil ik mijn financieringslasten structureel verlagen, reserves opbouwen en de organisatie stabieler maken. De aandelenuitgifte moet mij in staat stellen om zelf het stuur in handen te houden.’ Een certificaat kost 100 euro.

Het interview is te zien op: www.linkedin.com/company/goede-zaken

Donaties voor Gouden Hart biljetten

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Niet alleen particulieren maar ook steeds meer Haarlemse organisaties steunen de actie Heel Haarlem Helpt. Binnenkort worden de eerste Gouden Hart biljetten uitgereikt aan zorgverleners van het Spaarne Gasthuis, die daarmee aankopen kunnen doen bij bijna 100 aangesloten, lokale ondernemers. Vanuit de gedachte: één doneeractie, twee goede doelen.

Honderden biljetten en duizenden euro’s zijn inmiddels beschikbaar, die ten goede komen aan de Haarlemse economie. Naast verschillende anonieme donaties werd een bijdrage geleverd door onder meer de personeelsvereniging van de gemeente Haarlem, het Rabobank Coöperatief Fonds, BIZ Binnenstad, Vrijmetselaarsloge ‘Ad Lucem Et Pace’, De Wereld van Jansje en de Haarlems Hemelse BBQ.

Kleine Haarlemse ondernemers die door het (deels) sluiten van hun zaak hun omzet fors hebben zien afnemen, kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Gouden Hart actie. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

www.heelhaarlemhelpt.nl

Initiatievencafé nieuwe stijl

Het Initiatievencafé wil graag een podium bieden aan betrokken Haarlemmers en doet dat deze editie digitaal. Beginnende en gevorderde initiatiefnemers krijgen de kans zich te presenteren en in contact te komen met andere personen of partijen die ze verder kunnen helpen. Op 22 juni is iedereen tussen 17.00 en 18.30 uur welkom om, via Microsoft Teams, live te pitchen, advies te geven en zichzelf te laten inspireren.

Tijdens het Initiatievencafé presenteren Haarlemmers hun idee om de stad een fijnere plek te maken om te wonen, werken of te verblijven. Dat doen ze voor een breed publiek, bestaande uit onder meer ondernemers, ambtenaren, wijkraden, maatschappelijke organisaties en Rabobank. Na aanmelding ontvangen deelnemers een link voor de online sessie. Iedereen die wil pitchen kan zich tot 14 juni melden voor de gratis online training Pitchen met Passie door Paul Bierman.

initiatief@haarlem.nl

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

In de profilering van Haarlem zijn de pijlers cultuur, horeca en winkels van eminent belang. Dat zijn precies vakgebieden waarop als gevolg van de coronacrisis harde klappen (gaan) vallen. Directeur Anne-Marije Hogenboom van Haarlem Marketing vertelt aan Goede Zaken TV wat daarvan de gevolgen kunnen zijn en hoe Haarlem daar het beste mee om kan gaan.

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

Meteen na het uitbreken van de corona-crisis nam het thuisverbruik van koffie en thee enorm toe. Directeur Mikkel Levelt van koffiebranderij en theehandel Simon Levelt in Haarlem zag wat dat betreft haar webwinkel als het ware ontploffen. En in de 43 Lévelt-winkels was het van de ene op de andere dag wat zij noemt ‘kerstdrukte’.

Aan Goede Zaken TV vertelt Mikkel Levelt hoe alle zeilen bijgezet moesten worden om op koers te blijven.

De meeste werkgevers deugen

Er komen momenteel regelmatig (grote) bedrijven negatief in het nieuws naar aanleiding van hun keuzes in corona-tijd. Bijvoorbeeld omdat er ondanks fraaie winsten en dividenduitkeringen in voorgaande jaren nu overheidssteun wordt aangevraagd, er grote groepen werknemers worden ontslagen of de betalingstermijnen (nog) verder worden opgerekt.

Vanuit de gedachte dat de meeste bedrijven wél deugen, zijn de in Haarlem woonachtige ondernemers Marc-Peter Pijper (Viisi Hypotheken) en René Brouwers (Great Place to Work) gestart met het platform ‘Wie zet jij op één?’. Daarmee willen ze een positief geluid laten horen vanuit de ondernemers die zich ook nu inzetten om goed om te gaan met hun mensen, klanten en leveranciers – en proberen om samen tot intelligente oplossingen te komen. Ongeveer 200 ondernemers, van zzp-ers tot multinationals, sloten zich al aan bij het platform, dat geleidelijk verder moet groeien om een steeds grotere stem te geven aan de bedrijven die ook in zwaar ondernemersweer solidariteit hoog in het vaandel hebben staan.

Meer informatie en (kosteloos) aansluiten: www.wiezetjijopeen.nu, of bekijk de ‘Mama Gaia Talk’ met de initiatiefnemers.

Gouden Hart voor de zorg

Dagelijks wordt door zorgverleners keihard gewerkt, terwijl veel Haarlemse ondernemers juist op hun handen moeten zitten. Applaus is mooi, maar van korte duur en voor maar één doelgroep. Vandaar het idee van een Gouden Hart; zorgverleners verrassen met een lokaal cadeau en daarmee Haarlemse ondernemers een steuntje in de rug geven. Zo ontstond Heel Haarlem Helpt: één doneeractie, twee goede doelen.

Via de website kunnen Haarlemmers geld doneren, waarna de zorgverlener een Gouden Hart Biljet ontvangt, dat besteed kan worden bij een deelnemende, kleine ondernemer. Dan gaat het om een winkel, salon of horecazaak in het postcodegebied Haarlem, die geen deel uitmaakt van een keten of franchiseformule. Het door Koninklijke Joh. Enschedé gedrukte Gouden Hart Biljet vertegenwoordigt een waarde van 40 euro.

www.heelhaarlemhelpt.nl

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

Sta je op het punt een fonkelnieuwe fabriek te openen, breekt de coronacrisis uit. Dus wég opening plus een drastische aanpassing van de productie. Het overkwam directeur Frank Klein van vleeswarenfabrikant Danish Crown (voorheen Zandbergen) in de Waarderpolder.

In een gesprek met Jaap Sluis vertelt hij aan Goede Zaken TV hoe hij en zijn collega’s van de ene op de andere dag van koers moesten wijzigen. Mede
omdat de horeca als afzetmarkt vrijwel wegviel, terwijl de consument in de supermarkten juist op zoek ging naar met name spekjes. Dankzij de grote inzet en flexibiliteit van de werknemers lukte het Danish Crown razendsnel bij te sturen. Het management bracht de waardering voor die werknemers tot uiting in een cadeaupakket. En, onder het motto support your locals, werd dat natuurlijk een Háárlems cadeaupakket.

 Goede Zaken TV is een wekelijkse video-rubriek waarin ondernemers uit stad en streek door Jaap Sluis worden geïnterviewd over uiteenlopende aspecten van het zakendoen. Bekijk alle aflevering op ons YouTube-kanaal.