Lastig innoveren

´Stel dat de prestatie van uw bedrijf het gevolg is van de wijze waarop uw bedrijf is georganiseerd. Als u tevreden bent, dan zou ik alles bij het oude laten. Maar als het niet lukt om te innoveren, terwijl u dit wel wil, zou ik eens nadenken over hoe uw bedrijf is georganiseerd.´

Dit bommetje zorgde voor verwarring tijdens een discussie over innovatieproblemen in bedrijven zonder R&D. De discussie ging over managers en medewerkers die niet kunnen innoveren of werken met Scrum & Agile. Ik vervolgde: ´Een traditioneel bedrijf werkt als een performance engine, die producten maakt of diensten verleent. Een performance engine die koekjes maakt, innoveert niet. Het kan hooguit slimmer koekjes maken of andere koekjes bedenken. Het blijven koekjes.´

´Ja natuurlijk, want het is een koekjesfabriek´, zei iemand wat verontwaardigd. ´Precies´, ging ik verder. ´Wij koppelen wat wij doen aan wat we zijn. Ik ben bakker, dus ik bak brood. Wij zijn een bibliotheek, dus lenen we boeken uit. Zo ontwikkel je hooguit het bakken van brood of het uitlenen van boeken.´

´Vraag je af wat uw bedrijf bij de klant teweeg wil brengen en beschouw  wat u doet slechts als een methode om dat te bewerkstelligen. De bibliotheek wil bijvoorbeeld mensen inspireren tot lezen. Om dit teweeg te brengen, zijn allerlei innovatieve of onverwachte methoden mogelijk. Bijvoorbeeld literaire reisjes naar Japan. De eerste stap naar innovatie is afvragen wat het bedrijf teweeg wil brengen.´

´Dat is een best lastige vraag´, verzuchtte iemand. ´Eigenlijk is het best vreemd dat deze vraag voor een bedrijf lastig is´, zei ik en ging op zoek naar verse koffie.

Rudy Snippe is als lector verbonden aan Hogeschool Inholland en Nyenrode Business Universiteit.

Rudy Snippe