Berichten

Jongeren ondersteunen vanuit vertrouwen en met een frisse blik

Niet iedere jongere in Nederland gaat het voor de wind. Opgroeien in een slechte, onveilige thuissituatie is daar een voorbeeld van. Neem kinderen die zich onzeker voelen, totaal geen netwerk hebben, niet gesteund worden, dak- of thuisloos zijn.

Het mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving, met Luc van Tongeren (links) als een van de mentoren, helpt jongeren de weg te vinden in onze maatschappij.

Via het mentorproject Time 2 Shine steunt Bedrijf & Samenleving jongeren in Haarlem die in een dergelijke situatie verkeren. Vrijwilligers maken wekelijks tijd vrij om jongeren het spreekwoordelijke duwtje in de goede richting te geven. Het mentorproject is bedoeld voor jongeren van 16-27 jaar, die om wat voor reden dan ook, de benodigde ondersteuning niet kunnen krijgen. Ze worden door Bedrijf & Samenleving aan een mentor gekoppeld. Die beantwoordt allerlei vragen zoals over schoolkeuze, beroepskeuze, bijbaan, werk of een dak boven hun hoofd.

Netwerk en stageplek

Desiree Terwee is namens Bedrijf & Samenleving de drijvende kracht achter het project. ‘Gewoon iets voor een kind regelen, ze verder helpen, meegaan naar een open dag van een vervolgopleiding. Het zijn van die vanzelfsprekende dingen. Toch is er een aantal jongeren dat er alleen voor staat. Die geen hulp krijgen, niet gebruik kunnen maken van een netwerk voor bijvoorbeeld een stageplek. Die hebben een steuntje in de rug extra hard nodig.’

Mentoren bieden daarvoor de helpende hand. Mannen en vrouwen die het leuk en uitdagend vinden om het verschil te maken. Desiree: ‘We zijn altijd op zoek naar mentoren die in Haarlem of omgeving wonen. Ze worden niet in het diepe gegooid. Ze krijgen eerst een training van twee avonden en daarnaast is er elke maand een bijeenkomst voor intervisie. Ook zijn er avonden waar sprekers vertellen over hun expertise. Bovendien zijn wij altijd bereikbaar. En we beschikken als organisatie over ons eigen netwerk dat we voor mentoren en hun jongeren kunnen inzetten.’

Verschillende vragen

Desiree benadrukt dat bij het mentorproject de match voorop staat. ‘De vragen van jongeren zijn heel verschillend. Van welke opleiding kan ik volgen tot hoe geef ik mijn leven een zinvolle invulling. De mentor is de onafhankelijke persoon die met een frisse blik tegen bepaalde zaken aankijkt. Een mentor is geen hulpverlener, jongeren kunnen in alle openheid over allerlei zaken praten. De vertrouwensband is het allerbelangrijkst.’

Voor meer informatie: desiree@bedrijfensamenleving.nl

Weer aan het werk dankzij project Gilde Gezel van B&S

Het primaire doel van Bedrijf & Samenleving is het zoeken naar kansen en mogelijkheden voor mensen die een duwtje in de rug goed kunnen gebruiken. Het project Gilde Gezel is daar een voorbeeld van. Het helpt mensen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt via een stageplek werkervaring op te doen. Ze krijgen zelfvertrouwen en hun CV ziet er voor werkgevers direct aantrekkelijker uit. De resultaten zijn hoopgevend. Een aantal deelnemers heeft inmiddels een vaste baan.

Jan de Vries (60) heeft dankzij project Gilde Gezel weer een vaste baan, bij het Haarlemse reclamebureau Li Moon.

Zoals Jan de Vries (60 jaar). Hij heeft, na zijn stage, inmiddels een halfjaarcontract als merkadviseur op zak, bij het Haarlemse reclamebureau Li Moon. ´Weer werken geeft mij zoveel energie, ik word gestimuleerd, gewaardeerd en voel me heel erg enthousiast.´

Desiree Terwee en Marijke Aukema trekken hard aan het project. ´Een werkstageplek duurt een half jaar. Voor bedrijven is er geen risico aan verbonden. Het is puur bedoeld om werkervaring op te doen. De uitkering loopt door en de stage is zonder baangarantie. Wij zoeken voor onze mensen vooral een warme en gezellige werkomgeving, waar ze zich welkom voelen. Het is een bijzondere vorm van re-integratie.´

Op basis van gelijkwaardigheid

Bedrijf & Samenleving gaat daarbij niet over één nacht ijs. Met kandidaten vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats om te bepalen wat ze willen en kunnen. En om kandidaten duidelijk te maken dat het een kans is. Desiree en Marijke: ´Werken is enorm belangrijk. Het is goed voor je sociale contacten en gaat eenzaamheid tegen. Denk maar eens aan een verjaardag. Als je wordt gevraagd: wat doe je voor werk en het antwoord is ´niets´, dan klinkt dat heel anders dan wanneer je kunt zeggen dat je ergens aan de slag bent. We willen graag dat mensen weer meedoen in onze samenleving. Het gesprek dat we voeren is op basis van gelijkwaardigheid. Mensen moeten zelf willen, wij zijn geen hulpverleners.´

Als tijdens het kennismakingsgesprek is bepaald wat de talenten van de kandidaat zijn en waar hij of zij blij van wordt, gaat Desiree zoeken in het bedrijvennetwerk van Bedrijf & Samenleving om de juiste plek te vinden. Desiree en Marijke: ´Eén van onze opdrachtgevers is Pasmatch, dat zich richt op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook andere bedrijven en organisaties die interesse hebben in ons project kunnen ons natuurlijk bellen of mailen. We staan open voor iedereen.´

www.bedrijfensamenleving.nl

 

Even niet maatschappelijk ontbijten

Vorig jaar op vrijdag 13 maart organiseerde Bedrijf & Samenleving een maatschappelijk ontbijt. De volgende dag was de lockdown een feit. Daarom dit jaar (nog) geen maatschappelijk ontbijt. De steun van sponsoren blijft echter onontbeerlijk om de diverse projecten van Bedrijf & Samenleving te blijven uitvoeren. Zodra de maatregelen het toelaten, zal er weer een ontbijt worden georganiseerd.

Bedrijf & Samenleving op zoek naar mentoren

De lockdown heeft niet alleen economische gevolgen. Deze periode van verplichte sociale onthouding komt misschien wel het hardst aan bij jongeren. Welzijnsorganisaties en scholen nemen steeds vaker contact op met Bedrijf & Samenleving om deze jongeren te ondersteunen en te begeleiden.

Het mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving, met Luc van Tongeren (links) als een van de mentoren, helpt jongeren hun weg te vinden in onze maatschappij.

Mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving helpt jongeren hun weg te vinden in onze maatschappij. Door de groeiende vraag naar hulp zijn er meer mentoren nodig. De nood is hoog, stelt Desiree Terwee, die het project onder haar hoede heeft. ‘We worden benaderd door onder andere Centrum Jeugd & Gezin, het sociaal wijkteam, leerplein, school of reclassering, om jongeren tussen de 16 en 27 jaar weer op weg te helpen. Een grote groep ziet het echt niet meer zitten. Wij vragen bij een intake altijd aan jongeren: wat is je droom? Steeds vaker is het antwoord: ik heb geen dromen meer. Dat is toch vreselijk.’

Die negatieve gevoelens worden versterkt door de lockdown. Door de online lessen vereenzamen jongeren of zwerven ze op straat, omdat de thuissituatie niet meer te harden is. Wie geluk heeft en opgroeit in een stabiel gezin met leuke broertjes en zusjes overleeft het wel. Maar dat geluk is niet voor alle jongeren weggelegd. Desiree: ‘Een mentor kan een jongere weer vertrouwen geven, het is iemand die naar je luistert en je helpt. In feite heeft een mentor voor zijn taak slechts twee belangrijke eigenschappen nodig: gezond verstand en een hart voor kinderen. Samen een wandeling maken, een plan maken, samen zorgen dat de jongen of het meisje die jij begeleidt weer vertrouwen in de toekomst krijgt. Daar houdt een mentor zich een uur in de week mee bezig.’

Niet voor de leeuwen gegooid

Een mentor doet het niet alleen, iemand die zich aanmeldt wordt zeker niet voor de leeuwen gegooid, benadrukt Desiree Terwee. ‘Nieuwe mentoren krijgen een training, er is een intakegesprek en wij staan altijd klaar als achterwacht. Dat geldt eveneens voor ons Kids-project voor jongeren uit groep 8 van de basisschool. Ze worden door hun school opgegeven, omdat ze bij hun overstap naar de middelbare school een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Want niet elk kind krijgt van thuis mee hoe een PowerPoint presentatie gemaakt moet worden. Mentoren vormen een essentiële schakel om deze twee groepen kinderen een kans op een toekomst te geven.’

Opgeven als mentor of meer informatie: Desiree@bedrijfensamenleving.nl

Maatschappelijk ontbijt eind mei

Het Maatschappelijk ontbijt, georganiseerd door Bedrijf & Samenleving, is verplaatst naar eind mei. De jaarlijkse bijeenkomst wordt gekoppeld aan de landelijke vrijwilligersdagen NL Doet, die dit jaar op 28 en 29 mei worden georganiseerd.

Tijdens het Maatschappelijk ontbijt inspireren de deelnemers elkaar om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Onder leiding van gastheer Frénk van der Linden wordt gediscussieerd, ook naar aanleiding van door de deelnemers gemaakte filmpjes. Beschermheer burgemeester Jos Wienen van Haarlem reikt de partners van Bedrijf & Samenleving het certificaat Maatschappelijk Betrokken ondernemen uit.

Aanmelden kan door te mailen naar Marijke Aukema: marijke@bedrijfensamenleving.nl

2020 bewogen jaar voor Bedrijf & Samenleving

Hetzelfde blijven doen, maar dan nog beter. Dat is het voornemen van Bedrijf & Samenleving, vertellen Desiree Terwee en Marijke Aukema. Een doelstelling waaruit ambitie blijkt. En dat in een jaar waarin de organisatie, uit handen van Koningin Maxima, een Appeltje van Oranje kreeg uitgereikt voor het project Time2Shine.

Van links naar rechts Marijke Aukema, Desiree Terwee en mentor Jan Willem van Hal.

Mentoren, werkzaam in het bedrijfsleven, die worden gekoppeld aan jongeren die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dat vormt de basis voor het Time2Shine project, waar Bedrijf & Samenleving al jaren stevig mee aan de weg timmert. Afgelopen donderdag 3 december werden de mentoren in Sociëteit Vereeniging in Haarlem getrakteerd op een leerzame bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst werd onder andere een door vijf senior mentoren samengestelde Toolkit gepresenteerd. Mentor Jan Willem van Hal: ‘We werken met jongeren die individueel een verschillende achtergrond en problematiek hebben. De Toolkit vormt voor een mentor een handvat hoe hij een bepaald probleem kan aanpakken. Wat moet je doen als een jongere diep in de schulden zit, hoe ga je een gesprek aan over verslavingsproblematiek? Ik ben al een flink aantal jaren mentor. Het heeft me veel gebracht. Het ene contact loopt beter dan het andere natuurlijk. Mentoren vormen met hun achtergrond en ervaring een meerwaarde voor jongeren met problemen.’

Picknicktafel
Het project werd, zo zeggen Marijke en Desiree, nauwelijks gehinderd door de Corona-crisis. ‘Mentoren en jongeren bleken heel creatief in het bedenken van oplossingen. Er werd gewandeld en gesprekken verhuisden van de woonkamer naar een picknicktafel in het park. Onze stageprojecten daarentegen moesten we voor een deel wel aflasten. We zagen overigens zeker in deze tijd dat veel jongeren zich eenzaam voelden. Of dat ze tijdens de eerste lockdown de lessen thuis niet digitaal konden volgen, omdat er geen laptop was. Daarop zijn we het laptopproject gestart, met steun van onder andere Rabobank en de Rotary’s. Plus ICT-dienstverlener Reuzado, die het aantal beschikbaar gestelde laptops verdubbelde en ze nakeek en gebruiksklaar maakte.’

www.bedrijfensamenleving.nl

Bedrijf & Samenleving wint Appeltje van Oranje

Twaalf jaar geleden zette Bedrijf & Samenleving het mentorproject Time2Shine op. Mensen uit het bedrijfsleven nemen jongeren onder hun hoede, die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Het project sloot naadloos aan bij het thema van het Oranjefonds 2020: ‘maatjes ben je samen’. Koningin Maxima maakte persoonlijk de drie winnaars van het Appeltje van Oranje bekend. Eén van de drie was Bedrijf & Samenleving.

Koningin Maxima maakte tijdens de digitale prijsuitreiking de winnaars bekend van de Appeltjes van Oranje.

Koningin Maxima sprak via een livestream de twaalf genomineerden toe. Marijke Aukema en Desiree Terwee van Bedrijf & Samenleving keken, samen met een veertigtal jongeren en mentoren, naar de uitzending in Sociëteit Vereeniging. Marijke Aukema: ‘Wat we niet wisten, was dat beneden twee vertegenwoordigers van het Oranjefonds zaten om de prijs uit te reiken, 15.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Dat was voor ons een complete verrassing.’

Pitchen
Naast Bedrijf & Samenleving wonnen SOVEE en jongerenforum Villa Pinedo een Appeltje van Oranje. Aan de prijs ging een lang traject vooraf, vertelt Marijke Aukema. ‘Na een eerste selectie bleven veertig organisaties over. Die moesten pitchen. Er werden uiteindelijk twaalf kandidaten geselecteerd. Leden van de jury zijn bovendien bij ons op bezoek geweest om met jongeren en mentoren te praten. Het was zeker geen tombola.’

Het juryrapport vermeldt dat Time2Shine al ruim twaalf jaar met succes draait, dat het om langdurige projecten gaat en dat er wordt samen gewerkt met mensen uit het bedrijfsleven. Marijke Aukema: ‘Onze mentoren staan vol in het leven. Ze werken en hebben een uitgebreid netwerk, waardoor ze jongeren beter aan een stageplek of werk kunnen helpen. De onderlinge band is hecht. Ook in corona-tijd werd er samen gewandeld en gesproken. Onze jongeren komen bijna allemaal uit een omgeving die ze niet kan of wil helpen. Ze willen een baan, een opleiding, een toekomst. Gewoon huisje, boompje, beestje. Het viel ons bovendien op dat ze vaak eenzaam zijn. Een deel van het prijzengeld besteden we daarom om onze jongeren ook met elkaar in contact te brengen, zodat ze aan een eigen netwerk kunnen bouwen.’

www.bedrijfensamenleving.nl

Beursvloer Haarlem van Bedrijf & Samenleving gaat digitaal

Donderdag 18 juni stond in de grote foyer van de Philharmonie de Beursvloer Haarlem van Bedrijf & Samenleving op de agenda. Maar door het coronavirus kon een fysiek evenement niet doorgaan. Dus werd gezocht naar een andere manier om het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. De Beursvloer Haarlem gaat daarom digitaal.

De crew van de Beursvloer Haarlem, van links naar rechts: Petra Jenz, Kim Aukema, Desiree Terwee en Marijke Aukema.

Petra Jenz heeft namens Bedrijf & Samenleving Beursvloer Haarlem onder haar hoede. ‘De kracht van onze Beursvloer is normaal gesproken het fysieke contact. Vertegenwoordigers van bedrijven communiceren direct met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wat resulteert in een match. Dat is immers het uitgangspunt van de Beursvloer. Maatschappelijke organisaties vragen, het bedrijfsleven zorgt voor een passend antwoord, dan wel oplossing. De uitdaging was dit op een andere manier te organiseren.’

sMAAK
Die andere manier werd via de website helphaarlemhelpen.nl, waarop organisaties een dringende vraag of behoefte kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld Restaurant sMAAK in Haarlem, dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt voor een baan in de horeca. Door de maatregelen rond het coronavirus kan het restaurant veel minder bezoekers binnen ontvangen. Daarom wil de exploitant de buitenruimte met planten en groen mooier maken en zoekt daarvoor een partner uit het bedrijfsleven.

Voordeel
Petra: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de matches ook op deze manier tot stand komen. Ik bel momenteel met allerlei bedrijven die aan de fysieke Beursvloer deelnamen om ze te wijzen op dit alternatief. Het voordeel van de digitale manier van werken is dat je direct antwoord op je vraag krijgt. Onze taak is om op de achtergrond advies te geven. We kijken daarom mee naar de vragen die op de website worden gesteld. Bovendien letten we scherp op de verschillende veiligheidsaspecten. Pas als we zekerheid hebben dat alles klopt, komt het op de site te staan. Die is overigens ontworpen door een jongere die via ons Bedrijf & Samenleving project Gilde Gezel nu bij het online marketing bureau Blauwe Monsters werkt.’

www.helphaarlemhelpen.nl

Laptops voor leerlingen

Tijdens de coronacrisis loopt een groot aantal leerlingen een leerachterstand op, door het ontbreken van digitale middelen. Vandaar de oproep van Bedrijf & Samenleving aan het bedrijfsleven om 150 euro te sponsoren, zodat de organisatie voor maatschappelijk betrokken ondernemen zelf tweedehands laptops kan aanschaffen.

Inmiddels zijn door ondernemers ruim 60 laptops beschikbaar gesteld voor leerlingen die nu thuis digitaal les krijgen. Reuzado ICT Services is zo enthousiast over het initiatief dat het bedrijf de aankoop van 20 laptops verdubbelde naar 40. Copiatek – Scan & Computer Solution BV heeft 10 laptops beschikbaar gesteld en CWS – Computer Workshop twijfelde geen moment en vulde de actie aan met 2 laptops.

Twee medewerkers van Bouwbedrijf Huybens rijden door Haarlem om de laptops bij de leerlingen langs te brengen.

Ondernemers die mee willen doen aan de actie kunnen zich aanmelden via de website: www.bedrijfensamenleving.nl

Verbinden thema tijdens maatschappelijk ontbijt

Het voltallige Haarlemse College van Burgemeester en Wethouders zat vrijdagmorgen 13 maart aan de croissants, tijdens het door Bedrijf & Samenleving georganiseerde maatschappelijk ontbijt 2020. De Veiligheidsregio Kennemerland had toestemming gegeven en dus ging de bijeenkomst in Sociëteit Vereeniging, ondanks de maatregelen rond het COVID-19 virus, gewoon door.

De organisatie van het maatschappelijk ontbijt.

Marijke Aukema, directeur van Bedrijf & Samenleving, vertelde dat het besluit zorgvuldig was genomen. ‘We wilden geen enkel risico lopen. Daarom was er intensief contact met de Veiligheidsregio. Die zagen voor deze vrijdag geen zwaarwegende bezwaren. Een aantal grote sponsoren liet echter weten dat ze vanwege de interne policy niet aanwezig kon zijn. Jammer, maar het was desondanks een mooie, inspirerende bijeenkomst.’

Het door Frénk van der Linden geleide ontbijt had als thema verbinding. Zo zaten op het podium drie ondernemers die als mentor van Bedrijf & Samenleving ieder een jongere onder hun hoede hebben. Jongeren die door allerlei problemen een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Eén van de drie, Micha, heeft inmiddels een stageplek voor een half jaar bij Blauwe Monsters, een online marketingbureau in Hoofddorp. ‘Het is belangrijk om niet altijd de CV van een sollicitant leidend te laten zijn. Het gaat immers om de persoon, zijn inzet en enthousiasme. Micha heeft door allerlei omstandigheden een gat van zes jaar in zijn CV. Als dat bij elke sollicitatie doorslaggevend zou zijn, komt hij nergens aan de bak. Wij zijn in elk geval blij dat hij in ons team werkt’, aldus zijn leidinggevende.

Koningin Maxima
Verbinden dus, daarom draait het in de diverse projecten van Bedrijf & Samenleving. Het mentorproject Time2Shine, genomineerd voor de Appeltjes van Oranje van het Oranjefonds, is daarvan een voorbeeld. Omdat het project inmiddels tot de laatste tien genomineerden behoort, zitten Marijke Aukema en haar collega Desiree Terwee in mei aan tafel met koningin Maxima om over dit project en de vele andere werkzaamheden van Bedrijf & Samenleving te praten. ‘Ook leuk, lunchen met de koningin’, aldus Marijke Aukema.

www.bedrijfensamenleving.nl