Krans Notarissen signaleert fiscale schijnwerpers

Net als voorgaande jaren leverde Prinsjesdag ook deze keer weer een aantal voor ondernemers interessante onderwerpen op. De plannen zijn nog niet definitief, ze moeten door de het parlement en kunnen nog worden aangepast. Wij nemen alvast een voorschot daarop en signaleren de belangrijkste maatregelen voor ondernemers.

Xander Stuijt

In het Belastingplan 2021 was al vastgelegd dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Dat plan wordt in 2022 verder uitgevoerd. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan het voor zelfstandige ondernemers aantrekkelijk worden om de onderneming in een BV voort te zetten.

Loonbelasting en aandelen

Verder wordt de regeling aangepast voor werkgevers die hun werknemers willen betalen in de vorm van aandelen. Het nieuwe aan de regeling is dat pas loonbelasting hoeft te worden betaald op het moment dat de werknemer de aandelen mag verkopen aan een ander. Dat is immers ook het moment waarop de werknemer geld heeft om de belasting te betalen. De werknemer mag er ook voor kiezen de loonbelasting te betalen als de aandelen worden toegekend. Als notaris kunnen wij werkgevers èn werknemers helpen bij het vastleggen van de voorwaarden die aan de toekenning van aandelen zijn verbonden, zoals wanneer en aan wie de werknemer de aandelen mag verkopen.

Fonds voor gemene rekening

De constructies met open of besloten commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening staan al langer in de fiscale schijnwerpers. Verwacht wordt dat dit najaar een wetsvoorstel wordt ingediend waarbij de verplichting tot het betalen van Vennootschapsbelasting voor de open commanditaire vennootschap (CV) zal komen te vervallen. Ook zal het fonds voor gemene rekening aan de hand van andere fiscale criteria worden beoordeeld. Hoe deze regelingen er precies uit komen te zien, is op dit moment nog niet bekend. We zullen de vinger aan de pols houden. Als de wet op dit punt aangepast wordt, zal het noodzakelijk zijn bestaande structuren met open commanditaire vennootschappen aan te passen.

Xander Stuijt

Mocht u naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen met ons van gedachten willen wisselen, wij plannen graag een (virtuele) kop koffie met u in. Krans Notarissen helpt u graag verder.

www.kransnotarissen.nl