Slimme ondernemer regelt zaken op tijd

Van tijd tot tijd is het goed stil te staan bij de vraag ‘waar staat mijn onderneming over vijf of tien jaar?’ Wil ik dan nog zelf aan het roer staan, of is het dan tijd de dagelijkse beslommeringen aan een opvolger over te laten?

Xander Stuijt

Rondom een dergelijke beslissing spelen allerlei vragen. Is er binnen de familie iemand die geschikt is – en ook bereid – de onderneming voort te zetten? En, als er meer kinderen zijn, hoe zorgt u er dan voor dat zij gelijk behandeld worden? Bij de beantwoording van deze vragen spelen niet alleen zakelijke overwegingen een rol, het kan een emotioneel traject zijn voor u als overdrager, maar ook voor de opvolger(s) en de andere familieleden.

Het is goed om voor alle beslissingen die genomen moeten worden, voldoende tijd te nemen. U kunt daarbij gebruik maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, die het mogelijk maakt uw onderneming onder aantrekkelijke fiscale condities over te dragen aan uw opvolger(s). De voorwaarden van die regeling zijn complex en wilt u daar optimaal gebruik van maken, dan kan dat een aantal jaar in beslag nemen. Er zijn overigens plannen om deze regeling te versoberen, maar hoe dat er precies uit zal zien, is nu nog niet bekend.

Natuurlijk bepaalt niet alleen de fiscaliteit hoe u tot een goed eindresultaat komt; de juridische vormgeving van de onderneming en uw privésituatie spelen daarin een belangrijke rol. Heeft u bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden gemaakt, is uw testament nog up-to-date en wilt u de afspraken rond de overdracht van de onderneming vastleggen in een familiestatuut?

Al met al genoeg redenen om daarover in gesprek te gaan. Heeft u zelf plannen om uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie? Krans Notarissen denkt graag met u mee. Voor een vrijblijvende afspraak bent u altijd welkom.

Xander Stuijt
www.kransnotarissen.nl

NoMorePlastic gaat voor duurzaam met gerecyclede tassen

De hoeveelheid geproduceerd plastic steeg de afgelopen decennia explosief. Van twee miljoen ton in 1950 tot 368 miljoen ton in 2019. Een groot deel belandt uiteindelijk in het milieu. Omdat plastic niet vergaat, drijft er steeds meer plastic in onze oceanen en wereldzeeën. Daar moet en kan wat aan gedaan worden, dacht Haarlemmer Ernst-Jan Koole. Hij bedacht een alternatief en startte een eigen onderneming: NoMorePlastic.

Ernst-Jan Koole (links) is ook actief bij SupMission, dat de Haarlemse grachten schoonhoudt op supboards. ‘Gelukkig willen steeds meer bedrijven hun steentje bijdragen en zijn ze bezig met verduurzaming.’

Ernst-Jan Koole (36) werkte na zijn hbo-studie commerciële economie een aantal jaar in de reclamewereld. Zo verkocht hij voor de Sky Radio Group en Talpa Network radio- en tv-commercials. In 2018 genoot hij met zijn vriendin van een zonovergoten vakantie op het Griekse eiland Samos. Zijn vakantie viel precies in de week van Wereldmilieudag. Bovendien haalde een op het strand van Thailand aangespoelde dode potvis het nieuws, toen in de maag acht kilo plastic bleek te zitten. ‘Het opende mijn ogen. Ik keek op Samos om me heen en zag heel veel plastic liggen. Thailand, de zee, Samos en natuurlijk ook Nederland. Het inspireerde mij ondernemerschap te combineren met iets goed voor de wereld te doen. De wereld schoner te maken.’

Plastic boosdoeners

Eén van de grote boosdoeners, constateerde Ernst-Jan, waren plastic tassen. Hij bedacht een manier om tassen duurzaam te produceren, via het recyclen van bedlinnen en tafellakens. ‘Ondernemen zit in mijn bloed. Ik had al eens geprobeerd lampen te verkopen. Maar dat was heel mondjesmaat. Van die nieuwe tassen verkocht ik er binnen korte tijd ruim honderd aan vrienden, familie en kennissen. Er was duidelijk behoefte aan dit product. Een deel van de opbrengst doneer ik aan de Plastic Soup Foundation. Die organisatie zit aan tafel met de echt grote jongens als Unilever, om het gebruik van plastic terug te dringen.’

Bevrijdingspop

Een nieuw duurzaam product in de markt zetten, is geen makkelijke opgave, weet ook Ernst-Jan. ‘Je moet een lange adem hebben. Maar er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. Gelukkig willen steeds meer bedrijven hun steentje bijdragen en zijn ze bezig met verduurzaming. Zo hebben we in de Haarlemse regio al duurzame tassen mogen maken voor Bevrijdingspop en Het Groene Huis. We zijn eveneens in gesprek met de Honkbal Week Haarlem. Het is mooi meer diepgang te brengen in de handel en wandel van mensen en organisaties.’

www.nomoreplasticbags.nl

Nieuw participatiebedrijf regio Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland heeft onder de naam Spaarne Werkt een nieuw participatiebedrijf. Het bedrijf is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de schakel tussen ontwikkelen, leren en werken.

De start van Spaarne Werkt met drie medewerkers, de vier bestuursleden en de directeur.

Het doel is om hen passend, duurzaam en naar vermogen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Het bedrijf is ontstaan door de nieuwe strategie van de vier samenwerkende gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Daaruit vloeide de samenvoeging voort van de bestaande bedrijven Paswerk, Pasmatch Personeelsdiensten, Perspectief Leerwerkbedrijven en Werkbedrijf Haarlem.

Inclusief werkgeven

Dankzij deze organisaties zijn er inmiddels al heel wat mensen succesvol aan de slag bij werkgevers in de regio. Deze werkgevers hebben de voordelen van inclusief werkgeven ontdekt. Zoals enthousiaste medewerkers die graag willen werken. Daarnaast zijn zij een toevoeging op het team. Onder de nieuwe naam Spaarne Werkt wordt deze dienstverlening voortgezet. Ook is Spaarne Werkt in te zetten voor het tijdelijk of voor langere tijd uitbesteden van werk voor bijvoorbeeld technische assemblage, grafische productie, metaalbewerking, mailing- en postbezorging en groenonderhoud.

Spannende arbeidsmarkt

Het nieuwe bedrijf Spaarne Werkt biedt in de spannende arbeidsmarkt een scala aan mogelijkheden voor het vinden van medewerkers, het uitbesteden van werk, het vinden van werk en van een opleiding. Het bedrijf heeft eigen taken en verantwoordelijkheden, werkt ook samen met allerlei partners en is vaste partner in het WerkgeversServicepunt. Het bedrijf telt bijna 900 medewerkers.

Het bestuur bestaat uit de wethouders Werk en inkomen van de vier gemeenten: Floor Roduner (Haarlem), Sjaak Struijf (Heemstede), Susanne de Roy van Zuidewijn-Rive (Bloemendaal) en Gert-Jan Bluijs (Zandvoort). Jeroen Coops heeft als directeur de dagelijkse leiding.

www.spaarnewerkt.nl

Horecaondernemers gezocht voor pilot WeCup

Eind januari 2022 start de pilot WeCup: een retoursysteem voor to go-koffiebekers. Een initiatief van Jody Koenders, mede-eigenaar van Bar Gast in de Leidse Buurt. Klanten die een drankje kopen om mee te nemen, betalen één euro statiegeld voor de beker. De beker kan vervolgens bij alle deelnemende horecazaken worden gebruikt of ingeleverd.

Jody Koenders met de statiegeldbeker. ‘Bij drie keer hergebruik is het al duurzamer dan
een kartonnen beker.’

Nederlanders drinken veel koffie en ons land behoort zelfs tot de top vijf van meest koffie consumerende landen ter wereld. Kartonnen meeneembekers belanden echter vaak als zwerfafval in de natuur en recycling blijkt lastig in de praktijk. Daar wilde Jody Koenders van espressoBar Gast iets aan doen. Het idee voor WeCup ontstond oktober 2021. Jody was, samen met een compagnon, een jaar eerder gestart met Bar Gast. Na twee weken moest hij alweer dicht als gevolg van de coronamaatregelen. Hij schakelde over op take-away, maar de hoeveelheid extra afval die dat met zich meebracht was hem een doorn in het oog.

Simpel en geen extra kosten

Jody ging op zoek naar een alternatief en vond een scala aan ideeën en initiatieven. Veel daarvan waren te complex of te duur. Tot hij bedacht dat de oplossing al jaren wordt toegepast op festivals: een statiegeldbeker. ‘Het systeem is heel simpel en brengt geen extra kosten met zich mee, want die euro krijg je terug als je de beker inlevert. Of je haalt een nieuw drankje, in dat geval lever je de vieze beker in en krijg je een schone terug. Bij drie keer hergebruik is het al duurzamer dan een kartonnen beker en we hebben berekend dat de WeCup rond de duizend kartonnen bekers vervangt. Aan het einde van de levensduur is de beker 100% recyclebaar. Bovendien is de WeCup volledig in Nederland geproduceerd, dus de milieubelasting door transport is beperkt.’

De gemeente Haarlem ondersteunt dit initiatief en financiert het eerste jaar de deelname. Inmiddels doen meer dan tien Haarlemse ondernemers al mee, waaronder Mogador, By Lima en Westhoff.

Bent u horecaondernemer en wilt u ook meedoen? Meldt u zich dan aan via: jody@wecup.nl.

Nieuwe Ad-opleiding E-Business voorziet in vraag bedrijfsleven

Hogeschool Inholland en Nova College hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot de opzet en invulling van de Associate degree E-Business, die in september 2023 van start moet gaan. Deze twee-jarige Associate degree-opleiding (Ad) vervult een brugfunctie tussen het mbo en het hbo en voorziet tegelijkertijd in de vraag naar breed opgeleide digitale business-professionals.

Ellen Goossens en Jan Kunst zorgen voor verbinding tussen Hogeschool Inholland en het Nova College. ‘Vanuit het werkveld ligt er een duidelijke vraag naar praktisch geschoolde studenten.’

Dat Inholland en Nova hierin samen optrekken, is een logisch gevolg van een aantal lopende ontwikkelingen, vertelt Ellen Goossens namens het domein Business, Finance & Law van Hogeschool Inholland Haarlem. ‘Wij zijn continu bezig met de vraag waarvoor we opleiden. Vanuit het werkveld ligt er een duidelijke vraag naar praktisch geschoolde studenten die ook strategisch kunnen denken. Een Ad-opleiding voorziet daarin, weten we onder meer vanuit onze Ad Business Studies Logistiek. Exemplarisch vind ik een student van die opleiding die zei: ‘ik begrijp nu ook waaróm bepaalde keuzes gemaakt worden’.’

Digitalisering bedrijfsprocessen

‘In eerste instantie dachten we aan een Ad E-commerce, dus vooral gericht op marketing en in- en verkoop van digitale producten. De vraag vanuit het bedrijfsleven is echter breder, denk aan digitalisering van bedrijfsprocessen en onderlinge communicatie. Welke gevolgen heeft dat voor het businessmodel en de competenties van personeel? Daarop hebben we deze Ad verbreed naar E-business. Er is nu al een tekort aan arbeidskrachten die daar verstand van hebben en als we niets doen, zal dat tekort alleen maar toenemen.’

Aan de kant van het Nova College worden de economische opleidingen samengebracht onder de noemer Nova College Business School. Focus van de Business School is regionale aansluiting, met het werkveld en het hbo. Jan Kunst, Opleidingsmanager bij het Nova College en projectleider Business School: ‘Een deel van onze studenten wil na de mbo-opleiding doorstuderen, maar wil niet meteen aan een 4-jarig traject beginnen. Dan is een korter Ad-traject een aantrekkelijk alternatief. Zeker voor studenten die graag praktijkgericht aan de slag willen gaan. Met deze Ad kunnen ze een grote plus toevoegen aan hun opleiding, wordt dat ook officieel gewaardeerd en heb je de mogelijkheid om vervolgens in het 3e jaar in het hbo in te stromen.’

Starten met ‘leerwinst’

‘Vanaf onze kant kijken wij of we modules uit de Ad in onze economische opleidingen kunnen invoegen. Zo kunnen studenten met ‘leerwinst’ starten aan de Ad, mogelijk zelfs met studietijdverkorting. Mooie bijvangst vind ik dat er nog intensiever contact ontstaat tussen docenten van Inholland en het Nova College. Bovendien gaan we veel meer samen optrekken richting het regionale bedrijfsleven, onder meer rondom de invulling van het curriculum van deze Ad. Dat alles is goed voor onze studenten, zeker de doorstromers, maar ook voor de economische beroepsgroep als geheel.’

Lockdown en ziekteverzuim

Wat een tegenvaller. Hadden we ondanks de vierde coronagolf een enigszins ‘normale’ Kerst en oud & nieuw met elkaar in gedachten, staat ineens de omikron-variant voor de deur. De lockdown is inmiddels een feit.

Thuiswerken en 1,5 meter afstand houden zijn weer de standaard. Veel werknemers en met name jonge werknemers in het MKB trekken het geestelijk niet om weer in een lockdown te zitten. Zij missen het sociale contact en de ondersteuning op de werkvloer.

Oplopend ziekteverzuim

We moeten tot 14 januari aanstaande thuiszitten en na werktijd buitenhuis ontspannen is weer enorm beperkt. De verwachting is dat veel mensen zich ziek zullen melden vanwege burn-out en/of somberheidsklachten of omdat ze hun werk- en privébalans niet onder controle krijgen. Het ziekteverzuim zal dus zeer waarschijnlijk gaan oplopen.

Wat kan je als werkgever daar tegen doen?
Zorg dat je als werkgever weet hoeveel je van je werknemer kan vragen. Kijk daarbij goed naar de werknemers en het team. Een goede leidinggevende ziet snel wanneer een werknemer slecht in zijn vel zit. Ga met de werknemer in gesprek, luister daarbij goed en sta open voor oplossingen. Als een werknemer vaker op kantoor wil werken, bekijk dan wat binnen de regels mogelijk is en wacht niet tot het te laat is.

‘Snotneuzenprotocol’

Wanneer je werknemer niet thuis kan werken of je wilt deze af en toe naar kantoor laten komen om psychische klachten te beperken stel dan een ‘snotneuzenprotocol’ op. Hierin moeten duidelijke regels staan voor het personeel, die aangeven wanneer ze wel of niet naar het werk mogen komen. Dit alles om het domino-effect te voorkomen.

De basis blijft: heb je klachten, dan blijf je thuis.

Met wat tolerantie naar elkaar in deze barre tijden moeten we een eind kunnen komen.

Ik wens u ondanks de lockdown toch fijne kerstdagen en een goed en vooral gezond 2022!

Philippine Hoyng
www.hoyngdemonnink.nl

Rabobank en Cupola XS zetten samen stappen voor het MKB

Januari 2022 opent Cupola XS, gevestigd in de historische Haarlemse koepelgevangenis, haar deuren. Het wordt onder meer een broedplaats voor mkb-ondernemers. Onderwijs, cultuur en bedrijfsleven zetten er samen stappen richting duurzaam ondernemen en de digitale transitie. Rabobank Haarlem-IJmond sluit zich aan bij dit kennis- en innovatiecentrum. Met veel mkb-ondernemers als klant wil Rabobank niet in Cupola XS ontbreken.

In de voormalige Haarlemse koepelgevangenis wordt volgende maand het kennis-en innovatiecentrum voor het MKB geopend.

Mike Rijkers, directeur van Cupola XS, fietste als kleine jongen regelmatig langs de toenmalige gevangenis. ‘Zei mijn vader als ik vervelend was: kijk maar uit, straks zit je daar. Nu zeg ik tegen hem: ik zit er hoor. En met een doel, want wij geloven dat het ondersteunen en het inspireren van het MKB één van de belangrijkste uitdagingen is voor een vitale economie. Daarnaast blijkt, dat zie je nu ook tijdens de tweede lockdown, dat bedrijven die achterlopen met het toepassen van digitalisering het meest kwetsbaar zijn.’

Kansen op herscholing

In 2018 was 64% van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam in een mkb-bedrijf. Onder andere voor die bedrijven en zeker voor hun medewerkers hoopt Cupola XS, als Techcampus van het MKB, de spreekwoordelijke steun in de rug te zijn. ‘Als je het over digitalisering en MKB hebt, dan denk je business, je denkt technologie, maar uiteindelijk gaat het om mensen die naar hun werk moeten kunnen gaan. De komende jaren gaat er veel veranderen. Medewerkers moeten kans op herscholing krijgen. Dat kan hier, in een mooie leeromgeving.’

Verbindingen leggen

Het Rabobank Ondernemers Fonds is een onderdeel van de Rabobank, waar innovatieve, startende ondernemers kunnen aankloppen, vertelt Lilian Kranenburg. ‘Wij willen niet alleen het coöperatief dividend uitdelen aan bedrijven die dat nodig hebben, we willen vooral verbindingen leggen. Kennis delen dus, een symbiose bewerkstelligen van verschillende disciplines met innovatieve oplossingen. Daar is Cupola XS de ideale locatie voor, daarom zijn we hier fysiek aanwezig.’

Langere levensloop

Tot slot Jerry Notenboom, coöperatief directeur Rabobank Haarlem-IJmond over het aansluiten bij de community van Cupola XS. ‘Wij kijken ongelooflijk uit naar deze samenwerking. We hebben immers de ambitie jaarlijks ongeveer 500 mkb-onderdernemer te helpen op de juiste manier de digitale weg in te slaan, te zorgen dat zij dankzij onze kennis en ons netwerk in staat zijn stappen te maken. Ondernemers die duurzaam zijn, hebben over het algemeen een langere levensloop dan ondernemingen die daar niet in investeren. Alleen, je zal nu maar een mkb-onderdernemer zijn. Waar haal je de tijd vandaan, het geld en de kennis om dit soort stappen te zetten? Dus hoe mooi is het dat Rabobank onderdeel wordt van het ecosysteem in Cupola XS.’

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

www.cupolaxs.nl

 

Een uur per week kan het verschil maken

Bedrijf & Samenleving staat aan de basis van een aantal maatschappelijke projecten. Met steun van onder meer het lokale bedrijfsleven krijgen met name jongeren een positief duwtje in de rug. Mentoren project Kids is daar een sprekend voorbeeld van.

Hilly de Jong van Bedrijf & Samenleving: ‘De hulp van een mentor die begrijpt wat er gezegd wordt, die dingen kan uitleggen, is essentieel.’

Lang niet ieder kind groeit op in een stabiele omgeving of wordt thuis gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te halen. Het mentoren project Kids is bedoeld voor leerlingen uit de laatste groep van het basisonderwijs. De leerkracht meldt een leerling aan omdat hij of zij zich zorgen maakt of de leerling de overstap naar de middelbare school wel aan kan.

Digitale open dagen

Die overstap is niet voor alle leerlingen even makkelijk, vertelt Hilly de Jong die namens Bedrijf & Samenleving leiding geeft aan dit mentoren project. ‘De afgelopen weken kregen we bijvoorbeeld veel aanmeldingen. Onder andere door COVID-19 is het voor leerlingen waar thuis slecht Nederlands wordt gesproken best gecompliceerd de juiste keuze te maken voor een vervolgopleiding. Een school met een sport- of huiswerkklas? Wat kies je, wat past het best bij je? De open dagen zijn nu vaak digitaal. Dan is de hulp van een mentor die begrijpt wat er gezegd wordt, die dingen kan uitleggen, essentieel. Dat is maar een deel van wat een mentor doet.’

Het verschil maken

Hilly de Jong benadrukt het belang van een begeleider. ‘Het gaat om een uurtje in de week. Niet zomaar een uurtje, want die zestig minuten kunnen echt het verschil maken. Het belangrijkst is natuurlijk de klik tussen het kind en de mentor. Mentoren zijn geen hulpverleners, maar ze worden door ons niet in het diepe gegooid. Er is een training van twee dagdelen, er zijn intervisiebijeenkomsten en we organiseren workshops, zoals laatst over het puberbrein. Dat was heel informatief. Mentoren verzuchten wel eens dat een kind wat koeltjes reageert, zijn waardering niet laat blijken. Dat is dus inherent aan het puberbrein.’

Een aantal mentoren is afkomstig uit het bedrijfsleven, vertelt Hilly: ‘Het zijn mensen die keihard werken, vooral met hun bedrijf bezig zijn. Die willen zich ook een deel van de week nuttig maken voor de samenleving, iets voor een ander betekenen. Daar is dit mentoren project Kids uitermate geschikt voor. Ik praat eerst met het kind, vervolgens probeer ik een koppeling met de juiste mentor te maken. Het is echt geweldig om te doen!’

Ook mentor worden? Mail dan naar: desiree@bedrijfensamenleving.nl

Kapper Rob van Gool geeft Iraanse Faraz kans weer eigen baas te worden

Woensdag 3 maart 2021 opende kapperszaak Hairstyling Robert weer de deuren na een lange corona-lockdown. Hoewel klanten blij waren verlost te zijn van hun wilde haren, kwamen ze na hun eerste knipbeurt sinds maanden toch ontdaan de zaak uitlopen. Rob van Gool, die de kapperszaak begon in 1988, vertelde namelijk dat hij zou stoppen.

Rob en Faraz. ‘Mijn grootste wens is om net zoals vroeger een mooie kapperszaak te runnen en weer eigen baas te zijn.’

Tijdens de lockdown had Rob van zijn hobby zijn passie gemaakt: klussen. Na een succesvolle carrière, meerdere kapperszaken en jarenlang plezier haalde hij geen voldoening meer uit het knipwerk. Daarom startte hij Handige Handen en kondigde aan de deuren van de kapperszaak op korte termijn te gaan sluiten.

Florerend in Teheran

Een dag later stonden om kwart voor negen de Iraanse Faraz en zijn vrouw op de stoep met hun bijzondere verhaal. Faraz draaide samen met zijn broer 18 jaar lang een florerende kapperszaak in Teheran, maar daar werd zijn christelijke geloof niet geaccepteerd. Daarom koos hij ervoor om samen met zijn vrouw en dochter te emigreren naar Europa. Faraz en zijn familie kwamen in Nederland terecht, waarna ze na twee jaar in het asielzoekerscentrum een verblijfsvergunning en woning in Zandvoort toegewezen kregen. Faraz werkte in verschillende kapperszaken. Tot hij door zijn leraar Nederlands werd gewezen op een Facebook-bericht over het stoppen van Hairstyling Robert in het Ramplaankwartier. Een dag erna stond hij voor de deur om zijn verhaal te delen.

Willen en vechten

Geraakt door Faraz’ verhaal en met veel waardering voor zijn ondernemende houding, besloot Rob om hem de kans te geven weer eigen baas te worden. ‘Faraz verdient het’, zegt Rob. ‘Ik heb een fantastische tijd gehad. Voor hen vind ik het belangrijk dat ze hier een goede toekomst kunnen opbouwen. De zaak wordt hiermee op een mooie manier voortgezet. Zijn kwaliteit is boven niveau. Vooral het korte werk, dat is subliem. Daarnaast heeft hij de openheid en bereidheid om zich voor de zaak in te zetten. Dat is iets wat we samen delen: het willen en vechten.’

Op dit moment loopt er een samenwerkingsverband naar overdracht. Faraz is sinds oktober zzp’er, met de intentie om de zaak op termijn over te nemen. ‘Mijn grootste wens is om net zoals vroeger een mooie kapperszaak te runnen en weer eigen baas te zijn. Mijn missie is om de zaak succesvol te runnen, zodat Rob trots zal zijn. Ik ga er hard voor werken. Het zal moeilijk worden maar het gaat me lukken.’