Regels rond privacy zieke werknemers

Sinds 2002 is het ziekteverzuim nog nooit zo hoog geweest. Wat mag u als werkgever (niet) vragen aan uw zieke werknemer?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt scherp in de gaten wat u als werkgever vraagt en of u daarmee de regels overtreedt. Wanneer dat gebeurt, kan de AP een dwangsom opleggen die kan oplopen tot enkele tonnen of 10% van de totale omzet. Daarom hier kort op een rijtje wat u wel of niet mag vragen.

De hoofdlijnen
Welke gegevens mag de werkgever wel vragen en/of vastleggen?
– telefoonnummer en (verpleeg) adres;
– vermoedelijke duur van het verzuim;
– lopende afspraken en werkzaamheden;
– of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
– of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
– of er sprake is van een verkeersongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Welke gegevens mag de werkgever niet vragen en/of vastleggen?
– (spontaan vertelde) oorzaak van verzuim;
– beperkingen en mogelijkheden van de werknemer;
– eigen waarneming over de gezondheidstoestand van de werknemer;
– informatie over therapieën;
– afspraken met artsen, therapeuten of begeleiders;
– problemen uit het verleden of in de privésfeer.

Andere gegevens over de zieke werknemer mogen door de werkgever niet worden verwerkt. Ook niet met toestemming van de werknemer. In geval van het noodzakelijkheidsvereiste, zoals bij ernstige epilepsie of suikerziekte, kan hierop met uiterste discretie een uitzondering worden gemaakt.

Om een goed oordeel te vormen over de arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding en re-integratie zal de bedrijfsarts de werknemer moeten uitvragen over de relevante medische en sociale gegevens. Alleen de informatie die nodig is om een beslissing te nemen over loonbetaling, verzuimbegeleiding of re-integratie mag de bedrijfsarts aan de werkgever verschaffen.

Werkgever, schakel altijd zo snel mogelijk de bedrijfsarts in, zodat je weet of het om kortdurend of langdurig ziekteverzuim gaat en hoe je dient te handelen.

Philippine Hoyng

www.hoyngdemonnink.nl

Zlee en Schaatz als statement voor circulaire vraag

Het winterse weer zorgde deze maand voor veel sneeuw- en ijspret. Schaatsenslijpers draaiden overuren en op Marktplaats werd grif geboden op sleetjes. Dat bracht Max Kortenhorst op het idee om een circulaire slee en dito schaatsen te produceren, gemaakt van oude treinvloeren en vloerplinten.


‘Als het gaat om circulaire producten hoor je vaak dat er “eerst vraag moet worden gecreëerd”’, vertelt Kortenhorst. ‘In mijn ogen is dat de omgekeerde route: er ís doorlopend vraag. Dat bleek wel toen het begon te sneeuwen en ‘slee’ de meest gebruikte zoekterm op Marktplaats  werd. Dat heb ik aangegrepen om een visueel statement te maken in de vorm van de Zlee, gemaakt van een oude treinvloer en plinten uit een kantoorgebouw. Vervolgens mocht de Schaatz niet achterblijven. Al heeft die de testfase niet doorstaan en moet er nog wat enigineering plaatsvinden.’

Kortenhorst maakt met zijn bedrijf Circular Customs onderdeel uit van enz-remake, een Haarlemse coöperatie van circulaire ontwerpers en makers gevestigd op het MAAK-terrein. De aanwezigheid van de circulaire hub was voor Kortenhorst de reden om in maart 2020 met zijn bedrijf naar Haarlem te verhuizen. ‘Zo heb ik de Schaatz ontwikkeld samen met David van der Veldt. Hij het computerwerk, ik het handwerk. Echt een mooi voorbeeld van hoe je elkaar snel weet te vinden, met zijn tweeën op een bierviltje begint en binnen no-time een product hebt ontwikkeld.’

Opgebruikte winkelwagentjes

De letter z in Zlee en Schaatz is een knipoog naar enz, dat weer is gebaseerd op ‘NS’. De NS en Spaarnelanden zijn voor enz-remake belangrijke toeleveranciers van grondstoffen, die anders waarschijnlijk vernietigd zouden worden. Zo worden van oude treinvloeren nieuwe parketvloeren geperst en maakten de broers David en Rick van der Veldt er eerder al een pingpongtafel van – inclusief gele batjes met vertrektijden, gemaakt van reisinformatieborden. Ook staan er in de loods van Kortenhorst en de zijnen opgebruikte winkelwagentjes van Albert Heijn klaar om eerst tot plastic grondstof en vervolgens tot tafels en ander interieur verwerkt te worden.

Consistente stroom

Kortenhorst: ‘Vanuit de NS is er een redelijk consistente stroom van grondstoffen, verder is het managen van die grondstoffenstroom echt een opgave. Je moet zien te vinden waar restproducten beschikbaar zijn, bekijken wat het exact is, het materiaal saneren en vervolgens verwerken tot nieuwe grondstof. Dan pas kan het productieproces beginnen, je kunt je voorstellen wat dat betekent voor het businessmodel. De Zlee was een beetje een grapje, in volume is het een druppel op de gloeiende plaat. Waar we naartoe willen, is dat we een aantal kleine ketens van aanbod-productie-vraag realiseren, zodat we het volume vergroten en daarmee ook het hele proces goedkoper maken.’

www.enz-remake.nl
www.circularcustoms.com

Proefstuderen in Escape Room bij Business Studies

Nu het onderwijs zich vrijwel uitsluitend digitaal kan presenteren, is het voor jongeren niet gemakkelijker geworden om een passende (vervolg)opleiding te kiezen. Vanuit de opleiding Business Studies aan Hogeschool Inholland Haarlem zijn daarom creatieve oplossingen bedacht om potentiële studenten zoveel als mogelijk persoonlijk kennis te laten maken met de opleiding, docenten en toekomstige medestudenten.

Lisa Ottolander

‘Normaal gesproken oriënteren studenten zich uiteraard bij ons in het gebouw tijdens een Open Dag’, vertelt Lisa Ottolander, docent Marketing en coördinator instroom & werving voor de opleiding Business Studies. ‘Dit jaar kan dat natuurlijk niet. Om te achterhalen waarom mensen enthousiast worden voor Inholland in het algemeen en Business Studies in het bijzonder, heb ik interviews gehouden met huidige studenten. Zij noemden daarbij met name de interactie met andere potentiële studenten én de persoonlijke ervaringen van ouderejaars. Ook is het belangrijk om gevoel te krijgen bij de docenten van de opleiding.’

Al denkend over hoe die elementen digitaal overgebracht konden worden, ontwikkelde Ottolander samen met collega-docent Erno Pickee een Escape Room. Daarin wordt de reis van een product gevolgd, van idee tot en met realisatie. Ottolander: ‘Dat doen we aan de hand van de vier thema’s uit jaar één van de opleiding: markt, business economics, mens en processen & systemen. Bij elk thema horen een kort weblecture en een opdracht. Deelnemers ontvangen thuis een pakket met informatie over Business Studies en een aantal QR-codes voor de weblectures. Tijdens het proefstuderen werken deelnemers in groepjes samen aan de opdrachten van de Escape Room, begeleid door een ouderejaars student. Het insturen van de oplossing levert een aanwijzing op voor de volgende opdracht.’

 

Online colleges volgen

‘Uiteraard worden er ook ‘gewoon’ online Open Dagen gehouden. Daar wordt een meer algemeen beeld gegeven van deze opleiding, waarbij je eerst twee jaar breed wordt opgeleid om je vervolgens twee jaar te specialiseren. Na de Open Dag kun je dus een dag proefstuderen in de vorm van een Escape Room, die wordt afgesloten met een drankje en een hapje dat we op voorhand naar iedereen opsturen. Daarnaast is het mogelijk om een dag mee te lopen en, gekoppeld aan een huidige student, alle online colleges te volgen om goed zicht te krijgen op de inhoud van de studie. Zo kunnen geïnteresseerden in onze opleiding toch een beeld krijgen van de mensen, sfeer en interactie hier en mogen we hopelijk weer een groot aantal nieuwe studenten begroeten.’

Proefstuderen kan onder meer op 2 maart, 17 maart, 20 april of 10 mei. Meer informatie en aanmelden op: www.inholland.nl/bbs

Positieve feedback geven en krijgen goed voor iedereen

Maandag 1 maart is het Nationale Complimentendag. Bij uitstek een gelegenheid om lokale ondernemers te complimenteren (zie onder). Maar hoe geef je een goed (zakelijk) compliment? Marret Kramer verzorgt met haar bedrijf Innova Consultancy opleidings- en ontwikkeltrajecten bij bedrijven en ziet dat er op dat vlak nog een wereld te winnen valt.

Marret Kramer: ‘Een ‘echt’ compliment is authentiek, persoonlijk en specifiek.’

Worden er binnen bedrijven veel complimenten gegeven?

‘Wat mij betreft te weinig. In alle trainingen en trajecten die wij geven komt ‘feedback geven’ aan de orde. Daarbij wordt meestal bedoeld ‘kritiek geven’ of ‘elkaar leren aanspreken’. Maar aandacht voor het geven van waardering en erkenning is eigenlijk belangrijker. Door iemand te waarderen, moedig je hem of haar aan om dat gedrag verder te ontwikkelen. Dat is goed voor iemand zelf en daarmee ook voor de organisatie als geheel.’

Waarom vinden mensen complimenten geven zo lastig?

‘Het wordt geassocieerd met ‘nep’ of ‘overdreven Amerikaans’. Als je het kleiner maakt, gaat het echter gewoon om het waarderen van iemands bijdrage of inzet. Een compliment in ontvangst nemen is trouwens ook een kunst op zich. Mensen praten er overheen of doen het af met ‘het was niets’ of ‘hier word ik voor betaald.’ Daarmee doe je de gever van het compliment geen recht. Het is toch heerlijk om te horen dat iemand blij is met wat je doet? Als ik een compliment krijg, zeg ik vaak met een knipoog: “praat langzaam!”.’

Wat zijn de do’s & dont’s bij het geven van een compliment?

‘Een ‘echt’ compliment is authentiek, persoonlijk en specifiek. Met ‘geweldig bedankt’ of ‘goed gewerkt’ is op zich niks mis, beter is het om iemands specifieke rol of prestatie te benoemen. Wanneer een compliment nep of manipulatief is, bijvoorbeeld om mensen een rotklusje in hun maag te splitsen, voelen mensen dat. Ook complimenten bedoeld om kritiek in te verpakken kun je beter achterwege laten. Seksuele toespelingen zijn uiteraard uit den boze, al kun je wel tegen iemand zeggen dat hij of zij er goed uitziet. Als je compliment aardig en oprecht is, is het verder eigenlijk altijd goed. Bovendien werkt het aanstekelijk, degene die een compliment krijgt zal eerder geneigd zijn dat zelf ook te doen.’

Welke ondernemer wil je zelf complimenteren?

‘Om in deze tijd de horeca te ondersteunen, laat ik af en toe eten bezorgen. Ik word verdrietig van de hoeveelheid plastic die daarbij komt. Vegan restaurant Mama Gaia werkt met RVS én met statiegeld, dat vind ik geweldig. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik nog niet bij hen besteld heb, dus dat zal ik snel doen voordat dit artikel wordt gepubliceerd… Uiteraard vergezeld van mijn oprechte complimenten.


Nationale Complimentendag

Goede Zaken zet, in samenwerking met reclamebureau The Locals, drie ondernemers in het zonnetje op Complimentendag. Laat ons weten welke ondernemer uit Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Velsen of Haarlemmermeer een compliment verdient. Bij drie gaat de Complimenten Koerier langs met een prijzenpakket:

• Zakenlunch voor 2 personen bij Brouwerskolkje Exclusief.
• Een giftset van Rituals Haarlem.
• ‘Het ABC van Annie MG’ (Joke Linders), beschikbaar gesteld door boekhandel De Vries Van Stockum.
• ‘Schipperen is levenskunst. Persoonlijk leiderschap in roerige tijden’ (Marret Kramer).

Mail uw compliment vóór 23 februari naar goedezaken@decoalitie.nl en vertel wie u wilt complimenteren en waarom. De complimentenactie van Goede Zaken en The Locals wordt ondersteund door Krans Notarissen in Haarlem.

www.zakelijkcompliment.nl

 

Zoeken naar de balans in Coronatijd

Vrijdag 29 januari jongstleden kopte het Financieel Dagblad: ‘Horecazaak heeft recht op 50% huurkorting tijdens lockdown’. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Den Haag in een geschil tussen een verhuurder en twee cafébazen.

Fleur Groos

Deze zaak heeft veel aandacht gekregen en niet alleen vanwege de uitkomst, maar ook omdat het een zogenaamde ‘bodemprocedure’ betrof. Tot nu toe zijn er vooral kort geding procedures tussen huurders en verhuurders gevoerd, dat zijn spoedprocedures met weinig ruimte voor onderzoek naar de feiten. Dit neemt niet weg dat een kort geding procedure zinvol kan zijn, zeker wanneer ‘de nood aan de man is’ en partijen er zelf niet uitkomen.

Op basis van deze zaak kan echter niet worden geconcludeerd dat horecaondernemers tijdens een ‘lockdown’ automatisch recht hebben op een huurkorting van 50%. Dat hangt af van alle omstandigheden van het geval, zoals van de ontvangen staatssteun, de hoogte van de omzetderving, eventuele andere oorzaken voor het omzetverlies, of er sprake is van een gedwongen of vrijwillige sluiting en eventuele eerder tussen partijen gemaakte afspraken. De manier waarop partijen zich tegenover elkaar hebben opgesteld, kan daarbij ook van belang zijn.

De Hoge Raad

De Coronacrisis en de overheidsmaatregelen hebben geleid tot een verstoring van het evenwicht in huurovereenkomsten. Hoe een en ander (juridisch) weer in balans kan worden gebracht verschilt per zaak. De komende periode zullen meer procedures volgen en mogelijk wordt in een aantal daarvan doorgeprocedeerd bij het Gerechtshof en de Hoge Raad. Die zaken zullen bijdragen aan het antwoord op de vraag welke criteria bepalen welke contractspartij de zwaarste lasten van de coronacrisis moet dragen.

Tot die tijd moeten partijen het doen met uitspraken van de rechtbanken. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat behalve overeenkomsten er ook altijd verschillen zullen zijn tussen zaken en dat de rechtspraak maatwerk is. Met de kennis van nu kan het raadzaam zijn om in nieuwe overeenkomsten een regeling op te nemen over hoe te handelen ingeval van een crisis of ‘lockdown’.

Heeft u vragen over de impact van Corona op uw verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met mij op via Fleur@groosadvocatuur.nl

Fleur Groos
www.groosadvocatuur.nl

Rabobank adviseert ondernemers met Duurzaam Innovatieteam

‘Niet duurzaam ondernemen, is niet langer een optie. Als je geen aandacht schenkt aan duurzaamheid verlies je uiteindelijk omzet, omdat klanten niet meer voor je product kiezen.’ Dat zegt Daniëlle Strating-Geijteman, senior consultant van het Rabobank Duurzaam Innovatieteam.

Het duurzaam innovatieteam van Metropoolregio Amsterdam: Ronald Linthorst, Daniëlle Strating-Geijteman, Elske van Gent en Caren van der Merwe.

Daniëlle en haar drie collega’s helpen bedrijven in de Metropool Regio Amsterdam de omslag naar duurzaam ondernemen te maken. Ze laten onder andere zien dat duurzaam ondernemen loont. Danielle: ‘We helpen klanten, van klein tot groot. Ondernemers willen ondernemen. Wij laten zien hoe zij duurzaamheid kunnen integreren en begeleiden hen bij de implementatie.’

Volgens Daniëlle zijn er een aantal redenen waarom duurzaam ondernemen loont. ‘Het resulteert in een betere beheersing van risico’s, processen en voorraden. Het levert een verbeterde reputatie en beter imago op en stelt een bedrijf in staat beter in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Bovendien is een duurzaam bedrijf aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers én wordt het verkrijgen van financiering om te investeren in nieuwe technologieën eenvoudiger. Het puur maken van winst wordt niet meer gezien als het allerbelangrijkste. Van een bedrijf wordt tegenwoordig verwacht dat het toegevoegde waarde heeft voor de gehele samenleving.’

Kansen en risico’s in kaart brengen
In maart 2020 is binnen Rabobank het Duurzaam Innovatieteam gestart om ondernemers te adviseren bij duurzame transities en innovaties. Daniëlle: ‘Ik vergelijk de overgang naar duurzaam ondernemen met de invoering van de IT in de jaren 80. Dat was een soort black hole, waar maar heel weinig mensen de echte toegevoegde waarde van zagen. Zo is het ook met duurzaam ondernemen. Een paar jaar geleden leek het een ver van mijn bed show, nu kunnen we er als consument en ondernemer niet langer omheen. Rabobank wil het bedrijfsleven hierbij helpen. Met ons team kunnen wij het gehele bedrijf door de ‘duurzaamheids-wasstraat’ halen en brengen wij kansen en risico’s in kaart. Ondernemers zijn daardoor in staat hun strategie daarop af te stemmen. En voor ondernemers ook belangrijk; wij laten meteen zien wat het kost, wat het opbrengt en welke subsidie- en/ of financieringsmogelijkheden er zijn.’

Pilot elektrische bestelwagens

De Rabobank startte dit jaar ook met een pilot voor elektrische bestelwagens. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt dat die niet per definitie duurder hoeven te zijn dan bestelwagens die rijden op fossiele brandstoffen. Meer informatie: raboelectriclease.nl. Ondernemers die contact met het Rabobank Duurzaam Innovatieteam willen opnemen, mail naar: communicatie.haarlem-ijmond@rabobank.nl

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Gratis energie-scan voor bedrijven Waarderpolder

Inzetten op duurzaamheid is één van de speerpunten voor Haarlem Business Park Waarderpolder. Zo liggen er inmiddels al bijna 16.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken, wordt er werk gemaakt van duurzame (deel)mobiliteit en wordt circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen gestimuleerd. Verder biedt Parkmanagement Waarderpolder bedrijven gratis hulp aan om energie te besparen.

Stan Verstraete: ‘Waar snel winst te behalen valt, is door in te zetten op energiebesparing. Vanuit Parkmanagement ondersteunen wij bedrijven in die duurzaamheidsopgave.’

Op dat vlak is er namelijk nog een wereld te winnen, vertelt Stan Verstraete, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Parkmanagement. ‘De meeste stroom wordt nog steeds opgewekt uit fossiele energiebronnen. Het aandeel stroom uit hernieuwbare bronnen groeit, maar dat gaat langzaam. Waar wel snel winst te behalen valt, is door in te zetten op energiebesparing. Voor de meeste bedrijven ligt daar zelfs een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer. Nu denk ik dat veel ondernemers zich daar wel bewust van zijn, maar niet altijd de tijd of de energie hebben om uit te zoeken hoe ze dat kunnen doen. Vanuit Parkmanagement willen wij bedrijven graag ondersteunen in hun duurzaamheidsopgave en het ze daarbij zo makkelijk mogelijk te maken om aan de slag te gaan.’

Concrete verbeterpunten
‘Om die reden starten we samen met de gemeente Haarlem en de Omgevingsdienst IJmond een campagne waarbij bedrijven aan de hand van een gratis scan inzichtelijk krijgen hoe zij energie kunnen besparen in hun bedrijf. Denk aan de klimaatinstallatie, isolatie, verlichting of de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te leggen. In de rapportage worden concrete verbeterpunten aangegeven, onderbouwd met cijfers van zowel de te realiseren CO2-reductie als de verwachte kostenbesparing. Vervolgens wordt het bedrijf een jaar ondersteund in de realisatie, bijvoorbeeld met offerte-aanvragen, het aangeven van subsidiemogelijkheden en door de voortgang te monitoren.’

De gratis energiescan wordt mogelijk gemaakt door de Omgevingsdienst IJmond, die in deze regio handhaaft op de wet Milieubeheer, en door een subsidie vanuit de Provincie. Het gespecialiseerde bedrijf Klimaatroute voert de scan uit. ‘We kunnen maximaal 130 energiescans aanbieden aan bedrijven uit de Waarderpolder. De bedrijfsbezoeken gaan van start als de Corona-maatregelen daar meer ruimte voor bieden.’ Bedrijven die interesse hebben kunnen zich wel alvast aanmelden via stan@waarderpolder.nl.

www.waarderpolder.nl/duurzaam

Vervolgonderzoek Inholland in ‘groot complex mierennest’

Op basis van een grootschalig onderzoeksproject van Hogeschool Inholland Haarlem is er een start gemaakt met ketenregie voor vrachtvervoer van en naar Schiphol. Als vervolg hierop gaan de studenten van Business Studies aan de slag om de gehele im- en export van vracht op de luchthaven in kaart te brengen. Ook hier met als doel om de keten efficiënter, effectiever en duurzamer te maken.

Giovanni Douven: ‘Op basis van onderzoek van onze studenten is er een overkoepelende IT-omgeving opgezet, een TruckingCDM-platform. Een enorme slag in efficiency.’

‘Logistiek gezien is Schiphol één groot complex mierennest waar allerlei partijen actief zijn’, vertelt projectleider Giovanni Douven, docent en Research Fellow bij Inholland. ‘Het functioneert, maar alle partijen hebben zo hun eigen belang en werken met verschillende systemen, die ook nog eens aan uiteenlopende normen moeten voldoen. Een simpel voorbeeld: twee verschillende vervoerders rijden naar Schiphol om een pakje op te halen. Daar aangekomen wachten ze tot ze aan de beurt zijn, soms tot wel drie uur, en rijden vervolgens beide met een halfvolle wagen terug. Dat lijkt simpel op te lossen, maar in de praktijk is het een enorme complexe puzzel. Bij uitstek een vraagstuk voor onze studenten, die worden opgeleid tot logistieke professionals die in staat zijn om logistieke uitdagingen als deze naar IT-oplossingen te vertalen.’

Real time informatie

‘Op basis van onderzoek van onze studenten is er een overkoepelende IT-omgeving opgezet, een TruckingCDM-platform. Door daar real time informatie te delen, sluit de planning van de genoemde vrachtvervoerder aan op die van de afhandelaar op Schiphol. Zo staat er geen truck met ronkende motoren te wachten. Bovendien hebben alle betrokken partijen steeds in beeld waar vracht is, terwijl anders de afhandelaar de vracht ‘kwijt’ is op het moment dat de laadklep van de vrachtwagen dichtgaat. Zo realiseren we een enorme slag in efficiency, maar ook in dienstverlening.’

‘De tweede fase van het onderzoek gaat deze maand van start. Een team van negen vierdejaarsstudenten van Business Studies, afstudeerrichting logistiek en finance, begint met het in beeld brengen van de import- en exportstromen van containers en vrachtplaten met kapitaalgoederen. Met de onderzoeksresultaten wordt het al opgezette TruckingCDM-platform verder ontwikkeld, waarna alle betrokken partijen dit kunnen implementeren in hun eigen werkwijze. Daarbij is de neutraliteit van het platform enorm belangrijk, zodat niet één partij bevoordeeld wordt. Gelukkig merken we, ondanks de concurrentiegevoeligheid die er ook is, dat steeds meer partijen de operationele noodzaak zien van deze horizontale samenwerking.’

Interessant én relevant

‘Mede dankzij de positieve resultaten zien we steeds meer partners aanhaken, denk aan luchtvrachtmaatschappijen, afhandelaars zoals Menzies en dnata maar ook grote vrachtvervoerders zoals UPS en CEVA Logistics. Ook de ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland en ACN zijn betrokken. De gehele Topsector Logistiek volgt het innovatieve project op de voet. En voor onze studenten is dit natuurlijk een waanzinnig interessant én relevant project in het hart van het logistieke werkveld, met bovendien een enorme positieve en duurzame impact op de hele logistieke keten op en om Schiphol.’

www.inholland.nl/onderzoek

 

Horeca herontdekken bij uitgebreide Lowietje Groep

Er zijn ondernemers die juist in deze barre Covid-19-tijden kansen zien. Zoals Bas Paulus en Robert Elsendoorn van de Lowietje Groep. Zij namen het afgelopen jaar drie horecazaken over. ‘Veel ondernemers klagen steen en been. Wij maken er wat van. Hoewel wij ons terdege realiseren dat het heel frustrerend is dat je niet mag doen wat je wil doen.’

Iris Graas en Bas Paulus bij restaurant en B&B de Vogelensangh.

Robert Elsendoorn en Bas Paulus zijn het zakelijk brein achter de Lowietje Groep, met inmiddels acht vestigingen, terwijl Iris Graas en Mandy van Zonneveld het management vormen en de dagelijkse leiding in handen hebben. Robert is de man van de cijfertjes en Bas, met zijn aanstekelijke enthousiasme, het gezicht naar buiten. Bas: ‘We vullen elkaar perfect aan. Dat geldt eveneens voor mij en Iris. We hadden vanaf dag één een klik. Ze begon vijf jaar geleden bij ons in de bediening van de Vogelensangh, ons eerste restaurant, in Vogelenzang. Daar heb ik het horecavak geleerd. Ik heb de eerste vier jaar keihard gewerkt, samen met mijn vrouw en mijn schoonouders de zaak vanaf de grond opgebouwd. Ik besefte dat als ik verder wilde, ik niet in, maar aan mijn zaak moest werken. Ik voelde dat er meer in zat. Dat was het punt dat mijn zwager Robert, die al twee horecazaken had, en ik besloten voortaan samen verder op te trekken.’

Lowietje aan de Kaag

Van het één kwam het ander. Eind juni 2020 openden Bas en Robert Lowietje aan de Kaag, werd ondertussen het bekende Hotel de Nachtegaal in Lisse getransformeerd tot Hotel en Restaurant Lowietje en nam de Groep in Nieuw-Vennep een horecagelegenheid over. ‘Wij geloven heilig in ons concept en denken dat de nadruk in de horeca steeds meer zal liggen op de beleving. Mensen willen prettig bediend worden in een mooie omgeving, lekker zitten en genieten. Een compleet verhaal dus. Ik verwacht zeker dat na deze pandemie mensen de horeca herontdekken. De drie maanden dat we open waren, tussen de twee lockdowns door, waren echt topmaanden. Wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Hoewel het allemaal niet te lang meer moet duren. Dat geldt voor nagenoeg alle ondernemers in de horeca. Want zonder inkomsten kun je niet ondernemen.’

www.lowietje.nl

Zevende editie Present Your Startup Haarlem

Bij de eerste editie van Present Your Startup Haarlem in 2014 was de insteek om startups in contact te brengen met potentiële investeerders. In de basis is dat nog steeds zo, al is het geheel behoorlijk geprofessionaliseerd, vertelt projectleider Mike Rijkers in aanloop naar de zevende editie van het versnellingsprogramma voor ambitieuze, startende ondernemers.

Valerie Vallenduuk en Mike Rijkers interviewen deelnemers tijdens de finale van Present Your Startup 2018

‘Gechargeerd gezegd ging het eerst vooral om een goede pitch van een enthousiaste ondernemer. Terwijl er nu veel meer wordt gekeken naar de financiële onderbouwing, marktpotentieel en juridische zaken. In de loop der jaren zijn we ons daarom gaan richten op het ondersteunen van startende ondernemers om ‘hun grote droom’ zakelijk te onderbouwen. Al blijft het natuurlijk voor investeerders belangrijk om te geloven in de persoon die daar op het podium zegt: “ik ga dit flikken”.’

Alle deelnemers aan Present Your Startup starten met een introductiedag, waar onder meer speeddates met potentiële investeerders op het programma staan. In samenspraak met de investeerders blijft er een selectie aan bedrijven over die gedurende een week in een academy intensief aan de slag gaan met financiering, businessmodellen, marketing en juridische zaken. Daarnaast wordt tijdens de week gewerkt aan het opzetten en bijpunten van een strakke pitch. Tien bedrijven gaan door naar de halve finale en daarvan weer vijf naar de finale-avond, die losjes is gebaseerd op het concept van Dragons’ Den.

Iedere (startende) ondernemer kan zich aanmelden voor Present your Startup, ook van buiten de regio. Met als voornaamste voorwaarde dat er ambitieuze groeiplannen zijn met een schaalbaar product of dienst dat zich leent om over de hele wereld uit te rollen. Rijkers: ‘Een mooi voorbeeld is Zivver, de winnaar van editie in 2015. Ze hebben bij ons op het podium een investering van een paar ton opgehaald en zijn inmiddels doorgegroeid tot een miljoenenbedrijf dat de stap naar de Amerikaanse markt gaat maken.’

‘In totaal hebben er meer dan 525 startups meegedaan met Present Your Startup. Zij hebben ruim 30 miljoen euro aan private financiering opgehaald. Natuurlijk lukt niet alles en zijn er ook startups die wat minder hard gaan of inmiddels weer zijn gestopt. Maar het gros is mede dankzij ons programma echt verder gekomen en het is heel gaaf om dat te zien en om te volgen hoe zowel de ondernemers als de bedrijven zich ontwikkeld hebben.’

Aanmelden voor Present your Startup kan tot en met 6 februari.
www.presentyourstartup.nl