Vakantieverhuur van een appartement

Als appartementseigenaar ben je in principe bevoegd om je appartement in elke gewenste vorm kortstondig of langdurig te verhuren. Maar de regels uit de akte van splitsing en het Modelreglement kunnen verhuur expliciet of impliciet verbieden. Overweegt u om uw appartement te gaan verhuren of overweegt u een appartement te kopen met het oog op verhuur, laat u zich dan vooraf informeren over de (on-)mogelijkheden.

Fleur Groos

In 2016 speelde over dit onderwerp een zaak bij de rechtbank Amsterdam. De vergadering van eigenaars van een VvE had besloten dat een appartement door de eigenaar maximaal 60 dagen per jaar mocht worden verhuurd. Eén van de appartementseigenaren was het niet eens met dit besluit en stapte naar de rechter. De rechter oordeelde dat het besluit nietig was, omdat in de akte van splitsing een expliciet verbod stond op de exploitatie van een appartement als pensionbedrijf. Ook was in de akte bepaald dat de appartementen moesten worden gebruikt ‘als woning voor privédoeleinden’. Volgens de rechter valt gebruik door toeristen daar niet onder.

In het geval van een indirect verbod, bijvoorbeeld strijd met de bestemming van het appartement, kan meestal toestemming voor het voorgenomen afwijkende gebruik (bijvoorbeeld vakantieverhuur) aan de vergadering van eigenaren worden voorgelegd. Wordt de vereiste toestemming op onredelijke gronden geweigerd, dan kan de betreffende appartementseigenaar de rechter om vervangende toestemming vragen. Wordt de toestemming verleend, dan kan een eigenaar die zich hier niet mee kan verenigen op zijn beurt de rechter om vernietiging van het besluit verzoeken.

Is er sprake van een expliciet verbod in de akte van splitsing, dan biedt toestemming van de vergadering van eigenaren geen uitkomst. In dat geval zal eerst de akte van splitsing moeten worden gewijzigd. Daarvoor is de medewerking van alle eigenaren vereist. Dit geldt ook andersom, wanneer toeristische verhuur op grond van de regels is toegestaan, maar de vergadering van eigenaars dat wil verbieden of slechts onder bepaalde voorwaarden wil toestaan. Het verbinden van voorwaarden aan de toestemming is raadzaam, bijvoorbeeld met betrekking tot het voldoen aan overheidsvoorschriften (vergunning), overlast en gebruik van gemeenschappelijke ruimten.

Wilt u meer informatie over toeristische verhuur, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Fleur Groos

www.groosadvocatuur.nl

Gehoorverlies hoeft geen spelbreker te zijn

Met name dankzij gebarentolk Irma was er de afgelopen maanden veel aandacht voor slechthorendheid. Bij veel bedrijven is echter nog een wereld te winnen als het gaat om werken met mensen met gehoorbeschadiging.

Wendelina Timmerman: ‘Mensen met gehoorverlies zijn bang om niet voor vol te worden aangezien, of zelfs om hun baan te verliezen. Dat kan leiden tot ontwijkend gedrag.’

Wendelina Timmerman zet zich met haar bedrijf Hooridee sinds 2001 in om organisaties te ondersteunen als er sprake is van gehoorverlies. ‘Veel bedrijven zijn bezig met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’, vertelt Wendelina. ‘Daarbij wordt vaak niet gedacht aan gehoorverlies. Terwijl 1 op de 5 mensen van boven de 50 jaar daar mee te maken heeft en er jaarlijks 20.000 jongeren met gehoorschade bijkomen. Ook ontbreekt het vaak aan kennis om mensen met gehoorverlies verder te helpen. Het komt vaak voor dat mensen de weg niet weten en vastlopen. Dat is anno 2020 vaak niet nodig, er is zoveel mogelijk met hulp van techniek en goede communicatie- afspraken.’

‘Het is voor veel mensen echt een enorm leerproces, er is veel schroom om er voor uit te komen. Als werkgevers of HR-managers daar alert op zijn, zijn ze veel beter in staat om hun personeel daarbij te helpen. Mensen met gehoorverlies zijn bang om niet voor vol te worden aangezien, of zelfs om hun baan te verliezen. Dat kan leiden tot ontwijkend gedrag, zoals vergaderingen afzeggen of je niet in discussies mengen. Leven met gehoorverlies kost energie, waardoor je alles op alles gaat zetten om productief te blijven. Als je daar niets mee doet, kan dat leiden tot burn-out klachten. Ook verandert je gevoel van veiligheid. Je hoort iemand niet aankomen op de gang of hoort de telefoon niet. Dan ga je anders communiceren en andere vragen stellen, wat kan leiden tot onbegrip, misverstanden en irritatie.’

Heldere communicatie
‘Dankzij technische oplossingen kunnen mensen hun werk blijven doen. Bijvoorbeeld door een kleine tafelmicrofoon te gebruiken, die via bluetooth verbonden is met je gehoorapparaat. Daarnaast is het heel belangrijk om de hele werkomgeving mee te nemen. Dus met het team praten over wat gehoorverlies betekent en hoe je goede communicatieafspraken maakt. Het aardige is dat ik na trainingen vaak terugkrijg dat mensen die wel goed kunnen horen het óók prettig vinden dat er tijdens vergaderingen niet door elkaar heen wordt gepraat, iedereen uit kan praten, conclusies worden opgeschreven, enzovoorts. Zo verbeteren communicatie en samenwerking voor het hele team en in het bijzonder voor degene met gehoorverlies. Zo kan zij of hij toch gewoon mee blijven doen en zich blijven ontwikkelen. Ik vind het ontzettend leuk en dankbaar werk om daar binnen organisaties de bouwstenen voor te leggen.’

www.hooridee.nl

Vakantiedagen in corona-tijden

De corona-maatregelen worden met ingang van 1 juli aanstaande versoepeld. Eindelijk kunnen we ons met gepaste afstand vrijer bewegen. Veel werknemers zullen dan ook graag op vakantie willen, maar of zij ook daadwerkelijk gaan, is de vraag.

Philippine Hoyng

Hoe zit het nu met de vakantiedagen tijdens corona? Iedere werknemer die fulltime werkt, heeft wettelijk recht op 20 dagen per jaar. De overige dagen zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Werknemers die al een vakantie hadden gepland, willen soms vanwege corona hun vakantiedagen teruggeven, omdat zij niet op vakantie naar het buitenland kunnen of willen. Moet je als werkgever daar gehoor aangeven?

Vakantie heeft een herstelfunctie. Herstellen kan uiteraard ook thuis of elders in Nederland. Het is aan de werkgever om te beslissen of een werknemer de vakantiedagen kan teruggeven, omdat een buitenlandse vakantie niet kan plaatsvinden. De werkgever heeft alle recht om dit te weigeren. Wanneer u als werkgever toch de vakantiedagen laat teruggeven, moet u er rekening mee houden dat als gevolg daarvan een stuwmeer aan vakantiedagen bij de werknemer kan ontstaan. Naast het feit dat werknemers wellicht later in het jaar en masse vakantiedagen willen opnemen, met alle logistieke gevolgen van dien.

Wettelijke vakantiedagen zijn niet afkoopbaar. Deze worden meegenomen naar het volgende jaar en vervallen, als ze niet worden opgenomen, na zes maanden. Bovenwettelijke zijn wel afkoopbaar, maar alleen als werkgever en werknemer het daarover eens zijn. Er i  geen verplichting tot afkoop.

Dreigend stuwmeer
U kunt werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen als er een stuwmeer aan vakantiedagen dreigt te ontstaan of als er minder werk is, maar een werknemer hoeft daar geen gehoor aan te geven. Vakantiedagen teruggeven is dus geen recht van de werknemer en vakantiedagen bevelen op te nemen is dus geen recht van de werkgever. Ga met elkaar in gesprek, zodat iedereen een fijne vakantie heeft!

Philippine Hoyng

HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl

Certificering van aandelen om continuïteit te waarborgen

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Heb ik het eigenlijk wel goed geregeld voor mijn bedrijf? Het is een vraag die Xander Stuijt van Krans Notarissen in deze corona-tijd regelmatig krijgt. Die vraag beantwoordt hij meestal met een wedervraag: ‘Wat wil je dat er met de onderneming gebeurt als jij plotseling wegvalt?’

Xander Stuijt (links) met kantoorgenoot Tessa Bos: ‘Met certificering splits je als ondernemer het recht op winst en het stemrecht.’

Om dan te vervolgen met: ‘Je zou eens aan certificering van de aandelen moeten denken.’ Certificering van aandelen is een hulpmiddel, om de stabiliteit van de besluitvorming in de algemene vergadering van een bv – en daarmee indirect de continuïteit van de onderneming – te waarborgen. Bij certificering van aandelen draagt een aandeelhouder zijn aandelen, en dus ook het stemrecht, over aan een speciaal daarvoor opgerichte stichting. ‘Deze stichting administratiekantoor beheert de aandelen en zorgt ervoor dat er een doeltreffend bestuur gevoerd kan worden in de bv. Door het opzetten van een goede regeling voor de benoeming van daartoe gekwalificeerde bestuurders. De stichting is namelijk de aandeelhouder en stemt op de aandelen als er een algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuur van de stichting is de baas. De certificaten van aandelen geven uitsluitend recht op de winst. Je splitst als ondernemer dus eigenlijk het recht op winst en het stemrecht.’

‘En’, zo vervolgt Xander Stuijt zijn uitleg, ‘wij denken graag met je mee over de vormgeving van het bestuur. Je kunt het zo regelen dat, zolang jij zelf nog bij de onderneming betrokken bent, jij de enige bestuurder van de stichting bent. En daarnaast een regeling opnemen voor als zich een calamiteit voordoet. In de statuten van de stichting kan opgenomen worden wie na jou het bestuur vormt en dus de besluiten neemt over de bedrijfsvoering. Je voorkomt daarmee dat de zeggenschap terecht komt bij personen die de kennis ontberen om de onderneming goed te besturen.’

De stichting kan ook ingezet worden bij bedrijfsopvolging. Door het schenken van certificaten aan de kinderen kan alvast wat vermogen naar hen geschoven worden. De ondernemer blijft zelf bestuurder van de stichting en blijft dus zelf aan het hoofd staan van de onderneming. Als de kinderen oud genoeg zijn, kunnen ze via de stichting op speelse wijze bij de onderneming betrokken worden. ‘Kortom, genoeg stof voor een goed gesprek over de continuïteit van de onderneming’, zegt Xander Stuijt. ‘En denk ook eens aan een familiestatuut. Dat is een document waarin je afspraken vastlegt over allerlei onderwerpen die spelen in familiebedrijven. Bijvoorbeeld over de betrokkenheid van kinderen, opvolgers, dividendbeleid en de missie die je met je onderneming hebt. Daarover vertel ik in een volgende editie van Goede Zaken graag meer.’

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft op donderdagochtend voor ondernemers een telefonisch spreekuur van 8.30 – 9.30 uur.

www.kransnotarissen.nl

Frisse blik en vernieuwende oplossingen

Studenten van de opleiding Creative Business bij Hogeschool Inholland Haarlem gaan aan de slag voor ondernemers die, al dan niet als gevolg van corona, wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld rondom de toekomstbestendigheid van hun bedrijf, het vinden van een nieuw verdienmodel, het aanboren van andere doelgroepen of het opstellen van een exportplan.

Frank Schoutens: ‘Het vak van media en entertainment is in hoog tempo veranderd.’

Creative Business is de ‘nieuwe’ naam van de opleiding Media & Entertainment Management bij Inholland Haarlem. Nieuwe tussen aanhalingstekens, want de naamswijziging vond al twee jaar geleden plaats. ‘Dat was het gevolg van een koerswijziging binnen de opleiding’, vertelt Frank Schoutens, accountmanager Creative Business. ‘Het vak van media en entertainment is in hoog tempo veranderd en de creatieve industrie is veel breder geworden. Social media, apps, video, blogs, influencers, evenementen, online marketing… Het zijn allemaal kanalen die in korte tijd toegankelijk zijn geworden voor iedereen en die enorme kansen bieden, met name voor ondernemers.’

‘Voor veel ondernemers geldt echter dat ze geen tijd hebben om daarmee aan de slag te gaan, geen feeling hebben met nieuwe media of te veel gewend zijn om ’te doen wat ze altijd doen’. In dat geval kunnen zij hun vraagstuk bij onze studenten neerleggen, die daar met een frisse blik naar kijken. Zij gaan gedurende twintig weken zelfstandig in teams aan de slag en presenteren meerdere creatieve, vernieuwende oplossingen die direct uitvoerbaar zijn. Recent voorbeeld zijn de Vrijheidswandeling, ontwikkeld voor Stichting Bevrijdingspop, en City Marketing IJmuiden, waar onze studenten een mascotte voor hebben bedacht die ook daadwerkelijk is geproduceerd.’

Lerend netwerk
‘Voor onze studenten is het belangrijk dat ze direct in de praktijk aan de slag gaan en zich zo samen met docenten en het werkveld binnen een lerend netwerk kunnen ontwikkelen. Dat is ook belangrijk voor na hun afstuderen, omdat veel studenten ZZP’er worden en dus sterk afhankelijk zijn van hun netwerk. Van ondernemers hoor ik altijd terug dat ze het erg leuk vinden om met deze jonge doelgroep aan de slag te gaan, vooral omdat ze een andere kijk op de zaak hebben en komen met oplossingen waar zij zelf niet aan hadden gedacht.’

Vanaf september gaan de studenten in teams aan de slag met de binnengekomen vraagstukken. Aanmelden, meer informatie en contact:
frank.schoutens@inholland.nl

Kijk voor meer informatie over de opleiding Creative Business op: www.inholland.nl/cb.

Banengroei Waarderpolder essentieel voor de stad

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Om ook op lange termijn een aantrekkelijk en toonaangevend bedrijventerrein te waarborgen, heeft de gemeente Haarlem onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de Waarderpolder. Slimmer gebruik maken van de ruimte, verdere verduurzaming en inzetten op innovatie zijn de pijlers waarop verder moet worden gebouwd. Voorwaarden daarbij zijn onder meer een goede bereikbaarheid en het blijvend splitsen van wonen en werken.

Bruno Giebels: ‘De kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven.’

Het exclusief houden van de Waarderpolder voor bedrijven is één van de speerpunten van de Industriekring Haarlem (IKH). Omdat de stad Haarlem tegelijkertijd behoefte heeft aan meer woningen, kwamen IKH en gemeente tot het compromis om gedurende tien jaar geen woningbouw in de Waarderpolder toe te staan, met uitzondering van het Oostpoortgebied. IKH-voorzitter Bruno Giebels: ‘In dit onderzoek wordt nogmaals onderschreven dat het onverstandig is om wonen toe te staan in de Waarderpolder, ook ná die afgesproken tien jaar. Dat heeft enorme nadelige economische gevolgen.’

‘Gelet op de groei-ambitie van Haarlem, met 10.000 nieuwe woningen, is het zelfs noodzakelijk dat er banen bíjkomen om de verhouding inwonersbanen in Haarlem op peil te houden. Hier kan de Waarderpolder een zeer grote bijdrage aan leveren, als grootste bedrijvenpark van de stad.’

‘Om bij te kunnen dragen aan banengroei is het daarom van belang om naast het uitgeven van kavels slimmer gebruik te maken van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld door de hoogte in te gaan. Haarlem beschikt over een relatief hoogopgeleide bevolking die veelal buiten de stad werkt. Het realiseren van nieuwe, duurzame kantoorruimte in de Waarderpolder is daarom zeer noodzakelijk. Mooie voorbeelden zijn de geplande nieuwbouw van kantoorgebouwen aan de Oudeweg naast de Mercedes-dealer en het project Oostpoort. Ook al heeft het thuiswerken, met name de afgelopen maanden, een enorme vlucht genomen, we verwachten dat er nog altijd groei mogelijk is in dat segment.’

Kracht in diversiteit
‘Waar we als IKH altijd trots op zijn geweest, wordt in het onderzoek nog eens bevestigd: de kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven: maakindustrie, dienstverlening, handel, bouw en ga zo maar door. Daardoor zie je ook dat de impact van corona heel gebalanceerd is. Sommige bedrijven draaien omzetten als nooit tevoren, anderen hebben het echt heel erg zwaar. Vanuit de IKH wil ik die laatste groep een hart onder de riem steken en mijn bewondering uitspreken voor wat ik zie aan creativiteit en inzet om overeind te blijven. Maar voor de Waarderpolder als geheel toont het maar weer eens aan wat het belang van die diversiteit is.’

Bekijk het hele onderzoek op: www.industriekringhaarlem.nl

Lokale online zichtbaarheid nu nóg belangrijker

Het steunen van de lokale ondernemer is belangrijker en harder nodig dan ooit. Tegelijkertijd stijgen online uitgaven explosief en lijken mensen in de praktijk minder kieskeurig als het om afstand gaat. Grote webshops kunnen vaak binnen 24 uur naar alle uithoeken van het land versturen. En wie iets koopt, wil het nu eenmaal snel binnen hebben.

Pieter Borst van SDIM Online Marketing.

Een vreemde tegenstelling, die het belang van goede, lokale vind- en zichtbaarheid online bevestigt. Waar je in eigen stad of omgeving bewust op de fiets stapt voor de slager, bakker of boekenwinkel, is dat online minder vanzelfsprekend. Betekent het dat de grote webshops het hebben gewonnen? Dat hoeft zeker niet. Het gaat erom dat je als bedrijf gezien wordt tijdens de online zoektocht van de consument. Heb je de aandacht getrokken? Reken maar dat het feit dat je ‘in de buurt’ zit een grote meerwaarde heeft. Mensen doen onderzoek online, kopen online, maar even een winkel binnen kunnen lopen, is nog steeds van onschatbare waarde. Bovendien steun je zo de lokale economie.

Volgens Google wordt er nu 350x meer gezocht op zoektermen in combinatie met lokaal en dicht bij mij dan tien jaar terug. Tel het effect van mobiele zoekopdrachten daarbij op en je kunt concluderen dat lokale online marketing belangrijker is dan ooit. Begin vandaag door je als lokale speler online te profileren zoals je dat ook offline zou doen. Verzamel reviews, publiceer foto’s en video’s en eigen artikelen. Zorg dat je bedrijfspagina’s op Google, Facebook, Instagram en Pinterest strak en volledig zijn. Werk aan lokale SEO. Start een kleine campagne. Dat hoeft niet veel tijd te kosten en met kleine budgetten zijn prima resultaten mogelijk. Het effect van online op het resultaat in je winkel of vice versa is bovendien meetbaar. Kortom, zorg dat je digitale etalage opvalt!

Pieter Borst
www.sdim.nl

Geslaagde bedrijfsovername in corona-tijden

Een bedrijfsovername lijkt momenteel geen logische transactie. Uit het verhaal van Offsetkopie in Hoofddorp blijkt dat het, ook nu, mogelijk is.

Alle betrokkenen bij de overname, van links naar rechts: Joos Baltus, Rob Gulinck, Bas Bourgonje, Rob Beeren, Rob Boter en Mark van Vugt.

Het familiebedrijf verkopen, is een ingrijpende stap. Toch besluit Rob Boter hiertoe in juli 2018. Niet omdat hij uitgekeken is op zijn onderneming, maar om de continuïteit ervan te waarborgen en daarmee de toekomst van zijn personeel en zijn eigen gezin. Rob Beeren, overnamebegeleider bij adviesbureau Diligence, ondersteunt hem hierbij. ‘De broodnodige buffer tussen mij en de koper, iemand die relativeert en het proces bewaakt’, aldus Rob Boter.

Offsetkopie heeft in twee generaties een enorme naamsbekendheid opgebouwd. De expert in digitaaldruk werkt op HP-Indigo-kleurenpersen voor drukkerijen, reclamebureaus en vormgevers. Precies de schakel die Rob Gulinck, eigenaar van Unissant Grafische Groep, nodig heeft voor zijn doelstelling: het complete grafische productieparcours in eigen hand. In juni 2019 meldt hij zich bij Diligence. Hij neemt een overnameadviseur in de arm, Joost Baltus van de Prisma Advies Groep. ‘Zo’n tijdvretend proces kon ik er nu niet bij hebben. Daarnaast ben ik ongeduldig en is Joost diplomatieker.’

Onderbouwde prognoses
Met twee overnameadviseurs die haarfijn aanvoelen wanneer je moet meeveren of van je afbijten, verloopt het onderhandelingsproces gestaag. Begin januari ligt er een term-sheet op tafel. De financiering verloopt intussen naar wens. Bas Bourgonje, bedrijfsfinancieringsadviseur bij de Prisma Advies Groep, bracht eerder de financiën van Unissant onder dak bij Rabobank Haarlem-IJmond. Mark van Vugt, senior-accountmanager mkb aldaar, heeft dus al een helder beeld van de ondernemer Gulinck. ‘Rob had bewezen dit te kunnen en dat gaf vertrouwen. Daarnaast had Bas een sterk informatiememorandum opgesteld met onderbouwde prognoses, inclusief marges voor eventuele tegenvallers.’

Dat de huidige eigenaar via een earn-outconstructie aan de financiering bijdraagt, zorgt voor extra zekerheid. Dan escaleert de coronasituatie en komt de overname in gevaar. Wil Gulinck de transactie doorzetten? En vooral: hoe reageert de bank? Het laatste woord is aan de Rabobank. Mark van Vugt: ‘Natuurlijk waren er twijfels. Maar we wisten ook dat we aan tafel zaten met professionele partijen. Ondernemers die zich bewust waren van wat er gebeurde en cijfermatig aantoonden dat de bedrijven weerbaar waren.’

Daarmee is de overname van Offsetkopie op 1 juni een feit. Rob Beeren waardeert de opstelling van Van Vugt: ‘Andere banken waren waarschijnlijk afgehaakt. Onze doelstelling is bereikt.’ Hetzelfde geldt voor Rob Gulinck, die zijn grafische one-stop-shop gerealiseerd ziet en Rob Boter bij Offsetkopie betrokken houdt: ‘Hij is als oud-eigenaar de ziel van het bedrijf. Ik hou hem daarom, met al zijn kennis, graag aan boord.’ Boter heeft daar zin in, ook omdat hij zijn klanten via Unissant nieuwe diensten kan aanbieden.

 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Mag verhuurder de sloten vervangen?

Een voorbeeld uit de praktijk. Een huurder betaalt al maanden geen huur en de verhuurder is het beu: hij maakt het de huurder onmogelijk om het pand nog langer te gebruiken. Waarom zou de eigenaar het pand ter beschikking blijven stellen, terwijl huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt?

Fleur Groos.

De verhuurder vordert vervolgens betaling van de achterstallige huur, ook over de periode dat de huurder geen toegang tot het pand heeft gehad. Op zichzelf beschouwd is een verhuurder bevoegd om zijn verplichtingen op te schorten, wanneer de huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Het (blijven) verschaffen van het huurgenot betreft echter een verplichting van de verhuurder die niet kan worden opgeschort. Want de inbreuk die de opschorting op deze verplichting maakt, kan achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. Het eenzijdig ontzeggen van de toegang tot het pand is om die reden in strijd met de verplichtingen van de verhuurder, omdat dat feitelijk neerkomt op een (tijdelijk) einde van de huurovereenkomst. Op grond van de wet is voor het beëindigen van de huurovereenkomst een opzegging, wederzijdse instemming of tussenkomst van de rechter vereist. Over de periode dat de eigenaar de huurder de toegang heeft  geweigerd, is die daardoor geen huur verschuldigd.

De zaak gaat verder: de verhuurder vervangt niet alleen de sloten, maar meent dat hij met de afsluiting de zaken in het pand, die toebehoren aan de huurder, pas hoeft af te geven nadat de huurachterstand is betaald. Het beroep op dit zogenaamde retentierecht faalt, omdat de zaken zonder toestemming van huurder in zijn macht zijn gekomen, waarmee het retentierecht niet rechtsgeldig is.

Betaalt uw huurder de huur niet of niet op tijd en wilt u weten wat u wel kunt doen als verhuurder? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Fleur Groos

www.groosadvocatuur.nl

Beursvloer Haarlem van Bedrijf & Samenleving gaat digitaal

Donderdag 18 juni stond in de grote foyer van de Philharmonie de Beursvloer Haarlem van Bedrijf & Samenleving op de agenda. Maar door het coronavirus kon een fysiek evenement niet doorgaan. Dus werd gezocht naar een andere manier om het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. De Beursvloer Haarlem gaat daarom digitaal.

De crew van de Beursvloer Haarlem, van links naar rechts: Petra Jenz, Kim Aukema, Desiree Terwee en Marijke Aukema.

Petra Jenz heeft namens Bedrijf & Samenleving Beursvloer Haarlem onder haar hoede. ‘De kracht van onze Beursvloer is normaal gesproken het fysieke contact. Vertegenwoordigers van bedrijven communiceren direct met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wat resulteert in een match. Dat is immers het uitgangspunt van de Beursvloer. Maatschappelijke organisaties vragen, het bedrijfsleven zorgt voor een passend antwoord, dan wel oplossing. De uitdaging was dit op een andere manier te organiseren.’

sMAAK
Die andere manier werd via de website helphaarlemhelpen.nl, waarop organisaties een dringende vraag of behoefte kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld Restaurant sMAAK in Haarlem, dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt voor een baan in de horeca. Door de maatregelen rond het coronavirus kan het restaurant veel minder bezoekers binnen ontvangen. Daarom wil de exploitant de buitenruimte met planten en groen mooier maken en zoekt daarvoor een partner uit het bedrijfsleven.

Voordeel
Petra: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de matches ook op deze manier tot stand komen. Ik bel momenteel met allerlei bedrijven die aan de fysieke Beursvloer deelnamen om ze te wijzen op dit alternatief. Het voordeel van de digitale manier van werken is dat je direct antwoord op je vraag krijgt. Onze taak is om op de achtergrond advies te geven. We kijken daarom mee naar de vragen die op de website worden gesteld. Bovendien letten we scherp op de verschillende veiligheidsaspecten. Pas als we zekerheid hebben dat alles klopt, komt het op de site te staan. Die is overigens ontworpen door een jongere die via ons Bedrijf & Samenleving project Gilde Gezel nu bij het online marketing bureau Blauwe Monsters werkt.’

www.helphaarlemhelpen.nl