Secrid winnaar Participatieprijs werkgevers

‘Een betere wereld begint in je broekzak’. Het is de slogan van het Nederlandse bedrijf Secrid, dat de Participatieprijs werkgevers van de regio Zuid-Kennemerland 2021 won.

Het winnende team van Secrid met co-founder René Vergeer (tweede van rechts) en (links) waarnemend juryvoorzitter Edwin Teljeur.

Secrid produceert en verkoopt wallets in 70 landen. De wallets zijn de hedendaagse portemonnees, met een veersysteem en met aluminium behuizing voor de veiligheid. Secrid is, volgens de vakjury, een heel duurzame en sociale onderneming. Het bedrijf besteedt de productie binnen Nederland uit aan drie regionale, sociale ondernemingen, waaronder Paswerk in Cruquius. Daarmee zijn 120 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan continue werk geholpen.

Made in Holland
De Secrid-producten zijn daarmee ‘Made in Holland’, terwijl uitbesteding in lage-lonen-landen ook had gekund. Opvallend vindt de jury dat de 50 Paswerk-medewerkers op alle mogelijke manieren worden ondersteund bij het aanpassen van het assemblageproces aan de fysieke mogelijkheden. Secrid stimuleert bovendien haar businesspartners om werk te maken van sociale werkgelegenheid en duurzaamheid in hun bedrijfsprocessen.

Ambassadeurskracht
De regionale werkgeversprijs is een erkenning van een modern en sociaal hrm-beleid van Secrid. De vakjury gelooft in het bedrijf en zijn ambassadeurskracht naar andere (ook landelijke) bedrijven. De andere twee finalisten bij de wedstrijd waren Kersten Hulpmiddelen en NS Treinmodernisering Haarlem, volgens de jury eveneens sociale topbedrijven. De Participatieprijs werkgevers, een initiatief van het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond, werd voor de derde keer uitgereikt.

www.participatieprijswerkgevers.nl

Internationale belangstelling voor De Mooiste Muren

Veerle Preyde opende in 2010 de deuren van haar interieurwinkel De Mooiste Muren. Vijf jaar later startte ze met een webshop. Inmiddels is haar omzet ongeveer gelijk verdeeld over fysiek en digitaal winkelen.

Veerle Preyde, van een naar twee winkels: ´We zijn zeker niet mainstream, we kunnen de meest bizarre dingen op tafel leggen.’

Onderneemster Veerle heeft anno 2021 een team van tien medewerkers. Bestellingen komen van over de hele wereld, van de Verenigde Staten tot aan Japan. Dagelijks worden tussen de twintig en dertig stalen naar klanten verstuurd die belangstelling hebben voor de vele soorten behangen. Daarnaast werd in de Gierstraat een tweede winkel geopend voor verf, accessoires en advies.

Behang voor landgoederen

Veerle Preyde wist waar ze in 2010 aan begon. Ze werkte in een behang- en verfwinkel. Toen die de deuren sloot, zag Veerle haar kans schoon. Ze begon met haar opgedane kennis en haar wil om te ondernemen een eigen winkel in de Gierstraat. ‘Ik woonde al in Haarlem. Het is een mooie regio, met ook oudere woningen en landgoederen, waarin mijn behang goed past. Bovendien is de Gierstraat een winkelstraat met meerdere speciaalzaken, zoals Wijnkoperij Okhuysen, Nencies en juwelier Marijke Mul. In eerste instantie kwamen mijn klanten vooral uit deze regio, nu komt wel tachtig procent van onze winkelbezoekers uit andere provincies. Zeker op zaterdag staan de mensen letterlijk buiten. Ik had echt een focus. Onze doelgroep is divers, maar we richten ons als team op mensen uit het wat hogere segment die iets bijzonders willen.’

Nieuwe collecties

Een voorbeeld is de Vereniging Hendrick de Keyser, een Nederlandse vereniging tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. Jaarlijks zorgt Veerle dat bij drie tot vier huizen het juiste behang aan de muren komt. Het is overigens niet zo dat Veerle veel in andere steden of landen vertoeft om inspiratie op te doen. ‘Ik koop twee keer per jaar collecties in. Dat doe ik met mijn hele team. Daarnaast word ik door merken benaderd. In mijn vak is het essentieel dat je een goed gevoel voor omgeving, kleur en mensen hebt. Het contact met klanten kan soms best intiem zijn. Zegt iemand een beetje besmuikt dat er twee slaapkamers moeten worden ingericht, omdat er apart wordt geslapen.’

‘We zijn zeker niet mainstream, we kunnen de meest bizarre dingen op tafel leggen. En we zijn online natuurlijk erg sterk, met ongeveer 600 bezoekers per dag. Al die jaren bankier ik al bij de Rabobank. Voor mij een vertrouwd adres. Er is veel veranderd, maar dat dus niet.’

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Krans Notarissen signaleert fiscale schijnwerpers

Net als voorgaande jaren leverde Prinsjesdag ook deze keer weer een aantal voor ondernemers interessante onderwerpen op. De plannen zijn nog niet definitief, ze moeten door de het parlement en kunnen nog worden aangepast. Wij nemen alvast een voorschot daarop en signaleren de belangrijkste maatregelen voor ondernemers.

Xander Stuijt

In het Belastingplan 2021 was al vastgelegd dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Dat plan wordt in 2022 verder uitgevoerd. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan het voor zelfstandige ondernemers aantrekkelijk worden om de onderneming in een BV voort te zetten.

Loonbelasting en aandelen

Verder wordt de regeling aangepast voor werkgevers die hun werknemers willen betalen in de vorm van aandelen. Het nieuwe aan de regeling is dat pas loonbelasting hoeft te worden betaald op het moment dat de werknemer de aandelen mag verkopen aan een ander. Dat is immers ook het moment waarop de werknemer geld heeft om de belasting te betalen. De werknemer mag er ook voor kiezen de loonbelasting te betalen als de aandelen worden toegekend. Als notaris kunnen wij werkgevers èn werknemers helpen bij het vastleggen van de voorwaarden die aan de toekenning van aandelen zijn verbonden, zoals wanneer en aan wie de werknemer de aandelen mag verkopen.

Fonds voor gemene rekening

De constructies met open of besloten commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening staan al langer in de fiscale schijnwerpers. Verwacht wordt dat dit najaar een wetsvoorstel wordt ingediend waarbij de verplichting tot het betalen van Vennootschapsbelasting voor de open commanditaire vennootschap (CV) zal komen te vervallen. Ook zal het fonds voor gemene rekening aan de hand van andere fiscale criteria worden beoordeeld. Hoe deze regelingen er precies uit komen te zien, is op dit moment nog niet bekend. We zullen de vinger aan de pols houden. Als de wet op dit punt aangepast wordt, zal het noodzakelijk zijn bestaande structuren met open commanditaire vennootschappen aan te passen.

Xander Stuijt

Mocht u naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen met ons van gedachten willen wisselen, wij plannen graag een (virtuele) kop koffie met u in. Krans Notarissen helpt u graag verder.

www.kransnotarissen.nl

Studenten inspireren bij ondernemersvraagstuk Cronjé

Studenten van Hogeschool Inholland en het Nova College werken zij aan zij aan een marketingopdracht voor de winkeliersvereniging van de Generaal Cronjéstraat. Een gezamenlijk project, dat een brug slaat tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De groep studenten voor Cronjéstraat 1A, waar ze wekelijks samen komen om te werken aan het communicatieplan. ‘We werken als één team, vanuit één grote gezamenlijke inzet.’

De winkeliers willen hun straat stevig op de kaart zetten. Maar hoe creëer je als collectief een gezamenlijke identiteit en draag je die uit? ‘Er was al een mooie huisstijl en merkidentiteit ontworpen samen met een professioneel marketingbureau, maar dat bleek moeilijk te integreren in de dagelijkse realiteit in de straat’, zegt Charlie Hoge, winkelstraatmanager Cronjéstraat en adviseur Stedelijke Economie bij Stad & Co. ‘Wat de ondernemers nodig hebben, is een heldere communicatiestrategie en ondersteuning in de uitvoering, passend binnen de budgettaire mogelijkheden van een ondernemersvereniging.’

Marktonderzoek en data-analyse

Zeven hbo-studenten van InCollab, het leerwerkbedrijf van Inholland dat zich bezighoudt met ondernemersvraagstukken, en vier mbo-studenten van het Nova College werken iedere donderdagochtend op Cronjéstraat nr. 1A aan de opdracht. Elk vanuit een eigen discipline: Retail, Marketing, Finance, Ondernemen of Management & Beleid. Projectleider is Jaya Jairam, Inholland-studente Business Studies. ‘Juist die diversiteit is onze kracht. Ieder van ons levert belangrijke input, zonder onderscheid tussen mbo of hbo. We werken als één team, vanuit één grote gezamenlijke inzet en willen een zo hoog mogelijke kwaliteit bieden.’

Concreet communicatieplan

De studenten voerden een breed marktonderzoek uit, analyseren de data en formuleren binnenkort hun concrete communicatieplan. Zeger Stinis, kwaliteitsbewaker namens de winkeliers en als teamleider Food Commerce & Technology verbonden aan Inholland, is onder de indruk van het niveau. ‘Het is zonde om dit talent, dit kapitaal, onbenut te laten. Deze studenten hebben duidelijk kennis van zaken en er is een mooie chemie onderling. Wat hier gebeurt, is zowel voor de ondernemers als voor het onderwijs enorm inspirerend.’

Toekomstperspectief

‘Binnen het Nova bestond al langere tijd behoefte aan praktijkopdrachten’, zegt Carina van Selling, programmamanager LAB Nova College. ‘Met InCollab erbij is er een prachtige samenwerking ontstaan van onderwijs, ondernemers, overheid en omgeving. Theorie en praktijk, alles komt hier bij elkaar.’ Winkelstraatmanager Hoge: ‘De uitdaging zit ‘m in de continuïteit – pas na implementatie van het plan blijkt of dit vliegwiel dat we nu zo zorgvuldig met elkaar bouwen ook daadwerkelijk draaiend gehouden kan worden. Dit project is als pilot ingestoken, maar iedereen is zo enthousiast dat we nú al kijken of er een eventuele voortzetting mogelijk is.’

www.incollab.nl

‘Er is geen stereotype Paswerkmedewerker’

Bij Chocolaterie Pierre verstaan ze de kunst van verwennen. En dat weten hun klanten in Haarlem en Hillegom. Chocolade staat voor genieten, genot, smaak. Dat wisten ze heel vroeger al, want de wetenschappelijke naam van de cacaoboon is theobroma cacao: voedsel van de goden.

Gedetacheerde Nancy (rechts) en Gert van Soest van Chocolaterie Pierre.

Bij Chocolaterie Pierre wordt, naast bonbons, truffels en repen, een eigen chocolademelange gemaakt: Pierre Noir. Maar je kunt er ook terecht voor achttien smaken ambachtelijk schepijs, een eigen koffiemelange en in Hillegom voor een afternoon Tea, een High Choc en chocoladefondue.

Derde generatie familiebedrijf

Het familiebedrijf, dat in 1994 is gestart, met inmiddels de derde generatie in de zaak, groeit nog altijd. Daarom schakelde eigenaar Gert van Soest Paswerk Detacheren in. ‘Nancy is hier bij ons gedetacheerd voor inpakwerkzaamheden. Ze verpakt de chocolade in doosjes of stelt pakketten samen. Toen ze kwam, zei ze niet veel, ze begon gewoon te werken. Dat is de mentaliteit die we waarderen. En langzamerhand komt ze wat meer los, het is mooi om te zien hoe ze positief verandert.´

Begeleiding van de jobcoach

De samenwerking bevalt zo goed dat toen het bedrijf een chauffeur zocht, ook deze vacature is uitgezet bij Paswerk Detacheren. ‘Eerlijk gezegd hebben ze me verrast door deze vacature te vervullen. Ze vonden zelfs iemand met ervaring. Dat was wel een eyeopener. Vooraf had ik een bepaald beeld van het type medewerker, maar eigenlijk is dat er niet. Zo divers als onze samenleving is, zo verschillend zijn ook de medewerkers van Paswerk Detacheren. En het fijne van de jobcoach die ze begeleidt, is dat je als werkgever niet alles alleen hoeft te doen. Nancy en haar collega zijn een schot in de roos.’

www.paswerk.nl/paswerkbedrijven/detacheren

Build Back Better! op het Social Enterprise Overheidscongres

Hoe kan de samenwerking tussen overheden, sociaal ondernemers en andere spelers ervoor zorgen dat we beter uit deze crisisperiode zullen komen? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat na Covid-19 de economie inclusief, circulair en armoedevrij wordt? Deze vragen staan centraal tijdens het Social Enterprise Overheidscongres 2021 op 13 oktober. Haarlem is één van de vier gaststeden van dit landelijke event.

Tijdens het congres worden interessante samenwerkingen en nieuwe oplossingen belicht op prangende maatschappelijke thema’s.

Tijdens het congres worden interessante samenwerkingen en nieuwe oplossingen belicht op prangende maatschappelijke thema’s als circulaire economie, krachtige wijken en arbeidsparticipatie. In de ochtend wordt een landelijk plenair programma aangeboden, dat online te volgen is. Eén van de sprekers is historicus en journalist Sander Heijne, auteur van het boek Fantoomgroei. Daarin betoogt hij dat het al ver voor corona mis ging met onze economie en dat de huidige hang naar groei geen noodzaak is, maar het resultaat van een verhaal dat we zijn gaan geloven. Op het congres zal hij onder meer ingaan op de stelling dat te veel bedrijven eenzijdig zijn gericht op het verdienen van geld, terwijl sociaal ondernemers ook waarde creëren.

Break-out sessies

Aansluitend vinden er zogenoemde break-out sessies plaats, zowel online als fysiek in iedere gaststad. In Haarlem is dat bij Oceans, met een op stad en regio toegesneden programma. Zo vertelt wethouder Robbert Berkhout over het Actieprogramma Impact Ondernemen en geeft Pjotr Anthony van PWC zeven tips voor duurzame samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen.

Het fysieke programma wordt afgesloten met een lunch bij vegan-restaurant Mama Gaia. Daarna is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen hoe bedrijven impact ondernemen in de praktijk brengen, met een fietstocht langs diverse Haarlemse bedrijven.

In de middag is er verder een programma specifiek gericht op inkopers die maatschappelijk willen inkopen in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland (Social Return on Investment). Met inkoop kunnen bedrijven en organisaties bijdragen aan positieve ontwikkelingen in de maatschappij. Het inkoopbeleid is daarmee een belangrijk instrument om duurzamer, socialer en innovatiever te worden. Maar hoe kun je bij het maken van inkoopbeslissingen rekening houden met de sociale effecten en milieuaspecten van een product of dienst? Het event ‘Maatschappelijk inkopen doe je zo’ geeft antwoord op deze vragen.

Fysieke deelname aan het Social Enterprise Overheidscongres (9.30-13.00 uur) in Haarlem kost €50 en is inclusief lunch. Online deelnemen is kosteloos, evenals deelname aan het middagprogramma (impact fietstour en/of ‘Maatschappelijk inkopen doe je zo’). Aanmelden en meer informatie: www.stichtingstadsgarage.nl/agenda

Netwerkagenda raakt weer goed gevuld

De netwerkers kunnen hun hart ophalen. Na de versoepelingen van de maatregelen rondom corona komen veel ondernemersnetwerken weer bij elkaar. En dat is te merken in de agenda van Goede Zaken.

Sfeerbeeld van het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt van MKB-Haarlem.

Zo stond op de derde dinsdag van september de traditionele Haarlemse Prinsjesdag Lunch op het programma. Met 150 bezoekers was het evenement stijf uitverkocht en dus was het gezellig druk bij Van der Valk Hotel Haarlem. Emeritus hoogleraar Europese financiële economie Sylvester Eijffinger ging als hoofdspreker in op de economische staat van het land en sprak zich onder meer uit als voorstander van een extraparlementair kabinet.

De volgende dag was de beurt aan het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt van MKB-Haarlem, bij het Wapen van Kennemerland. Daar ging wethouder Robbert Berkhout in een informele setting de dialoog aan met ondernemers uit de zaal. Hij ging onder meer in op de uitdagingen waar Haarlem voor staat en prees de goede samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de stad.

Na anderhalf jaar is ook de NV Haarlem terug (gisteravond). De zaal werd getrakteerd op een gevarieerde show met onder meer muziek, video en podiuminterviews rondom ondernemen, onderwijs en overheid. Daarbij werd aangekondigd dat de NV Haarlem gaat samenwerken met het Innovatiecafé (15 oktober) en het Initiatievencafé (2 november). De drie events behouden hun eigen format en redactie, maar op het gebied van organisatie en communicatie worden de krachten gebundeld. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van de nieuwsbrief van Goede Zaken.

Deze week staan verder op het programma het Sparkz Netwerkdiner (vanavond, restaurant PlekK) en de 8e editie van TEDx Haarlem (woensdagavond in de Philharmonie). Bij TEDx delen experts hun visie en inzichten rondom het thema WASTE(d). Zo zal Laurina Nieukerke, algemeen directeur van Inclusif, delen hoe zij als ondernemer veel overheidsgeld verloren zag gaan in sociale projecten die weinig opleverden.

Kijk voor de volledige agenda www.goedezaken.nu. Een activiteit aanmelden kan via: goedezaken@decoalitie.nl.

Lokale winkeliers presenteren het Haarlems Kerstpakket

Worden het weer crackers, paté en ragoutcups? Of worden werknemers en relaties dit jaar verrast met een origineel pakket vol producten van lokale winkeliers? Dat laatste kan, dankzij het Haarlems Kerstpakket, een initiatief van giftshop Aap en Poes in de Grote Houtstraat.

Hans Evers: ‘Met dit initiatief kunnen we zowel onze winkels als onze producten promoten én stimuleren we tegelijkertijd de samenwerking tussen lokale winkeliers.’

‘Eén van onze leveranciers had zo’n lokaal pakket in een andere stad gezien en vroeg of het iets voor ons was’, vertelt Hans Evers van Aap en Poes. ‘Het leek me meteen leuk om zoiets in Haarlem op te zetten. De retail heeft natuurlijk een heel lastige tijd gehad. Met dit initiatief kunnen we zowel onze winkels als onze producten promoten én stimuleren we tegelijkertijd de samenwerking tussen lokale winkeliers. Die samenwerking wil iedereen op zich wel, maar uiteindelijk zijn mensen vooral druk met hun eigen winkel, zeker in de afgelopen anderhalf jaar. Dan geeft het extra voldoening als ik zie wat we met elkaar in een relatief korte periode hebben bereikt met het Haarlems Kerstpakket.’

Lokale kwaliteitsproducten

Het was wel even puzzelen wat er precies in het pakket kwam, zo vervolgt Hans: ‘Het moest in ieder geval gaan om Haarlemse kwaliteitsproducten van Haarlemse ondernemers. Daarbij moest het een gevarieerd pakket worden, met producten die bij elkaar passen, zodat het geheel een leuke uitstraling krijgt. En dan zonder dat het onbetaalbaar wordt. Dat was eerlijk gezegd even passen en meten, maar het is gelukt! Het leuke vind ik dat er gevestigde Haarlemse bedrijven meedoen, zoals Jopen bier en chocolaterie Pierre, en ook relatieve nieuwkomers, als traiteur Olivijn en Nix & Nix, de alcoholvrije slijter.’

Er zijn drie standaardpakketten samengesteld, te bestellen vanaf 5 stuks. Ook is het mogelijk een op maat gemaakt pakket samen te stellen, bij een minimale afname van 50 stuks. Evers: ‘We zijn in mei gestart om dit initiatief van de grond te krijgen. Misschien wat aan de late kant voor de hele grote bedrijven, maar ik hoop dat dit aanslaat en we daarmee ook de lokale winkeliers weer wat kunnen steunen. Dan zullen we het komende jaren zeker doorzetten, en wie weet wat deze samenwerking voor andere koppelingen en dwarsverbanden oplevert.’

Gifts with love

‘Het uitgangspunt van de producten in onze winkel Aap en Poes is ‘gifts with love’: cadeautjes die zowel leuk zijn om te geven als om te krijgen. Dat uitgangspunt zit ook in dit pakket. Het is echt anders dan het welbekende standaardpakket. Ik ben natuurlijk niet objectief, maar durf wel te stellen dat we een heel leuk en origineel pakket hebben samengesteld dat zeker in de smaak zal vallen.’

www.kerstpakkethaarlem.nl

Sparkz en Goede Zaken: kunst van het gunnen

Luuk Rensen organiseert met zijn Sparkz Networking Kennemerland elke maand activiteiten voor ondernemers en beleidsmakers. Ook speelt hij met het netwerk een actieve rol in het verbinden van ondernemers en het stimuleren van ‘goede zaken’. Geen wonder dat ook Goede Zaken nu een samenwerking aangaat met Sparkz.

Luuk Rensen (links op de foto) over de samenwerking met Johan Tempelaar van Goede Zaken (rechts): ‘Ik zie de meerwaarde voor onze leden om zich te profileren en presenteren.’

Er bestond al een informele samenwerking, vertelt Luuk Rensen. ‘Uiteraard kwamen we elkaar al tegen op ondernemersbijeenkomsten en online. Met Sparkz maken we voor onze activiteiten ook dankbaar gebruik van de regionale zakenagenda van Goede Zaken. Zo hebben we elkaar geleidelijk aan beter leren kennen en over en weer tips, kennis en relevante relaties uitgewisseld. Ook met De Coalitie overigens, de ‘uitgever’ van Goede Zaken, en hun andere ondernemersinitiatieven als NV Haarlem en het Innovatiecafé.’

Drietrapsraket aan PR

‘Ik zie de meerwaarde voor Sparkz-leden om zich te presenteren en profileren op Goede Zaken, dat een hele mooie ‘drietrapsraket’ aan PR heeft met print, website en social media. De leden van Sparkz kunnen nu met een aantrekkelijke korting gebruik maken van deze exposure-mogelijkheden.’

Relevante netwerkclub

Andersom roemt Johan Tempelaar van Goede Zaken Sparkz als een relevante en nuttige netwerkclub. ‘De sfeer op de bijeenkomsten van Sparkz is heel plezierig en ongedwongen, waardoor je makkelijk nieuwe contacten opdoet. Daar komt bij dat Goede Zaken zelf geen ledennetwerk is, maar we het wel belangrijk vinden dat ondernemers lid zijn van een ondernemersnetwerk of belangenvereniging. Die spelen een onmisbare rol voor een goed regionaal ondernemersklimaat.’

‘We zien elkaar dan ook totaal niet als concurrenten, maar kunnen elkaar wel verder versterken. Daarom worden we van harte lid van Sparkz Networking. Ik heb Luuk leren kennen als iemand die, zoals wij dat altijd noemen, de kunst van het gunnen verstaat én die andere ondernemers verder helpt. Ik weet zeker dat hij zich daar voor ons ook voor gaat inspannen.’

Op 28 september gaan Johan Tempelaar en Flore Hoogendoorn van Goede Zaken ‘de zeepkist op’ bij het Sparkz Netwerkdiner.

www.sparkznetworking.nl

 

Nieuwe concepten, advies en Hollandse dames voor Hello, I’m Local

Tien jaar geleden bedacht Saskia Hurd het concept voor het boutique hostel Hello I’m Local. Twee jaar later werd het pand in de Haarlemse Spiegelstraat, waar gasten terecht kunnen om te eten, drinken, slapen of te werken, geopend. Vervolgens braken goede jaren aan, tot COVID-19 aan de deur klopte.

Saskia Hurd: ‘Alleen in juli en augustus was de crisis bij ons niet voelbaar. Maar een jaar telt geen twee maar twaalf maanden.’

Saskia Hurd liet zich echter niet uit het veld slaan, bedacht met haar team nieuwe concepten en huurde twee belendende panden extra, in de Spaarnwouderstraat. Ze schilderde en hamerde dat het een lieve lust was en kan na de verbouwing geen vijftig maar negentig gasten ontvangen. ‘Ik kwam na mijn studie in een bedrijf terecht waar de baas de baas was. Nieuwe ideeën kwamen nauwelijks van de grond. Ik wilde een plek waar naar mij geluisterd werd, waar ik in nauwe samenwerking met mijn team nieuwe concepten kon realiseren. Hello I’m Local was en is een uniek concept, een mooie tussenvorm tussen het ouderwetse hostel en een vijf sterren hotel.’

Als Saskia terugkijkt op de afgelopen Corona-periode spreekt ze over verdriet en machteloosheid. ‘Alleen in juli en augustus was de crisis bij ons niet voelbaar. Maar een jaar telt geen twee maar twaalf maanden. Ik koos er bewust voor mijn team in stand te houden. Geen ontslagen dus. Daar pluk ik nu de vruchten van. En we bedachten leuke, aansprekende dingen, zoals het succesvolle ‘even op adem komen’ arrangement. Bedoeld voor mensen die door alle maatregelen op elkaars lip zaten en tijd en ruimte voor zichzelf nodig hadden. En dan zijn er nog de Hollandse dames, de Haarlemse vriendinnengroep. Die zorgden voor het spreekwoordelijke vliegwieleffect. Eerst kwamen ze met vriendinnen, vervolgens met hun gezin en een aantal maakte het bedrijf waar ze werkte attent op de mogelijkheden die wij bieden. Dat heeft ons enorm geholpen.’

Denken in kansen

In tijden van crisis, als er behoefte is aan advies, dan wel liquide middelen, is er natuurlijk de bank. Voor Saskia was dat de Rabobank. ‘Mijn ervaring heeft geleerd dat het grote voordeel van de Rabobank, ten opzichte van andere banken, is dat de accountmanagers denken in kansen. Wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. Voor een ondernemer is dat heel prettig.’

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond