Grenzen aan doorberekening servicekosten

De huurder van een woon-of bedrijfsruimte betaalt, naast de huurprijs voor het gebruik van de ruimte, dikwijls ook een vergoeding voor diensten die de verhuurder levert. Die aanvullende leveringen en diensten worden ook wel servicekosten genoemd en vormen vaak een substantieel onderdeel van de maandelijkse lasten van een huurder.

Fleur Groos

De afrekening kan leiden tot geschillen. Wanneer tussen partijen geen overeenstemming bestaat over de in rekening gebrachte servicekosten voorziet de wet voor woonruimte in een speciale juridische procedure. Daarin wordt eerst getoetst of de in rekening gebrachte servicekosten wel voor rekening van huurder komen en zo ja, of de verhuurder niet meer in rekening brengt dan de werkelijke kosten.

Gefixeerd bedrag

De Hoge Raad oordeelde eerder dit jaar dat de servicekosten in relatie moeten staan tot de werkelijke kosten. De woonruimteverhuurder kon in de betreffende zaak geen aanspraak maken op een maandelijks vast bedrag van 450 euro voor meubilering en 200 euro voor de VVE-bijdrage. De Hoge Raad oordeelde dat het ook bij een vrije sector huurwoning niet is toegestaan om een gefixeerd bedrag aan servicekosten in rekening te brengen dat hoger is dan de werkelijke kosten.

Uit de door de verhuurder (verplicht) te verstrekken specificatie moet blijken welk deel van de kosten als servicekosten in rekening kan worden gebracht. Een VVE-bijdrage mag niet aan de huurder worden doorbelast als het gaat om eigenaarslasten. Deze kosten mogen slechts worden doorberekend voor zover deze direct zijn gerelateerd aan het gebruik van de woning.

Bedrijfsruimte

In het geval van de huur van bedrijfsruimte hebben partijen meer vrijheid om af te spreken wat ze willen. Ook daarvoor geldt dat de hoogte van de in rekening gebrachte kosten in verhouding dient te staan tot de werkelijke kosten. Verder verdient het aanbeveling om jaarlijks af te rekenen (incasso risico), op voorhand te informeren wat er de afgelopen jaren werkelijk is afgerekend en om een plafond af te spreken, bijvoorbeeld dat de afrekening niet hoger dan 10% van het voorschot mag zijn.

Vraagt u zich af welke kosten u als servicekosten kunt opvoeren of bent u verwikkeld in een discussie met uw (ver-)huurder over de servicekosten? Neem gerust contact op.

Fleur Groos
www.groosadvocatuur.nl

Verpakkingstax economische motor voor verduurzaming

Een Nederlander opent dagelijks gemiddeld zeven verpakkingen en dat zorgt voor veel afval. Zwager Techniek in Beverwijk is importeur en producent van geavanceerde verpakkingsmachines en maakte de afgelopen periode een succesvolle omslag naar duurzaam.

Peter Paul Zwager: ‘Verpakking is een extra toegevoegde waarde aan het product en steeds meer klanten kijken ook naar de invloed daarvan op het milieu.’

Zonder verpakkingen kan onze samenleving niet bestaan. Denk aan alle voedingsmiddelen die dankzij de verpakking langer houdbaar blijven en makkelijker vervoerd kunnen worden, zoals doosjes aardbeien of bakjes blauwe bessen. Een voor het milieu belangrijk positief neveneffect, want hoe langer voedsel houdbaar is, hoe minder er wordt verspild en weggegooid.

Peter Paul Zwager, directeur van Zwager Techniek: ‘Bij verpakkingsmachines ging het in eerste instantie vooral om het verlengen van de houdbaarheid en het verbeteren van de hygiëne. Daar is duurzaamheid als belangrijke derde component bijgekomen. Verpakking is een extra toegevoegde waarde aan het product en steeds meer klanten kijken ook naar de invloed daarvan op het milieu.’

Verpakkingstax

Economische motieven spelen daarbij zeker een rol, vertelt Peter Paul Zwager. ‘Zo wordt binnenkort de verpakkingstax ingevoerd. Hoe duurzamer het verpakkingsmateriaal, hoe lager de kosten. Kijk maar naar de doosjes in de supermarkt. Je ziet steeds minder dekseltjes en steeds meer folie als alternatief voor de bovenzijde. Dat geldt ook voor de verpakking van vlees. Folie voegt zich als een tweede huid over het product. Er wordt geen gas meer ingespoten en er kan meer vervoerd worden. Dus minder CO2-uitstoot. Het één hangt nauw samen met het ander.’

Zwager Techniek importeert, naast de productie in eigen huis, ook verpakkingsmachines. ‘De fabrikant levert in dat geval pas als wij hebben betaald. Dat moet soms worden voorgefinancierd. De accountmanagers van de Rabobank denken met ons mee. Dat deden ze ook toen we een bedrijfspand kochten. Ik werd op dat moment heel goed geholpen en geadviseerd. Vertrouwen, weten dat je op de bank kunt rekenen, is voor onze bedrijfsvoering essentieel.’

Maaltijdbezorging

En COVID-19? Wat had dat voor invloed op Zwager Techniek? ‘Positief en negatief. Onze monteurs mochten vrijwel nergens voor onderhoud naar binnen; alleen als er sprake was van een calamiteit. Dat was vervelend. Aan de andere kant was er een grote vraag naar manieren om producten extra hygiënisch te verpakken. We kregen veel nieuwe klanten, vooral uit de hoek van de maaltijdbezorging. We hebben hier in elk geval niet stil gezeten.’

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Duurzame activiteiten tijdens Shopping Night & Weekend

Van 18 tot 20 september is het Haarlem Shopping Night & Weekend in het centrum van Haarlem. De nadruk ligt op verantwoord, veilig en ontspannen winkelplezier. Naast het winkelen, kunnen bezoekers ook deelnemen aan duurzame activiteiten.

Het hele weekend kom je de Groene Muggen-teams tegen. Dit zijn cleanteams met vrolijke, felgroene overalls, prikkers, vuilniszak en een glimlach waar je niet omheen kunt. Op de (Ver)Makersmarkt kun je je maaltijd meenemen in een doggy bag. En je drankje wordt geschonken in Festivalmaatjes, de herbruikbare beker, die je niet weggooit, maar inlevert bij de bar.

Groene wandeling
Ben je benieuwd naar het groen in de stad? Bioloog, kunsthistoricus en Haarlemmer Yorick Coolen, auteur van het boek Natuurlijk Haarlem, leidt je met de gelijknamige audiotour langs verschillende plekken in het centrum. Hij laat je met een andere blik naar de stadsnatuur kijken en vertelt wat je in je eigen tuin kunt doen om bij te dragen aan een klimaatbestendig Haarlem. Startpunt van de wandeling is het VVV-kantoor op de Grote Markt.

Tips voor duurzaam verbouwen
Ben je van plan je woning te verduurzamen? Ga dan langs bij het Duurzaamheidsloket en het Duurzaam Bouwloket, om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe je die het beste kunt financieren. In de voorbeeldtrailer van het Duurzaam Bouwloket op de Grote Markt kun je
duurzame maatregelen bekijken.

Veilig shoppen
Haarlem Shopping Night & Weekend kan als iedereen zich aan de regels houdt. Houd afstand, was je handen en blijf thuis bij klachten. Dan kunnen we duurzaam blijven shoppen in Haarlem.

Haarlem doet duurzaam
Met de campagne ‘Haarlem doet duurzaam’ inspireren Haarlemse bedrijven, organisaties en initiatieven anderen om ook aan de slag te gaan op het gebied van de energietransitie, op weg naar een circulaire, klimaatbestendige stad:
www.haarlem.nl/doetduurzaam

Voor het programma van Haarlem Shopping Night&Weekend:
www.haarlemshoppingnight.nl

Minister bestelt ‘Happy Soup’ bij studenten Inholland Haarlem

Voor studenten betekende de coronacrisis vaak dat er een streep kon door hun stage. Hogeschool Inholland kwam vanuit het Citylab Haarlem met een creatief alternatief: studenten van verschillende opleidingen gingen als projectgroep aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Eén van de uitkomsten daarvan is Happy Soups, een project dat de aandacht trok van minister Van Engelshoven: ‘kom maar brengen die soep!’

Minister Ingrid van Engelshoven, met de studenten van het project: ‘Ik hoop dat bedrijven blijven zien, dat we stagiaires een warm welkom moeten geven.’

De opdracht die Amber Stolk, Daphne Heinink, Julia van der Kolk, Lisette Meijer, Mariëlle Klaassen en Max de Groot kregen, was om een nieuwe, maatschappelijk relevante toepassing voor olifantsgras te bedenken. Het zestal, afkomstig van de opleidingen Tourism Management, Business Studies, Creative Business en AD Facilitair Eventmanagement, kwam met een scala aan ideeën als doggy bags, lunchboxen en picknickmanden, maar moest steeds terug naar de tekentafel. Tot het idee voor Happy Soups ontstond, waarbij mensen die ‘een extraatje kunnen gebruiken’ een beker soep krijgen, gemaakt van gered voedsel. Bijvoorbeeld groenten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden. De soep wordt geserveerd in bekers van olifantsgras, een duurzaam geteelde grondstof, die als natuurlijk alternatief kan dienen voor plastic.

Binnen het Citylab Haarlem werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken, samen met professionals en werkveldpartners. In dit geval waren dat Haarlem Food Future en Betekeniseconomie Noord-Holland. Ook zij waren enthousiast over het idee, omdat het voedselverspilling, verduurzaming en de maatschappij met elkaar verbindt én omdat het uitvoerbaar is. Dat merkte Julia, een van de studenten, toen zij op de fiets door de stad ging om beoogde partners te zoeken en er interesse bleek te zijn van supermarkten, zorginstellingen, scholen, een bakkerij en een fastfoodketen. Julia raakte zelf zo enthousiast dat ze, hoewel de studieopdracht succesvol is afgerond, namens Haarlem Food Future verder aan de slag gaat met de realisatie van Happy Soups.

Inventief onderwijs

De studenten uit de projectgroep presenteerden Happy Soups bij de landelijke (online) opening van het studiejaar van Inholland. Daarbij was ook Ingrid van Engelshoven aanwezig, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij toonde zich erg enthousiast over het concept: ‘Wat je ziet van studenten, is dat ze ongelooflijk creatief en flexibel zijn om zich aan te passen aan deze tijd. Heel erg op zoek zijn, binnen de beperkingen: wat kan er wel? Ik denk dat we daar met zijn allen veel van kunnen leren. Wat dit voorbeeld ook laat zien, is hoe inventief het onderwijs is in het vinden van alternatieve manieren om stage te lopen. We weten allemaal dat die stages ongelooflijk belangrijk zijn om
kwalitatief goed je studie af te maken. Ik hoop dat heel veel bedrijven blijven zien, juist nu, dat we die stagiaires een warm welkom moeten geven. Juist zij geven de impuls om je bedrijf snel en goed te innoveren en nieuwe kennis meteen toe te passen in je bedrijf. Wat deze studenten hebben gedaan, is daar een geweldig voorbeeld van.’

www.inholland.nl

Vierde Convenant Waarderpolder in de maak

Hans Guldemond

Sinds jaar en dag sluiten de Industriekring Haarlem (IKH) en de gemeente Haarlem een Convenant Waarderpolder met daarin ambities en afspraken voor het businesspark. Het Convenant geldt steeds voor een periode van vijf jaar. Het derde Convenant loopt eind dit jaar af, gemeente en IKH werken aan de vierde editie. Ondernemers uit de Waarderpolder kunnen op 22 en 23 september daarover met de IKH in gesprek.

De fietsbrug over de Industriehaven is een direct resultaat van het Convenant.

Het Convenant is belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken op Waarderpolder Haarlem Business Park en voor de vitaliteit van het bedrijventerrein op de lange termijn. De onderwerpen in het document staan doorlopend op de agenda bij gesprekken tussen de IKH de gemeente.

Dat levert concrete resultaten op. De Schoterbrug en de fietsbrug over de Industriehaven bijvoorbeeld. En de collectieve beveiliging, buiten kantoortijden, in het gebied. Het Convenant leverde ook een watergang op, waarmee een flink deel van de wateropvangplicht voor bedrijven is geregeld. Net als een stagebureau, dat bedrijven kennis laat maken met onverwacht talent en het lokale beroepsonderwijs. En hulp voor ondernemers bij verduurzaming en een parkmanagement dat onvermoeibaar wijst op de noodzaak van onderhoud.

Manier van werken

Veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van het businesspark en ondernemerschap blijven belangrijke thema’s, die in het nieuwe Convenant terugkeren. Ook de manier van werken met Parkmanagement Waarderpolder als uitvoerder van veel afspraken blijft bestaan. Parkmanagement is hiervoor door de IKH en de gemeente opgericht en is hét loket voor alle ondernemers bij vragen, klachten of opmerkingen over het gebied. Nieuwe afspraken gaan bijvoorbeeld over de noodzaak om hogere bedrijfspanden te bouwen omdat de bedrijfskavels zo goed als op zijn.

www.industriekringhaarlem.nl

Meepraten
De IKH organiseert voor alle ondernemers in de Waarderpolder op dinsdag 22 september 16.00 uur een online bijeenkomst en op 23 september een live spreekuur over het Convenant. Aanmelden kan per email naar:
info@industriekringhaarlem.nl.

Nieuwe lichting Business Studies enthousiast van start

De studenten van Hogeschool Inholland hebben de eerste weken er inmiddels opzitten. Zo ook de 300 eerstejaars van Business Studies. Ondanks de beperkingen die corona met zich meebrengt, zijn ze enthousiast over hun eerste kennismaking met de opleiding.

Matthijs Tijhuis

Daar waar de meeste studenten Business Studies direct van de middelbare school of het mbo komen, volgde Matthijs Tijhuis (26 jaar) uit IJmuiden een andere route. ‘Ik ben na de middelbare school gaan werken bij Domino’s Pizza. Begonnen op een scooter en doorgegroeid tot filiaalmanager. Omdat ik me verder wil ontwikkelen ben ik nu weer assistent-manager, zodat ik werken kan combineren met fulltime studeren. Ik heb voor deze opleiding gekozen om verder te leren over alle vakgebieden die met ondernemerschap te maken hebben en ondertussen de zaken waar ik niet zo sterk in ben te verbeteren.’

De introductieweek vond volledig digitaal plaats, met onder meer dagelijkse posts op Instagram, een online Kahoot-quiz, YouTube-introductievideo’s en online bijeenkomsten via Teams. ‘Vrienden die eerder hebben gestudeerd, vertellen allemaal mooie verhalen over hun introweek’, vertelt Matthijs. ‘Het is een moment om elkaar te leren kennen en een band met elkaar te krijgen, dat moeten we nog maar eens inhalen’, zegt hij met een lach. ‘Het is voor mij zeven jaar geleden dat ik op school zat, dus ik moet er weer even inkomen en mis het in de klas zitten met elkaar. Al vind ik dat de docenten het werken via Teams goed oppakken en heel interactief maken. En gelukkig zijn we regelmatig op school, zo is er wekelijks een contactmoment om medestudenten en docenten te ontmoeten. De klassen zijn in drie leerteams verdeeld, die een lokaal voor zichzelf hebben, zo leer je ook je medestudent goed kennen.’

Nienke Heck

Ook komen studenten in kleine groepjes bij elkaar, bijvoorbeeld om te werken aan hun beroepsproduct, vult Nienke Heck uit Hillegom aan. ‘Zo gaat mijn groepje in opdracht van een café in Haarlem een wensen- en behoeftenonderzoek uitvoeren. Op basis daarvan brengen we adviezen uit om meer klanten in de zaak te krijgen. Erg leuk om meteen zo concreet en praktijkgericht aan de slag te gaan. We hebben al afgesproken dat we een keer bij dat café gaan eten, even mysterieshoppen!’

Specialiseren

De 18-jarige Nienke rondde eerder met succes de versnelde variant van de opleiding marketing-communicatie aan het Nova College af. ‘Ik wist daarna niet zo goed wat ik precies wilde gaan doen en het leek me goed om de basis mee te krijgen van alle ondernemersvakken. Bij deze opleiding krijg je die brede basis in de eerste twee jaar, om vervolgens te kiezen voor een specialisatie. Ondanks dat mijn vader accountant is, ben ik zelf niet zo goed met cijfers. Dus die richting zal het zeker niet worden haha. Marketing vind ik juist erg leuk en daar ben ik ook goed in, maar wie weet spreekt een ander vak me nog meer aan. De eerste weken waren alvast leuk en interessant, dat belooft wat voor de rest van het jaar.’

www.inholland.nl/bbs

‘Heerlijk om geen last meer te voelen’

Twintig jaar lang was Rolf Erkens eigenaar van het Haarlemse Café Koops. Tot hij in 2018 besloot te stoppen. Ondernemers die hun hele leven lang hard hebben gewerkt en plotseling niets meer te doen hebben. Hoe gaan ze daarmee om, hoe raken ze gewend aan hun nieuwe manier van leven? Maar vooral: wanneer gaat het ondernemersbloed weer kriebelen? Rolf Erkens kan er uit eigen ervaring over vertellen.

Rolf Erkens: ‘Tegenslag kan het beste bij ondernemers losmaken. Dat zie ik in de stad.’

Op zijn LinkedInprofiel staat: free at all at free of company. Oftewel: geen bedrijf meer, gewoon helemaal vrij. ‘Het is heerlijk geen last meer op mijn schouders te voelen. Ik heb een beter leven gekregen.’

Mede door zijn horeca- en bestuurlijke ervaring stond de telefoon niet lang stil in huize Erkens. ‘Ik raakte betrokken bij allerlei initiatieven, zoals het opzetten van een professionele Bed&Breakfast in Zimbabwe. Die wordt gebouwd vlak bij een nieuw gerechtsgebouw, 250 kilometer buiten de hoofdstad Harare. Ik zou het horecapersoneel een klein beetje Europees opleiden. Dat je bijvoorbeeld de bestellingen en betalingen op een kassa aanslaat. Ik ben er één keer geweest, want inmiddels ligt door COVID-19 alles stil.’

Nieuwe initiatieven

Er kwam nog meer op het pad van Rolf Erkens. De onderwijsorganisatie Vigor benaderde hem kandidaten te begeleiden tijdens hun EVC-traject. ‘EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dat betekent dat wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé wordt beoordeeld en erkend. Ik voer gesprekken, maak verslagen, heel leuk om te doen.’

‘Natuurlijk ben ik blij dat ik twee jaar geleden Koops verkocht. Corona is zeker geen pretje. Hoewel tegenslag het beste bij ondernemers kan losmaken. Dat zie ik in de stad. Er ontstaan zo veel leuke nieuwe initiatieven. Toen ik Koops in de Damstraat kocht, beloofde de toenmalige wethouder mij dat de bouwput van de Appelaar er maximaal drie jaar zou liggen. Dat werden er acht, maar het waren wel de acht leukste jaren van ons café. We moesten ondernemen, allerlei dingen verzinnen, van de Bokbierfietstocht tot een feestweek, om de klanten binnen te krijgen. Dat lukte en dat gaf een heerlijk gevoel. Dat is natuurlijk onvergelijkbaar met de huidige situatie, met een beperkt aantal bezoekers.
Dat besef ik heel goed.’

Lady Butler creëert ruimte in agenda ondernemers

Ondernemers kunnen flink wat tijd kwijt zijn aan de interne organisatie, repeterende werkzaamheden en het blussen van brandjes. Met haar bedrijf Lady Butler helpt Thalita van Heems al ruim tien jaar bedrijven om hun to do-lijst leeg te krijgen en ruimte te maken om zich op het ondernemerschap te richten.

Thalita van Heems: ‘Ik merk nog te vaak dat ondernemers ín hun bedrijf werken, in plaats van áán hun bedrijf.’

Van Heems werkte jarenlang als Office Manager en merkte dat ze er veel plezier in had om de interne organisatie op orde te krijgen. ‘Daarmee creëerde ik ook veel ruimte in mijn eigen agenda’, vertelt ze. ‘Ik ging geregeld om meer werk vragen, omdat ik alles goed had georganiseerd. Zo ontdekte ik dat daar mijn kracht ligt. Toen ik in 2009 vertrok bij mijn werkgever, besloot ik voor mezelf te beginnen om anderen te helpen met het op orde brengen van hun organisatie.’

Inmiddels heeft Thalita van Heems een team van vijf vaste Virtual Assistants om zich heen verzameld, met daaromheen een flexibele schil van medewerkers. Van Heems: ‘Ondernemers komen bij mij binnen met een probleem. Bijvoorbeeld dat er geen tijd is om de website of social media bij te houden. Vaak ligt het echte probleem ergens anders. Daarom maak ik eerst een Quick Scan, om in kaart te brengen waar het werk versimpeld en versneld kan worden. Dat kan door het automatiseren van werkzaamheden, maar soms is juist een slag in het timemanagement nodig. Het gebeurt geregeld dat een bedrijf aan een paar tips voldoende heeft om de boel zelf op orde te krijgen – en te houden. In andere gevallen biedt een Virtual Assistant, die taken uit handen neemt, uitkomst. Denk aan e-mail- en agendabeheer, boekhouding, bijhouden van de site en social media of het maken van presentaties. Een paar uur per maand kan voldoende zijn om dat goed te regelen.’

Belangrijke investering
‘Ik merk nog te vaak dat ondernemers ín hun bedrijf werken, in plaats van áán hun bedrijf. Ze willen graag de controle houden en verzanden in een scala van taken en processen die veel tijd opslokken. Daardoor zijn ze minder productief en dat staat de ontwikkeling van zowel bedrijf als ondernemer in de weg. Met een Virtual Assistant heb je minder gedoe en krijg je meer gedaan. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de inzet van een Virtual Assistant iets oplevert, in tijd, geld of ruimte. Ik zeg geregeld tegen klanten: ‘Als jij er geen winst mee maakt, doe ik dat ook niet.’ De investering moet zichzelf terug verdienen.’

www.ladybutler.nl

Privacy versus registratie contactgegevens

Sinds 10 augustus zijn horecaondernemers verplicht gasten te vragen hun naam en contactgegevens achter te laten. Hoe verhoudt dit zich met de privacy van de gasten?

Als gevolg van de COVID-19-maatregelen moet de horeca zowel binnen als buiten, ongeacht de grootte van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering. Dat kan vooraf of aan de deur. Daarnaast dienen zij een gezondheidscheck, zonder registratie van de antwoorden, uit te voeren en dienen zij gasten een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar toe te kennen. En last but not least zijn horecaondernemers verplicht de bezoekers te vragen om contactgegevens, waaronder naam en telefoonnummer.

Deze maatregelen roepen veel vragen op, bij zowel horecaondernemers als horecabezoekers. Ben je als gast verplicht je contactgegevens daadwerkelijk achter te laten? Wat doe je als horecaondernemer als een gast dat weigert? Hoe lang moeten de gegevens bewaard worden en waarvoor mogen ze worden gebruikt?

Je bent als gast op grond van de privacywetgeving niet verplicht je naam en contactgegevens te verstrekken. Registratie vindt puur en alleen op vrijwillige basis plaats. Wanneer een gast weigert zich te registreren dan mag je als horecaondernemer de betreffende bezoeker dan ook niet weigeren.

De registratie van de naam en contactgegevens is bedoeld om contactonderzoek door de GGD makkelijk te maken bij een corona-uitbraak. Nu de quarantainetijd is verminderd naar 10 dagen is de termijn voor het bewaren van deze gegevens ook nog maar 10 dagen. Is er door deze maatregelen sprake van schending van de privacy van de bezoekers? Nee, voor corona reserveerde je als gast ook al vaak van tevoren onder achterlating van je naam en telefoonnummer. Daarbij is registratie niet verplicht, maar wel verstandig.

Blijf gezond en vooral verstandig!

Philippine Hoyng
HoyngDeMönnink
Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl

De bakens verzet; van volle zalen naar video-interviews

Het is wat overdreven om te stellen dat de agenda van Jaap Sluis half maart helemaal leeg raakte, maar hij moest wel het nodige schrappen. Toen de talkshows die hij presenteert niet door konden gaan, ging hij met zijn collega’s van De Coalitie video-interviews opnemen met ondernemers.

Jaap Sluis interviewde de afgelopen maanden ruim 50 ondernemers: ‘Verandering leidt vaak tot weerstand, maar in corona-tijden leek die te zijn verdwenen.’

Op 12 maart presenteerde Sluis nog een goedbezochte talkshow in Enkhuizen. Toen hij terug naar huis reed, kwamen de eerste annuleringen van andere geplande shows binnen. Sluis: ‘We hebben bij De Coalitie meteen overlegd wat dit voor ons zou betekenen. In ieder geval konden er direct al minstens zeven talkshows uit de agenda worden gehaald. Tegelijkertijd hebben we gekeken wat er wél kon. We zijn niet voor niets ondernemer geworden en voelden wel aan dat dit een moment was waarop het erop aankwam. We hadden al plannen om met video aan de slag te gaan en die werden nu in sneltreinvaart tot uitvoering gebracht.’

Hoog tempo
Er werd gestart met online interviews onder de vlag van Goede Zaken. Al snel volgden de NV Purmerend, NV Zaanstad en NV Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn er ruim 50 video-interviews geproduceerd. ‘Een onderwerp dat in ieder interview terugkomt, is natuurlijk corona’, vertelt Sluis. ‘Eén van de dingen die me opviel, is dat voor veel ondernemers geldt dat ze in hoog tempo de bakens moesten verzetten. Waarbij ik meermaals heb gehoord dat er onder druk veel meer kan dan gedacht. Verandering leidt vaak tot weerstand, maar in corona-tijden leek die te zijn verdwenen. Een belangrijke factor die in dat verband werd genoemd, is goede communicatie met werknemers en klanten.’

Veel geïnterviewden prijzen de innovatie, creatieve oplossingen, de flexibiliteit en het snelle schakelen dat ze om zich heen zien. Tegelijkertijd hoorde Sluis veel zorgen, bijvoorbeeld over winkels in de binnenstad, cultuurondernemers, ZZP’ers en starters, die nog geen buffer op hebben gebouwd. ‘Vrijwel iedereen gaf aan dat een tweede lockdown dodelijk zal zijn voor een fiks aantal bedrijven.’ Ook het spanningsveld tussen ondernemen en overheid was regelmatig onderwerp van gesprek. ‘Er is brede waardering, zowel richting landelijke als lokale overheid, voor de snelle noodhulp. Maar ik heb ook veel angst gehoord voor nieuwe, beperkende overheidsregelingen die vanachter een bureau zijn verzonnen en ondernemerschap in de weg zitten. Aan de andere kant vind ik het goed dat er vanuit bijvoorbeeld de gemeente Haarlem ook is verteld hoe het aan hún kant werkt.’

Belangenverenigingen
Sluis merkte een duidelijke verandering in perceptie richting (met name) beursgenoteerde bedrijven, die winstmaximalisatie centraal hebben staan. Bedrijven die ook in crisistijd investeren in personeel en relaties vallen juist in positieve zin op. ‘Ook hebben veel geïnterviewde ondernemers het wel gehad met zogenoemde freeriders. Die zijn nergens lid van en niet of nauwelijks maatschappelijk actief, maar vragen nu hulp aan of kloppen aan bij belangenverenigingen met vragen. Dan blijkt maar weer eens de waarde van sterke verenigingen als de Koninklijke Horeca, MKB en de Industriekring Haarlem. Dan moet je daar als individuele ondernemer ook aan bij willen dragen, je draagt de
lusten én de lasten.’

Ook na de zomer gaat De Coalitie door met video-interviews, onder meer voor Goede Zaken TV. Sluis: ‘We zijn destijds gewoon begonnen met filmen op ons eigen kantoor. Eind september gaan we weer van start, maar dan bij Restaurant Brouwerkolkje. Het is weliswaar uit nood geboren maar levert ons erg veel energie én leuke reacties op, daar gaan we met plezier mee verder.’

Interesse/meer informatie:
sluis@decoalitie.nl