Voldoening over innoverende samenwerking

Ondernemersklankbord (OKB) en Stadsgarage kijken beide met voldoening terug op een samenwerkingsproject dat onlangs is afgerond. Adviseurs van OKB (regio Haarlem) coachten een jaar lang zeventien jonge, sociale ondernemingen in Haarlem en omgeving.

André Brasser: ‘Wij ondersteunen ondernemers die een maatschappelijk probleem op een bedrijfsmatige manier willen aanpakken.’

Ondernemersklankbord is een landelijke non-profitorganisatie met twintig regioteams, die al 37 jaar bedrijven bijstaan. Dat gebeurt door oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven, die met hun expertise bedrijven op vrijwillige basis op talloze vlakken helpen. Het kan bijvoorbeeld
gaan om het voorkomen van een faillissement, een opvolging in een familiebedrijf of een startende onderneming.

Stadsgarage is in 2015 opgericht en werkt vanuit Het Seinwezen in Haarlem. Het centrum stimuleert sociaal ondernemerschap; innoverende bedrijven met een maatschappelijke visie. Medeoprichter André Brasser: ‘Wij ondersteunen ondernemers die een maatschappelijk probleem op een bedrijfsmatige manier willen aanpakken. Bij voorbeeld rond energie en afvalverwerking of werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en de zorg.’

Spark project

In het kader van het Europese Spark project – met daarin sociale ondernemingen uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland – gingen Stadsgarage en OKB vorig jaar een samenwerking aan. Vijfentwintig Nederlandse bedrijven werden daarvoor geselecteerd, waarvan zeventien uit Kennemerland. Waaronder een kledingatelier, waar ook asielzoekers aan de slag gingen, een naschoolse opvang die sportactiviteiten aanbiedt en een bedrijf dat shampoo van zeewier maakt.

Een van de onderdelen van het programma was een-op-een coaching voor de deelnemende ondernemers. Dat gebeurde door de adviseurs van OKB. In samenspraak met hen stelden de ondernemers een verbeterplan op en voerden dat uit. Brasser: ‘De deelnemers waren over het algemeen heel enthousiast over de aanpak van de coaches en over de uitkomsten. Ze zijn daardoor meer gefocust geraakt. Een aantal van hen had voorheen de neiging te veel onderwerpen tegelijkertijd aan te pakken.’

www.ondernemersklankbord.nl

Werkgevers inspireren elkaar tot nieuwe blik op personeelsbeleid

Voor werkgevers in Haarlem en omstreken is de lokale krapte op de arbeidsmarkt een flinke uitdaging. Met name in de techniek, dienstverlening en logistiek & vervoer. Dat betekent dat werkgevers meer hun best moeten doen om personeel te vinden en aan zich te binden. Dat bleek ook tijdens de bijeenkomst ´Succesvol Ondernemen in een krappe arbeidsmarkt´, afgelopen 15 november, waar ruim 30 lokale werkgevers met elkaar in gesprek gingen.

Presentator Tom van ´t Hek tijdens de bijeenkomst ´Succesvol Ondernemen in een krappe arbeidsmarkt´,

´Mensen een kans geven levert altijd wat op´, zegt Machiel Roelse van Zandbergen Vleeswaren. Het bedrijf heeft het personeelstekort opgelost door ook te kijken naar statushouders, met behulp van subsidie vanuit het UWV en de gemeente. Roelse: ´Het is een investering in mensen. Wij geven ze twee jaar de tijd en dan moeten ze op eigen benen staan. En dat werkt.´

Naast Machiel Roelse vertelde John Meulemans (influencer-marketingbureau 3sixtyfive) dat hij zijn personeel weet te binden en te behouden door een prettig werkklimaat.

Energie en talent

De aanwezige werkgevers concludeerden dat het delen van ervaringen helpt om met een andere blik te kijken naar je eigen personeelsbeleid. ´Gooi je CV maar weg, motivatie is waar het om draait. Uiteindelijk kun je de skills wel leren, maar de drive moet goed zijn´,  aldus Edwin Coerver, die sprak namens Werkgeversservicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond. Dat beaamde presentator Tom van ‘t Hek, vanuit zijn ervaring in de topsport, waar motivatie en de juiste energie soms belangrijker zijn dan talent.

Slim ondernemen

De bijeenkomst werd georganiseerd door Sparkz Networking Noord-Holland. Voor de opzet werd gebruik gemaakt van het platform Slim Werkgeven. een nieuw platform dat werkgevers met elkaar in contact brengt, inspireert en tot nieuwe inzichten brengt. Met als doel een sterker personeelsbeleid. Het platform is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

www.slimwerkgeven.nl

www.sparkznetworking.nl

Dag van de Ondernemer: Bloemen en taart voor Ruud Veldkamp

RAP Fotografie Ramon Philippo

Ruud Veldkamp van de Italiaanse herenmodezaak Sedotto.

Ruud Veldkamp opende acht jaar geleden in de Schagchelstraat de Italiaanse herenmodezaak Sedotto. Zijn zaak straalt allure en beleving uit. ‘Klanten, waaronder veel ondernemers, komen ook bij mij voor ontmoeting en verbinding. Ik zie daarin een renaissance van de klassieke retail. Een gesprek, een kopje koffie, om vervolgens een broek, overhemd of kostuum te passen.’

Op 16 november, op de Dag van de Ondernemer, werd Ruud Veldkamp door Goede Zaken met bloemen en taart in het zonnetje gezet. Volgens Anita Vonk van Studio Stim, die hem nomineerde, is Ruud Veldkamp een geweldige ondernemer. ‘Hij steekt veel tijd in zaken die de stad en straat aangaan én staat klaar voor andere ondernemers die zijn hulp kunnen gebruiken.’

www.sedotto.com

 

Industriekring Haarlem: ruimte om te ondernemen

RAP Fotografie Ramon Phlippo

In de Waarderpolder zijn ruim 1.100 bedrijven gevestigd die met elkaar zo’n 14.000 werknemers in dienst hebben. De Industriekring Haarlem (IKH) zet zich er als belangenvereniging voor in dat die bedrijven de ruimte hebben én houden om te ondernemen.

De Industriekring Haarlem (IKH) zet zich er voor in dat de Waarderpolder dé plek blijft om te ondernemen in Haarlem.

‘Bedrijven hebben die ruimte namelijk hard nodig’, vertelt IKH-voorzitter Bruno Giebels. ‘In letterlijke zin, voldoende vierkante meters, maar ook in figuurlijke zin. Daarmee bedoel ik dat er zo min mogelijk belemmeringen moeten zijn, denk aan onnodige regelgeving die in de weg kan zitten. Of aan de discussie eerder dit jaar over wonen in de Waarderpolder. Dat was heel slecht geweest voor het vestigingsklimaat, omdat bewoners die overlast ervaren het altijd ‘winnen’ van bedrijven. Daarom hebben we ons als IKH – met succes – hard gemaakt om te zorgen dat de Waarderpolder dé plek blijft om te ondernemen in Haarlem. Dus exclusief voor bedrijven.’

De speerpunten van de IKH zijn schoon, heel, veilig, innovatief en bereikbaar. Giebels: ‘Rondom dat laatste punt is er hard gewerkt aan de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en met de fiets, zie de recente opening van de Figeebrug. Ook de ontsluiting voor autoverkeer heeft onze volle aandacht. Verder werken we er aan dat bedrijven in de Waarderpolder inspiratie op kunnen doen, elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Denk aan de HUBvorming die plaatsvindt, onder meer rondom food, pharma, 3D-printing en de metaalverwerking, dat ondersteunen we van harte.’

Metropoolregio

‘We doen al dit werk natuurlijk alleen voor, of beter gezegd namens, onze leden. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven uit de Waarderpolder zich aansluiten bij de IKH. Die gezamenlijkheid geeft ons een sterkere positie als gesprekspartner. Met de gemeente en binnen de Metropoolregio Amsterdam. Maar ook met partijen als Haarlem Marketing, Koninklijke Horeca, VNO-NCW, Stagebureau Connectie en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gaat dan over ontwikkelingen en beslissingen waar je als individuele ondernemer niet of nauwelijks invloed op hebt, maar als collectief wel. Hoe bedrijven hun onderneming en ondernemerschap invullen is geheel aan henzelf, wij zetten ons in voor de ideale randvoorwaarden.’

www.ikhwaarderpolder.nl

Onderzoek naar de toekomst van de Waarderpolder

Bas Beentjes

De ruimte op Waarderpolder Haarlem Business Park is schaars en de bedrijfskavels zijn bijna op. Hoe houden we ruimte voor nieuwe bedrijvigheid Welke strategie heeft de gemeente Haarlem voor bedrijven die willen groeien of zich willen vestigen? Ruud Meijer, bestuurslid van Parkmanagement Waarderpolder namens de gemeente Haarlem, kijkt vooruit.

Ruud Meijer: ‘Innovaties en nieuwe productietechnieken bieden de mogelijkheid voor maakbedrijven om de hoogte in te gaan.´

‘In het coalitieakkoord staat dat er een onderzoek komt naar de toekomst van de Waarderpolder. Dat onderzoek start begin 2019. We stellen daarin de vraag welk type bedrijven en welk type werkgelegenheid in Haarlem nodig zijn voor de groeiende stad. Hoe kunnen we de beschikbare ruimte beter benutten? Maar ook: wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om een duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein te stimuleren? Moet de gemeente bijvoorbeeld actief vrijkomende bedrijfsgebouwen kopen?’

Door ruimtegebrek komt er in Haarlem meer hoogbouw. Is dat ook een optie voor het Business Park?

‘Er zijn nu drie locaties waar hoogteaccenten kunnen in de Waarderpolder: de Oostpoort bij het NS station, de kop van Figee langs het Spaarne en de kop van het Waarderveld langs de doorgaande Waarderweg. Daar mag tot 40 meter hoogte gebouwd worden. Langs de Oudeweg en de Waarderweg mag al tot 20 meter gebouwd worden. Of meer hoogte nodig is, is onderdeel van het onderzoek.’

Betekent hoogbouw meer kantoren?

‘Niet per se. De klassieke gedachte is dat bedrijven niet de hoogte in kunnen vanwege zware machinerie. Innovaties en nieuwe productietechnieken bieden de mogelijkheid voor maakbedrijven om wel de hoogte in te gaan. Daarnaast zien we dat de opkomende circulaire economie veel milieuruimte vraagt. Denk aan NS Treinmodernisering. Dat is voor 96% een circulair bedrijf, waar oude treinen een nieuw leven krijgen. Maar de aard van de werkzaamheden die daar plaatsvinden, vraagt om milieuruimte. In dat opzicht is het dus slim en zinvol om de bestaande milieuzones (categorie 5.1) te behouden. Parkmanagement kijkt uit naar wat het onderzoek over deze thema’s gaat zeggen.’

www.waarderpolder.nl

Ideeën waarmaken bij het Initiatievencafé

‘Ik wil nog zóveel meer vertellen, dat ik keuzes moest maken en nu niet weet of de boodschap is overgekomen.’ Exact de reden dat tien initiatiefnemers uit Haarlem de workshop ‘Pitchen met Passie’ volgden, aangeboden door de gemeente, ter voorbereiding op het Initiatievencafé. Op 13 november mogen ze ‘het kratje op’ bij een nieuwe editie, dit keer in de kas van het Kweekcafé.

Trainer Paul Bierman: ‘Als het onderwerp leeft in je hart, komen de woorden vanzelf.’

Het Initiatievencafé is bedoeld voor mensen die een concreet idee hebben om Haarlem leuker of mooier te maken. Na het pitchen van hun idee komen ze met een hulpvraag aan de aanwezige ondernemers, inwoners, ambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties. Om ze te helpen met hun pitch, laat trainer Paul Bierman de initiatiefnemers oefenen en elkaar feedback geven om hun presentatie te verbeteren. ‘Als je de onderwerpen weet en het leeft in je hart, komen de woorden vanzelf’, zo houdt hij hen voor.

Sociaal ondernemerschap

Jaime de Zwart is één van de initiatiefnemers. ‘Jaarlijks worden er miljoenen tonnen goed hout weggegooid. Zo is er veel ongebruikt bouwmateriaal dat in prima staat is, soms zelfs nieuw, maar als overtollig wordt afegvoerd. Ik wil een netwerk opzetten voor herbruikbare materialen, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt mee aan de slag gaan. Zowel sociaal ondernemerschap als werken aan een goed milieu dus.’

Een ander idee is ‘Buurtbuik’ van Nicole Gorris, die overgebleven voedsel van supermarkten en horeca wil redden van de prullenbak. Daarmee worden gratis maaltijden gemaakt voor en met buurtbewoners, die elkaar daardoor nader ontmoeten.

Het Initiatievencafé mikt onder meer op ondernemers die tips hebben, hun netwerk openstellen of een zakelijke samenwerking willen. Zo zoekt Laura Baar van Kweekdesign naar uitbreiding van haar businessmodel. ‘Kweekdesign is een podium waar circulaire producten van lokale designers en ambachtslieden te vinden zijn. Na twee jaar tijd heb ik een duidelijk concept en een groot netwerk. Nu wil ik het concept innoveren om meer aandacht voor circulaire design te creëren. Bijvoorbeeld door meer workshops, lezingen en evenementen te organiseren. Welk verdienmodel hoort daarbij, hoe kan ik het businessmodel verstevigen en een goede aansluiting met de markt vinden? Ik hoop dat er ondernemers zijn die mij hiermee verder willen helpen.’

Het Initiatievencafé, dinsdag 13 november (17:00-19:00 uur) in het Kweekcafé in Haarlem-Noord. www.haarlem.nl/initiatieven. Gratis aanmelden: initiatief@haarlem.nl.

 

 

Dag van de Ondernemer

Vrijdag 16 november is het de Dag van de Ondernemer. Een initiatief van MKB Nederland om aandacht te geven aan het belang van de ongeveer 1,5 miljoen ondernemers in Nederland en hun bijdrage aan de economie, werkgelegenheid en welvaart. Overal in het land worden initiatieven genomen, van de mogelijkheid om een digitaal kaartje te sturen tot een ondernemersgala.

Goede Zaken sluit aan bij de dag en zal een ondernemer uit de regio Haarlem/IJmond in het zonnetje zetten. Kent u een inspirerende ondernemer? Iemand die net van start is gegaan of juist een ervaren iemand die al jaren meedraait?

Meld hem of haar dan aan via goedezaken@decoalitie.nl. Uit de inzendingen wordt één ondernemer geloot die een smakelijke Goede Zaken-attentie ontvangt.

www.dagvanderondernemer.nl.

Uitbreiding in uitvoering: van ieder rack tot op het hek

RAP Fotografie Ramon Philippo

De lichtbak met het logo van Iron Mountain is inmiddels op het pand bevestigd. Geleidelijk aan worden ook andere EvoSwitch-uitingen vervangen door die van Iron Mountain. Dat zijn er bij elkaar tienduizenden. ‘Opeens kom je erachter op hoeveel plaatsen je logo staat’, zegt Eric Boonstra, directeur West-Europa van datacenter Iron Mountain. ‘Van ieder rack tot op het hek’. De verandering van het logo is niet de enige zichtbare verandering van de overname van datacenterbedrijf EvoSwitch door het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Iron Mountain: er wordt ook flink bijgebouwd.

Deze uitbreiding betekent een enorme impuls voor de economische activiteit en werkgelegenheid
in de regio.

‘Als datacenter heb je grofweg twee soorten klanten: retail en wholesale. Met EvoSwitch konden we de retail al prima bedienen. Zeg maar kleine tot middelgrote deals, enkele honderden racks (het rek waarin de servers en netwerkapparatuur staat, red.) per klant. Dat zijn partijen met een eigen rack of een eigen ruimte in ons datacenter, colocatie dus. Bij wholesale gaat het om de grootste, wereldwijde opererende spelers als Google en Microsoft. Dan moet je qua omvang eerder denken aan een hele hal. Dat vereist een hele andere infrastructuur en daarom is deze uitbreiding noodzakelijk.’

Verdubbeling capaciteit

In de zomer van 2019 zal de eerste nieuwe hal klaar zijn (hal 7), terwijl de voorbereidingen voor de bouw van meerdere nieuwe hallen op het braakliggende terrein aan de J.W. Lucasweg in volle gang zijn. Boonstra: ‘Onze capaciteit op deze locatie gaat verdubbelen. Dat betekent een enorme impuls voor de economische activiteit en de werkgelegenheid in de regio, wat zal worden ingevuld door zowel expats als lokale mensen. Grote partijen zoals ik net noemde, zetten hun eigen teams neer, van soms wel tientallen mensen. We hebben nu al zes klanten die hier permanent mensen hebben zitten en met onze medewerkers erbij zijn er momenteel dagelijks tot 200 mensen werkzaam. Ook dat aantal zal flink omhoog gaan.’

‘Iron Mountain heeft grootse plannen en één van de redenen dat wij hen als ideale overnamepartij zagen, is dat zij bereid zijn om de daarvoor benodigde investeringen te doen. En uiteraard blijven we duurzaam ondernemen zoals we dat vanaf dag 1 hebben gedaan. Uitsluitend groene stroom bijvoorbeeld en zeer efficiënte, duurzame koeling.’

www.ironmountain.com/datacenters

‘Iron Mountain past bij onze strategie en bedrijfscultuur’

Eind mei werd EvoSwitch, het datacenterbedrijf met hoofdkantoor in de Waarderpolder, voor een bedrag van 205 miljoen euro overgenomen door het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Iron Mountain. De overname kwam voor de buitenwacht vrij onverwacht. EvoSwitch-CEO Eric Boonstra en de zijnen waren achter de schermen echter al ruim een jaar bezig met het vinden van een partner om de beoogde groei te kunnen realiseren.

Eric Boonstra: ´Kijkend naar de toekomst op langere termijn kwamen we tot de conclusie dat een forse Europese schaalvergroting nodig was.´

‘Sinds onze start in 2007 hebben we een goede marktpositie opgebouwd en zijn we de toonaangevende Nederlandse datacenterprovider’, vertelt Boonstra. ‘2017 was ons beste jaar ooit. Maar kijkend naar de toekomst op langere termijn kwamen we tot de conclusie dat een forse Europese schaalvergroting nodig was. En dus ook een forse investering, waarbij je praat over honderden miljoenen.’

‘In eerste instantie zochten we een samenwerkingspartner, maar de geïnteresseerde partijen bleken ons te willen kopen. Dat was voor ons een optie, mits het ging om een betrouwbare partij met een duidelijke marktstrategie. En een partij die past bij onze bedrijfscultuur, bijvoorbeeld rondom onze ambities op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Op basis daarvan hebben we een aantal partijen geselecteerd waarvan Iron Mountain, dat in Europa wilde landen met haar datacenterdiensten, het beste bij ons paste.’

Meerdere locaties

Boonstra is sinds de overname algemeen directeur West-Europa. Dat betekent dat hij naast Nederland, vanuit de locatie Waarderpolder en Amsterdam, ook de aangekochte locatie in Londen onder zijn hoede heeft. Daarnaast gaat hij zich bezighouden met de realisatie van locaties in Frankfurt en Parijs, door middel van een overname of nieuwbouw. Boonstra: ‘Grote, internationale spelers zetten hun data niet op één plek, dat is funest voor de snelheid en het succes van hun dienstverlening. Als mensen op een website een product bestellen en de data moet uit Amerika of China komen, verschijnt dat welbekende zandlopertje en klikken ze weg. Daarom is lokale aanwezigheid in meerdere landen een vereiste voor die grote jongens.’

Dataknooppunten

‘We hebben het dan over de VS en Azië en voor Europa over de zogenoemde FLAP-steden Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs, de belangrijkste dataknooppunten in Europa. Ik weet dat men in Haarlem wel eens gek opkijkt dat wij ons profileren als datacenter Amsterdam, maar wij maken deel uit van de Metropoolregio Amsterdam en die positionering is voor onze internationale marktpositie echt van cruciaal belang. Maar je snapt natuurlijk wel dat de locatie Waarderpolder hoofdkantoor West-Europa wordt’, besluit Boonstra met een knipoog.

www.ironmountain.com/datacenters

Yes! De week van de werkstress!

Werkend Nederland opgelet, maandag 12 november is het zover en begint de week van de werkstress. Editie nummer vijf en het wordt weer een week om naar uit te kijken. Stress lekker mee!

Sandra Koning: ‘Het wordt een week om naar uit te kijken. Stress lekker mee!’

Het cynisme in de voorgaande zinnen zal u niet ontgaan. Natuurlijk vind ik het goed dat er aandacht is voor stress op de werkvloer. Alleen heb ik een allergie tegen het benadrukken van de negatieve kant. Ik heb namelijk de sterke overtuiging dat stress op zich niet verkeerd hoeft te zijn. Stress maakt dat je scherper, alerter en productiever bent. Het is wel belangrijk om onder de loep te nemen hoe je omgaat met stress, wat je kunt doen om in balans te blijven en hoe je na momenten van stress weer kunt ontspannen.

Oorzaak of excuus

Natuurlijk zijn er werkgevers die hun medewerkers chronisch overbelasten. Er zijn ook werknemers die zelf te veel hooi op hun vork nemen, zowel in werk als privé. Maar stress wordt naar mijn mening té vaak als oorzaak of excuus aangevoerd, terwijl het eerder een symptoom is. Wat ligt daaronder? Wanneer iemand mantelzorger is, of om een andere reden privéproblemen ervaart, neem hij of zij dat mee naar het werk. Als er een sfeer heerst waarin dat bespreekbaar is, kunnen leidinggevende én collega’s er rekening mee houden. Aandacht en teamwork dragen in hoge mate bij aan de weerbaarheid en veerkracht van je personeel.

Medewerkers die ander gedrag gaan vertonen, prikkelbaar zijn, vaker te laat komen, er moe uitzien, hun werk slordiger doen, enzovoorts. Allemaal vroegsymptomen waardoor je als werkgever in actie moet komen. Uit het belang van je werknemer én uit bedrijfsbelang, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Wanneer mensen doen wat ze leuk vinden, kunnen ze veel beter omgaan met drukte op het werk. Daarom is het zo belangrijk om, voordat het te laat is, aandacht te besteden aan het welzijn van je werknemers. Van werkstress naar werkplezier. En laat dat nou het thema van komende week zijn. Kijk. Dat gaat de goede kant op.

Sandra Koning
IDEO advies

i www.ideobv.nl