Bedrijf & Samenleving wint Appeltje van Oranje

Twaalf jaar geleden zette Bedrijf & Samenleving het mentorproject Time2Shine op. Mensen uit het bedrijfsleven nemen jongeren onder hun hoede, die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Het project sloot naadloos aan bij het thema van het Oranjefonds 2020: ‘maatjes ben je samen’. Koningin Maxima maakte persoonlijk de drie winnaars van het Appeltje van Oranje bekend. Eén van de drie was Bedrijf & Samenleving.

Koningin Maxima maakte tijdens de digitale prijsuitreiking de winnaars bekend van de Appeltjes van Oranje.

Koningin Maxima sprak via een livestream de twaalf genomineerden toe. Marijke Aukema en Desiree Terwee van Bedrijf & Samenleving keken, samen met een veertigtal jongeren en mentoren, naar de uitzending in Sociëteit Vereeniging. Marijke Aukema: ‘Wat we niet wisten, was dat beneden twee vertegenwoordigers van het Oranjefonds zaten om de prijs uit te reiken, 15.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Dat was voor ons een complete verrassing.’

Pitchen
Naast Bedrijf & Samenleving wonnen SOVEE en jongerenforum Villa Pinedo een Appeltje van Oranje. Aan de prijs ging een lang traject vooraf, vertelt Marijke Aukema. ‘Na een eerste selectie bleven veertig organisaties over. Die moesten pitchen. Er werden uiteindelijk twaalf kandidaten geselecteerd. Leden van de jury zijn bovendien bij ons op bezoek geweest om met jongeren en mentoren te praten. Het was zeker geen tombola.’

Het juryrapport vermeldt dat Time2Shine al ruim twaalf jaar met succes draait, dat het om langdurige projecten gaat en dat er wordt samen gewerkt met mensen uit het bedrijfsleven. Marijke Aukema: ‘Onze mentoren staan vol in het leven. Ze werken en hebben een uitgebreid netwerk, waardoor ze jongeren beter aan een stageplek of werk kunnen helpen. De onderlinge band is hecht. Ook in corona-tijd werd er samen gewandeld en gesproken. Onze jongeren komen bijna allemaal uit een omgeving die ze niet kan of wil helpen. Ze willen een baan, een opleiding, een toekomst. Gewoon huisje, boompje, beestje. Het viel ons bovendien op dat ze vaak eenzaam zijn. Een deel van het prijzengeld besteden we daarom om onze jongeren ook met elkaar in contact te brengen, zodat ze aan een eigen netwerk kunnen bouwen.’

www.bedrijfensamenleving.nl

‘Duurzaamheid gaat vooral om bewuste keuzes maken’

Jurriaan Hoefsmit

Het Spaarne Gasthuis loopt voorop in het tegengaan van voedselverspilling, als onderdeel van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Marion Doets, Facilitair Manager, vertelt over de ambitieuze en duurzame stappen die het ziekenhuis neemt sinds de ondertekening van de overeenkomst in 2018.

Marion Doets: ‘De Green Deal tekenen is mooi, maar vervolgens moeten we er handen en voeten aan geven.’

Inkoop gebeurt op een zo duurzaam mogelijke manier. En met het vervangen van verlichting door LED wordt veel energie bespaard. ‘Maar’, benadrukt Marion, ‘laten we niet vergeten dat we vooral een ziekenhuis zijn. Onze core business is gezondheidszorg!’ Het Spaarne Gasthuis ondertekende in 2018 de Green Deal 2.0. Dat betekent dat het ziekenhuis op de drie locaties, Haarlem Zuid, Haarlem Noord en Hoofddorp, versneld aan de slag gaat met de verduurzaming van voedselverspilling, energie en afval. ‘Als we het hebben over duurzaamheid, dan gaat het vooral om het maken van bewuste keuzes’, vertelt Marion. ‘Dat zie je duidelijk terug in ons inkoopbeleid. Soms is dat wat lastiger dan wanneer je kiest voor de oude manier. Nieuw meubilair bestellen gaat bijvoorbeeld veel sneller dan oude spullen opknappen. Toch kiezen we, waar mogelijk, voor dat laatste. Het komt ook voor dat we minder duurzame keuzes maken, omdat die nu eenmaal verstandiger zijn. Een nieuw MRI-apparaat verbruikt meer energie, maar als het om medische apparatuur gaat, kiezen we voor de beste optie.’

Toekomstige uitdagingen
‘De Green Deal tekenen is mooi, maar vervolgens moeten we er handen en voeten aan geven. Onze wens is om er een praktische invulling aan te geven in plaats van alles achter de tekentafel te verzinnen. Maar we staan voor veel uitdagingen.’ Zo wordt een deel van de gebouwen in Haarlem Zuid de komende jaren vernieuwd. ‘Denk aan mobiliteit: hoe zorg je ervoor dat er straks minder mensen met de auto komen naar locatie Zuid? Maar dat werknemers ook ’s nachts veilig bij het ziekenhuis kunnen komen? En hoe gaan we als ziekenhuis van het gas af? We kunnen niet zonder energie komen te zitten en moeten dus op meerdere bronnen kunnen vertrouwen. Kortom, we zijn een bijzondere organisatie en hebben echt de hulp van de gemeente nodig om hierin de juiste keuzes te maken. We zijn dan ook intensief met elkaar in gesprek.’

Haarlem doet duurzaam
Haarlem doet duurzaam is het podium voor alle Haarlemmers die meewerken aan de verduurzaming van onze stad. Heeft jouw bedrijf, organisatie of initiatief ook een goed idee om van Haarlem een duurzame, circulaire en groene stad te maken? Laat het dan weten door een e-mail te sturen naar duurzaam@haarlem.nl.
Laat je vast inspireren door Haarlemmers die je voor gingen op www.haarlem.nl/doetduurzaam

Forse stijging adviesaanvragen Ondernemersklankbord

Adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord OKB geven onpartijdig advies aan ondernemers. De afgelopen periode verdrievoudigde het aantal aanvragen voor een ondersteunend traject. Chris Abbenhuis, voormalig bankier en bestuurder, is ‘spelverdeler’ bij OKB Regioteam Haarlem. ‘Veel ondernemers hebben in deze tijd structuur nodig.’

    Chris Abbenhuis: ‘Ondernemers moeten keuzes maken, wij helpen daarbij.’

OKB was, met steun van staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer, net gestart met een landelijke campagne toen de corona-crisis uitbrak. Het aantal aanvragen om advies bij de door heel Nederland verspreide OKB-Regioteams nam direct fors toe. Chris Abbenhuis: ‘In eerste instantie ging het vooral om hulp over hoe gebruik te maken van de steun- en subsidiemaatregelen. Een maand later vroegen ondernemers wat ze moesten doen nu de omzet bleef dalen. De laatste weken staat de vraag centraal: we moeten zaken anders aanpakken en kan een adviseur van het Regioteam Haarlem ons daarbij helpen?’

Gerichte vragen
Voor Chris Abbenhuis is het essentieel dat ondernemers zelf oplossingen aandragen. ‘Tijdens de corona-crisis zagen we hoe breed de gevolgen voor het bedrijfsleven waren. Vooral één- en tweemanszaken bleken kwetsbaar. Ze staan er vaak alleen voor en hebben daarom behoefte aan een klankbord, aan steun in het proces. De aanvragen lopen uiteen van een ondernemer die beurzen organiseerde tot een bedrijf dat tentvakanties in Frankrijk en Italië verkoopt. Maar ook een agentschap voor modellen nam contact met ons op. De rol van OKB is puur gericht op advies, we gaan niet op de stoel zitten van een advocaat, accountant of notaris. Ondernemers moeten wel een idee hebben welke richting ze op willen. Dus niet: mijn omzet valt weg, wat nu? Maar: mijn omzet valt weg en nu wil ik deze kant op.’

Stichting Ondernemersklankbord ondersteunt ondernemers in deze zware tijden met advies en een luisterend oor, tijdelijk is die steun gratis. Chris Abbenhuis neemt contact op met een bedrijf dat een aanvraag via de website van OKB indient. ‘Ik vraag dan door om tot een specifiekere hulpvraag te komen. Op basis daarvan wijzen we een adviseur aan. Vervolgens stuur ik hem of haar een verslag van het gesprek, waarna een traject van maximaal zes maanden start. Ondernemers moeten keuzes maken, wij helpen daarbij.’

www.ondernemersklankbord.nl

Grand Café Staal nieuw horecaconcept hartje IJmuiden

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Woensdag 8 januari openden Dianne Weber en haar man Cor Varkevisser, op de hoek van de Lange Nieuwstraat en Plein 1945 in IJmuiden, Grand Café Staal. Negen weken later moesten door de corona-crisis de deuren alweer op slot. Maar inmiddels kan er bij Staal opnieuw, op gepaste afstand, gegeten en gedronken worden.

Dianne Weber en Cor Varkevisser: ‘We wilden iets bijzonders beginnen, iets nieuws, op een A1-locatie, dat past bij IJmuiden.’

De IJmuidenaren hebben de horecagelegenheid duidelijk in de armen gesloten. Zelfs op een druilerige maandagmiddag zijn bijna alle plaatsen bezet. Dianne: ‘Ik heb onder andere bij Duin & Kruidberg, hotel en restaurant Augusta en restaurant IJmond gewerkt. Zes dagen in de week, 12 tot 13 uur per dag. Dan denk je na verloop van tijd: waarom start ik niet mijn eigen zaak? Cor en ik hebben er lang over nagedacht. We wilden iets bijzonders beginnen, iets nieuws, op een A1-locatie, dat past bij IJmuiden. Begin vorig jaar hoorden we dat deze plek vrij kwam. En dat een terras geen probleem was. Zo is het begonnen.’

Dianne schreef een goed onderbouwd bedrijfsplan, dat minutieus werd doorgerekend door een accountant. Met dat plan stapte ze naar een drietal banken. Rabobank Haarlem-IJmond reageerde als enige direct. ‘Rabo geloofde in het concept. Er sprak vertrouwen uit, voor ons een kernbegrip. Klanten moeten ons immers kunnen vertrouwen. Als ze iets bestellen, moet het goed zijn. Rabobank Haarlem-IJmond ondersteunde ons niet alleen financieel, maar gaf ook advies, via accountmanager Petra Padmos. Rabobank wil een bank zijn die jonge ondernemers een kans geeft. Wij pasten in dat plaatje.’

Appeltaart
De reacties van bezoekers zijn zonder uitzondering positief. Cor: ‘Ik kom zelf uit Katwijk, maar ik weet dat IJmuidenaren graag de kat uit de boom kijken. Als het niet meteen goed is, komen ze niet terug. We zijn laagdrempelig, de kaart klopt, iedereen is welkom.’ Aan opvallend veel tafels wordt koffie met appeltaart geserveerd. Cor onthult het geheim. ‘Mijn moeder staat in Katwijk bijna de hele dag in de keuken appeltaart te bakken. Soms rijdt ze wel drie keer in de week heen en weer.’

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

www.grandcafestaal.nl

Vakantieverhuur van een appartement

Als appartementseigenaar ben je in principe bevoegd om je appartement in elke gewenste vorm kortstondig of langdurig te verhuren. Maar de regels uit de akte van splitsing en het Modelreglement kunnen verhuur expliciet of impliciet verbieden. Overweegt u om uw appartement te gaan verhuren of overweegt u een appartement te kopen met het oog op verhuur, laat u zich dan vooraf informeren over de (on-)mogelijkheden.

Fleur Groos

In 2016 speelde over dit onderwerp een zaak bij de rechtbank Amsterdam. De vergadering van eigenaars van een VvE had besloten dat een appartement door de eigenaar maximaal 60 dagen per jaar mocht worden verhuurd. Eén van de appartementseigenaren was het niet eens met dit besluit en stapte naar de rechter. De rechter oordeelde dat het besluit nietig was, omdat in de akte van splitsing een expliciet verbod stond op de exploitatie van een appartement als pensionbedrijf. Ook was in de akte bepaald dat de appartementen moesten worden gebruikt ‘als woning voor privédoeleinden’. Volgens de rechter valt gebruik door toeristen daar niet onder.

In het geval van een indirect verbod, bijvoorbeeld strijd met de bestemming van het appartement, kan meestal toestemming voor het voorgenomen afwijkende gebruik (bijvoorbeeld vakantieverhuur) aan de vergadering van eigenaren worden voorgelegd. Wordt de vereiste toestemming op onredelijke gronden geweigerd, dan kan de betreffende appartementseigenaar de rechter om vervangende toestemming vragen. Wordt de toestemming verleend, dan kan een eigenaar die zich hier niet mee kan verenigen op zijn beurt de rechter om vernietiging van het besluit verzoeken.

Is er sprake van een expliciet verbod in de akte van splitsing, dan biedt toestemming van de vergadering van eigenaren geen uitkomst. In dat geval zal eerst de akte van splitsing moeten worden gewijzigd. Daarvoor is de medewerking van alle eigenaren vereist. Dit geldt ook andersom, wanneer toeristische verhuur op grond van de regels is toegestaan, maar de vergadering van eigenaars dat wil verbieden of slechts onder bepaalde voorwaarden wil toestaan. Het verbinden van voorwaarden aan de toestemming is raadzaam, bijvoorbeeld met betrekking tot het voldoen aan overheidsvoorschriften (vergunning), overlast en gebruik van gemeenschappelijke ruimten.

Wilt u meer informatie over toeristische verhuur, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Fleur Groos

www.groosadvocatuur.nl

Gehoorverlies hoeft geen spelbreker te zijn

Met name dankzij gebarentolk Irma was er de afgelopen maanden veel aandacht voor slechthorendheid. Bij veel bedrijven is echter nog een wereld te winnen als het gaat om werken met mensen met gehoorbeschadiging.

Wendelina Timmerman: ‘Mensen met gehoorverlies zijn bang om niet voor vol te worden aangezien, of zelfs om hun baan te verliezen. Dat kan leiden tot ontwijkend gedrag.’

Wendelina Timmerman zet zich met haar bedrijf Hooridee sinds 2001 in om organisaties te ondersteunen als er sprake is van gehoorverlies. ‘Veel bedrijven zijn bezig met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’, vertelt Wendelina. ‘Daarbij wordt vaak niet gedacht aan gehoorverlies. Terwijl 1 op de 5 mensen van boven de 50 jaar daar mee te maken heeft en er jaarlijks 20.000 jongeren met gehoorschade bijkomen. Ook ontbreekt het vaak aan kennis om mensen met gehoorverlies verder te helpen. Het komt vaak voor dat mensen de weg niet weten en vastlopen. Dat is anno 2020 vaak niet nodig, er is zoveel mogelijk met hulp van techniek en goede communicatie- afspraken.’

‘Het is voor veel mensen echt een enorm leerproces, er is veel schroom om er voor uit te komen. Als werkgevers of HR-managers daar alert op zijn, zijn ze veel beter in staat om hun personeel daarbij te helpen. Mensen met gehoorverlies zijn bang om niet voor vol te worden aangezien, of zelfs om hun baan te verliezen. Dat kan leiden tot ontwijkend gedrag, zoals vergaderingen afzeggen of je niet in discussies mengen. Leven met gehoorverlies kost energie, waardoor je alles op alles gaat zetten om productief te blijven. Als je daar niets mee doet, kan dat leiden tot burn-out klachten. Ook verandert je gevoel van veiligheid. Je hoort iemand niet aankomen op de gang of hoort de telefoon niet. Dan ga je anders communiceren en andere vragen stellen, wat kan leiden tot onbegrip, misverstanden en irritatie.’

Heldere communicatie
‘Dankzij technische oplossingen kunnen mensen hun werk blijven doen. Bijvoorbeeld door een kleine tafelmicrofoon te gebruiken, die via bluetooth verbonden is met je gehoorapparaat. Daarnaast is het heel belangrijk om de hele werkomgeving mee te nemen. Dus met het team praten over wat gehoorverlies betekent en hoe je goede communicatieafspraken maakt. Het aardige is dat ik na trainingen vaak terugkrijg dat mensen die wel goed kunnen horen het óók prettig vinden dat er tijdens vergaderingen niet door elkaar heen wordt gepraat, iedereen uit kan praten, conclusies worden opgeschreven, enzovoorts. Zo verbeteren communicatie en samenwerking voor het hele team en in het bijzonder voor degene met gehoorverlies. Zo kan zij of hij toch gewoon mee blijven doen en zich blijven ontwikkelen. Ik vind het ontzettend leuk en dankbaar werk om daar binnen organisaties de bouwstenen voor te leggen.’

www.hooridee.nl

Vakantiedagen in corona-tijden

De corona-maatregelen worden met ingang van 1 juli aanstaande versoepeld. Eindelijk kunnen we ons met gepaste afstand vrijer bewegen. Veel werknemers zullen dan ook graag op vakantie willen, maar of zij ook daadwerkelijk gaan, is de vraag.

Philippine Hoyng

Hoe zit het nu met de vakantiedagen tijdens corona? Iedere werknemer die fulltime werkt, heeft wettelijk recht op 20 dagen per jaar. De overige dagen zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Werknemers die al een vakantie hadden gepland, willen soms vanwege corona hun vakantiedagen teruggeven, omdat zij niet op vakantie naar het buitenland kunnen of willen. Moet je als werkgever daar gehoor aangeven?

Vakantie heeft een herstelfunctie. Herstellen kan uiteraard ook thuis of elders in Nederland. Het is aan de werkgever om te beslissen of een werknemer de vakantiedagen kan teruggeven, omdat een buitenlandse vakantie niet kan plaatsvinden. De werkgever heeft alle recht om dit te weigeren. Wanneer u als werkgever toch de vakantiedagen laat teruggeven, moet u er rekening mee houden dat als gevolg daarvan een stuwmeer aan vakantiedagen bij de werknemer kan ontstaan. Naast het feit dat werknemers wellicht later in het jaar en masse vakantiedagen willen opnemen, met alle logistieke gevolgen van dien.

Wettelijke vakantiedagen zijn niet afkoopbaar. Deze worden meegenomen naar het volgende jaar en vervallen, als ze niet worden opgenomen, na zes maanden. Bovenwettelijke zijn wel afkoopbaar, maar alleen als werkgever en werknemer het daarover eens zijn. Er i  geen verplichting tot afkoop.

Dreigend stuwmeer
U kunt werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen als er een stuwmeer aan vakantiedagen dreigt te ontstaan of als er minder werk is, maar een werknemer hoeft daar geen gehoor aan te geven. Vakantiedagen teruggeven is dus geen recht van de werknemer en vakantiedagen bevelen op te nemen is dus geen recht van de werkgever. Ga met elkaar in gesprek, zodat iedereen een fijne vakantie heeft!

Philippine Hoyng

HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl

Certificering van aandelen om continuïteit te waarborgen

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Heb ik het eigenlijk wel goed geregeld voor mijn bedrijf? Het is een vraag die Xander Stuijt van Krans Notarissen in deze corona-tijd regelmatig krijgt. Die vraag beantwoordt hij meestal met een wedervraag: ‘Wat wil je dat er met de onderneming gebeurt als jij plotseling wegvalt?’

Xander Stuijt (links) met kantoorgenoot Tessa Bos: ‘Met certificering splits je als ondernemer het recht op winst en het stemrecht.’

Om dan te vervolgen met: ‘Je zou eens aan certificering van de aandelen moeten denken.’ Certificering van aandelen is een hulpmiddel, om de stabiliteit van de besluitvorming in de algemene vergadering van een bv – en daarmee indirect de continuïteit van de onderneming – te waarborgen. Bij certificering van aandelen draagt een aandeelhouder zijn aandelen, en dus ook het stemrecht, over aan een speciaal daarvoor opgerichte stichting. ‘Deze stichting administratiekantoor beheert de aandelen en zorgt ervoor dat er een doeltreffend bestuur gevoerd kan worden in de bv. Door het opzetten van een goede regeling voor de benoeming van daartoe gekwalificeerde bestuurders. De stichting is namelijk de aandeelhouder en stemt op de aandelen als er een algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuur van de stichting is de baas. De certificaten van aandelen geven uitsluitend recht op de winst. Je splitst als ondernemer dus eigenlijk het recht op winst en het stemrecht.’

‘En’, zo vervolgt Xander Stuijt zijn uitleg, ‘wij denken graag met je mee over de vormgeving van het bestuur. Je kunt het zo regelen dat, zolang jij zelf nog bij de onderneming betrokken bent, jij de enige bestuurder van de stichting bent. En daarnaast een regeling opnemen voor als zich een calamiteit voordoet. In de statuten van de stichting kan opgenomen worden wie na jou het bestuur vormt en dus de besluiten neemt over de bedrijfsvoering. Je voorkomt daarmee dat de zeggenschap terecht komt bij personen die de kennis ontberen om de onderneming goed te besturen.’

De stichting kan ook ingezet worden bij bedrijfsopvolging. Door het schenken van certificaten aan de kinderen kan alvast wat vermogen naar hen geschoven worden. De ondernemer blijft zelf bestuurder van de stichting en blijft dus zelf aan het hoofd staan van de onderneming. Als de kinderen oud genoeg zijn, kunnen ze via de stichting op speelse wijze bij de onderneming betrokken worden. ‘Kortom, genoeg stof voor een goed gesprek over de continuïteit van de onderneming’, zegt Xander Stuijt. ‘En denk ook eens aan een familiestatuut. Dat is een document waarin je afspraken vastlegt over allerlei onderwerpen die spelen in familiebedrijven. Bijvoorbeeld over de betrokkenheid van kinderen, opvolgers, dividendbeleid en de missie die je met je onderneming hebt. Daarover vertel ik in een volgende editie van Goede Zaken graag meer.’

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft op donderdagochtend voor ondernemers een telefonisch spreekuur van 8.30 – 9.30 uur.

www.kransnotarissen.nl

Frisse blik en vernieuwende oplossingen

Studenten van de opleiding Creative Business bij Hogeschool Inholland Haarlem gaan aan de slag voor ondernemers die, al dan niet als gevolg van corona, wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld rondom de toekomstbestendigheid van hun bedrijf, het vinden van een nieuw verdienmodel, het aanboren van andere doelgroepen of het opstellen van een exportplan.

Frank Schoutens: ‘Het vak van media en entertainment is in hoog tempo veranderd.’

Creative Business is de ‘nieuwe’ naam van de opleiding Media & Entertainment Management bij Inholland Haarlem. Nieuwe tussen aanhalingstekens, want de naamswijziging vond al twee jaar geleden plaats. ‘Dat was het gevolg van een koerswijziging binnen de opleiding’, vertelt Frank Schoutens, accountmanager Creative Business. ‘Het vak van media en entertainment is in hoog tempo veranderd en de creatieve industrie is veel breder geworden. Social media, apps, video, blogs, influencers, evenementen, online marketing… Het zijn allemaal kanalen die in korte tijd toegankelijk zijn geworden voor iedereen en die enorme kansen bieden, met name voor ondernemers.’

‘Voor veel ondernemers geldt echter dat ze geen tijd hebben om daarmee aan de slag te gaan, geen feeling hebben met nieuwe media of te veel gewend zijn om ’te doen wat ze altijd doen’. In dat geval kunnen zij hun vraagstuk bij onze studenten neerleggen, die daar met een frisse blik naar kijken. Zij gaan gedurende twintig weken zelfstandig in teams aan de slag en presenteren meerdere creatieve, vernieuwende oplossingen die direct uitvoerbaar zijn. Recent voorbeeld zijn de Vrijheidswandeling, ontwikkeld voor Stichting Bevrijdingspop, en City Marketing IJmuiden, waar onze studenten een mascotte voor hebben bedacht die ook daadwerkelijk is geproduceerd.’

Lerend netwerk
‘Voor onze studenten is het belangrijk dat ze direct in de praktijk aan de slag gaan en zich zo samen met docenten en het werkveld binnen een lerend netwerk kunnen ontwikkelen. Dat is ook belangrijk voor na hun afstuderen, omdat veel studenten ZZP’er worden en dus sterk afhankelijk zijn van hun netwerk. Van ondernemers hoor ik altijd terug dat ze het erg leuk vinden om met deze jonge doelgroep aan de slag te gaan, vooral omdat ze een andere kijk op de zaak hebben en komen met oplossingen waar zij zelf niet aan hadden gedacht.’

Vanaf september gaan de studenten in teams aan de slag met de binnengekomen vraagstukken. Aanmelden, meer informatie en contact:
frank.schoutens@inholland.nl

Kijk voor meer informatie over de opleiding Creative Business op: www.inholland.nl/cb.

Banengroei Waarderpolder essentieel voor de stad

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Om ook op lange termijn een aantrekkelijk en toonaangevend bedrijventerrein te waarborgen, heeft de gemeente Haarlem onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de Waarderpolder. Slimmer gebruik maken van de ruimte, verdere verduurzaming en inzetten op innovatie zijn de pijlers waarop verder moet worden gebouwd. Voorwaarden daarbij zijn onder meer een goede bereikbaarheid en het blijvend splitsen van wonen en werken.

Bruno Giebels: ‘De kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven.’

Het exclusief houden van de Waarderpolder voor bedrijven is één van de speerpunten van de Industriekring Haarlem (IKH). Omdat de stad Haarlem tegelijkertijd behoefte heeft aan meer woningen, kwamen IKH en gemeente tot het compromis om gedurende tien jaar geen woningbouw in de Waarderpolder toe te staan, met uitzondering van het Oostpoortgebied. IKH-voorzitter Bruno Giebels: ‘In dit onderzoek wordt nogmaals onderschreven dat het onverstandig is om wonen toe te staan in de Waarderpolder, ook ná die afgesproken tien jaar. Dat heeft enorme nadelige economische gevolgen.’

‘Gelet op de groei-ambitie van Haarlem, met 10.000 nieuwe woningen, is het zelfs noodzakelijk dat er banen bíjkomen om de verhouding inwonersbanen in Haarlem op peil te houden. Hier kan de Waarderpolder een zeer grote bijdrage aan leveren, als grootste bedrijvenpark van de stad.’

‘Om bij te kunnen dragen aan banengroei is het daarom van belang om naast het uitgeven van kavels slimmer gebruik te maken van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld door de hoogte in te gaan. Haarlem beschikt over een relatief hoogopgeleide bevolking die veelal buiten de stad werkt. Het realiseren van nieuwe, duurzame kantoorruimte in de Waarderpolder is daarom zeer noodzakelijk. Mooie voorbeelden zijn de geplande nieuwbouw van kantoorgebouwen aan de Oudeweg naast de Mercedes-dealer en het project Oostpoort. Ook al heeft het thuiswerken, met name de afgelopen maanden, een enorme vlucht genomen, we verwachten dat er nog altijd groei mogelijk is in dat segment.’

Kracht in diversiteit
‘Waar we als IKH altijd trots op zijn geweest, wordt in het onderzoek nog eens bevestigd: de kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven: maakindustrie, dienstverlening, handel, bouw en ga zo maar door. Daardoor zie je ook dat de impact van corona heel gebalanceerd is. Sommige bedrijven draaien omzetten als nooit tevoren, anderen hebben het echt heel erg zwaar. Vanuit de IKH wil ik die laatste groep een hart onder de riem steken en mijn bewondering uitspreken voor wat ik zie aan creativiteit en inzet om overeind te blijven. Maar voor de Waarderpolder als geheel toont het maar weer eens aan wat het belang van die diversiteit is.’

Bekijk het hele onderzoek op: www.industriekringhaarlem.nl