Station Zuidwest wil échte impact maken

Een creatieve broedplaats waar ‘nieuwkomers en buurtbewoners’ elkaar ontmoeten. Dat is Station Zuidwest, een initiatief van sociaal ondernemer Tim Broersen. Daarbij maakt hij dankbaar gebruik van de kennis en het netwerk vanuit het Actieprogramma Impact Ondernemen.

 Station Zuidwest bevindt zich in de Stephensonstraat in de Haarlemse Leidsevaartbuurt. Een wijk die sterk in ontwikkeling is. De gemeente deed een oproep aan sociale ondernemers om ideeën te pitchen voor een creatieve broedplaats. Broersen won de pitch, mede door de koppeling te leggen met ‘nieuwkomers’, zowel vluchtelingen als statushouders. Broersen: ‘Voor die doelgroep was ik al actief met mijn bedrijf HiWork, waarmee we ons inzetten om nieuwkomers aan werk te helpen dat past bij hun achtergrond en talenten. In de praktijk zie je nogal eens dat iemand die in zijn eigen land tandarts of architect is, hier als schoonmaker aan het werk gaat.’

Open voor iedereen
‘Met HiWork kijken we heel sterk naar wie iemand is en wat iemand kan. Diezelfde filosofie geldt ook bij Station Zuidwest: mensen krijgen de ruimte om vanuit hun eigen wensen en talenten aan de slag te gaan, vanuit een gelijkwaardige relatie. Zo zijn er activiteiten als een kinderatelier, een cursus creatief schrijven, filmavonden, muzikale ‘buurtsessies’ en lessen Nederlands of Engels. Allemaal georganiseerd door vrijwilligers en open voor iedereen, of je nu geboren Haarlemmer bent of op de vluchtelingenboot woont. Het is mooi om te zien wat er ontstaat als die twee werelden elkaar ontmoeten.’

Tim Broersen: ‘Sation Zuid West is open voor iedereen.’

Ondernemen met impact
Als sociaal ondernemer bezoekt Tim Broersen regelmatig bijeenkomsten van het Actieprogramma Impact Ondernemen. Broersen: ‘Zij hebben een compleet aanbod voor alle thema’s rondom sociaal ondernemerschap. Daarnaast vind ik het fijn om gelijkgestemden te ontmoeten, elkaar te inspireren en te delen waar je tegen aanloopt. Ook heb ik via het actieprogramma een coachingstraject gevolgd bij Brigitte van Campen, een ervaren sociaal ondernemer. Zij heeft me geholpen met het opstellen van een businessplan en verdienmodel. Bijvoorbeeld door onze ruimtes commercieel aan te bieden, eenmalig voor vergaderingen of meer structureel als (flex)plek. Mede dankzij die inkomsten kunnen we zorgen dat Station Zuidwest een blijvende plek is, waar dingen in gang worden gezet die écht impact maken.’

Naast Station Zuidwest zijn er diverse hubs en verzamelgebouwen in Haarlem met werkplekken waar sociale en duurzame ondernemers samenkomen. Op zoek naar werkruimte of een impactvolle locatie huren? Kijk op kennemer.impacthelpdesk.nl voor een overzicht.

 

Alpha Security: 25 jaar maatwerkbeveiliging in alle regionen

Op 19 februari 2024 vierde Alpha Security haar 25ste verjaardag. ‘Geen flesjes wijn, maar een donatie aan ‘Free a Girl’, stond op de jubileumuitnodiging. De Haarlemse Stadsschouwburg vormde het feestelijke toneel waar medewerkers, leveranciers, opdrachtgevers en ketenpartners hun gezamenlijke successen vierden en mooie herinneringen deelden. Het is deze community die Alpha Security een unieke positie in beveiligingsland heeft bezorgd: het leveren van integrale beveiligingsoplossingen in een maatwerk jasje.

Peter Hoes, medeoprichter van Alpha Security, week in 1996 af van de loodgieterscarrière die zijn vader voor ogen had: ‘Mijn twee linkerhanden dachten daar anders over’, aldus Peter. Uiteindelijk startte hij op zijn 18de bij de Landmacht aan de opleiding van de Luchtmobiele Brigade.

Geen gewone uitsmijter
In datzelfde jaar startte hij ook aan de deur van het Haarlemse café Imperial: geen gewone uitsmijter, maar een toegankelijke gastheer met de juiste voelsprieten voor dreigende onrust. ‘Ik wilde het uitgaanspubliek echt leren kennen, opdat ze mij bij problemen zouden inschakelen’. Zo ontstond ook de eerste samenwerking met de Politie Haarlem, om bijvoorbeeld informatie te delen omtrent notoire lastpakken. Het was ten slotte de politie die begin 1999 Peter vroeg om zijn kunde en kennis in een bedrijfsmatig jasje te gieten: Alpha Security werd een feit.

De eerste lichting medewerkers vond Peter, zelf een rode baret, onder zijn oud defensiecollega’s. Als Alpha Security maakten zij Haarlem Culinair – hun eerste formele klant – in 1999 tot een waarlijk onneembare vesting: de perimeter patrouillerend en een medewerker met nachtkijker op het hoogste punt. Nu telt het bedrijf 260 medewerkers; voornamelijk uit de regio Kennemerland. Een regio waar Peter enorme verbondenheid mee voelt en graag aan terug geeft: ‘Zo nemen we actief deel aan legio maatschappelijke projecten, bieden we beschutte werkplekken voor oud-militairen met PTSS en helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een opleiding en een baan.’

Bijdragen aan vrede en veiligheid
Naast de uitgebreide interne trainingen en opleidingen, heeft Alpha Security zich ook verbonden aan de reservistenregeling van Defensie: gewone Nederlanders die ervoor kiezen om zich, naast hun reguliere werk, in te zetten voor Defensie. Zij voorzien de krijgsmacht van extra capaciteiten en dragen zo bij aan onze vrede en veiligheid. Het werkveld is in de loop der tijd ook aanzienlijk verschoven. Nu is evenementenbeveiliging nog slechts een klein deel van het werk. Het leeuwendeel wordt gevormd door de beveiliging van hoog-risico-objecten, maatschappelijke opvanglocaties, hotels, mobiele surveillance en gemeentelijke panden.

Voor de toekomst ziet Peter de manbeveiliging nog steeds als corebusiness van Alpha Security, ondersteund met innovatieve tools om het werk efficiënter te maken en betaalbaar te houden. Hiertoe is recentelijk Mari van Dorst als directeur aan boord gekomen: een innovator pur sang. Mede met zijn inbreng zal Alpha Security aan de frontlijn van maatwerkbeveiliging blijven opereren.

Peter Hoes (helemaal rechts) viert met zijn team het 25 jarig jubileum van Alpha Security. 

Digitaal vergaderen volgend jaar weer mogelijk

Begin dit jaar is het Wetsvoorstel digitale AVA ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel biedt Nederlandse rechtspersonen de gelegenheid om algemene (leden) vergaderingen digitaal te houden. Het is de wens van velen dat de mogelijkheid tot het houden van digitale algemene (leden) vergaderingen definitief in de wet wordt opgenomen. Tijdens de coronapandemie maakte een noodwet het mogelijk digitaal te vergaderen en er zijn in die tijd veel positieve ervaringen opgedaan met digitale bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat deze wet met ingang van 1 januari 2025 in werking treedt.

Aanpassen van de statuten
In deze column kunnen we het wetsvoorstel niet tot in detail bespreken, we vatten daarom de kern voor u samen. Voor NV’s, BV’s, Coöperaties en Onderlinge Waarborgmaatschappijen (OWM) zal  een volledig digitale vergadering alleen mogelijk zijn als de statuten dat uitdrukkelijk toestaan. Omdat de digitale vergadering een afspiegeling van een fysieke vergadering moet zijn, zullen de statuten zo moeten worden ingericht dat de aandeelhouders of leden volwaardig kunnen meedoen aan de vergadering. Wie na de invoering van de wet een digitale algemene vergadering wil houden, zal in veel gevallen de statuten moeten aanpassen simpelweg omdat bij het opstellen van de statuten met deze nieuwe voorschriften nog geen rekening gehouden kon worden.

Bij verenigingen en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is geen statutaire grondslag vereist voor het houden van een digitale algemene ledenvergadering. De leden kunnen het bestuur machtigen om een digitale algemene vergadering te houden en daarbij randvoorwaarden meegeven, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van een digitale vergadering. Het kan zinvol zijn de mogelijkheid van een digitale vergadering toch aan de statuten toe te voegen en daarmee de randvoorwaarden statutair vast te leggen.

Meer informatie en advies
Wilt u de mogelijkheid om een digitale algemene (leden)vergadering te houden toevoegen aan de statuten van uw BV, Coöperatie, OWM, vereniging of VvE, neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u hier graag over en nemen dan meteen met u door of er nog andere zaken spelen die u anders zou willen regelen. Een eerste oriënterend gesprek van een half uur is gratis. Neemt u daarvoor contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt

 

Schaalvergroting in de schapenwol met de ORO wolkorrel

Overtollig schapenwol omzetten in plantenvoeding. Dat is wat Natalie Bogtman doet bij de productie van ORO wolkorrels. Nu deze worden ingezet bij de herinrichting van Meerwijk én dankzij een investeerder, kan ORO wolkorrel een enorme stap in schaalgrootte maken. ORO Wolkorrel is één van de ondernemers die te vinden is op het Kennemer Inkoop Platform.

Het verhaal van ORO wolkorrel begint als Natalie Bogtman wordt ‘gegrepen’ door de grondstof wol. Ze begon hobbymatig met het maken van kunstvoorwerpen of woonaccessoires en het geven van (vilt)workshops en maakte al vrij snel de stap naar het ondernemerschap. Daarnaast vond ze een andere toepassing voor de ‘reststroom’ wol, namelijk als plantenvoeding. Natalie: ‘Wol houdt namelijk heel goed vocht vast en bevat de nodige voedingsstoffen, zoals stikstof en andere nutriënten. Het vocht wordt geleidelijk weer afgegeven, wat zeker in deze tijd van klimaatextremen een nuttige eigenschap is. Zo is het minder vaak nodig om water te geven en blijft ‘groen’ langer groen. Daarmee is wol een meer dan goed alternatief dan plantenvoeding/potgrond met turf. Turfwinning brengt grote milieuschade met zich mee en daarom wordt turf in potgrond vanaf 2025 verboden.’

Productiecapaciteit flink uitgebreid
Voor Natalie Bogtman en haar man en zakelijk partner Maarten van Dam dus hét moment om een volgende stap in de bedrijfsvoering te maken en de productiecapaciteit fors uit te breiden. Ze waren al enige tijd bezig met het vinden van financiering. Tijdens het evenement C the Future plaatsten ze een bordje ‘investeerders gezocht’. Daar kwamen diverse geïnteresseerden op af, wat resulteerde in een echtpaar dat besloot om de volledige benodigde 100.000 euro te investeren. Zo konden Natalie en Maarten een nieuwe persmachine aanschaffen waarmee ze in plaats van 100 kilo wol per dag dezelfde hoeveelheid wol per uur kunnen verwerken. Ook verhuisden ze naar een grotere loods op het MAAK-terrein.

Momenteel leggen Natalie en Maarten de laatste hand aan de inrichting van de loods en de plaatsing en instelling van de machine, waarna er op grote schaal geproduceerd kan worden. Dat is nodig ook, want de wolkorrels worden ingezet bij de herinrichting van Meerwijk. Projectontwikkelaar Van Gelder besloot om bij de helft van het plant- en natuurlandschap de ORO wolkorrel als plantenvoeding toe te passen, zodat er een vergelijk kan worden gemaakt tussen beide gebieden. Met de toepassing voldoet Van Gelder bovendien aan haar SROI-verplichting.

Plannen voor de toekomst
De ambitie van ORO wolkorrel is om ‘de Tony Chocolonely van de meststoffen’ te worden, hiervoor heeft Natalie het Haarlemse creatief en strategisch bureau Morgenwereld ingeschakeld. Om meer zichtbaarheid te genereren maakt Natalie dankbaar gebruik van het netwerk en het cursusaanbod vanuit het Actieprogramma Impact Ondernemen, onder meer rondom financieringsvraagstukken en leren pitchen. Een concrete volgende actie is het vinden van iemand die kan ondersteunen bij het vinden en aanvragen van subsidies. Want wensen, plannen en dromen voor de toekomst heeft ze meer dan genoeg, maar ze realiseert zich ook dat op de korte termijn nu maar één ding van belang is:
productie, productie, productie.

Ondernemers die net als Natalie op zoek zijn naar financiering of subsidiemogelijkheden kunnen contact opnemen met de Kennemer Impact Helpdesk op 088 0122 023 of via www.kennemer.impacthelpdesk.nl.

Meer info over Oro wolkorrel: www.orowolkorrel.nl

 

 

 

 

 

Circulair Ambachtsnetwerk Haarlem gelanceerd in het Seinwezen

Het Seinwezen vormde op 8 februari het duurzaamheidstoneel voor de feestelijke lancering van het Circulair Ambachtsnetwerk in Haarlem. Dit netwerk is een initiatief van Spaarne Werkt, Spaarnelanden en de gemeente Haarlem. In de kern stelt het netwerk zich ten doel om circulair ingestelde makers, denkers en doeners samen te brengen op het pad naar een duurzame toekomst.

Lisa Mori, Innovatie-Productmanager bij Spaarnelanden, gaf de volle zaal een heldere uiteenzetting van het wie, wat, waar en hoe van het gezamenlijk initiatief. Zij stelt krachtig dat “[…]onze lineaire wijze van consumeren is outdated.” Met een verwijzing naar het vernietigende rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur d.d. 24 november 2023 getiteld Weg van de wegwerpmaatschappij, wijst Lisa op de bevinding dat “[…]het consumptievolume nog nooit zo hoog was en de productkwaliteit nog nooit zo laag is geweest.”

Haarlemse Waardemakers
De initiatiefnemers hebben ter ondersteuning en facilitering van het ambachtsnetwerk het platform Haarlemse Waardemakers opgericht. Dit platform “richt zich op het verbinden en ondersteunen van ondernemers en organisaties uit de stad die zich op een manier bezighouden met (hoogwaardig en lokaal) hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Wat centraal staat is de verlenging van de levensduur van goederen met aandacht voor het ambacht in Haarlem.” De digitale toegang tot het platform is te vinden op haarlemsewaardemakers.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden om onderdeel van dit innovatieve netwerk uit te gaan maken.

Wethouder Berkhout overhandigt de eerste Haarlemse Waardemakers-geuzenpenning aan Alice Taylor van Stichting MooiZooi. ©Ramon Philippo

Wethouder Circulaire Economie
Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) opent vervolgens officieel het circulaire ambachtsnetwerk, waarbij hij zichzelf en passant betiteld als ‘Wethouder Circulaire Economie’. Hij committeert zich nogmaals aan de doelstellingen van de Raad: Haarlem volledig circulair in 2040 en 60% CO2 reductie in 2030.  Verwijzend naar het coalitieakkoord, roept hij op tot actie. De wethouder overhandigt ten slotte als officiële aftrap van het netwerk de eerste Haarlemse Waardemakers-geuzenpenning aan Alice Taylor van Stichting MooiZooi.

 

 

 

Ondernemerschap, groei en ambitie: nieuwe start voor Hoyng Advocatuur

Een volgende stap op het ondernemerspad van Philippine Hoyng. De Haarlemse advocate startte begin 2020 als zelfstandig ondernemer, samen met Marjan de Mönnink. Nu die sinds kort met pensioen is, zet Philippine Hoyng haar advocatenkantoor door onder de naam Hoyng Advocatuur. Dat doet zij in een nieuw pand én met personele uitbreiding.

 Deze ‘nieuwe start’ brengt een vergelijkbaar gevoel van gezonde spanning met zich mee als toen Philippine Hoyng overwoog om na jarenlange loondienst als ondernemer te starten. Met als verschil dat ze zich destijds nog afvroeg of voldoende mensen haar zouden weten te vinden. Al snel kon ze tevreden constateren dat dat het geval was. Sterker nog, ondanks dat ze vlak na het begin van de coronapandemie begon– op 1 mei, Dag van de Arbeid – maakte het kantoor een vliegende start. Al binnen een maand besloot Philippine een fulltime advocaat-stagiaire aan te nemen.

Nu Marjan de Mönnink met pensioen is, gaat Philippine Hoyng dus alleen verder. Als eigenaar dan. Want in personele zin gaat ze haar kantoor juist uitbouwen, zo vertelt ze: ‘Naast mijn secretaresse Regina van den Berg komen er drie nieuwe medewerkers bij. Een nieuwe advocaat-stagiaire die met mij als patroon als volledig bevoegd advocaat zaken op zich kan nemen. Daarnaast zijn er twee pre-master rechtenstudenten als juridisch medewerker aan de slag gegaan, met de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen binnen de advocatuur.’ Daarnaast blijft Hoyng Advocatuur zich richten op de specialisaties arbeids-, familie- en pensioenrecht en mediation, gebieden waarin Philippine Hoyng inmiddels ruim twintig jaar ervaring in heeft.

©Joyce Goverde

De afgelopen jaren heeft Philippine veel geleerd over het ondernemers- én werkgeverschap: ‘Natuurlijk loop je ook tegen zaken aan die minder leuk zijn, of die meer tijd vragen dan je zou willen. In die zin heb ik ook wel leergeld betaald. Toch heb ik geen seconde spijt gehad van het besluit om de stap richting het eigen ondernemerschap te zetten.’ Bovendien is Philippine nog even gedreven en ambitieus als toen ze bijna vier jaar geleden begon. Haar nieuwe kantoor aan de Kleine Houtweg, in het fraaie pand Vredenburgh, met uitzicht op de Haarlemmerhout, biedt ruimte voor verdere groei. Al blijft ook de manier waarop dat tot stand moet komen onveranderd: ‘Niet alles in één dag, maar geleidelijk groeien op basis van kwaliteit.’

 

 

www.hoyngadvocatuur.nl

Toenemende aandacht voor ondernemen met impact

‘Dit leek me de goedkoopste stelling om ‘ja’ tegen te zeggen’, grapte wethouder Floor Roduner in aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen toen werd gevraagd of het budget voor Impact Ondernemen verhoogd moest worden. Toen het college daadwerkelijk werd gevormd, is het standpunt van de verschillende partijen ook daadwerkelijk omgezet in beleid. Zodoende is het Haarlemse Actieprogramma Impact Ondernemen uitgebreid, om meer ondernemers te ondersteunen bij het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

‘Er is bij ondernemers toenemende aandacht voor onderwerpen als inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid’, vertelt André Brasser van Stichting Stadsgarage. In partnership met de gemeente Haarlem geven zij uitvoering aan het Actieprogramma Impact Ondernemen. ‘Ondernemen met impact zag je vooral bij bedrijven die specifiek vanuit dat doel waren opgericht. Denk in Haarlem aan bedrijven als Dopper, WakaWaka en TommieTomato. Inmiddels zie je het veel breder landen, staat het onderwerp ook bij ‘reguliere’ bedrijven op de agenda. Dat komt onder meer omdat mensen de maatschappelijke noodzaak voelen. Zie de vele jongeren die hier heel kritisch op zijn wanneer ze gaan solliciteren. Maar ook door wet- en regelgeving. Het is echt verschoven van ‘nice to have’ naar ‘need to have’.’

Impactbedrijf
Het actieprogramma is erop gericht om bedrijven te helpen hun businesscase te ‘vermaatschappelijken’. Brasser: ‘Zo is er de Kennemer Impact Helpdesk, waar ondernemers online of telefonisch de weg kunnen vinden binnen stad en gemeente. Daarnaast worden er trainingen/workshops en evenementen aangeboden. Op zulke bijeenkomsten ontstaan weer netwerken, zodat ondernemers elkáár verder kunnen helpen. Ook bieden we een gratis coachingstraject voor vraagstukken rondom de ontwikkeling van een impactbedrijf.’

‘Verder is het programma erop gericht om de markt te vergroten en financiering toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld met het Kennemer Inkoop Platform, waar ondernemers die duurzaam, circulair en sociaal ondernemen zichzelf makkelijk vindbaar maken voor inkopers. Inkopers kunnen op hun beurt door hun inkoopbeleid een positieve bijdrage leveren. Veel van de aanbieders op het platform hebben een SROI-badge, waardoor de inkopen daar meetellen voor bedrijven met een SROI-verplichting.’

Haarlem is voorloper
‘We zijn in Haarlem en omgeving echt voorlopers op dit gebied. De wijze waarop wij het hebben geregeld trekt landelijk aandacht en krijgt nu navolging in andere steden. Ook vind ik het geweldig om te zien dat het onderwerp bij andere, bestaande partijen een plek vindt. Bijvoorbeeld bij MAAK en MKB Haarlem of met de activiteit in samenwerking met Sparkz die we op donderdag 15 februari van 17.30 tot 19.30 uur bij het Seinwezen organiseren. Ook zullen we op Goede Zaken zowel online als in de krant verhalen en inspiratie delen. Mooi om te zien hoe de olievlek zich uitbreidt. Al is dat bij dit onderwerp misschien niet de meest gelukkige vergelijking, haha.’

André Brasser van Stichting Stadsgarage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk verder op: www.kennemer.impacthelpdesk.nl  en www.kennemerinkoopplatform.nl

 

Bedrijf & Samenleving trots op bereikte resultaten in 2023

Het jaar 2023 is bijna voorbij en een mooi moment voor een terugblik voor Bedrijf & Samenleving. Het was een jaar waarin opnieuw tal van mooie activiteiten en projecten zijn verwezenlijkt. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de plannen voor 2024. Plannen die als altijd een link met het bedrijfsleven hebben en in het teken staan van verbinding.

Een voorbeeld van één van de projecten dat in 2023 startte is ‘Young Leaders’. In dit persoonlijke ontwikkelingsprogramma voor jongeren staan drie vragen centraal: Wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik naar toe? Voor deze groep jongeren wordt een tiental workshops en modules georganiseerd waarin ze bijvoorbeeld onderricht krijgen over communiceren en het organiseren van een maatschappelijk evenement.

Bedrijfsdonateurs
Ook bij ‘Young Leaders’ is ondersteuning door het bedrijfsleven onontbeerlijk, vertelt Marijke Aukema, directeur van Bedrijf & Samenleving: ‘De gastlessen worden door het bedrijfsleven verzorgd. Dat geldt eigenlijk voor al onze projecten. Wij richten ons op jongeren en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We worden daarbij zowel financieel als met kennis ondersteund door de gemeente, een aantal fondsen en onze bedrijfsdonateurs. Mede dankzij ons netwerk zijn wij in staat bedrijven te adviseren en te ondersteunen bij hun activiteiten rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Wonen
Marijke Aukema realiseert zich hoeveel Bedrijf & Samenleving ook in 2023 tot stand heeft gebracht. Zo zorgde de Beursvloer (een jaarlijks Haarlems evenement waar lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten) voor ruim honderd matches tussen het bedrijfsleven en de aanwezige verschillende maatschappelijke organisaties. Een ander voorbeeld is ‘Het Woonproject’. Dit project huisvestte veertien jongeren zonder thuis op verschillende plekken in Haarlem. Ook in 2024 wordt er weer een kleinschalig complex opgeleverd waarin vier jongeren een dak boven hun hoofd krijgen. Daarnaast werden er in 2023 het ‘Maatschappelijk ontbijt’, het ‘Mentoren project’ en ‘Track the Talent’ gerealiseerd.

Trots
Marijke Aukema: ‘Veel bedrijven openden in 2023 hun deuren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben trots op de bedrijven die daar energie en tijd in steken. Onze organisatie helpt mensen vooral door naast ze te staan, zodat ze zelfstandig worden en klaar zijn voor de toekomst. Ik vind het persoonlijk ook altijd mooi om te zien dat mensen uit het bedrijfsleven in direct contact komen met mensen uit een kansarme omgeving. Zo ontstaat er op een bijzondere ongedwongen manier contact en begrip tussen deze verschillende groepen uit onze samenleving.’

Op dinsdag 16 januari organiseert Bedrijf & Samenleving in het eigen pand aan de Freddie Oversteegenstraat 315 in Haarlem tussen 17.00 en 19.00 uur een nieuwjaarsborrel voor de samenwerkingspartners.

 

Indexatiewonderen: een nieuw begin in 2024

De wettelijke indexatie bij alimentatie heeft een nieuwe ster aan het firmament: een stralend percentage van 6,2%. Het lijkt erop dat de cijfers ook een gevoel voor humor hebben gekregen. Laten we een duik nemen in deze financiële rollercoaster met een knipoog en een glimlach.

Voor degenen die de alimentatie moeten ophoesten, voelt dit misschien als een duik in een ijsbad…verfrissend, maar vooral koud! Aan de ontvangende kant van de alimentatie voelt het een beetje als een financiële feestdag. Het is alsof je een magische toverdrank hebt gekregen waarmee je de stijgende kosten van het leven kunt beteugelen. Time to party, toch? Maar laten we niet vergeten dat ook hier bewustzijn en verantwoordelijkheid de sleutelwoorden zijn. Laat je niet te veel meeslepen door de indexatiedans!

Een vleugje humor
Het is duidelijk dat deze jaarlijkse aanpassing een kans is voor een financieel fris begin van het nieuwe jaar. Dus laten we 2024 met open armen en misschien een extra glas champagne begroeten om de financiële pijn te verzachten. Of juist te vieren. Wie zei dat alimentatie en humor niet samengaan? In een wereld waar juridische zaken vaak als zwaarwichtig worden gezien, is het verfrissend om te weten dat zelfs financiële regelingen een vleugje humor kunnen bevatten. Dus, laat de indexatiegrappen beginnen, en moge het komische percentage van 6,2% ons allen een jaar vol lachsalvo’s brengen!

HoyngdeMonnink zal per 1 januari verder gaan als Hoyng Advocatuur & Mediation op een nieuwe locatie in Haarlem aan de Kleine Houtweg 113. Ook in 2024 staan wij weer graag voor u klaar om met een vleugje humor uw juridisch zaken te behartigen en u te voorzien van uitstekende juridische bijstand.

Ik wens u fijne kerstdagen en een mooi 2024! Tot ziens op ons nieuwe kantoor aan de Kleine Houtweg 113 in Haarlem.

Philippine Hoyng
phoyng@hoyngadvocatuur.nl

Bedrijf & Samenleving zet stapje extra voor bedrijven en organisaties

Maatschappelijk betrokken ondernemen is anno 2023 eerder regel dan uitzondering. Neem Dura Vermeer. Elk jaar nemen circa 35 medewerkers uit de regio Haarlem de hele dag deel aan een door Bedrijf & Samenleving aangedragen project. Dat varieert van het aanleggen van een invalidenvoetpad in een speeltuin tot het renoveren van een woning voor jongeren in het centrum van Haarlem.

Jeroen Turenhout is bedrijfsleider bij Dura Vermeer. Vier jaar geleden kwam hij tijdens de lancering van het magazine in contact met Bedrijf & Samenleving. Er was meteen een ‘klik’, vertelt hij. ‘Wij zijn een familiebedrijf dat onder andere is geworteld in de regio Haarlem. Wij willen daarom wat terug doen voor de omgeving waarin wij werken. Bedrijf & Samenleving draagt voor ons projecten aan die passen bij de visie van ons bedrijf, waarna wij een keus maken. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. De organisatie die wat wil, wordt door ons geholpen en Bedrijf & Samenleving zorgt dankzij hun grote netwerk voor de match waardoor ons veel werk bespaard blijft. Dat is belangrijk want als je het daadwerkelijk omrekent is het voor ons bedrijf best een ‘dure dag’. We zitten dus niet te wachten op allerlei extra regelzaken.’

Marijke Aukema van Bedrijf en Samenleving met Jeroen Turenhout en Rob Stender van Dura Vermeer: ‘Er was meteen een klik’. @Ramon Philippo

Techniekdag
Rob Stender regelt bij Dura Vermeer het SROI (Social Return on Investment) deel. ‘SROI betekent niets anders dan dat de Rijksoverheid bevordert dat ondernemers bij aanbestedingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Plus dat een onderneming bijdraagt aan het beter functioneren van onze samenleving. Het betekent dat projecten zoals het team van Jeroen die uitvoert meetellen bij de SROI-berekening. Een ander voorbeeld is een techniekdag die wij voor leerlingen van het vmbo willen organiseren. Ook in dat geval zorgt Bedrijf & Samenleving door hun vele contacten binnen het onderwijs voor de juiste match. Bedrijf & Samenleving ontzorgt. Dat is ons heel wat waard. Overigens zou Dura Vermeer ook zonder SROI maatschappelijk betrokken activiteiten organiseren. Dat zit in de genen van dit bedrijf.’

Steuntje in de rug
Maar Bedrijf & Samenleving doet natuurlijk veel meer vertelt Marijke Aukema, directeur van B&S. ‘Wij zetten nét dat stapje extra voor bedrijven en organisaties. Wij kijken goed naar wat past bij een bedrijf. Wij richten ons op het steuntje in de rug voor mensen en organisaties, zoals ons mentoren project. Uitgangspunt is hoe we het met elkaar kunnen organiseren.’