Instructierecht van de werkgever in Covid-19-tijden

Stel: jouw personeel kan niet thuis werken, wat dan? Je hebt als het goed is inmiddels maatregelen genomen om de 1,5 meter afstand te duiden en overal mogelijkheden tot ontsmetting van de handen staan of hangen. Daarnaast lijkt het je een goed idee om werknemers mondkapjes te laten dragen.

Mag je werknemers vragen om een mondkapje of gezichtsmasker te dragen?

Als werkgever kan je bepaalde regels aan je werknemers opleggen. Het moet dan gaan om voorschriften die ‘in het belang zijn van de goede orde in de onderneming’. Deze voorschriften moeten ook binnen de grenzen vallen van de ‘algemeen verbindende voorschriften’. Je kan daarbij denken aan regels om verplicht een helm en/of veiligheidsschoenen te dragen, oftewel regels om het werk zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Je mag dus, op grond van het instructierecht, welke in artikel 7:660 BW is verankerd in de wet, ook van werknemers vragen een mondkapje tijdens het werk te dragen.

Weigering door werknemer

Wanneer een werknemer weigert, dan moet je met de betreffende werknemer in gesprek over de vraag waarom deze jouw instructie weigert. Afhankelijk van het antwoord van de werknemer kan je alsnog het gebruik verplichten of niet. Je zal dus een belangenafweging moeten maken. Als er namelijk sprake is van een medische reden, kan je niet zonder meer het gebruik verplichten. Je zult daar serieus bij stil moeten staan. Als een werknemer zegt dat hij niet in het gebruik van mondkapjes gelooft, dan kan je het gebruik wel verplichten.

Bij blijvende, ongegronde weigering van de werknemer kan je maatregelen nemen, zoals een waarschuwing geven. Mocht dat niet voldoende effect hebben, dan zijn zwaardere maatregelen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een schorsing. Het aanwenden van maatregelen luistert nauw, dus win voor het nemen van maatregelen altijd advies in.

Philippine Hoyng

HoyngDeMönnink
Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl

Brouwerskolkje Exclusief zet in op coronaproof kerstperiode

Het zijn enerverende tijden, zeker voor horeca-ondernemers, die voor de tweede keer dit jaar de deuren moesten sluiten. Bas Dortmundt, eigenaar van Brouwerskolkje Exclusief, weigert echter bij de pakken neer te zitten. Hij bedacht voor de aanstaande kerst-periode een speciaal concept, geheel coronaproof.

Artist impression van het winterwonderland bij Brouwerskolkje.

Het is stil op het terras van Brouwerskolkje. De najaarszon schijnt, maar Bas Dortmundt mag geen gasten ontvangen. Hoe lang deze lockdown gaat duren, niemand die het precies weet. ‘Je kunt als ondernemer met de armen over elkaar gaan zitten, maar dat helpt niets. Zeker niet met de kerstdagen in aantocht. Daar richten wij nu onze pijlen op. Het zal een moment worden waarop menigeen denkt en zegt: wat was 2020 een bijzonder jaar.’

Twee opties

Bas Dortmundt gaat uit van twee opties. De eerste mogelijkheid is de opheffing van de gedeeltelijke lockdown, waardoor Brouwerskolkje weer maximaal 30 gasten kan ontvangen. Maar zelfs als de coronarestricties aanhouden, kunnen bedrijven, op basis van een ‘take away kerstpakket’, op maat worden gefaciliteerd. ‘Met die gedachte in het achterhoofd heb ik mijn opzet vormgegeven. Ik heb dat al vaker uitgevoerd in mijn evenemententijd; destijds onder de naam ‘mijn kerstmarkt’.’

Het idee is om bedrijven volledig te ontzorgen met een complete kerstbeleving, inclusief een kerstpakket, dat werkgevers naar eigen inzicht kunnen samenstellen. ‘Bedrijven kunnen daarbij hun eigen budget voor het pakket bepalen’, aldus Bas Dortmundt. ‘Ook hierbij ga ik uit van twee scenario’s. Als we gesloten zijn, kunnen bedrijven voor hun medewerkers zelf de inhoud van het kerstpakket bepalen. Met streekproducten, vanzelfsprekend geleverd door lokale bedrijven. Wanneer het wel is toegestaan om gasten te ontvangen, toveren we onze locatie in het bos om in een winterwonderland. Compleet met grote vuurkorf en overdekt, verwarmd buitenterras. Daar organiseren we een borrel en een walking dinner menu. Met desgevraagd een gezellige, foute vragenquiz, ondersteund met video en muziek. We kunnen hier heel veel kanten op.’

Voor meer informatie: info@brouwerskolkje.nl

UBO-register voor uiteindelijk belanghebbende

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Na het passeren van de akte van oprichting van zijn bv bleef meneer A. nog even zitten. ‘Zeg notaris, hoe zit dat nu met dat UBO-register. Moet ik daar nu iets mee?’ Jazeker, en niet alleen bij de oprichting van een bv.

Xander Stuijt

Laat ik het uitleggen. Sinds 27 september 2020 is er een UBO-register. Met de afkorting bedoelen we de Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Het UBO-register moet inzichtelijk maken wie bij juridische entiteiten in Nederland de dienst uit maakt. Bij een bv is dat degene die meer dan 25% van de aandelen heeft of meer dan een kwart van het stemrecht.

In het geval van meneer A. is hij dus de UBO van zijn bv en dat wordt geregistreerd in het register bij de Kamer van Koophandel. Ook stichtingen en verenigingen moeten een UBO registreren. De vereniging van eigenaren hoeft dat juist weer niet te doen. En een rechtspersoon kan meer dan één UBO hebben.

‘Zo, juist ja en hoe gaat dat dan in zijn werk?’, vroeg meneer A. In dit geval had hij niet alleen de formulieren voor de inschrijving van de bv in het handelsregister getekend, maar ook de UBO-verklaring. Daarmee melden wij straks meneer A. eerst als UBO aan bij de Kamer van Koophandel en daarna schrijven we de opgerichte bv in. Als meneer A. over een tijdje terugkomt, voor de overdracht van het nieuwe kantoorpand aan de bv, dan zullen we nog een keer vragen wie de UBO van de bv is. Vervolgens controleren we in het register of de gegevens die hij opgeeft actueel zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan actualiseren we de gegevens bij de Kamer van Koophandel.

Xander Stuijt

Krans Notarissen is goed op de hoogte van de nieuwe spelregels bij de Kamer van Koophandel. Als u daarover vragen hebt, helpen wij u graag. Neem contact met ons op via:
notarissen@kransnotarissen.nl

Business Studies aan de slag met ketenregie luchtvaartsector

De aan- en afvoer van vracht van en naar Schiphol kan een stuk efficiënter. Nu zijn daar een groot aantal partijen bij betrokken als expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en wegvervoerders. Die hebben allemaal hun eigen belang en richten zich doorgaans vooral op de optimalisatie van hun eigen organisatie, proces of verdienmodel. Op basis van de onderzoeksresultaten van studenten Business Studies van Hogeschool Inholland Haarlem ontstaat er nu echter ketenregie – waar alle individuele partijen baat bij hebben.

Giovanni Douven: ‘Studenten Business Studies leren bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken.’

‘Vrachtwagens die komen laden of lossen, staan soms tot wel 170 minuten te wachten’, vertelt Giovanni Douven, die als docent en Research Fellow bij Inholland dit project onder zijn hoede heeft. ‘Dat kan efficiënter, effectiever en vooral duurzamer. Zoiets blijft echter liggen omdat niemand het voortouw neemt. Daar kunnen wij als kennis- en onderwijsinstelling een grote rol in spelen. In de opleiding Business Studies leren studenten bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken: eerst word je twee jaar breed opgeleid, waarna je je gaat specialiseren. Dat geeft een stevige basis voor je kennisniveau rondom de vele disciplines waarmee je in de praktijk te maken krijgt en geeft bovendien een bredere kijk- en denkrichting. Precies wat nodig is bij een veelomvattend vraagstuk waarbij zoveel partijen betrokken zijn.’

Informatie verbinden

‘Bij dit project hebben vijf studenten van de afstudeerrichting logistiek en één van de afstudeerrichting ondernemen stage gelopen bij alle verschillende partijen die bij de vrachtafhandeling betrokken zijn. Ze hebben op bedrijfsniveau informatie opgehaald en dat met elkaar verbonden, om vandaaruit te werken aan creatieve en innovatieve oplossingen. Zoals de inrichting van een zogenoemd Cross Chain Control Center. Dat is als het ware een virtuele verkeerstoren voor het vrachtverkeer, waar alle informatie samenkomt over onder meer tijden, locaties en lading van aanrijdende vrachtwagens. Zo ontstaat er ketenregie, wat bijdraagt aan een betere planning, een snellere doorloop, kortere wachttijden, lagere werkdruk, minder papierwerk en zeker niet te vergeten: een lagere CO2-uitstoot. Zo leveren onze studenten een maatschappelijke bijdrage die direct impact heeft.’

‘Momenteel werken we met alle betrokken partners, twee nieuwe 3e jaars-studenten en vier nieuwe 4e jaars-studenten marketing en ondernemen, aan de implementatie van het systeem. Oftewel: kijken of het in de praktijk werkt zoals we het bedacht hebben en tegen welke zaken we aanlopen. Daarnaast gaan onze studenten ook de komende jaren aan de slag met stages en afstudeer- en onderzoeksopdrachten die bijdragen aan optimalisatie van het luchtvrachtproces en de verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector.’

www.inholland.nl/bbs

Meer informatie over dit onderzoeksproject is op deze pagina te vinden.
Net als in de YouTube-video over het project.

 

 

Huur en Corona; een tussen-balans

In een van mijn eerdere columns schreef ik over de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. Inmiddels beheerst de pandemie al ruim een half jaar de wereld, tijd om de (tussen-)balans op te maken.

Fleur Groos

Duidelijk is dat de coronacrisis een enorme impact heeft en op veel vlakken leidt tot onzekerheid. Binnen de huurrecht praktijk heeft de coronacrisis geleid tot de nodige discussie, waaronder de vraag of een (gedwongen) sluiting van overheidswege een huurrechtelijk gebrek is, dat recht geeft op huurprijsvermindering.

In de rechtspraak wordt relatief weinig verschil gemaakt tussen ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen verplicht dienden te sluiten, zoals de horeca, en branches die niet gedwongen dicht hoefden, maar wel te maken kregen met omzetverlies. Die laatste categorie wordt ook wel ‘de tweede golf’ genoemd, zoals winkelruimten, reisbureaus, hotels, groothandels en dergelijke.

Als gevolg van de coronacrisis maakten verschillende huurders en verhuurders de gang naar de rechter. Dat heeft geleid tot enkele tientallen gepubliceerde vonnissen, allemaal gewezen in kort geding of door kantonrechters. Uitspraken van de hogere instanties, zoals de  gerechtshoven en de Hoge Raad, zijn er nog niet. De meeste vonnissen hebben betrekking op horeca en een klein aandeel op de zogenaamde tweede golf-branches.

In het algemeen wordt geoordeeld dat de coronacrisis een gebrek en/of onvoorziene omstandigheid oplevert en niet valt onder het ondernemersrisico. Dat de veel gebruikte standaard (ROZ) huurovereenkomsten het recht op huurprijsvermindering vanwege gebreken uitsluiten, hoeft geen belemmering te zijn. Verschillende rechters hebben inmiddels geoordeeld dat de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid is en dat verhuurders daarom geen beroep op deze bepaling kunnen doen.

Of huurprijsvermindering of uitstel van betaling aan de orde is, en zo ja, wat redelijk is, dat hangt af van de omstandigheden en verschilt per geval. In het algemeen geldt dat het belangrijk is dat de huurder de financiële gevolgen van de coronacrisis voldoende onderbouwt en niet zonder meer een lagere of helemaal geen huur gaat betalen.

Mijn advies is om verder te kijken dan alleen naar de huurprijs, er zijn meer omstandigheden om rekening mee te houden. Groos Advocatuur kan u daarbij helpen, neemt u gerust contact met mij op.

Fleur Groos

www.groosadvocatuur.nl

Nieuwe Greet Verkleedt overzichtelijk en duurzaam

Greet Verkleedt heeft voor verenigingen, bedrijven en particulieren voor ieder thema-feest passende kleding in huis. Maar liefst 22 jaar was het bedrijf gevestigd in Castricum. Maar met de nieuwe eigenaren Astrid en Servee de Jong, die op 1 april de kledingverhuurwinkel officieel overnamen, verhuisde de winkel naar de Steenkade in Beverwijk.

Servee en Astrid de Jong: ‘We blijven energie pompen in onze droom en ontwikkelen nieuwe initiatieven.’

Wie het nieuwe pand aan de Steenkade binnenstapt, raakt direct in een feestelijke stemming. Veel kleuren, mooie kleding, allerlei hoeden, petten en mutsen, alles thematisch gerangschikt. Astrid: ‘We zagen meteen mogelijkheden om Greet Verkleedt over te nemen toen oprichter Greet Borst vorig jaar op zoek ging naar een opvolger. We onderzochten eerst of het zowel persoonlijk als zakelijk in ons straatje paste. Mijn man ging met de cijfers aan de slag, we lieten ons adviseren en besloten vanwege de strategische ligging naar Beverwijk te verhuizen, in de buurt van de A9. Omdat onze klanten van boven Alkmaar tot uit de Bollenstreek komen. We gingen zeker niet over één nacht ijs.’

Eigen kapitaal
Een mooi en goed doordacht idee is één, de financiering is een ander verhaal. Dus maakten Astrid en Servee een afspraak met een accountmanager van Rabobank Haarlem-IJmond. ‘We hadden zelf onvoldoende eigen kapitaal. De hulp van de bank voor de realisatie van onze plannen was essentieel, ook als klankbord. Dat is nog steeds het geval, want door Covid-19 zitten we op een zeer laag percentage van onze beoogde omzet. In overleg met de bank blijven we zoeken naar passende oplossingen.’

Geen carnaval, Sinterklaas die zonder toeschouwers voet aan vaste wal zet, maar Astrid en Servee laten zich niet uit het veld slaan. ‘We hebben bewuste keuzes gemaakt, zoals meer open ruimtes in onze winkel. Zonder concessies te doen aan het concept. We wilden een overzichtelijk en logisch ingedeelde winkel en zijn erg blij met het resultaat. We blijven energie pompen in onze droom, ontwikkelen nieuwe initiatieven en proberen daar waar het kan zichtbaar te zijn. We hebben voor elke gelegenheid passende, feestelijke kleding. Je huurt het, brengt het terug, het wordt grondig gewassen en het kan weer aangetrokken worden. Een duurzame opzet.’

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond
www.greetverkleedt.nl

 

Iron Mountain onderzoekt hergebruik restwarmte

In het datacenter van Iron Mountain in de Waarderpolder wordt dagelijks gewerkt aan verduurzaming. Er zijn al enorme, technische, slagen gemaakt op het gebied van energie-efficiëntie. Momenteel wordt er groot ingezet op hergebruik van restwarmte, in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlem.

Eric Lisica, Operationeel Directeur WestEuropa bij Iron Mountain

Dat ‘dagelijkse werken aan verduurzaming’ wordt bij Iron Mountain heel letterlijk genomen. Zo komen er elke ochtend cijfers binnen over de energieprestaties bij Eric Lisica, vanuit het managementteam verantwoordelijk voor technische en operationele zaken in alle vestigingen in Europa.

Een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat, is hergebruik van restwarmte van datacenters. Alle ICT-apparatuur in het datacenter produceert warmte. Als je in staat bent deze warmte op te vangen en te transporteren kun je het bijvoorbeeld gebruiken voor het verwarmen van huizen en/of kantoren. Iron Mountain is als potentiële warmteleverancier nauw betrokken bij verschillende initiatieven op dit gebied.

‘Al jaren doen wij onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid om de restwarmte van onze datacenters te hergebruiken’, aldus Eric Lisica. ‘Deze onderzoeken richten zich enerzijds op de techniek, maar anderzijds ook op de economische haalbaarheid van de oplossingen. Wij zijn dan ook erg blij met de nauwe samenwerking met de gemeente, bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet door de Waarderpolder. De coördinerende rol van de gemeente is essentieel om aanbieders van restwarmte, zoals Iron Mountain, en de afnemers bij elkaar te brengen. Daarnaast is het van belang dat er een partij opstaat die de investeringen in een warmtenet wil dragen en verantwoordelijk wordt voor de exploitatie daarvan.’

Duurzame digitale economie
‘Iron Mountain participeert ook in het LEAP project van de Amsterdam Economic Board. Het doel van LEAP is om het potentieel van energiebesparing van ICT binnen datacenters te benutten en zo het tempo te versnellen naar een duurzame digitale economie. Momenteel wordt onder meer onderzocht of de totale hoeveelheid gebruikte stroom in het datacenter teruggebracht kan worden. Door meer gebruik te maken van de ‘idle’ mode van servers, waarbij de servers minder energie gebruiken.’

‘Over dergelijke onderwerpen en processen gaan we geregeld in gesprek met onze klanten, om op zijn minst een stuk bewustwording te realiseren, wat vervolgens moet leiden tot nog meer duurzame keuzes.’

www.ironmountain.nl

Snel en eenvoudig besparen dankzij de datalogger

Voor bedrijven die simpel en snel energie willen besparen, heeft Parkmanagement Waarderpolder een slimme tool beschikbaar: de datalogger. Hiermee krijg je inzicht in de werking van je klimaatinstallaties. Die kennis kun je inzetten om geld en energie te besparen.

De sensoren van de datalogger meten de temperaturen van onder andere de CV-leiding, de koelinstallatie en de temperatuur van de lucht

‘Samen met de omgevingsdienst ODIJmond, kunnen we deze tool gratis aanbieden aan bedrijven op Waarderpolder Haarlem Business Park’, vertelt Stan Verstraete van Parkmanagement. ‘Verwarm je ruimtes waar geen medewerkers zijn? Gaan je CV en airco op tijd uit of pas ruim na sluitingstijd? Laat ons de datalogger plaatsen en je ontvangt gratis een rapport met verbeter-voorstellen.’

Een mooie besparing
Rens van Waes heeft ervaring met de datalogger. De EHS Director bij medicijnfabrikant Teva – met een grote vestiging in de Waarderpolder – was blij met de resultaten. ‘Het rapport bevestigde ons vermoeden dat de klimaatinstallatie in een kantoorgebouw altijd 100% draaide. We kunnen een mooie slag maken door de inregeling te verbeteren. De cijfers gaven de doorslag om het daadwerkelijk te doen.’

‘We zijn nu een oplossing aan het uitwerken waarbij de installatie minder hard draait als er nauwelijks medewerkers aanwezig zijn (bijvoorbeeld ’s nachts), waarbij we ook rekening houden met de minimale ventilatie-eisen om onze medewerkers te beschermen tegen corona. Beter inregelen levert een mooie besparing op, ook in CO2-uitstoot.’

Tien dagen
Hans Tegelaar van ODIJmond plaatst de datalogger op afspraak voor 10 dagen bij bedrijven en stuurt na afloop de analyse en aanbevelingen. ‘De datalogger meet de temperaturen van onder andere de CV-leiding, de koelinstallatie en de temperatuur van de lucht uit de luchtbehandelingsinstallatie. De gegevens van de datalogger laten je direct zien waar je makkelijk energie en geld kunt besparen.’

Vraag gratis aan
De ODIJmond kan de datalogger ‘covid-proof’ installeren, op een moment dat het jou het beste uitkomt, bijvoorbeeld in een pauze of buiten kantoortijden. Vraag een gratis meting met de datalogger aan via stan@waarderpolder.nl

Reorganisatie na ingaan NOW 3.0

De huidige NOW-regeling wordt met ingang van 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Belangrijke verandering in NOW 3.0 is dat een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet langer tot een boete leidt.

Als werkgever moet je bij een reorganisatie, zeker ten tijde van COVID, de wederindiensttredings-voorwaarde goed in de gaten houden. Die houdt namelijk in dat een werknemer zijn vervallen arbeidsplaats kan opeisen als deze binnen een half jaar na opzegging van de arbeidsovereenkomst opnieuw vervuld gaat worden. Het gaat dan om dezelfde werkzaamheden en dus de oorspronkelijke functie van de werknemer. Een andere functiebenaming of niet meer exact dezelfde werkzaamheden zijn onvoldoende om de ontslagen werknemer niet opnieuw in dienst te nemen. Ook het feit dat een uitzendkracht of een gedetacheerde werknemer de functie vervult, is onvoldoende.

Wanneer u de ontslagen werknemer in een dergelijke situatie niet opnieuw in dienst neemt, kan de werknemer bij de kantonrechter vernietiging van de opzegging verzoeken of een billijke vergoeding. Als de kantonrechter tot vernietiging overgaat, heeft dit tot gevolg dat de werknemer met terugwerkende kracht bij de werkgever in dienst is. Dit betekent dat de werkgever met terugwerkende kracht het verschuldigde loon dient te voldoen. De werknemer dient in dat specifieke geval de betaalde transitievergoeding terug te betalen, omdat de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht wordt hersteld.

Dit is niet het geval als de werkgever de functie opnieuw aan de ontslagen werknemer aanbiedt, binnen de 26 weken-termijn. De oude overeenkomst herleeft dan niet. Er wordt dan een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten, waarbij ‘de bij de werkgever gebruikelijke voorwaarden’ gelden. Dat kan inhouden dat er een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt aangeboden of een andere arbeidsomvang, al dan niet met andere werktijden en al dan niet tegen een ander, veelal lager loon.

Komt u in deze situatie? Bel of mail!

Philippine Hoyng

HoyngDeMönnink
Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl

Haarlems reclamebureau gaat zich lokaal profileren

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Een gerenommeerd Haarlems reclamebureau zonder klanten in Haarlem. Dat kan natuurlijk niet, vinden Iris Bouterse en Laurens Wognum. Daarom gaan ze voor hun bureau The Locals doen wat ze normaal gesproken voor hun klanten doen. Juist: reclame maken.

Iris Bouterse en Laurens Wognum worden met The Locals partner van Goede Zaken: ‘de hoogste tijd dat mensen ons leren kennen.’

The Locals werkt voor een groot aantal internationaal opererende bedrijven. Bekende merken uit hun portfolio zijn Nescafé, Flexport, Heineken en FarmFrites. Ook zetten ze campagnes op voor (middel)grote bedrijven die landelijk of regionaal actief zijn. ‘Zo hebben we onder meer veel klanten in Amsterdam’, vertelt Iris Bouterse, ‘maar welgeteld nul in Haarlem, ondanks dat we zelf in Haarlem wonen en werken en er zoveel mooie merken gevestigd zijn in deze regio. Eerlijk is eerlijk: dat komt ook omdat we voor onszelf nooit reclame hebben gemaakt. Terwijl we wel de hele dag bezig zijn om dat voor anderen te doen. Dat is ongetwijfeld een bekend fenomeen voor ondernemers: je bent zo bezig om je werk voor anderen goed te doen, dat je aan de profilering van je eigen bedrijf niet toekomt.’

Van idee tot uitvoering

The Locals wil daar verandering in brengen, onder meer als nieuwe partner van Goede Zaken. Laurens Wognum: ‘Ik zou het geweldig vinden als ondernemers meteen aan ons denken als ze plannen hebben voor een campagne. Dat kan landelijk zijn, maar zeker ook regionaal of lokaal. We kunnen veel betekenen voor middelgrote en grote bedrijven en hun merken. Als full-service reclamebureau verzorgen we alles: van idee tot en met de uitvoering. Wat we veel zien, is dat bedrijven met verschillende partijen werken voor bijvoorbeeld hun website, social
media, vormgeving en PR. Niemand heeft de regierol en iedereen heeft zijn eigen creatieve ideeën. Dat kan ten koste gaan van de kracht van het merk. Daarom nemen wij in zo’n proces de regie, zodat er één communicatielijn wordt uitgewerkt, wat resulteert in effectieve, verrassende en meetbare campagnes. En dan zitten we ook nog eens op een steenworp afstand. De hoogste tijd dat mensen ons leren kennen als hét Haarlemse reclamebureau.’

www.wearethelocals.nl