Ondernemersklankbord ondersteunt Skatepark Haarlem

In 2020 staat skateboarden voor het eerst op het programma bij de Olympische Zomerspelen en in Haarlem krijgen skaters binnenkort zelfs een eigen indoor skatepark. Bij de juli-editie van het Initiatievencafé vertelden Thomas Adamidis en Jesper Kieftenbeld over hun vergevorderde plannen rondom Skatepark Haarlem.

Als afgestudeerd houtbewerker ontwerpt en bouwt Thomas Adamidis zelf bijna alle obstakels in de loods van Haarlem Skatepark.

Anton Bouman, regiovoorzitter van OKB Haarlem, was onder de indruk van het kansrijke initiatief. Samen met zijn mede-juryleden kende hij Skatepark Haarlem een klankbordtraject van OKB toe, gefinancierd door samenwerkingspartner Rabobank Haarlem en Omstreken. Bouman: ‘Die jongens zijn ontzettend enthousiast en innovatief. Thomas is in 2015 gestart met zijn idee voor een indoor skatepark. Hij kreeg de gemeente Haarlem mee, die aan de Mincklersweg in de Waarderpolder een loods heeft gebouwd. Inmiddels zijn ze, na een succesvolle crowdfunding, met de inrichting bezig en alle obstakels aan het maken. Dat doen ze bijna allemaal zelf, Thomas is afgestudeerd houtbewerker, en dat is echt fantastisch om te zien. Met een maand of twee gaat de hal open.’

‘Aan de inkomsten van alleen skaters zullen ze niet genoeg hebben. Om een gezonde exploitatie te krijgen, is aanvullende horeca nodig. Zo zorg je dat zo’n hal iets blijvends wordt. Nu zijn die gasten heel goed in het inrichten van zo’n hal, maar dat geldt minder voor het schrijven van een businessplan of het opzetten van horeca. Daar spelen wij een rol in, door advisering en begeleiding én door onze horeca-contacten aan te boren, in dit geval Fokke Hofman, die 25 jaar eigenaar was van hotel Lion d’Or.’

‘We helpen in eerste instantie een half jaar, na die tijd kunnen we altijd nog kijken welke begeleiding we kunnen geven. Ik ben pas tevreden als zij datgene van de grond hebben gekregen wat ze voor ogen hadden. Zo’n initiatief als dit vind ik echt een verrijking voor de stad en het is geweldig leuk om daar met OKB aan bij te mogen dragen.’

www.ondernemersklankbord.nl

Initiatievencafé heeft functie als netwerk- en inspiratieplek bewezen

In de komende editie van het Initiatievencafé op 18 november pitchen Haarlemse ondernemers en inwoners hun idee om de stad verder te verduurzamen. Het beste idee wordt beloond met een startbedrag van 5000 euro. Maar ook de overige initiatiefnemers gaan niet met lege handen naar huis: het Initiatievencafé heeft haar functie als netwerk- en inspiratieplek inmiddels bewezen.

Femke Nannes: ‘Als startend sociaal ondernemer ben je vaak het wiel alleen aan het uitvinden, ik vind het daarom fijn om regelmatig met iemand te kunnen sparren.’

Zo hield Raul Post op een van de eerste edities een pitch vanuit Ecoring Haarlem, dat in 2018 begon met het opzetten van een tuinderij in Schalkwijk. Vrijwilligers verbouwen daar groenten en fruit, terwijl deelnemers tegen een jaarlijkse bijdrage van 150 euro seizoensgebonden groenten mogen ophalen of zelf kunnen oogsten. ‘Het doel van onze pitch was om meer mensen naar de tuinderij te krijgen’, blikt Raul terug. ‘Eerlijk gezegd kwam daar  toen niet zoveel reactie op, maar het Initiatievencafé bleek wel veel netwerkvoordeel op te leveren. Er waren de nodige mensen met vergelijkbare interesses, waardoor we meerdere verbindingen hebben gemaakt. Ook de gemeente is op allerlei manieren heel steunend voor ons geweest. Ik had een beetje het beeld ‘de gemeente wil niks’, maar daar blijken ook gewoon mensen te werken die willen helpen. Ik vind het Initiatievencafé echt het boegbeeld van de gemeente die mensen een kans wil geven, waar dat kan.’

Zoefzoef
Femke Nannes onderschrijft de netwerkfunctie van het Initiatievencafé. Zij pitchte er de Zoefzoef, een elektrische vervoersdienst die met medewerking van vrijwilligers korte ritjes biedt aan mensen die minder mobiel zijn. ‘Mijn oproep was heel praktisch, ik zocht chauffeurs, planners en coördinatoren. Daarnaast was ik op zoek naar iemand die aan wilde haken bij het team. Er is daarop iemand naar mij toegekomen die mij heeft geholpen met het nadenken over en opzetten van het financieringsmodel. Als startend sociaal ondernemer ben je vaak het wiel alleen aan het uitvinden, ik vind het daarom fijn om regelmatig met iemand te kunnen sparren.’

‘Wat zo leuk is aan het Initiatievencafé is dat je er met een hele concrete vraag komt, maar dat er ook veel ‘bijvangst’ is. Je haalt dingen op die je niet had verwacht. Ik probeer er altijd bij te zijn, er is een leuke sfeer en qua bezoekers is er een goede mix ontstaan van initiatiefnemers, ambtenaren, inwoners en ondernemers. En ik kan nu zelf mijn eigen ervaringen delen en daardoor anderen tips geven en hopelijk weer wat verder helpen.’

Platform voor projecten
Behalve het Initiatievencafé biedt de gemeente Haarlem trainingen aan via de Initiatievenschool. Ook ondersteunt de gemeente het online platform Haarlemlink.nl, waarop iedereen met een goed idee voor Haarlem terecht kan. Bij projecten die door de gemeente zelf zijn geïnitieerd wordt de samenwerking gezocht onder de noemer Samen maken we de stad. Een volledig overzicht, meer informatie en relevante links zijn te vinden op
www.haarlem.nl/initiatieven

Flex nu toch echt minder flex en vast minder vast?

De WAB, Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari van kracht wordt, kent een aantal ingrijpende maatregelen voor het ontslagrecht en de transitievergoeding. Vorige week heb ik al verteld dat u als werkgever vanaf dag 1 de transitievergoeding aan een werknemer verschuldigd bent. Daarnaast zijn er twee maatregelen van toepassing op de opbouw en de hoogte van de transitievergoeding, die het verschil tussen tijdelijke en vaste contracten moeten verkleinen. Bovendien kunt u weer ontslaggronden gaan combineren.

Philippine Hoyng

Opbouw transitievergoeding gelijk

Nu bouwt een werknemer over de eerste tien jaar dienstverband 1/6 maandsalaris per half jaar op. Voor de jaren daarna ontvangt een werknemer 1/4 maandsalaris per half jaar. Dit onderscheid komt te vervallen en wordt 1/3 maandsalaris per jaar. Dit scheelt dus behoorlijk in de kosten.

Niet meer afronden op halve jaren

De transitievergoeding wordt opgebouwd over de hele feitelijke duur van een dienstverband. Dit werkt als volgt:
1. Bereken eerst de transitievergoeding over de hele dienstjaren van de werknemer;
2. Voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar hebben geduurd, berekent u de vergoeding naar rato.

Einde aan speciale regels bij berekening transitievergoeding
De speciale regels voor de opbouw van de transitievergoeding voor 50+-werknemers komen te vervallen, evenals de speciale regels voor werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Extra grond voor ontslag; de i-grond
U mag op basis van deze nieuwe grond, ook wel cumulatiegrond genoemd, de verschillende ontslaggronden weer combineren. Dit geeft u meer mogelijkheden om een werknemer te ontslaan. Let op: u mag niet cumuleren met de a- of b-grond.

Compensatie ontslag op i-grond

Wanneer op de i-grond wordt ontbonden, kàn de kantonrechter een extra vergoeding als aanvulling op de transitievergoeding toekennen. Deze bedraagt maximaal 50% van de transitievergoeding. Deze aanvulling staat los van de toekenning van een eventuele billijke vergoeding.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@tanger.nl)

Meerdere opties overgangsregeling pensioen in eigen beheer

RAP Fotografie - Ramon Philippo

De regeling voor het opbouwen van een pensioen in eigen beheer is met ingang van 1 juli 2017 beëindigd. Notaris Xander Stuijt ziet in zijn praktijk dat veel ondernemers al een keuze gemaakt hebben voor de afwikkeling van hun in eigen beheer opgebouwde pensioen. Zij hebben in overleg met hun belastingadviseur of accountant gebruik gemaakt van een overgangsregeling en hun pensioen afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Xander Stuijt adviseert niet alleen de eigen belastingadviseur of accountant, maar ook een pensioendeskundige in te schakelen.

Die overgangsregeling eindigt op 31 december van dit jaar. Met ingang van 2020 zijn er geen mogelijkheden meer het huidige pensioen af te kopen of om te zetten, zonder dat daarover een flink bedrag aan belasting moet worden betaald. Wie nog geen keuze maakte èn nog van de overgangsregeling gebruik wil maken, moet dus snel in actie komen.

Compensatie (ex-)partner
De keuze voor de ene of de andere optie gaat niet alleen de ondernemer aan, ook zijn (ex-)partner is daarbij betrokken. Immers, niet alleen de pensioenaanspraken van de ondernemer kunnen afnemen, ook die van zijn (ex-)partner kunnen door de omzetting verminderen. Als dat het geval is, moet daarvoor gecompenseerd worden. Of en hoe hoog een compensatie moet zijn, en welke afspraken in dat kader gemaakt worden, hangt sterk af van de persoonlijke situatie van de ondernemer en diens (ex-)partner. Het is ook verstandig de testamenten te laten beoordelen. Als er sprake is van een oudedagsverplichting moet het testament daarop goed zijn afgestemd.

Lastige materie
Pensioenen zijn sowieso een lastige materie, wie zelf niet deskundig is op dit gebied, neemt al vlug een kostbare, verkeerde beslissing. Het is verstandig om met deskundigen te overleggen voor een definitief besluit te nemen. Denk daarbij niet alleen aan de eigen belastingadviseur of accountant, maar, zo adviseert Xander Stuijt, schakel ook een pensioendeskundige in. Daarna zorgt de notaris voor zorgvuldige vastlegging van de gemaakte afspraken. Regel het nu alvast goed, dan kunt u als ondernemer straks gerust van uw oude dag genieten.

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft voor ondernemers een telefonisch spreekuur op donderdag van 8.30-9.30 uur.

www.kransnotarissen.nl

Flex nu toch echt minder flex en vast minder vast?

De WAB, Wet arbeidsmarkt in balans, komt er aan en brengt de nodige veranderingen met zich mee. Hieronder een checklist om te zien waarop u nog actie moet ondernemen, voor de wet 1 januari van kracht wordt.

Philippine Hoyng

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie
Voor werknemers in vaste dienst gaat u een lage WW-premie betalen en een hoge premie voor werknemers met een flexibel contract. Dit verschil is 5 procentpunt. De sectorpremie vervalt. Breng uw loonadministratie dus tijdig op de hoogte.

Aanbod voor vaste uren na 12 maanden
Oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, moet u een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden voor u werkte.

Arbeidsvoorwaarden worden gelijk voor payrollwerknemers
Payrollwerknemers krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die werken bij uw bedrijf. Ook krijgen zij recht op een passende pensioenregeling. Informeer het door u ingehuurde payrollbedrijf tijdig over uw arbeidsvoorwaarden.

Oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren oproepen
Oproepkrachten houden recht op loon over die uren als u dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afzegt. Bij cao kan van deze termijn worden afgeweken.

De verlenging van contracten bij tijdelijk personeel
U mag weer 3 tijdelijke contracten in 3 jaar aanbieden voordat een contract automatisch overgaat in een vast contract. De pauze van 6 maanden na 3 tijdelijke contracten wordt teruggebracht naar 3 maanden.

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag
Vanaf 1 januari moet u bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen, ook tijdens proeftijd. Het eerste jaar betaalt u standaard 1/3 maandsalaris. Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst een dag heeft geduurd of een jaar.

Volgende week meer over de WAB.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@tanger.nl)

Ondernemers van morgen gaan van start bij Business Studies

Isabella Offermann en Quincy Schaap zijn, net als 246 andere eerstejaars, net begonnen met hun opleiding Business Studies/Finance&Control aanHogeschool Inholland. Beiden hebben het ondernemerschap van huis uit meegekregen en zien wel toekomst in een eigen bedrijf.

Isabella Offermann en Quincy Schaap, eerstejaars studenten Business Studies/Finance&Control.

Bij Business Studies worden studenten de eerste twee jaar allround opgeleid, waarna ze zich in de laatste twee jaar richten op een specialisatie als  marketing, ondernemen of logistiek. Juist die brede opzet sprak de 18-jarige Quincy aan. ‘Op de Open Dag hadden ze op de grond – letterlijk – het studiepad uitgelegd dat je kunt volgen, dat heeft me uiteindelijk overgehaald om voor Inholland te kiezen. Daarbij spreekt de richting ondernemerschap met het meest aan, al lijkt logistiek me ook wel interessant.’

De in Utrecht woonachtige Isabella (21 jaar) rondde vóór Business Studies eerst een mbo-dansopleiding af. ‘Dansen vind ik erg leuk om te doen. Ik sta als ZZP-er ingeschreven en word ingehuurd voor bijvoorbeeld bedrijfsfeesten en evenementen. Maar dat is erg leeftijdsgebonden en voor mijn toekomst vind ik deze studie een betere optie. Op een dag wil ik de zaak van mijn vader overnemen. Hij heeft een drogisterij/parfumerie en is voorzitter van een apothekersstichting.’ Ook de vader van Quincy heeft een bedrijf, TMS Products in IJmuiden, maar hij heeft geen ambitie om dat over te nemen: ‘Veel met techniek en programmeren, dat is niet echt wat voor mij.’

De eerste maanden van de studie bevallen zowel Isabella als Quincy goed, al geven ze eerlijk aan dat het thema van de eerste periode (‘mens’) niet direct hun persoonlijke interesse heeft. Quincy: ‘CMM, Cross Cultural Management, is trouwens wel een heel boeiend vak. Daar leer je over hoe culturele verschillen van invloed zijn op internationaal zaken doen. Heel praktisch voorbeeld is dat, als je een afspraak hebt met een Spanjaard, hij waarschijnlijk te laat komt.’

‘Ik ben anders altijd op tijd!’, reageert de half Spaanse Isabella ad rem. ´CMM is inderdaad erg interessant, net als Gedrag & Organisatie. Die docent vertelt veel vanuit de ervaringen in zijn vorige baan. Ik moet na het meer praktijkgerichte mbo nog wel wennen aan het hbo. Maar we sluiten elke periode af met een beroepsproduct en gaan op allerlei manieren in aanraking komen met ondernemers uit de praktijk, dus dat komt wel goed.’

www.inholland.nl/bbs

Ondernemerstalkshow NV IJmond in Chateau Marquette

Dinsdag 5 november wordt in Chateau Marquette te Heemskerk de eerste editie van de NV IJmond gehouden. Deze gratis toegankelijke talkshow is een initiatief van De Coalitie, de OV IJmond en Chateau Marquette. Met steun van de Rabobank IJmond en FrankfortSluis Advocaten.

Chateau Marquette is de locatie van de NV IJmond, die is gericht op het bedrijfsleven in Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Jaap Sluis en Gerard Post Uiterweer interviewen gasten uit het lokale bedrijfsleven. Onder wie de zussen Isabeau en Céline Lautenbach van het Heemskerkse notariskantoor Lautenbach en directeur Erik Kuiper-van den Berg van Chateau Marquette. Bernard Klaassen van het Regionaal Platform Cybercrime Noord-Holland belicht hoe ondernemers zich kunnen wapenen tegen cybercriminelen.

Succesvol format
Het door De Coalitie ontwikkelde NVformat is in Haarlem al ruim tien jaar een groot succes. Naast de Haarlemse editie zijn er inmiddels ook talkshows in Purmerend en Zaanstad, die in samenwerking met onder meer ondernemersverenigingen en gemeenten worden geproduceerd. En vanaf 5 november is er dus de NV IJmond, gericht op het bedrijfsleven in Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Op basis van korte vraaggesprekken worden allerlei aspecten van het ondernemen in de IJmond belicht. Daarbij komt niet alleen de O van Ondernemen, maar ook die van Onderwijs en Overheid aan bod.

De NV IJmond is géén businessclub, netwerkorganisatie of belangenbehartiger, maar een ongebonden podium waar ondernemers en anderen die ondernemend van geest zijn elkaar treffen. Na de inloop vanaf 16.30 uur vindt op 5 november van 17.00 tot 18.00 uur de talkshow plaats en daarna kan er tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld. Voor wie dat leuk en lekker vindt, serveert Chateau Marquette aansluitend een 3-gangen NV-diner (29,50 euro p.p.). Aanmelden voor de talkshow en het NV-diner kan via sluis@decoalitie.nl.

www.ovijmond.nl/agenda/talkshow-nv-ijmond

Bedenk het en doe het

Olifantsgras gebruiken om beton te versterken. Je moet er maar opkomen. En helemaal: je moet het doen. Bio Bound in Cruquius noteert zich met deze groene noviteit in de KVK Innovatie Top 100.

Jaap Schotanus van Bio Bound komt tevoorschijn uit het manshoge olifantsgras.

Miscanthus Giganteus, ofwel olifantsgras, komt uit Zuidoost Azië, een gebied waar geen olifanten lopen. De planten groeien, zoals de naam al zegt, verbluffend snel skyhigh. Een olifant zou zich, bij wijze van spreken, in een veld kunnen verstoppen. Ganzen vinden er niks aan. Daarom gingen boeren rond Schiphol het gewas verbouwen om de vogels, die een gevaar vormen voor de luchtvaart, te weren van start- en landingsbanen. De akkers, bebouwd met olifantsgras, hebben nog andere voordelen. Het gewas neemt vier keer zoveel CO2 op als een gewoon bomenbos en de wortels van de plant nemen vervuiling op, wat de grond bruikbaarder maakt voor een volgende bestemming. Na het vogeltrekseizoen droogt het gras uit en wordt het afgemaaid, waarna er een enorme berg grasafval (CO2) overblijft.

Akkerbouwer Gertjan Petrie vroeg zich af of daar niet meer mee kon dan het op de vloeren van de stallen te brengen. Hij wist dat er al papier van wordt gemaakt, houtvezelplaten voor meubels, bioplastic en biobrandstof. Hoe dan ook, hij postte zijn vraag op Facebook. Jaap Schotanus, één van de twee eigenaren van Bio Bound en gepokt en gemazeld in de wereld van het beton, werd door zijn vriendin Nathalie van Kooten geattendeerd op de Facebookpost van Petrie die zij nog kende uit de tijd van het zadelmak maken van paarden van boeren rond Schiphol: „Waarom verwerk je dat gras niet in beton?” Dat was de start van een lange zoektocht naar lichter, met olifantsgras gewapend beton, geschikt voor slappe bodems.

Eerst maar eens het idee uit de weg ruimen dat de plant kan gaan rotten. Zodra het gewas in beton gegoten is, komt er geen zuurstof bij. Schotanus slaat twee vliegen in één klap: „Opslag van Co2 is de extra winst.” Maar wat de beste receptuur was? Zoeken, proeven, doen, proberen, tegenslagen verwerken, weer opstaan. „Het moest echt constructief sterk worden.”

In drie jaar tijd kreeg Bio Bound het voor elkaar om straatmeubilair, banden, tegels en stenen trappen en verhardingsplaten voor wandel- en fietspaden te maken waarin de plantenvezels verwerkt zijn. De provincie Noord-Holland hielp met subsidie. En nu ligt het Schiphol Trade Park vol met 8000 vierkante meter tegels, 6800 vierkante meter banden en 3500 vierkante
meter andere betonproducten.

Het eerste fietspad met lichtgewicht betonplaten waarin olifantsgras is verwerkt, ligt er inmiddels ook. En wel in de gemeente Waterland, langs de Provincialeweg N247. Schotanus: „De provincie werkte goed mee, haakte niet meteen af toen er per ongeluk een vrachtwagen op het fietspad keerde waartegen het beton niet bestand bleek. Ik kreeg de kans om het steviger te maken. Vroeger werd er heel anders gedacht en gewerkt. Zouden we als David en Goliath tegenover elkaar staan.”

Klaar ben je als ondernemer nooit, zegt Schotanus. „Je wilt blijven innoveren.” Hij wil nog beter scoren op de milieukostenindicator (MKI) en het felbegeerde certificaat van het internationale keuringsbureau in de bouw, KIWA, krijgen. „Dat kost heel veel geld.” Hij stapte naar Rabobank Haarlem en Omstreken voor een zogeheten Achtergestelde Innovatie Lening. En kreeg hem. „Hiermee neemt de bank een groot risico. Zonder partners kun je niet innoveren.”

Bio Bound produceert circulair. „Aan het eind van de levenscyclus nemen wij onze producten terug om er betonpuingranulaat van te maken. Samen met olifantsgras krijg je dan weer straatstenen. Bloemendaal, Heemstede, Noordwijk, Haarlemmermeer en Waddinxveen zijn al met ons in zee gegaan.”

Innovatie
Bio Bound
Bio Bound eindigt op nummer 54 in de KvK Innovatie Top 100. Dit is een lijst van de 100 meest innovatieve mkb-bedrijven in Nederland. Noord-Holland is met 23 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Zuid-Holland met 22. Na de ICT-sector (27 innovaties) zijn de meeste innovaties afkomstig uit de sectoren creatieve industrie (17) en de bouw (12). Duurzaamheid is een vaak terugkerend thema.

Dit artikel, geschreven door Leonie Groen, verscheen op dinsdag 15 oktober 2019 in het Groen-katern van Mediahuis/Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuiderCourant, Leidsch Dagblad en Gooi- en Eemlander.

LABEL X helpt werkgevers bij millennial-uitdagingen

Millennials stellen heel andere eisen aan zichzelf en hun werk dan eerdere generaties. En dat terwijl veel bedrijven in hun personeelsbeleid en bedrijfsvoering nog vrij conservatief zijn. Om een oplossing te bieden voor die mismatch is LABEL X opgericht.

Brechje Harmsen: ‘Waar babyboomers vooral werkten om hun gezin te onderhouden, zie je bij millennials heel sterk dat ze meerwaarde willen leveren, streven naar autonomie.

‘LABEL X is een inspiratieplatform voor en door millennials’, vertelt Brechje Harmsen, die het bedrijf samen met Sandra Koning en Tom Abbink heeft opgezet. ‘Waar wij ons in onderscheiden, is dat we oog hebben voor werknemer én werkgever. De toekomst van werk zal er flink anders uit gaan zien en wij willen werkgevers klaarstomen voor de arbeidsmarkt van nu en de komende 20, 30 jaar.’

‘Als we het hebben over millennials, gaat het doorgaans over de generatie geboren tussen 1980 en 2000. Ook oudere en jongere mensen herkennen zich echter in de problematiek die aan millennials wordt toegeschreven. Waar babyboomers vooral werkten om hun gezin te onderhouden, zie je bij millennials heel sterk dat ze meerwaarde willen leveren, streven naar autonomie en zoeken naar zingeving en geluk in hun werk. De keerzijde is dat veel millennials moeite hebben met keuzes maken, overal bij willen zijn, en prestatiedrang hebben.’

Fit for the job
‘Wij willen met LABEL X een bijdrage leveren aan het voorkomen van vastlopen binnen bedrijven of leegloop van werknemers met millennialproblematiek. Onder meer door het aanbieden van trainingen voor leidinggevenden, workshops, inspiratie- en ervaringsverhalen, tips en tricks of persoonlijke coaching. We bieden workshops aan die de millennial een eerste handvat geven in de richting van verandering. Deze workshops kunnen de millennial ‘fit for the job’ houden. Binnen onze aanpak is er aandacht voor goed werkgeverschap, maar ook absoluut voor goed werknemerschap.’

‘Wat we bij veel bedrijven zien, is dat ze gericht zijn op procesmanagement. Terwijl de nieuwe generaties veel meer gebaat zijn bij peoplemanagement en inspirerend leiderschap. Dat vraagt om aandacht voor beperkingen en mogelijkheden op persoonlijk niveau en om het geven van vertrouwen. Als je een bepaald te behalen resultaat afspreekt, kan iedereen zijn eigen pad daar naartoe bewandelen. Dan bied je flexibiliteit, maar wel binnen duidelijke kaders. Want waar je samen speelt, zijn spelregels wel van belang. Naar onze ervaring is dat een voorbeeld van iets waar veel millennials behoefte aan hebben en waardoor ze langer gezond en gelukkig blijven in hun werk.’

www.labelx.nu

Haarlem Lichtstad kiest voor duurzame leefbaarheid

Eerst was het alleen de feestverlichting in de wintermaanden, tegenwoordig zet stichting Haarlem Lichtstad in opdracht van de gemeente Haarlem ook gebouwen in het licht. Of het vervangt de ouderwetse gloeilamp door duurzame verlichting. Zoals bij het stadhuis, dat nu in alle kleuren duurzaam verlicht kan worden.

In november worden alle bomen op de Botermarkt voorzien van nieuwe led lampen.

De doelstelling van stichting Haarlem Lichtstad is kort samen te vatten, vertelt voorzitter Anton Bouman. ‘Door de duurzame verlichting van gebouwen, winkels, straten en bruggen leveren wij een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad. Daarnaast is er een esthetisch motief. De stad wordt mooier en leuker als er lichtjes branden.’

De financiering van de diverse projecten is afkomstig van de BIZ, de Bedrijven Investeringszone in de binnenstad, waaraan de gemeente en alle ondernemers meebetalen. Anton Bouman: ‘We doen meer en de gestelde eisen voor het aanbrengen van verlichting worden strenger. Daar is budget voor nodig. Voor de jaarlijkse feestverlichting in de binnenstad zijn alleen al 150 overspanningen en 70 mast-ornamenten nodig. We kunnen bovendien meer. Zeven jaar geleden hebben we samen met de ondernemers de bomen op de Oude Groenmarkt verlicht. Daarna volgden de Botermarkt en het Proveniersplein. Dankzij de BIZ worden in november alle bomen op de Botermarkt en het Proveniersplein voorzien van nieuwe led lampen. Deze manier van duurzaam verlichten is de standaard voor alle door ons aangebrachte verlichting.’

Gepaste trots
Met gepaste trots somt Anton Bouman de diverse projecten op waar Haarlem Lichtstad mee bezig is. De Sint-Bavokerk op de Grote Markt bijvoorbeeld. ‘Deze kerk zal, mede dankzij de vrienden van de Sint Bavo, in 2020 in het licht worden gezet. Daarnaast zijn we in opdracht van de gemeente Haarlem druk bezig de aanlichting van diverse gebouwen te verduurzamen. Voor ons werk geldt dat het enorm belangrijk is samen met andere partijen op te trekken. Bel of mail gerust. Alleen samen kunnen we de binnenstad van Haarlem met licht mooier en veiliger maken op een duurzame manier.’

www.haarlemlichtstad.nl