Mentoren Time 2 Shine Kids

De overstap naar het voortgezet onderwijs is niet voor alle leerlingen even makkelijk. Voor deze leerlingen zoekt Bedrijf & Samenleving naar vrijwilligers die als mentor op willen treden. Dit kan gaan om vragen als het omgaan met nieuwe docenten en klasgenoten maar ook om een goede schoolkeuze, het helpen bij het maken of plannen van (huis)werk en vragen waar ouders niet altijd antwoord op hebben.
thumbnail of oortje-b&s (1)
De ervaring leert dat kinderen mede dankzij hun mentor het brugjaar in het voortgezet onderwijs goed afsluiten. Na anderhalf jaar kunnen ouders en leerling zelf hun weg vinden. Bedrijf & Samenleving roept (ook) ondernemers op zich te melden en hun kennis en (levens)ervaring in te zetten. Naast nuttig is het begeleiden van jongeren ook ontzettend leuk en leerzaam.

www.bedrijfensamenleving.nl